Taivassanomat 9/2022

Seurakunnan oikea nimi

Jeesus perusti ristillä seurakunnan (ekklesian, Matt.16:18), jota nimitetään mm. Jumalan temppeliksi; Kristuksen ruumiin temppeliksi. Joh. 2:19-22 ja 1 Kor. 3:16. 2 Kor. 6:16. sekä 1 Piet. 2:5. ”Te olette Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus.” 1 Kor. 3:9. Mutta tämä ”rakennus” ei ole käsin tehty. Apt. 7:48 ja 17:24. ”Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, Hänelle kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti! Aamen.” Ilm. 1:5,6. Raamatussa tätä Jeesuksen verellä lunastettua seurakuntaa sanotaan Kristuksen ruumiiksi (1 Kor. 12:27) ja elävän Jumalan seurakunnaksi. 1 Tim. 3:15.

Raamattu käyttää seurakunnasta nimeä JUMALAN SEURAKUNTA:
”Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1
”Älkää olko pahennukseksi … Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor.10:32; 11:16; 15:9
” .. eikä Jumalan seurakunnilla.” 1 Kor. 11:16.
” .. vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa?” 1 Kor. 11:22.
” .. että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa.” Gal. 1:13.
”Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa.” 1 Tessal. 2:14.
””Jumalan seurakunnissa.” 2 Tess. 1:4.
että tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta.” 1 Tim. 3:15.
Siinä ei ole pääasiassa kysymys seurakunnan ”nimestä” siinä merkityksessä mitä nykyisissä uskonsuunnissa.

Jumalan seurakunta kuvaa omistussuhdetta. = Seurakunta on Jumalan.

Se on yhtä kuin Jeesuksen verellä ostetut ihmiset, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. 2 Kor. 6:1,2. Tämä pelastettujen ihmisten joukko on maailman suurin ja AINOA kristillinen seurakunta.

Tässä toiminnassa emme ole luterilaisia – helluntaisia – baptisteja – adventistejä – vapaakirkollisia, yms. laisia ja istejä .. ym. jne. Olemme vain kristittyjä, Jeesuksen verellä ostettuja Jumalan lapsia! Kuulumme Hänen kuningaskuntaansa. Ilm. 1:5,6. Siksi emme tässä toiminnassa mainosta uskonsuuntia, kirkkoja tms. emmekä rukoile niiden puolesta tai osallistu niiden toimintoihin.
Rakennamme ristillä perustettua Jumalan seurakuntaa, joka oli valmis apostolisena aikana, noin v. 100 jKr. Jatkamme siitä pysyen heidän kanssaan samassa seurakunnassa, joka on yhden ainoan ja ainutlatuisen kerran perustettu Jumalan seurakunta.

Emme rakenna uskovien yhteyttä ”yli seurakuntarajojen”, vaan ilman niitä. Tämän tähden emme voi ottaa vastaan ekumeenista tai ns. yhteiskristillistä yhteyden mallia.

Weijo Lindroos, Turun seurakunta.

Lue lisää aiheesta:
Taivassanomat 7/2020

Katso myös video:

Taivassanomat 8/2022

Nollapisteen opetus

”Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne (nollata se), jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja (ja sitten), uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.” Efes. 4:22-24.

Uskoon tulleen entinen synnin täyttämä ihminen kaikkine mielipiteineen pitää riisua pois. Ja sitten pukea päälle uusi ihminen, joka alkaa kasvaa ja kehittyä Raamatusta nousevine asioineen ja käsityksineen. Näin Jumalan ELÄMÄ saa tilaa toimia uudestisyntyneessä ihmisessä, joka on ”uusi luomus” (2 Kor. 5:17), ja jonka Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä vuodattaen sydämiimme Jumalan rauhan ja rakkauden. Room. 5:1-5. Sisimpäämme tulee tilaa oikealle Elämälle, joka on Jumalan Elämä. Tätä on uskoon tuleminen eli uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3. 14:6. Efes. 2:10.
Jeesus antoi syntimme anteeksi ottaessamme Hänet vastaan Pelastajaksemme. ”He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” Ilm,. 7:14. 1 Joh. 1. Ei olisi sopivaa pukea valkeita vaatteita vanhojen likaisten ryysyjen päälle. Siis ensin pitää riisua vanha pois. Se tarkoittaa parannuksen tekemistä eli elämän suursiivousta. Sen tuloksena taivaallinen siunaus valtaa sydämemme.

