Taivassanomat 1/2021

Ikuisesti kestävä tietoinen kuoleman tila!

Raamatun oppi ”iankaikkisesta tuomiosta”. Hebr. 6:2.

Ihmiset eivät tiedä, että heidän kuolleensa eivät ole hautakivien alla. Siellä on vain maallinen maja, joka ”hajotetaan maahan”. 2 Kor. 5.1.

Jumalan luoma ihminen ei koskaan lakkaa olemasta. Tämä on perustavaa laatua oleva lause! Jos tätä ei uskota, ei olla Raamatun opissa.
Jumala loi meidät ikuisuusolennoiksi tarkoituksenaan, että elämme ikuisessa rakkauden tilassa Hänen yhteydessään! Synti kuitenkin erotti ihmisen Luojastaan. Ihmisen syntitilan kautta tuli kirous koko luomakunnalle, joka on alistettu katoavaisuuden alle. 1 Moos. 3:17. / Room. 5:18,19. ja 8:20-22.

Kuoleman ymmärtäminen avaa asian. Kuolema ei tarkoita ihmisen tyhjäksi raukeamista, vaan joutumista eroon Elämän Lähteestä, Jumalasta. Jos kuoleman tila käsitetään tiedottomuudeksi, niin koko asia menee sekaisin. Raamattu ei opeta sellaista. Fyysinen kuolema on eri asia. Siitä tuonnempana.
Kuoleman olemus on yhtä kuin olla erossa Jumalasta! Adam ja Eva kuolivat ”sinä päivänä”, jona tekivät syntiä. 1 Moos. 2:17. He kulkivat kuitenkin tämän maan päällä tuon kuolemansa jälkeen satoja vuosia. He olivat ”kuolleet rikoksiinsa ja synteihinsä”. Efes. 2:1-3.

Jokainen uskosta osaton on kuollut, koska on erossa Jumalan Elämästä. Jeesus on ”Tie, totuus ja ELÄMÄ!” Ainoastaan Hänessä on ikuinen Elämä. Hänen ulkopuolellaan on ikuinen kuoleman tila.

Fyysinen kuolema ei lopeta Jumalasta erossa olevan ihmisen olemassa oloa. Hän jää Tuonelan vaivoihin täysin tietoisessa tilassa. Ruumis vain maatuu haudassa. Jeesus opetti tämän asian selvin sanoin: ”Oli rikas mies, ja köyhä Lasarus.” Molemmat kuolivat ruumiillisen kuoleman. Mutta heidän olemassaolonsa ja tietoisuutensa ei rauennut tyhjiin. Jeesus opettaa, että nuo molemmat olivat tietoisessa tilassa kuolemansa jälkeen. Luuk. 16:19-31 ei ole vertaus, vaan Jeesuksen Kristuksen terveitä totuuden sanoja. 1 Timot. 6:3-5.

Kadotuksessa ei siis ole oleva yhtään elävää ihmistä. MUTTA siellä ovat olemassaolostaan täysin tietoiset kuoleman tilassa olevat sieluparat. He ovat kuolleita eli erossa Jumalan Elämästä. Sillä he ovat hylänneet Herran, elävän veden lähteen.” Jer. 17:13.

TARKISTA ASIA oman Raamattusi edessä. Selvitä sitten myös se, mikä on oma suhteesi Jeesukseen ja ristintyöhön? Oletko saanut syntisi anteeksi? Joudutko helvettiin vai pääsetkö Taivaaseen? Näin suuren asian edessä kannattaa ottaa esille Raamattu ja tutkia ajan kanssa ja rukoillen seuraavat kohdat:
Matteus 5:22,29,30;  7:13;  10:28;  13:42;  18:8,9;  23:15,33;  24:48-51;  25:46.
Markus 9:43-48;  16:16. Luukas 12:15-21.  16:19-31. Johannes 5:24,29. 15:6. Apostolien teot:  24:15. Filip. 3:18-21.  2. Tessal. 1:8,9.  2. Piet. 2:4.  Jaakob 3:6.  Juuda /4,6,7,13,15. Joh. Ilm. 14:9-12;  20:10-15;  21:8.
Ja seuraavista Raamatun kohdista löytyy vastaus kysymykseen: onko tietoista tilaa kuoleman jälkeen? :1 Samuel 28:5-25. 1 Kuning. 17:17-24.  Matt. 17:1-9. Luuk. 16:19-31.  2 Kor. 5:1-10. ja 12:1-4. Filip. 1:21-24. 1 Piet. 3:18-22 ja 4:6 ym., ym..

Luettuasi ed. m. kohdat tee niistä yhteenveto. Anna Pyhän Hengen näin muodostaa itsellesi omakohtainen, selittelemätön ja vain Raamattuun perustuva käsitys aiheesta. Tästä tulkoon sinun mielipiteesi.

Vakuutus uskoon tulleille, Jeesuksen vastaan ottaneille:
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista” Room.8:1-2. Mutta kerro lähimmäisillesi, että Jeesus on sovittanut jokaisen ihmisen synnit sijaisuhrillaan ristillä. Älä anna kenenkään mennä kadotukseen. Pelasta ne, joita viedään kuolemaan, pysäytä ne, jotka hoippuvat surmattaviksi. Jos sanot: ”Emme me siitä tienneet”, niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija. Hän, joka valvoo sieluasi, tietää kaiken ja maksaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan.” Sananl. 214:11,12.

Varoitus!
Jos joku opettaa toisin eikä noudata Herramme Jeesuksen Kristuksen terveitä sanoja eikä jumalisuuden mukaista oppia, hän on omahyväinen eikä ymmärrä mitään. Hänellä on sairaalloinen halu väittelyyn ja sanasotaan. Niistä syntyy kateutta, riitaa, pilkkaamista, pahoja epäluuloja ja alituista kinastelua niiden ihmisten kesken, jotka ovat mieleltään turmeltuneet ja kadottaneet totuuden ja pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” 1 Timot. 6:3-5 .

Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.” Ilm.22.18-19.

Tässä linkissä lisää aiheesta:
Risti yhdistää

Siunaten,
Weijo Lindroos
Turku