Taivassanomat 3/2021

SIUNATTU YKSIMIELISYYS

Minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Nimeen, että kaikki olisitte PUHEESSA YKSIMIELISET ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi SAMA MIELI ja SAMA AJATUS.” 1 Kor. 1:10. Filip. 2:2. 1 Kor. 1:2.
Alussa ”uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu..” Apt. 4:32. Se oli heidän menestymisensä salaisuus, ja siksi ”Herra lisäsi joka päivä heidän yhteyteensä niitä, jotka saivat pelastuksen” eli tulivat uskoon. Apt. 2:47. Yksimieliseen joukkoon on helppo tulla. Siksi Jumalan seurakunnan tulee pysyä Raamatun suuntaviivoissa.

Erilaisten ihmisyhteisöjen toiminnan onnistumiseksi on ehdotonta, että kaikki hyväksyvät yhteiset säännöt. Tämä pätee kaikkiin toimintoihin. Jos esim. yksi urheiluseuran jäsen alkaisi olla eri mieltä sovituista pelin säännöistä, ei hän voisi osallistua pelaamiseen, vaan hänet jopa erotettaisiin yhteisöstä. Tuomarin olisi mahdotonta valvoa pelin kulkua ilman yhteisesti hyväksyttyjä sääntöjä. ”Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.” 2 Tim. 2:5.

Erimielisyys on hajottavaa.
Uskonnoissa ei aina ymmärretä ed. m. periaatetta. Olemme seuranneet Suomen ev.lut. kirkon jäsenkatoa, joka johtuu sen kameleonttimaisuudesta. Kirkon johto antaa ”kaikkien kukkien kukkia”. Näin tuo yhteisö kulkee lopullista tuhoaan kohti. Ilm.18. En ole siitä pahoillani. Päinvastoin. Mutta se on tähän aiheeseen hyvä esimerkki. Erimielisyyden lietsojat ja hyväksyjät tuhoavat oman järjestönsä sisältä päin.

Jumalan seurakunnassa meillä ON yksimielisyys. Olemme hyväksyneet yhteisiksi ”säännöiksi” Raamatun opetukset. Sen kautta Jumalan rakkaus saa toimintatilaa sydämissämme. Uskoon tulossa on Jumalan rakkausvuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta”. Rm. 5:5. Mk. 12: 28-33. / 2 Tes.2:10-12. Ja Pyhä Henki johdattaa kaikkeen totuuteen, siis yksimielisyyteen. Joh. 16:13.Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.” 1 Kor. 13:6. Totuus ja rakkaus ovat erottamattomat. Ei ole toista ilman toista. Vaikka emme kukaan vielä tiedä kaikkea, on meillä silti sama mieli, koska hyväksymme vain Raamatun opetukset. Seurakunnassa yksimielisyys ja Raamatun opetuksissa pysyminen ovat sama asia. Tämä on hengellistä. Mutta ennen kuin voi olla hengellinen, pitää tulla hengelliseksi. Se tarkoittaa, että ainoastaan aidosti uskoon tulleet ja kasteella käyneet kristityt voivat olla hengellisiä ja sen perusteella yhtä raamatullisesti. Olemme samassa elämässä, uskossa ja opissa ensimmäisten kristittyjen kanssa.
Maailman eksytystuulet eivät heittele Sanan kalliolle tulleita. Efes. 4:11-16. Matt. 16:18.

Alkuseurakunnassa oli yksimielisyys kaikista opeista, muun muassa kasteasiasta. Samoin on meillä. ”Ottakoon kukin teistä kasteen..” Apt. 2:38. Tämä on ollut opetuksemme jo 2000 vuotta, siitä alkaen, kun Jeesus perusti seurakuntansa ja antoi lähetyskäskyn. Mk.16:15,16. Emme siis voi vähätellä kasteelle menemisen välttämättömyyttä. Jumalan seurakunnan toiminnassa kaikki opettavat yksimielisesti, että jokaisen uskoon tulleen tulee ottaa kaste Jeesuksen Nimeen. Siinä ei ole neuvotteluvaraa. Emme opeta, että jokainen saa itse päättää asian. – Jokainen saa tietenkin itse päättää, lähteekö Jumalan tahdon tielle vai hylkääkö sen ja samalla tämän seurakuntayhteyden. Mutta jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, tulee hän kasteelle. Näin on Jumala päättänyt. Raamattu ei tunne käsitettä ”kastamaton kristitty”.
Pietari ei kysellyt uskoon tulleilta, josko he tahtoisivat lähteä kasteelle, vaan ”hän KÄSKI kastaa heidät Jeesuksen Nimeen!”. Apt. 10:48. Tämä on Jumalan itsensä antama turvatekijä omalle seurakunnalleen, raja, joka erottaa meidät maailmasta. Apt. 2:40,41. Rm. 6:4. Samoin toimimme kaikkien Raamatun opetusten kanssa. Ja jos joku on langennut pois yksimielisyydestä eli hylännyt joltain osin Raamatun opetukset ja jäänyt sen tähden sivuun yhteydestä, voi hän palata takaisin Sanan tielle, vaeltamaan valkeudessa. Silloin taas ”meillä on yhteys keskenämme”. 1 Joh. 1:5-9. Näin opettaa myös tuhlaajapoikakertomus. Luuk. 15:10-24. Jeesus antaa anteeksi katuvalle ja syntinsä tunnustavalle, joka nöyrtyy syvään ja tekee parannuksen.

Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.” 1 Kor. 13:6. 1 Timot. 6:3-5.

W.L.