”Meillä ON Kristuksen mieli”. 1 Kor. 2:16. Raamattu opettaa muuttumisen evankeliumia. ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:2. ”Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Filip. 4:8. ”Ajatelkaa Häntä..” Hebr. 12:3. Kol. 3.

Uusi alku puhtaalta pöydältä
Kristillisen elämän nollapiste tarkoittaa siis elämämme nollaamista siten, että puramme pois mm. omat uskonnolliset käsityksemme sekä uskonsuuntien meihin istuttamat ihmismielipiteet. ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13. Se tarkoittaa, ettei meillä ole Raamatun ulkopuolisia uskonnollisia mielipiteitä mistään asiasta. Meillä ei ole mitään uskontoa tai ideologiaa. Olemme riisuneet pois kirkolliset tavat ja opit sekä mm. papinpuvut yms. katolisuudesta alkaneet tamineet. Näin olemme tyhjiä astioita. Siihen tyhjään tilaan otimme vastaan Jumalan armon ja pelastuksen, jonka Jeesus valmisti sijaisuhrillaan Golgatan ristillä verellään ja kuolemallaan. Annoimme elämämme Hänelle ehdoitta, ja otimme vastaan Hänen antamansa lupauksen: ”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” Joh. 6:37. Matt. 11:28-30. Hän on nyt hyvä Paimenemme!
Jumalan armo johdattaa tähän, vaikka ”lihan mieli” ei sitä tahdo: ”Me, jotka olemme tässä majassa, huokailemme ahdistuneina. Emme näet tahdo riisuutua vaan pukeutua, niin että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.” 2 Kor. 5:4. Ottamalla vastaan Jumalan armon, me valitsimme vanhan synti-ihmisen pois riisumisen. 2 Kor. 6:1,2. Se tapahtui, kun uskoon tulon jälkeen vanha ihmisemme hauidattiin kasteen hautaan. Room.6:4.

Jeesus ja Hänen pelastusyönsä on kaiken hyvän perustus. 1 Kor. 3:11. Kun otimme vastaan Jeesuksen, tuli Pyhä Henki asumaan sydämeemme. Efes. 1:13. Hän täyttää puhdistetun sydämemme ja johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Joh. 16:13. Raikkaat taivaan tuulet puhaltavat uskonelämästämme pois loputkin synnin roskat ja uskonnolliset tavat yms. asiat, joita ei löydy Raamatusta. Elämäämme jää ainoastaan Jeesus ja Hänen antamansa pelastus, ristin täytetyn työn armo. Olemme nollassa. Mutta Jeesus on elämämme ykköshenkilö. Nollan eteen on tullut ykkönen, joten olemme Hänessä täysiä kymppejä. Tämän sanonnan olen jostain kuullut.

Sinäkin saat nyt rakentaa uskonelämääsi vain Raamatun opetuksilla yksi asia kerrallaan ”pyhimmän uskon perustalle”. Juuda 1:20. Olethan ottanut vastaan Jeesuksen ja ”Kristuksen opin alkeet”. Hebr. 6:1,2. Se tarkoittaa, että teet Jumalan antamassa voimassa parannuksen synneistäsi ja annat kastaa itsesi raamatullisella upotuskasteella Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Näin olet ikuisesti kestävällä Siionin vuoren perustalla (Psalmi 121. Hebr. 12:22) ”apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus.” Efes. 2:20. Rakennamme yhdessä kukin hengellisen elämämme rakennusta eläen Raamatun opetuksia todeksi. Pysymme ”apostolien opetuksessa” ja ”keskinäisessä yhteydessä” niiden kanssa, jotka ovat kastetut ja pysyvät samassa opetuksessa: Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42.

Raamatun lukemisen tulee nyt olla jokapäiväinen elämämme sisältö. ”Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.” Psalmi 119:11. 1 Tim. 4:12-16. Apt. 2:41,42. Tämä pitää elämämme oikeassa kurssissa matkallamme kohti ikuista kotisatamaa. Kysymme kaikkiin kristillisen elämämme opetuksiin, löytyykö tuo asia Raamatusta. Jos ei löydy, me hylkäämme sen.

