Taivassanomat 1/2021

Ikuisesti kestävä tietoinen kuoleman tila!

Raamatun oppi ”iankaikkisesta tuomiosta”. Hebr. 6:2.

Jumalan luoma ihminen ei koskaan lakkaa olemasta. Tämä on perustavaa laatua oleva asia! Jos tätä ei uskota, ei olla Raamatun opissa.
Jumala loi meidät ikuisuusolennoiksi tarkoituksenaan, että elämme ikuisessa rakkauden tilassa Hänen yhteydessään! Synti kuitenkin erotti ihmisen Luojastaan, Elämän lähteestä. Jes. 59:1,2. Ihmisen syntitilan kautta tuli kirous ja kuolema koko luomakuntaan. 1 Moos. 3:17. / Room. 5:18,19. Uskosta osaton ihminen on olemassa, mutta hän ei Elä.

Kuoleman oikein ymmärtäminen poistaa verhon väärien opetusten päältä niin että näemme asian oikein ja osaamme valmistautua lopulliseen tilaamme. Kuolema ei siis tarkoita ihmisen tyhjäksi raukeamista, vaan joutumista eroon Elämän Lähteestä, Jumalasta. Jos kuoleman tila käsitetään tiedottomuudeksi, menee koko asia ihmisten omien luulojen varaan. Raamattu ei opeta sellaista. Fyysinen kuolema on eri asia. Siitä tuonnempana.
Kuoleman olemus on yhtä kuin olla erossa Jumalasta! Adam ja Eva kuolivat ”sinä päivänä”, jona tekivät syntiä. 1 Moos. 2:17. He kulkivat kuitenkin tämän maan päällä tuon kuolemansa jälkeen satoja vuosia. He olivat ”kuolleet rikoksiinsa ja synteihinsä” (Efes. 2:1-3) joutuessaan eroon Jumalasta. Näin ollen jokainen uskosta osaton on kuollut, koska on erossa Jumalan Elämästä. Mutta Jeesus on ”Tie, totuus ja ELÄMÄ!” Ainoastaan Hänen verensä kautta saadaan syntitila muuttumaan armon tilaksi. ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9. Synti erottaa Jumalasta. Jes. 59:1-3.

Fyysinen kuolema ei lopeta Jumalasta erossa olevan ihmisen olemassaoloa. Hän jää Tuonelan vaivoihin täysin tietoisessa tilassa. Ruumis maatuu ja häviää haudassa. Jeesus opetti tämän asian selvin sanoin: ”Oli rikas mies, ja köyhä Lasarus.” Molemmat kuolivat ruumiillisen kuoleman. Mutta heidän olemassaolonsa ja tietoisuutensa ei rauennut tyhjiin. Jeesus opettaa, että nuo molemmat olivat tietoisessa tilassa kuolemansa jälkeen. Kaikki mm. tunsivat toisensa. Siellä vallitsevaan tilaan ei siinä vaiheessa enää ole muutoksen haun mahdollisuutta. On tärkeää huomata, että ko. Luuk. 16:19-31 on tosi tapaus, jonka Jeesus itse kertoi. 1 Timot. 6:3-5.
KUOLEMASSA USKOSTA OSATTOMAN SISÄINEN IHMINEN SIIRTYY pois ruumiistaan kaikkine synnin muistoineen. ”Heidän tekonsa seuraavat heitä.” Ilm. 14:13. Mutta jos ihminen on tullut uskoon jäävät synnin muistot katoavaan maailmaan. Sisäinen ihminen siirtyy lopullisesti hyvään osaansa.
Ylösnousemus ei tarkoita, että kymmenien miljardien ihmisten tomuhiukkaset kerättäisiin ja heidät luotaisiin uudestaan ihmiseksi ja siis sillä tavalla herätettäisiin kuolleista. Ei niin, koska ”liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa”. 1 Kor. 15:50. Filip. 3:20,21.

