Taivassanomat 5/2021

RIIVAAJIEN OPIT LOPUNAJASSA

Jumala tahtoo siunata ja varjella omiaan armon ja totuuden tiellä. Hän armahti kurjat ja köyhät vapauttaen meidät syntitaakoistamme kärsimystyöllään ristillä. Halleluja! Synnit on pyyhitty pois Jeesuksen sovintoveren kautta. Kiitos ja ylistys Jumalalle! Saamme kulkea ”voittosaatossa Kristuksessa!” 2 Kor. 2:14.
Mutta tällä tiellä on vaaroja, jotka tulee tiedostaa pysyäksemme tässä Jumalan hyvyydessä. Se ei tarkoita, että meidän pitäisi olla peloissamme, vaan saamme olla täynnä iloa ja onnea Pyhässä Hengessä silloinkin kun kohtaamme vaaroja ja lopunajan eksyneitä eksyttäjiä. Niitä on ikävä kyllä paljon. Siksi on hyvä, että pysymme raitishenkisten uskovien seurassa emmekä lähde edes tutkimaan esim. epämääräisiä salaliittoteorioiden opetuksia. ”Olemme, mitä luemme!” Siksi on hyvä valita harkiten ja rukoillen kristillinen tutkiminen ja lukeminen. Ennen kirjan valitsemista pitää ottaa selville onko opetuksen esittäjä itse elävässä uskossa, tehnyt parannuksen synneistään, ottanut upotuskasteen vedessä Jeesuksen nimeen ja eronnut kirkosta. Ilm. 18:2,4. Jos joku näistä kriteereistä puuttuu, kannattaa sellainen opetus jättää sivuun.
Jumala puhdistakoon mielemme ja ajatuksemme Hänen tahtonsa mukaisiksi.
Sulje suusi vääriltä sanoilta: ”Sillä: joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta, kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.” 1 Piet. 3:10,11.

Raamatun varoitukset turvaksemme:
Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja.” 1 Tim. 4:1. Elämme nyt todeksi siinä mainittuja ”viimeisiä päiviä”. Ja Raamattu jatkaa: ”Tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia!2 Tim. 3:1-5.
Raamattu sanoo monissa kohdin, että kaikki uskosta osattomat ovat henkivaltojen vaikutuksessa. Mm. Efes. 2:1-3. Toiset vain ovat antautuneet pahalle enemmän kuin toiset.
Edelliset Raamatun kohdat tuovat eteemme peilikuvan meidän ajastamme. Kaikki mainitut asiat ovat nähtävillä. Mutta meidän tulee huolehtia, että ne poistetaan Jumalan seurakunnasta, johon ne myös ovat päässeet pesiytymään. Emme pysty poistamaan rikkaruohoja maailman pellosta. Mutta hoidamme, ettei seurakunta tule saastutetuksi. Matt. 13:24-30 ja 36-43. ”Pelto on maailma”, ei seurakunta. 1 Kor. 5:9-13.
Ensimmäinen 1 Tim. 4:1. mainittu asia on uskosta luopuminen. Sitä on aina esiintynyt jossain määrin. Mutta nyt lopunaikana luopumus on saanut järkyttävät mittasuhteet. Jotkut kirkkaastikin uskossa olleet ovat eksyneet. Matt. 24:24. Se on järkyttävää.
”Luopuvat uskosta”, merkitsee heidän joutumistaan sivuun apostolisesta uskosta ja opista. 1 Joh. 4:1, 6. Nuo Jumalalle rakkaat eksyneet eivät itse ymmärrä asiaa, vaan luulevat edelleen olevansa oikealla tiellä. He eivät enää kuule tai edes yritä kuunnella rukouksessa hyvän Paimenen ääntä. Ja näin nuo ”eksyttävät henget” saavat mahdollisuuden johtaa heidät tutkimaan ja ottamaan vastaan Raamatun ulkopuolisia oppeja. ”Palatkaa, te luopiolapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni.” Jer. 3:14. Jaak. 5:19,20. Armon tie on uudestaan avoinna nöyrtyneille, jotka tahtovat ottaa vastaan ”rakkauden totuuteen”. 2 Tess. 2:10-12.

