Opetukset

Ihmissielun pelastuminen

Ihmissielun pelastuminen

Pelastuminen ikuiseen kadotukseen johtavalta tieltä taivastielle tapahtuu ihmisen sisimmässä uudestisyntymisen eli uskoon tulemisen ihmeenä. ...
Perhekuntien pelastuminen

Perhekuntien pelastuminen

Apt. 16. luvussa oleva opetus perhekuntien pelastumisesta. ”Niin he sanoivat: ´Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun ...
Armosta pelastetut

Armosta pelastetut

”Armosta pelastetut uskon kautta..” ”Yksi kaste.” EFESOLAISTEN USKOON TULO JA KASTE Efeson kaupungissa pieni ihmisryhmä oli ...
Aloita rukoillen

Aloita rukoillen

Kaikki hyvä alkaa rukouksesta.Ilman rukousta ja uskoon tulemista ei kukaan voi mennä raamatulliselle kasteelle.Raamatullisena tapana me rukoilemme ...
Kastamaton ristinryöväri

Kastamaton ristinryöväri

Ristinryövärin pelastumista ilman kastetta on joskus käytetty perusteena sille, ettei kasteelle meneminen muka olisi välttämätöntä. Mutta ...
Parannus ennen kastetta

Parannus ennen kastetta

Pietari vastasi pelastuksen tietä kyseleville ihmisille:”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne ...
Mihin nimeen Raamattu opettaa kastamaan?

Mihin nimeen Raamattu opettaa kastamaan?

Apostolisen ajan opetus:”Kaikki, mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen Nimessä kiittäen Isää Jumalaa Hänen kauttansa.” Kol: ...
Raamatun todistus kasteesta

Raamatun todistus kasteesta

Kaste upottamalla: Room. 6:3-5; Kol. 2:12;1 Kor. 10:1-2; 1 Piet. 3:20-21; Apt. 8:37,38 ja 39; Joh.3:23. Jeesuksen Kristuksen kaste esimerkkinä:Matt. ...
Kasteet vedessä ja Hengessä

Kasteet vedessä ja Hengessä

Johannes Kastaja toi ensimmäisenä esiin käsitteen ”kastaa Hengellä”: ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni, ...
Alkuperäinen kristillinen kaste

Alkuperäinen kristillinen kaste

ALKUSANAT Erilaiset kastenäkemykset ovat toistuvasti aiheuttaneet kiistaa kristittyjen välille, jo kohta 2000 vuotta. Kristinuskon alkuaikoina kaste ...