Parannus jatkuu koko ajallisen elämämme.
Meidän on osattava jatkossakin olla irti ihmismielipiteistä ja sieltä nousevista uskonnollisista selitysmalleista. Kol. 2:8. 2 Piet. 1:19-21. Esimerkiksi kirkkoisien laatimat katekismukset, uskontunnustukset, kirkkokäsikirjat, raamattukoulut, yms. Raamatun ulkopuoliset opit ovat kaikki eksyttäviä ihmisoppeja, jotka ovat esteenä Raamatun ymmärtämiselle. Tosin tarvitsemme tervettä opetusta Pyhällä Hengellä täytettyjen ja kasteella käyneiden uskovien saarnoista ja raamatullisista opetuskirjoituksista. Tätä opetusta saamme apostolisen seurakuntatoiminnan yhteydessä.
Mm. 1 Kor. 14:26.
”Kuinka minä voisin ymmärtää, jos kukaan ei minua opasta?” Apt. 8:31. Meidän on vain opittava tarkistamaan, ovatko opetukset Raamatusta ja opettajat aitoja kristittyjä. Matt. 22:29. Ihmisten selitykset vain tukkivat ymmärtämistä.
Meidän tulee etsiä jokaisesta tutkittavasta Raamatun aiheesta ensin esille selkeästi ymmärrettävät Raamatun kohdat, joiden yhteyteen asetamme vaikeammin tulkittavat opetukset. = ”On myös kirjoitettu!” Matt. 4:7. Siitä kokonaisopetuksesta käsin voimme koota hengellisen elämämme palapelin valmiiksi kaikkine osa-alueineen. Ja näin voimme olla Pyhän Hengen johdattamia raitishenkisiä terveitä kristittyjä. Room. 8:14.
Minkälainen uskonelämä syntyy, kun se rakennetaan tällä tavalla nollapisteestä alkaen vain Raamatun opetusten kanssa, sellainen on oleva oikeaa uskoa, oppia ja elämää. Siis nollapisteen opetusten pohjalle syntyy terve uskonelämä.

”Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Pidä huolta lukemisesta, kehottamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi näistä kaikista ja elä niissä, jotta kaikki näkisivät edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.” 1 Tim. 4:12-16.

Tervetuloa Turkuun hengellisiin tilaisuuksiin.
Katso yhteystiedot.

t. Weijo Lindroos

Kuuntele hengellinen laulu:

Taivassanomat 7/2022

Yksityinen ja yhteinen rukous

Kaikkien on hyvä olla joskus yksin hiljaa Herran edessä. Niin kaikki teemme. Mm. iltaisin ennen nukkumaan menoa on hyvä ajatella Jumalan edessä päivän asioita ja selvittää kaikki puhtaaksi, ensin mielessä ja sitten ääneen rukoillen ja pyytäen anteeksi päivän aikana tehdyt virheet. Niitä aina löytyy, koska meillä kaikilla on yksi paha virhe: Emme ole täydellisiä.
”Jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:7-9. Hebr. 8:12. Näin on hyvä rukoilla joka päivä nöyrtyen ja synnit tunnustaen. Se on ehyellä sydämellä toimimista. 2 Aikak. 16:9.
Jumala johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Jer. 31:9. Mietiskely ei ole aivan sama asia. Mutta ei ”rukoilkaa lakkaamatta” -kehotus tarkoita, että pitäisi puhua ääneen aamusta iltaan. Jumala ei kuule meitä monisanaisen sanatulvan ansiosta. ”Ajatelkaa Häntä..” (Hebr. 12:3) on jo itsessään eräänlaista rukousta. Kuitenkin Jeesus odottaa joka päivä voidakseen kuulla rukoustemme äänen. Ja Hän kuulee aidosti nöyrtyneiden ja vilpittömien ihmisten sydämestä nousevat rukoukset ja avunhuudot. ”Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu!” Room. 10:13. Mutta Hän kuulee myös elämän vaikeuksissa olevien hiljaisetkin sydämen huokaukset joita ei aina jaksa edes pukea sanoiksi. Niitä kaiken menettäneen tuskan aikoja on ollut itsellänikin. Silloin on ollut pakko olla hiljaa ja puhua vain sydämessään: ”Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela.” Psalmi 4:5. Samaa opetti Jeesus: ”Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden.” Mat.6:6,7.
Tämä on siis opetus yksilöuskoville.