Raamattu on seurakunnan ainoa lähdekirja.
Monet ovat menettäneet terveen, raitishenkisen ja ilontäyteisen uskonsa tutkimalla pimeyden tekoja (Ilm. 2:24), joita on ajassamme todella paljon: ”Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia harhaoppeja. … Heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. … Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä.” 2 Piet. 2:1-3. ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette.” Matt. 7:15,16.
Eksyttäjät toimivat useinkin Jeesuksen nimessä. Se saa heidän toimintansa näyttämään oikealta. 2 Kor. 11:13-15. He toivottavat kauniisti siunausta yms. Sen tähden Jeesus itse varoitti omiaan: ”Varokaa, ettei teitä eksytetä! Monet tulevat minun nimessäni ja sanovat: ’Minä se olen’ ja ’Aika on lähellä.’ Älkää menkö heidän perässään!”Luuk. 21:8. ja Matt. 7:21-23.

/ Pyhä Henki Henki sanoo siis selvästi, että lopunajoiksi ennustettuja riivaajien oppeja ovat meidän ajassamme muun muassa koronapandemiaan liitetyt salaliittoteoriat, joiden takana ei todellisuudessa ole mitään salaliittoa, jota he pelkäävät. ”Älkää kutsuko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi kutsuu. Älkää pelätkö, mitä se pelkää, älkääkä kauhistuko.” Jes. 8:12. Siellä taustalla ovat siis Jumalasta luopuneet henkivallat, valheen henget.
Eräät todellisuudesta vieraantuneet väittävät jopa, ettei ole ollenkaan koronapandemiaa. Sellaisen valheen esittäjät ovat johtaneet muitakin pois terveestä ajattelusta ja apostolisesta uskosta, ja sitä kautta jopa okkultismin kaltaiseen pimeyden ansaan. Salaliittoteoreetikot halveksivat ja vastustavat opeillaan sairauden parantamiseen tähtääviä toimia. He eivät välitä sairaista ja kärsivistä lähimmäisistä, vaan pilkkaavat heitä (joskus tietämättään). Siksi he ovat joutuneet haaksirikkoon uskossaan. Jumala ei hyväksy kärsivien halveksimista.
Nuo harhautuneet manipuloivat viekkaasti ihmisten ajatuksia ensin askaroimaan tämän maailman asioissa kertomalla vähän raamatullisia tosiasioita ja oikeita huomioita esim. maailman pahuudesta, hallitusten virheratkaisuista ja yleisestä jumalattomuudesta. Näin ajatukset siirtyvät maailman asioihin. Ja saadessaan opetustensa kautta yleisön luottamuksen, he syöttävät kuulijoilleen em. virusoppeihin liittyviä valheellisia, mutta joitakin ihmisiä kiehtovia salaliittoteorioita yms. demonisia oppeja. Näin he johtavat kuulijat pois Raamatun opetuksista, ja usein myös ed. m. riivaajahenkien vaikutuspiiriin, pelkäämään esim. koronavirukseen kehitettyä rokotetta. Heille pitäisi saada ymmärtämään, että terveydenhoito on esivallan hyvää tarkoittava toimenpide kaikille ihmisille, myös meille uskoville. Rokotteella saadaan laumasuoja samoin kuin se saataisiin sillä, että kaikki sairastavat koronan. Mutta sairastaminen saisi aikaan suuret joukot kuolleita ja vammautuneita ihmisiä. Siksi rokote on viisain ratkaisu.
Raamattu opettaa olemaan alamaisia hallituksille ja esivalloille. Ja Terveysministeriö kuuluu esivaltaan. On siis raamatullista ottaa vastaan terveysohjeita sieltä.
Nuo rokotepelon valtaan ajautuneet ihmiset eivät useinkaan huomaa joutuneensa valheen verkkoon ennen kuin on liian myöhäistä. Tämän tähden kuulijoiden ajatuksissa tulee aina olla kokouspuheita kuunnellessa ensimmäisenä kysymys: ONKO TUO PUHE RAAMATUSTA? Jos puheen aihe ja sisältö kokouksissa ei nouse Raamatusta, pitää sellainen opetus hylätä, vaikka se olisi tottakin. (!) Seurakunnassa saarnojen aiheeksi kelpaavat ainoastaan Raamatun asiat. Kokousten ulkopuolella käsitellään muita elämään liittyviä kysymyksiä, terveyden hoitoa yms.