Kadotuksessa ei siis ole oleva yhtään elävää ihmistä. MUTTA siellä ovat olemassaolostaan täysin tietoiset kuoleman tilassa olevat sieluparat. He ovat kuolleita eli erossa Jumalan Elämästä. ”Sillä he ovat hylänneet Herran, elävän veden lähteen.” Jer. 17:13. ”Minkälaisessa ruumiissa he tulevat?” (1 Kor. 15:35) on tässä vaiheessa vaikea kysymys. Kuolleiden maailmassahan ei ole ”lihaa ja verta” olevia ruumiita. ”Liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa..” 1 Kor. 15:50. Uskossa Jeesukseen olevat saavat kirkastetun ikuisuusruumiin Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. mm. 2 Kor. 5:8 ja Filip. 3:20,21. ”He ovat kuin enkelit taivaassa.” Matt. 22:30.

TARKISTA TÄMÄ ASIA omasta Raamatustasi. Selvitä sitten myös se, mikä on oma suhteesi Jeesukseen ja ristintyöhön? Oletko saanut syntisi anteeksi? Joudutko helvettiin vai pääsetkö Taivaaseen? Näin suuren asian edessä kannattaa ottaa esille Raamattu ja tutkia ajan kanssa ja rukoillen seuraavat kohdat:
Matteus 5:22,29,30;  7:13;  10:28;  13:42;  18:8,9;  23:15,33;  24:48-51;  25:46.
Markus 9:43-48;  16:16. Luukas 12:15-21.  16:19-31. Johannes 5:24,29. 15:6. Apostolien teot:  24:15. Filip. 3:18-21.  2. Tessal. 1:8,9.  2. Piet. 2:4.  Jaakob 3:6.  Juuda /4,6,7,13,15. Joh. Ilm. 14:9-12;  20:10-15;  21:8.
Ja seuraavista Raamatun kohdista löytyy vastaus kysymykseen: onko tietoista tilaa kuoleman jälkeen? :1 Samuel 28:5-25. 1 Kun. 17:17-24.  Matt. 17:1-9. Luuk. 16:19-31.  2 Kor. 5:1-10. ja 12:1-4. Filip. 1:21-24. 1 Piet. 3:18-22 ja 4:6 ym., ym..

Luettuasi ed. m. kohdat tee niistä yhteenveto. Anna Pyhän Hengen näin muodostaa itsellesi omakohtainen, selittelemätön ja vain Raamattuun perustuva käsitys aiheesta. Tästä tulkoon sinun mielipiteesi.

Ikuiseen elämään päässeitä, Jeesuksen verellä lunastettuja ihmisiä, odottaa uusi taivas ja uusi maa. ”Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut.” Ilm. 21:1. Mihin tämä maailma oli kadonnut? Tämä maailma syöksyy tulimereen: ”Nykyiset taivaat ja nykyinen maa on säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten.” 2 Piet. 3:7,10… Ilm. 20:11-15. Siinä siis sanotaan, että viimeisen tuomion jälkeen tätä maapalloa ei enää ole muualla kuin tulijärvessä. Ilm. 21:1. Siellä ovat myös kaikki, ne ihmiset, jotka eivät maanpäällisen elämänsä aikana ottaneet vastaan syntien anteeksiantamusta Jeesuksen veren kautta. Mutta meille uskoon tulleille Jeesus sanoo: ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti.” Matt. 25:34. Jeesus on nyt taivaassa, josta Hän tulee hakemaan meidät sinne missä Hän on eli taivaan kotiin: ”Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” Joh. 14:3.

Vakuutus uskoon tulleille, Jeesuksen vastaan ottaneille:
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista” Room.8:1-2. ”Jeesuksessa Kristuksessa” oleminen merkitsee uskossa olemista. Ja uskoon tulleen vanha synti-ihminen on haudattu kasteen hautaan. Room. 6:4. Se on kuollut. Nyt odotamme Jeesuksen tulemuksen päivää, jolloin saamme kirkastetun ruumiin: ”Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla Hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa.” Filip. 3:20,21.
Kerro lähimmäisillesi, että Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit sijaisuhrillaan ristillä. Älä anna kenenkään mennä kadotukseen. Mark. 16:15,16. Hebr. 12:15. ”Pelasta ne, joita viedään kuolemaan, pysäytä ne, jotka hoippuvat surmattaviksi. Jos sanot: ”Emme me siitä tienneet”, niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija. Hän, joka valvoo sieluasi, tietää kaiken ja maksaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan.” Sananl. 24:11,12.

”Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?” Joh. 11:25,26.

Tässä linkissä lisää aiheesta:
Risti yhdistää

Siunaten,
Weijo Lindroos
Turku