Taivassanomat 2021

Taivassanomat on vuonna 1976 aloitettu julkaisu. Lehti ilmestyi ensin paperiversiona, monistenippuna; sittemmin painettuna vihkosena. Suomalaiset kristityt tuntevat laajasti Taivassanomat ja sen nimensä mukaisen opetuslinjan. Suuntana on alkuperäinen kristinusko, raamatullinen usko Jeesukseen Kristukseen syntien sovittajana.
Taivassanomat on nykyisin netissä julkaistava hengellistä ja ajankohtaista sanomaa sisältävä julkaisu, joka lähetettiin aikaisemmin tilaajien sähköpostiosoitteeseen, mutta teknisten ongelmien takia lähetyksestä on luovuttu. Nyt jokainen voi käydä itse sivuilla lukemassa uudet julkaisut.
Siunausta sinulle, joka olet taivaasta annetun sanoman äärellä. Rukoilemme jokaisen sivuilla käyvän puolesta.
Anna palautetta.

Julkaisut vuodelta 2021:

Taivassanomat 7/2021

Taivassanomat 7/2021

Kärsimykset? ”Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman.” Joh. 16:33.Syntiinlankeemuksesta alkoi maan turmeltuminen. Luonto, ilma vesi ...
Taivassanomat 6/2021

Taivassanomat 6/2021

Kyyneleet Uskossa olevien elämä pimeässä synnin ja sairauden maailmassa on useinkin itkua ja kyyneleitä, elämää ”kuoleman varjon laaksossa”. Muukalaisuus painaa. ...
Taivassanomat 5/2021

Taivassanomat 5/2021

RIIVAAJIEN OPIT LOPUNAJASSA Jumala tahtoo siunata ja varjella omiaan armon ja totuuden tiellä. Hän armahti kurjat ja köyhät vapauttaen meidät ...
Taivassanomat 4/2021

Taivassanomat 4/2021

Jumalan valtakunta on tullut. Johannes Kastaja julisti:”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!” Matt. 3:2. Samoilla sanoilla opetti Jeesus: ”Kääntykää, ...
Taivassanomat 3/2021

Taivassanomat 3/2021

SIUNATTU YKSIMIELISYYS ”Minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Nimeen, että kaikki olisitte PUHEESSA YKSIMIELISET ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, ...
Taivassanomat 2/2021

Taivassanomat 2/2021

Milloin seurakunta tuli Suomeen. Turun yliopiston arkeologian emeritusprofessori Unto Salo tuo esille ”Risti ja Rauta” -kirjassaan historian tietoja mullistavia opetuksia. ...
Taivassanomat 1/2021

Taivassanomat 1/2021

Ikuisesti kestävä tietoinen kuoleman tila! Raamatun oppi ”iankaikkisesta tuomiosta”. Hebr. 6:2. Jumalan luoma ihminen ei koskaan lakkaa olemasta. Tämä on ...