Jumalan kansan keskuuteen on jo alkuseurakunnan ajoista lähtien ”soluttautunut valeveljiä”. Gal. 2:4. Heidän työnsä tulos on tuottanut syntiä, eksytystä ja luopumusta. Sitä on tapahtunut vanhan liiton ajoilta alkaen. 2 Aikak. 36:14-16. Uhmakkaat valheprofeetat viihtyvät uskonnollisissa piireissä. Mutta Jumalan seurakunnan keskuudessa heidät aina lopulta paljastetaan. Ja me, jotka valvomme ja rukoilemme, saamme loppuun asti pysyä suoralla tiellä. Kiitos Jumalalle! Jeesus on kanssamme!

Luopumuksen alku.
Luopumus apostolisesta opetuksesta pääsi alkuun, kun Jeesuksen ensimmäiset apostolit nukkuivat pois. Sen jälkeisestä tilanteesta apostoli Paavali varoitti:
”Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristelevät totuutta vetääkseen opetuslapset mukaansa.” Apt. 20:29,30. Julmien susien tunnistamiseksi on asetettu yksi selvä merkki: ”eivät säästä laumaa”. Se tarkoittaa, että he jakavat Jumalan seurakuntaa perustelemalla yhä uusia eriseuroja sekä osoittavat hyväksymisensä seurakunnan jakaantumiselle eli siis lauman hajottamiselle. Yhteiskristillisyys sekä ekumeenisen liikkeen ja kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkot ovat tuon susilauman keskittymä.

Vaikeat ajat ovat meneillään, koska ihmisten yleinen kylmyys on lisääntynyt. Matt. 24:14. Ylimielinen rakkaudettomuus ja vihamielisyys totuutta kohtaan vallitsee koko ihmiskunnassa. Syntiä ei saisi sanoa synniksi, vaan sellaisesta sanomisesta ollaan tekemässä jopa rangaistava teko yhteiskunnassa. Mutta tämä nyt käsiteltävänä oleva totuudesta luopumisen synti on nostettu näkyviin opetukseksi uskossa oleville, ettemme me anna viedä itseämme pois Pyhän Hengen johdatuksesta ja ettei synnin eri muotoja hyväksytä seurakunnassa.
Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia!

Lopuksi pitää todeta ilon asia, että aidossa uskossa olevien keskuudessa rakkaus syvenee ja saa aikaan yhä enemmän toisistaan huolehtimista. Rakkaus totuuteen on otettu vastaan. ”Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh./2.
Eksyttäjät eivät viihdy ”vanhurskaiden seurakunnassa”. Ps. 1:5.10-12. Mutta yritämme auttaa heitä takaisin: ”Näin on Herra Sebaot sanonut: Tuomitkaa oikea tuomio, osoittakaa laupeutta ja armahtavaisuutta toinen toisellenne, leskeä ja orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa toisianne vastaan.” Sak. 7:9,10.
”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen saa hänet palaamaan takaisin, niin tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harhateiltään, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.” Jaak. 5:19,20.

Nyt lopunaikana Jeesus puhdistaa seurakuntansa ja kokoaa meidät yhteen, odottamaan yhtenä joukkona Hänen tulemustaan.
Aamen, tule Herra Jeesus!

Lue lisää aiheesta linkistä, josta löytyy myös yhteystiedot:
Demonit ? – Jeesus-on-Herra.com

Siunaten,
Weijo Lindroos
Turun seurakunta