Taivassanomat 16/2021

Ajasta aikaan, vuodesta toiseen

Vuoden 2021 viimeinen Taivassanomat.

Aika rientää loppuaan kohti. Vuorokaudet kuluvat tunti tunnilta iltaan ja aamuun. Viikot, kuukaudet ja vuodet vaihtuvat. Aikakaudet muuttuvat. Rauhaa kaivataan, mutta sota jatkuu. Ja esille nousee yhä uusia ja arvaamattomia tilanteita jotka muuttavat ihmiskuntaa. Suuria keksintöjä syntyy. Tavat muuttuvat. Kukaan ei osaa arvata, mitä uuttaa, hyvää ja pahaa, tapahtuu tulevana vuotena. Vain Jumala tietää. Me tiedämme vain, että tulevinakin vuosina tulee olemaan onnistumisia ja tappioita. Aika jatkuu .. Mutta mitä tapahtuukin, kohtaamme sen kaiken Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kirjoitustaidon keksiminen noin 5000 vuotta sitten on mahdollistanut ihmiskunnan yhteisen matkakertomuksen tallentumisen. Historiamme alkoi Adamista ja jatkui sen jälkeisistä ajoista suurten keksintöjen ja tietotekniikan aikaan. Noin 200. vuoden aikana kehitys on noussut huippuunsa. Saamme käydä koulua, tehdä työtä, käyttää sähköä, puhelinta, autoa, tietokonetta, kirjapainotaidon tuotteita, yms. Elämää helpottavia koneita ja apuvälineitä on keksitty. Myös lääketieteen suuret saavutukset ovat edenneet suurin harppauksin. Tästä kaikesta saamme nauttia Jumalan luoman maailman keskellä, jossa hengitämme Hänen luomaansa raitista ilmaa ja juomme puhdasta vettä. Saamme syödä Jumalan luomassa mullassa kasvaneita viljatuotteita. Kaikki ympärillämme oleva on Hänen siunaustaan meitä varten. Ja vaikka ”maa on saastunut asukkaittensa alla” ihmisten syntien tähden, ovat elämän edellytykset edelleen olemassa. Jes. 24:4-6.

Jeesus tulee!
Nyt odotamme, että tapahtuu historian merkittävin suurtapahtuma, Jeesuksen tulemus! Tätä varten teemme valmistuksia. ”Aamen. Tule Herra Jeesus!” Ilm. 22:20. Kokoamme Herran kansaa yhteen Hänen nimessään. ”Kootkaa kansa!” Jooel 2:16. ”Kootkaa eteeni minun hurskaani, jotka (Jeesuksen) uhrin kautta ovat tehneet liiton minun kanssani.” Ps. 50:5. Matt. 13:36-43.

Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä..” Joh. 15.11-15.

Jeesus osti verellään itselleen seurakunnan, joka koostuu Hänen ystävistään. Jospa tänä vuonna löytäisimme suuret joukot aitoja kristittyjä, jotka tahtovat alkaa toteuttaa Herransa tahtoa!
On todella suuri ja autuaallinen ilo saada olla Jeesuksen ystävä sekä myös tunnustautua olemaan ystävä jokaisen Jeesuksen omaksi tulleen kanssa. Tämä on ensimmäinen (1.) askel pyrkimyksessämme koota yhteen Jeesuksen verellä ostettu seurakunta.

Jeesus sanoo: ”Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.” Ja mitä Hän sanoo: ”Joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.” Matt. 12:30.

Olemme Jeesuksen ystäviä, jos teemme, mitä Hän käskee. Ja Hän käskee meitä kokomaan kansansa. Olemme siis Jeesuksen ystävinä ystäviä kaikkien niiden kanssa, jotka osallistuvat Herran kansan kokoamiseen.
Hänen suurin käskynsä MEILLE on, ”.. että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut”.
On ilo totella Taivaankaikkeuden Kuningasta. Hän on kuningasten Kuningas ja herrojen Herra! Hän on antanut meille käskyn, että keräämme ihmisiä Hänen kuningaskuntaansa (Ilm. 1:5,6) ja autamme heitä ottamaan vastaan vapautuksen synnin siteistä (Room. 6) neuvomalla heitä ja osoittamalla heille ristin täytettyä työtä. 1 Kor. 2. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu..” Mark. 16:15,16. Apt. 2:41,42.

Pyhä Henki ja seurakunta yhdessä kutsuvat ihmisiä sisälle pelastukseen ja sitten kasvamaan uskossaan. Pelastuskutsun vastaan ottaneet kastetaan uuden Herransa Nimeen! Ja nämä kasteella käyneet Jeesuksen opetuslapset ovat Hänen seurakuntansa, jotka Hän tahtoo kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella yhä uudestaan!

Tule sinäkin Jeesuksen opetuslapseuteen! Taivas kutsuu sinua.

Lue tästä vastaus kysymykseen, MIHIN Jeesus kutsuu omiaan:
Taivassanomat 7/2020

Siunausta uuteen vuoteen,
t. Weijo Lindroos