Taivassanomat 9/2021

Kielilläpuhuminen kokouksissa 1 Kor. 14. luvun mukaan.


Tämän luvun perustaksi pitää asettaa jae 39: ”Älkää estäkö kielilläpuhumista!” Ja toiseksi johdannoksi 1 Tess. 5:19: ”Henkeä älkää sammuttako!”
Siltä pohjalta ymmärrämme paremmin luvun sisällön muiltakin osin. Mutta 1 Kor. 12-14 lukujen opetusta ei kukaan voi ymmärtää kokonaan, ellei itse ole saanut Pyhän Hengen kastetta.


Ylösnoussut Jeesus ja ristin kärsimystyö on elämämme perusta. Häneltä olemme saaneet sydämiimme puhtauden ”uskon kautta Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. Hän lähetti Pyhän Hengen kaikille omilleen. Tämä tapahtui ensin saadessamme uudestisyntymisessämme Pyhän Hengen pelastuksemme sinetiksi. Ef. 1:13. Room. 8:9. Silloin Pyhä Henki alkoi vaikuttaa sydämissämme. Toinen asia on, kun saimme Pyhän Hengen kasteen, jossa Hän tuli päällemme. Siitä on yleisesti merkkinä kielilläpuhuminen. ”Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.” Apt. 19:6. ym. Jeesus lupasi lähetyskäskyssään, että pelastussanoman vastaan ottaneet ja kasteella käyneet ”puhuvat uusilla kielillä”. Mark. 16:17. Näin tapahtui ja tapahtuu edelleen. Apt. 2. – Mutta on ymmärrettävä, ettei pelastuminen edellytä kielilläpuhumista. Pyhän Hengen kaste on ns. ”työvoitelu”. Apt. 1:8. Eikä henkikastetta anova ja odottava ole mitenkään alemmassa asemassa muihin nähden.

Ja HUOM! Jeesuksen verellä puhdistettu ihminen, joka anoo Jumalalta Pyhän Hengen kastetta, ei voi saada väärää kielilläpuhumista. ”Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen.” Lue Luuk. 11:9-13.

Ensimmäiseen Pyhän Hengen kasteeseen liittyi kielilläpuhuminen, jossa noin 120 Jeesuksen opetuslasta puhuivat kielillä kaikki yhtaikaa. Apt. 2. / 1:15. Vaikutus oli siunaava. Sen seurauksena noin 3000 tuli uskoon ja kasteelle sinä päivänä. ”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa..” Apt. 2:41,42. Sama linja jatkuu Jeesuksen tulemukseen asti. Pysymme heidän kanssaan samalla linjalla, ”apostolien opetuksessa”. Siksi opetamme ja kehotamme kaikkia puhumaan kielillä sekä kokouksissa että yksityiselämässä. Paavali oli siitä hyvä esimerkki. 1 Kor. 14:18. Jumalan työn menestyminen edellyttää, että Pyhä Henki saa toimia tahtomallaan tavalla. Mutta mitä Hän siis tahtoo? Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä.” 1 Kor. 14:5.
Jokainen pelastuksen vastaan ottanut ja raamatullisella kasteella käynyt saa ottaa vastaan Pyhän Hengen kasteen, jonka merkkinä on kielilläpuhuminen. ”He täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” Apt. 2:4. 10:44-48. Huomaatko: ”HE” alkoivat puhua kielillä, ja Pyhä Henki antoi puhuttavaa. On siis avattava suu ja otettava vastaan, mitä Pyhä Henki antaa ja puhua kielillä.

Kokouksissamme on esillä kaksi 1 Kor. 14. luvun opettamaa puhumisen kohdetta:
1. rukoushetkissä Jumalalle puhuminen
2. ihmisille rakennukseksi puhuminen.
Rukoushetkissä emme puhu ihmisille, vaan Jumalalle. ”Kielilläpuhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle! Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.” Jae 2. Kukaan ei siis voi ymmärtää raamatullista kielilläpuhumista, että voisi esim. tulkata sitä. Silloin ”henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön”. Jae 14. Kielten selitys on eri asia.
Puhuessamme kokouksessa oleville ihmisille, ei tietenkään ole hyödyllistä mennä puhujanpaikalle ja alkaa sieltä puhua kielillä, vaan puhua kaikille ymmärrettävää sanomaa. Tähän ihmisille kohdistettuun puhumiseen on osoitettu opetus, ettei silloin tule puhua kielillä ellei ole selittäjää. Jae 28.