Yhteiset rukoushetket
Seurakunnan rukoushetkien sisältöön tarvitaan nyt Raamatun opetusta, koska sinne on alettu tuoda mm. joogaa ja meditoimista rukousten sijaan. Sellaisiin ”hiljaisuuden retriitteihin” ei löydy opetusta Raamatusta. Ne ovat samaa sarjaa joogaharjoitusten ja meditaation kanssa. Jumala varjelkoon ihmisiä sellaisilta. Ne eivät siis ole Pyhän Hengen johtamia asioita, vaan kirkkojen pimennoista nousevaa eksytystä. Monet asiat menevät sekaisin, jos elävässä uskossa olevat suostuvat yhteistyöhön luterilaisen harhaopin kanssa.

Raamattu opettaa, että uskoon tulleet ja sen jälkeen kasteella käyneet kohottavat yhdessä ollessaan kätensä Herran puoleen ja avaavat suunsa kiitokseen ja riemuhuutoon Herralle! Ps. 100. Kuitenkin aina niin kuin Pyhä Henki johdattaa; ei väkisin ääntä puristamalla. Sen tähden, ”täyttykää Hengellä!” Ef. 5:18. Spontaani Pyhän Hengen johdatus rukoushetkissä tuo joskus esille kovaakin ääntä. Siitä syntyy kaunis rukouksen humu, joka kuuluu monesta suusta. Siinä sitten alkavat myös armolahjat toimia, esim. jonkun ääni korottuu yli muiden puhumaan kielillä, ja sitten tulee selitys. Joku profetoi… Jne. 1 Kor. 14:26. Välillä taas rukous kohoaa selvillä ymmärryksen sanoilla, joiden keskeltä kuuluu muiden myötäily: ”halleluja”, ”aamen”, ”kiitos Jeesus”. Jne. ”Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa.” Ps. 118:15.
Pyhä Henki viihtyy seurakunnan äänekkäissä rukoushetkissä.

Siis seurakunnan yhteiset Herran kohtaamiset ovat usein kovinkin erilaisia kuin yksityiset ”kammiorukouksemme”.

OPETTELE RUKOILEMAAN
Raamattu toteaa kaiken puutteen syyksi rukoilemattomuuden. ”Te riitelette ja taistelette, mutta teillä ei ole, koska ette ano.” Jaak. 4:2. Mutta ”vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla.” Jaak. 5:16-18.
Tässä asiassa on siis korjattavaa. Miten se tapahtuu? Voimme nyt heti tässä anoa Jumalalta Hänen tahtonsa mukaista rukouksen halua. Sak. 12:10. Voit myös kertoa Jumalalle ajatuksesi ja asiasi ääneen rukoillen. Jos sanot, ettet osaa rukoilla, kerro se Jeesukselle. Siinä samassa jo huomaat, että osaatkin rukoilla. Rukoilemaan oppii siis rukoilemalla, keskustelemalla ylösnousseen Jeesuksen kanssa ja kertoen Hänelle sisimmän tuntemukset. Parhaiten rukous alkaa sujua kiittämällä Häntä ristin pelastustyöstä ja ihmeellisestä armosta, joka on meitä kohdannut. Jeesus otti päällensä meille kuuluvan syntien rangaistustuomion. Hän avasi Tien Taivaaseen antamalla syntimme anteeksi. Näin saimme tulla Jumalan lapsiksi, Taivaan kansalaisiksi.
Eikö ole aihetta kiittää Jumalaa? Tähän kiitokseen ja iloon yhtyy koko Taivas. Luuk. 15:10. ”Sana rististä on Jumalan voima.” 1 Kor. 1:18.

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan Hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon.” 1 Piet. 1:3.

Rukousterveisin
Weijo Lindroos

Kuuntele laulu:

Taivassanomat 6/2022

Seurakuntaan perehdyttäminen

Erilaiset tuotantolaitokset yms. etsivät työntekijöitä. Työtä etsivä hakija myös etsii ja viimein löytää itselleen sopivan työpaikan. Ja kun työsuhde uuteen työpaikkaan on solmittu, aloitetaan työ tutustumiskierroksella. Siinä esitellään mm. henkilökuntaa, työntekijöitä sekä toimintatapoja. Hyvä perehdyttäminen edellyttää heti alussa tutustumista työn tarkoitukseen, päämäärään, tavoitteiden toteuttamiseen ja työtehtäviin sekä niiden tekotapoihin. Siitä alkaa työharjoittelun vaihe, joka kestää määrätyn ajan. Sitten alkaa yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa.

