Taivassanomat 15/2021

Metelin ääni kaupungista! Ääni temppelistä! Herran ääni!

Jesaja 66:6.

Otsikossa mainitut kolme ääntä kuuluvat ympäriltämme joka päivä. Saamme valita, mitä kuuntelemme:

1. ”Metelin ääni kaupungista” kuvaa maailman ja sen syntielämän riehakasta melua: ”Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.” Jesaja 57:20,21.

2. ”Ääni temppelistä” kuvaa uskonnollisuuden eksyttävää ääntä. ”Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta.” Jeremia 23:16. ”Älkää luottako valhepuheeseen: ’Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!’” Jer. 7:4. ”Korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä huoneissa.” Apt. 7:48. ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” 1 Kor. 3:16.

3. ”Herran ääni” on se Hyvän Paimenen puhdas ja rakastava ääni, joka auttaa meitä tukkimaan korvamme maailman- ja sen syntielämän ja uskontojen sekavilta ääniltä. Jeesus lupaa: ”Minun lampaani KUULEVAT MINUN ÄÄNTÄNI, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.” Joh. 10:27,28.”Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme.” Room. 5:1,2.

Raamattu varoittaa meitä juomasta vieraista lähteistä:
”Ja nyt, mitä menemistä sinulla on Egyptiin ( = maailmallisuuteen) juomaan Siihorin (saastaista) vettä? Ja mitä menemistä sinulla on Assuriin ( = Baabeliin) juomaan Eufrat-virran ( = uskonnollista) vettä?” Jer. 2:18.
Mutta Jeesus sanoo: ”`Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat.` Tämän Hän sanoi Hengestä”Joh. 7:37-39. Kiitetty olkoon Jeesus, joka kastaa Pyhällä Hengellä! Tahdommehan juoda Hänen antamaansa ikuisen elämän vettä? Armon lähde on avoin. Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.” Jes. 12:3.
Herra, Herra on antanut minulle opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; Hän herättää aamu aamulta, HERÄTTÄÄ MINUN KORVANI KUULEMAAN OPETUSLAPSEN TAVOIN. Herra, Herra on avannut minun korvani; minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois.” Jesaja 50:4,5.
Korvien avaaminen tapahtuu rukouksessa viipymällä. Ja Hän antaa myös silmiemme avautua näkemään asioita oikeista näkökulmista. Apt. 26:17,18. Ilm. 3:18.
Kuuntele rukouksessa, mitä Jeesus tahtoo sinulle sanoa!
Hyvän Paimenen ääntä kuuntelemalla parantuvat sisimpään jääneet synnin haavat. Se on Jumalan rakkauden ääni Taivaan armoistuimelta, johon meillä on pääsy Jeesuksen veren kautta. Hebr. 10:19. Armo ja anteeksiantamus ansaittiin ristillä. Sieltä vuotaa elämäämme Jumalan rakkaus. Ja sitten … Armo ja totuus löytävät yhteyden pelastetussa sielussa! Jeesus on ”täynnä armoa ja totuutta”. Joh. 1:14.

Ole siunattu, Jumalalle rakas ystävä Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen sovintoverensä armossa.

t. Weijo Lindroos