1 Kor. 14. luvussa näyttäisi olevan ajatus, että Korintin seurakunnassa kaikki puhuivat kielillä yhteen ääneen kokouksen siinä osuudessa, joka on tarkoitettu tapahtumaan ymmärryksellä toisten rakentumiseksi. Siihen tilanteeseen tarvittiin opetusta. Sen äänen keskeltä ei mahdollista selitystäkään olisi voinut kuulla. Ja siksi Paavali antoi järjestykseen johtavaa opetusta, ettei tule puhua kielillä kokouksen siinä osassa, jossa puhumme toisillemme, ellei ole selittäjää; ja että silloin tulee puhua yksi kerrallaan. Järjestys tarkoitti, että kokousten muita rakentava osuus toimii pääosin ymmärryksen pohjalla. Mutta siihenkin osuuteen sopivat armolahjat, profetoiminen, kielilläpuhuminen ja selitys, näyt ja ilmestykset. Kuitenkin silloin kielilläpuhumiseen pitää tulla myös selitys. Muussa tapauksessa puhukoon itselleen ja Jumalalle” taustalla muita häiritsemättä. Huomaa kehotus puhua kielillä. Sitä ei tule estää, vaan kielilläpuhumista kuuluu silloin vain taustalla ja rukoushetkissä tai silloin kun siihen tulee myös selitys. Kuitenkin kielilläpuhuminen kuten muutkin armolahjat kuuluvat hengelliseen kokoukseen. Ilman niitä ei ole hengellistä toimintaa. ”Älkää estäkö kielilläpuhumista.” 1 Kor. 14:39.

Armolahjojen toiminnan asettaminen rakentavaan järjestykseen edellyttää siis jossain määrin myös rajoittamista. Esim. ”jos joku kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen.” Jae 30. Kaikki armolahjat ovat herkkää aluetta, mutta varsinkin ilmestys saattaa kadota ellei sitä saa tuoda esille välittömästi. Samoin on joskus laita profetian saamisessa.

On siunaavaa mm. puhua opetuksen sanaa taustalta kuuluvan kielilläpuhumisen ”säestyksellä”. Sellainen on valtava esirukoustyön muoto. Olen saanut sitä kokea. Tällaista toimintaa kaipaavat kaikki Hengellä täytetyt kristityt. Järkeisopillinen ja kirkkomainen ihmistekoinen kuolemanhiljaisuus ei kuulu hengellisiin kokouksiin. Hautausmaalla on hiljaista. Seurakunnasta KUULUU elämän ääni. Kol. 2:6-9. ”Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa..” Ps. 118:15.
Jos kokouksessa ei kuulu kielilläpuhumista, ei selittämisen armolahjakaan voi toimia. Ajattele tätä.

Mutta jos kokouksessa on uskosta tai opetuksesta osattomia, on huomioitava heidän ymmärtämättömyytensä. ”Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? ” jae 23. Tässä on siis jo tuo edellä mainittu ajatus, että korinttilaisilla saattoi olla tapana puhua kokouksissa kielillä yhteen ääneen. Ja siihen annettiin ojentava opetus, että niin ei tule tehdä, jos uskosta ja opetuksesta osattomia on paikalla.
Hengellä täyttyneelle kielilläpuhuminen taas on kuin kauneinta ylistysmusiikkia, joka virittää toimintaan muutkin armolahjat. Vertaa 2 Kun. 3:15 olevaan profeetta Elisan tilanteeseen: ”Tuokaa minulle nyt soittaja. Ja kun soittaja soitti, Herran käsi tuli Elisan päälle ja hän sanoi: `Näin sanoo Herra`…” Samoin on itselleni tapahtunut muutamia kertoja kuullessani jonkun puhuvan kielillä. Selityksen lahja on virittynyt toimimaan. Taivaan siunauslähteet ovat avautuneet ja Pyhä Henki on antanut kokoukseen sanomaa valtaistuimelta. Ja kiitos Jumalalle, Pyhän Hengen saadessa toimia vapaasti ”te voitte kaikki profetoida vuorollanne..” 1 Kor. 14:31.
”Kumarra ja palvo Jumalaa, sillä profetian henki todistaa Jeesuksesta.” Ilm. 19:10.

Tähän kaikkeen pyrimme!
Ja Raamattu antaa meille kehotuksen:
Täyttykää Hengellä! Ef. 5:18.

Siunaten
Weijo Lindroos