Aivan samoin on asian laita ihmisen tullessa seurakuntaan. Raamatullinen paikallisseurakunta evankelioi etsien uusia ihmisiä Jumalalle ja Hänen valtakuntansa työhön. ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. ”Rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan.” Matt. 9:37.38. Mutta uusi mukaan tuleva ei voi heti valita itse itselleen mieluisia tehtäviä. Raamattu opettaa, että pitää edetä harkitusti. ”Ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.” Sananl,. 19:2. ”Heitäkin koeteltakoon ensin.” 1 Tim. 3:10.
Srk.n päätehtävä on lähetyskäsky, johon sisältyy myös sanan vastaan ottaneiden kastaminen ja opetus eli perehdyttäminen Jumalan tahdon mukaiseen uskonelämään. ”Opettakaa heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” Matt. 28:19,20. Mark. 16:15,16. Päämäärä on, että olemme ”täynnä Jumalan kaikkea täyteyttä” (Efes. 3:19), ”vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus saa aikaan”. Filip. 1:11. / Gal, 5:22.

”Kun Jeesus huomasi, kuinka kutsutut valitsivat parhaita paikkoja, hän kertoi heille vertauksen: ”Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan kunniapaikalle. Hän on ehkä kutsunut jonkun, joka on sinua arvokkaampi, ja niin se, joka on kutsunut teidät molemmat, tulee ja sanoo sinulle: ’Anna paikkasi hänelle.’ Silloin joudut häveten siirtymään viimeiselle sijalle. Kun sinut siis on kutsuttu, asetu viimeiselle sijalle, jotta se, joka on sinut kutsunut, tullessaan sanoisi: ’Ystäväni, siirry lähemmäksi.’ Silloin saat kunnian kaikkien pöytävieraiden edessä, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.” Luuk,. 14:7-11.

Seurakuntaan tullaan siis ensin oppilaan paikalle, samoin kuin maalliseen työpaikkaan. Raamatussa on annettu kaikkeen selkeät ohjeet. Ne ovat seurakunnan Ylipaimenen laatimat tarkat suuntaviivat. Jeesus Kristus on seurakunnan hyvä Paimen. Häneltä voi kysellä asioita. Joh. 10:27. Mutta myös pitempään uskossa olleilta seurakuntalaisilta on hyvä kysellä, miten mikäkin asia täällä opetetaan. Kol. 3:16.
Mutta loppuun asti olemme kaikki oppilaan paikalla. Tarvitsemme Sanan ravintoa.
Tarpeen vaatiessa teemme seurakunnan toiminnassa uusia suunnitelmia kaikki yhdessä. Ja vanhimmisto sitten päättää rukoillen, mitä Jumala tahtoo hyväksyttäväksi ja mitä ei.

KAIKEN ALKU.
Yhteys alkaa vasta siitä, kun otat Jeesuksen vastaan syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Näin taivaallinen Elämä pääsee tulemaan sydämeesi. Pyhä Henki tulee sisimpääsi ”elävän veden lähteeksi”. Joh. 7:37-39. Hän antaa voiman puhdistautua kaikesta synnistä ja vääryydestä, jossa olet elänyt ilman Jeesusta. 1 Joh. 1:7-9. Saat aloittaa uuden Elämän puhtaalta pöydältä.

Jumalan seurakunnassa ei hyväksytä esim. ekumeenista ja yhteiskristillistä toimintaa, tai jäsenyyttä Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkoissa. Kaikista epäraamatullisista yhteysmuodoista pitää erota, koska ne rikkovat raamatullisen uskovien yhteyden. Tämä on meidän yhteinen opetuksemme.
Emme rakenna uskovien yhteyttä ”yli seurakuntarajojen”, vaan ilman niitä.

Kun olet sovinnossa Jumalan kanssa, syntielämä on hylätty ja armon tila on tullut oman elämäsi perustaksi, on vuorossa kasteelle tuleminen. Apt. 2;38,41. Se tapahtuu upottamalla vedessä Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kasteelle tulo on ensimmäinen askel tullessasi sisälle seurakunnan yhteyteen.
Pyhän Hengen kautta uudestisyntyneenä ja sen jälkeen raamatullisella vesikasteella kastettuna saat kokea puhdasta yhteyttä ja rakkautta muiden seurakuntalaisten kanssa. Tätä voit kokea vaikka asut kaukanakin. Olet mukana siunauksen alueella. Ef. 1:3.

Uskoon tulosta ja kasteesta alkaa yhteyteen ja toimintaan perehdyttäminen.
Kun sitten ”työsuhde” eli yhteys seurakuntaan on solmittu, on hyvä alkaa tutustua seurakunnan oppiin ja tapoihin yms. Raamatun opettamiin asioihin. Näin siunaus virtaa elämässämme. Keskinäinen rakkaus ja mm. ystävällisyys toimii. Olemme samassa uskossa ja opissa alkuajan seurakunnan kanssa. Näissä uomissa Pyhä Henki virtaa. Joh. 7:37-39. Tämän saa aikaan ed. m. hyvä alku, nöyrtyminen ja mielenmuutos, jossa siis asetutaan ensin oppilaan paikalle tutustumaan seurakunnan toimenkuvaan, työtehtäviin ja niiden tekotapoihin.

Työn tarkoitus ja päämäärä on, että uusia ihmisiä tulee uskoon ja kasteelle sekä seurakuntayhteyteen kasvamaan uskossa ”kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa,vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis, yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiinosalla on.” Efes. 4:13-16.

YKSI KASVUPAIKKA on Jumalan tahto. Tässä voimme kasvaa terveellä tavalla ”Kristuksen täysi-ikäisyyteen”. Emme kaipaa muiden uskontojen eksyttäviä ”opintuulia”. Raikas Pyhän Hengen Tuuli riittää meille. Siksi emme osallistu ihmisperusteisten uskonsuuntien tilaisuuksiin.
Katso alta lisää aiheesta Raamatullisuuden määritelmä (video-opetus).

Siunausta meille,
t. Weijo Lindroos
Turun seurakunnasta

Raamatullisuuden määritelmä:

Taivassanomat 5/2022

Voittosaatossa Kristuksessa

”Käykää, käykää ulos porteista,tasoittakaa kansalle tie, tehkää, tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois, kohottakaa lippu kansoille.” Jesaja 62:10.

”Sinä olet antanut lipun niille, jotka sinua pelkäävät, että he kokoontuisivat sen turviin..” Psalmi 60:4. Jeesus Kristus on Herra! Tämän lipun alla marssimme ”Kristuksen voittosaatossa” 2 Kor. 2:14.

Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen sovintoverensä armossa! Siinä voittosaatossa olemme kaikissa elämämme vaiheissa, terveinä tai sairaina, ilossa ja surussa. ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.” 5 Moos. 33:27. Kun olemme antaneet elämämme Hänelle, on meillä turva Jeesuksen Kristuksen herruudessa nyt, mutta myös tuomiopäivänä 1 Joh. 4:17. Hän on Taivaallisen kuningaskuntansa hallitsija, seurakunnan Ylipaimen, ”herrojen Herra ja kuningasten Kuningas”. Saamme nostaa Hänen ”riemuvoittonsa” lipun elämämme ylle. Kol. 2:15. Kuulumme Hänen taivaalliseen kuningaskuntaansa, pyhien seurakuntaan. Ilm. 1:5,6. ”Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset .. Olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi.” Ilm. 5:9,10.
Tähän valtakuntaan saamme kutsua muitakin julistamalla ”valtakunnan evankeliumia”. Matt. 24:14. Se on yhteinen tehtävämme. Matt. 12:30.

Olemme myös seurakunnan avun piirissä, jossa Pyhä Henki johdattaa meitä auttamaan toisiamme. Näin tehtävämme Jumalan työssä onnistuu. Tasoitamme ristin kaitaa tietä, joka on Elämän Valtatie. ”Herra sanoo näin: Raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämen.” Jesaja 57:14,15.
”Siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Tyhmätkään eivät sillä tiellä eksy.” Jesaja 35:8.

Kompastuskiviä ovat esimerkiksi kirkollisuus kaikkine sisältöineen, mm. lapsikasteineen, joka on eräs este voittosanoman eteenpäin viemiselle. Kirkon oppiharhojen pitää poistua lopullisesti uskovien elämästä. Mm. päivän tunnussanasysteemi on okkultismiin verratta eksytys. Sen tähden on tarkkailtava kaikki lukemisensa ym. opetuksen lähteet. ”Kaikki minun lähteeni ovat sinussa.” Psalmi 87:7. On otettava vastaan ja alettava julistaa vanhinta pelastussanomaa, ”jonka itse Herra ensiksi julisti? Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja monenlaisilla väkevillä teoilla, jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan.” Hebr. 2:3.4.

Kaikki on asetettava alkuasetelmaansa. Se on ohjelmanjulistuksemme! Viemme eteenpäin voittosanomaa, että Jeesus on ainoa syntien sovittaja. Ristillä avattiin pelastuksen ovi. Kiitos Jumalalle, ”joka tahtoo että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:4.
”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:12.
Hänen voimassaan ja armossaan olemme tehneet elämässämme kokonaisvaltaisen suursiivouksen eli parannuksen synneistämme. Tämä on Elämän tien alku. Ja seuraava askel on upotuskaste vedessä Jeesuksen Kristuksen Nimeen. Tästä alkaa terve raamatullinen uskonelämä. Kastamattomaksi jäävä ei vielä ole siinä uskossa, josta Raamattu kertoo. Apt. 2:41. Kastamaton ei voi mm. osallistua ehtoolliseen. Mutta asia on korjattavissa. Markus. 16:15,16. Apt. 2:38,41. 10:48. ”Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi Hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt. 22:16. Ilmoittaudu siis kasteelle. Näin on Jumalan tahto.

Uudestisyntyneinä ja kasteella käyneinä Jumalan lapsina toimimme Hänen seurakuntansa yhteydessä, keskinäisessä rakkaudessa ja toistemme esirukouksissa, apostolisessa opetuksessa ja ehtoollisen vietossa. Apt. 2:41,42. Seurakuntayhteydessä saamme lisäopetusta siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Kol. 3:16. Hebr. 5:11-14.

Ekumeeniset tahot opettavat vakavia harhoja, että kristittyjen olisi muka hyväksyttävä yhteyden perustaksi ns. ”apostoliset uskontunnustukset”, jotka ovat syntyneet apostolisen ajan jälkeisinä vuosisatoina. Ne eivät ole apostolisia, vaan ovat lisäyksiä Raamatun opettamaan kristinuskoon. Ilm. 22:18,19. Samoin ovat nikealainen uskontunnustus, Athanasiuksen tunnustus, katekismus, kristinoppi, kirkkolaki, kirkkovuosi päivän tunnussanoineen, jne. Kaikki nuo ihmisopit ovat kompastuskiviä ja sekaannuksen aiheuttajia, jotka eksyttävät ihmiset sivuun taivaallisesta voittosaatosta ja Pyhän Hengen johdatuksesta. Meidän yhteytemme perustaksi on annettu Jeesus, ristin pelastustyö ja Jumalan sanan opetukset, Raamattu. ”Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus.” 1 Kor. 3:11.

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Turkuun kasteelle ja hengellisiin tilaisuuksiin! Jumala etsii itselleen uskollisia ja luotettavia palvelijoita erilaisiin tehtäviin omassa seurakunnassaan. Efes. 4:11. 1 Kor. 4:2.

Katso tästä lisää kasteopetusta videona ja tekstinä.

Runsasta siunausta meille, rakkaat veljet ja sisaret.
t. Weijo Lindroos

Taivassanomat 4/2022

Uusia suuntaviittoja hengellisiin kokouksiin.

Jumala tahtoo parantaa Raamatulliset seurakunnankokouksemme kirkkaiksi siunauksen keidashetkiksi. Niiden tulee olla ennen muuta kokoontumista Jeesuksen ympärille kohtaamaan Häntä. Tulemme Hänen vastaanotolleen ottamaan vastaan Hänen Elämäänsä. Sen tähden on jokaisen hyvä huolehtia heti kokouksen alussa, että suhde ristin pelastustyöhön sekä ylösnousseeseen Jeesukseen on kunnossa.
”Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta.” Hebr. 10:22. 2 Kor. 7:1. Siitä on hyvä alkaa. ”Kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoliin ja ylipappiin, Jeesukseen.” Hebr. 3:1. Rehellinen ja aito nöyrtyminen Jumalan edessä avaa taivaan siunauslähteet.
Ulkoiset puitteet eivät ole tärkeitä. Esim. puhujanpöytä ei ole välttämätön. Näillä suuntaviivoilla voi kokoontua kodeissa ja vaikka luonnossa. Mutta osittain tämä malli sopii kaikkiin kokoontumisiin.

Kokouksissa saamme tuoda oman kortemme yhteiseen kekoon. Ja saamme ottaa vastaan tarjolla olevaa Jumalan siunausta ja tämän kautta ”virkistyä yhteisestä uskostamme”. Room. 1:12. Jeesuksessa pysyvinä (Joh. 15:4,5) saamme näin olla vuorovaikutuksessa jakamassa ja vastaan ottamassa hyvää hedelmää. Saamme ”syödä” Elämän hedelmää ja juoda Elävää vettä. Joh. 4:14. Jes. 12. Matt. 4:4.
Ensimmäinen asia on siis yhteen kokoontuminen. ”Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi…” 1 Kor. 14:26. Jokainen saa osallistua, mutta kenenkään ei ole pakko. Saamme olla vain hiljaa mukana ”juomassa” ja ”syömässä” taivaallista hyvää. Näin Pyhä Henki virtaa Elämää sisimpäämme sekä meidän kauttamme myös muihin kokouksessa oleviin. Joh. 7:37-39. / Gal. 5:22.
Tätä kokoontumismuotoa voisi nimittää armolahjojen toimintakokoukseksi. Se edellyttää oikeaa mielenlaatua. Olemme kiitollisella mielellä siitä, että Jeesus on antanut syntimme anteeksi. Se on aina suurin yhteisen ilomme aihe. Siitä kumpuaa kaikki muu hyvä. Näin Pyhä Henki saa olla kokoustemme johtajana ja armolahjojen jakajana. Hänen johdossaan otamme vastaan rakentumiskokousten monipuolista siunausta ”puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” Efes. 5:19,20.

Jumala tahtoo siis antaa uutta ja elävää vaikutusta kokouksiimme. Se tapahtuu kun yhdessäolomme on rukouksen pohjalla Pyhän Hengen vaikutuksessa. Otamme vastaan puhtauden Jeesuksen Kristuksen sovintoveren kautta. Näin olemme armosta pelastuneina, avoimin sydämin ja nöyrtyneinä valmiit Pyhän Hengen toimintaan. 1 Kor. 12:11. Hän täyttää meidät ja asettaa sydämiimme johdatusta tulevia päiviä ja aikoja varten. Näin kokouksemme ovat pyhiä rakentumiskokouksia, joissa aina saamme virkistyä Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta. Kiitos Jumalalle!
Olemme saaneet ikuisesti kestävän armon rakkaan Vapahtajamme Jeesuksen veren kautta.

Ja nyt.. Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille!” Kol. 3:23. – Emme kokouksissa esiinny toisillemme. –

Kokouksissamme saa olla vapaa ja äänekäs ilon ilmapiiri. Joku voi olla myös hiljaa odottaen pääsyä tietoiseen Pyhän Hengen vaikutukseen. Saamme sitten kaikki yhdessä tiedostaa, että Jeesus on keskellämme.
Tältä pohjalta alkavat armolahjatkin toimia. Halleluja!
Jeesuksen kalliilla verellä ostettujen ihmisten taivaallinen pelastuksen ilo on yhdistettynä hartaaseen sydämen rauhaan ja harmoniaan. Elämä kuuluu ja näkyy. ”Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa.” Psalmi 118:15. ”Oikeamielisten on soveliasta Häntä kiittää!” Psalmi 33:1-3.

Kokousten sisältöön kuuluu keskeisenä osana myös oikea Raamatun opetus. Siitä on kehittynyt (ikävä kyllä) myös vain tavan vuoksi pidettävä kokoussaarna, joka kuuluu kokouksen yhtenä ohjelmanumerona. Opetus on kuitenkin parasta spontaanisti profetian Hengessä saatuna. ”Profetoiva puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi.” 1 Kor. 14:3. Puhe, opetus, saarna, tai millä nimellä opetuspuhetta kutsutaankin, pitää olla aitoa ja Pyhän Hengen vaikuttamaa Sanan jakamista: ”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.” 2 Tim. 2:15. 1 Tes. 2:3-6. ”Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja moitteetonta..” Tiit. 2:7,8.

Kokouksissa saamamme aito ilo Herrassa on enemmän kuin mitkään tämän maailman ilon aiheet. Synnit on saatu anteeksi Jeesuksen veren kautta! Eikö se ole SUURIN ilon aihe? Voimme siksi jopa karkeloida ilosta kuten Daavid aikoinaan teki ”Herran edessä”. 2 Sam. 6:21. Eikä se silloin ole saarnaajan lavashown esittämistä. Luuk. 19:37-40. Sellaista ei ole annettu seurakunnan kokousten sisällöksi. Ohjelmanesitykset eivät ollenkaan kuulu hengellisiin kokouksiin. Mutta kaunis karkeloiminen Herralle Pyhän Hengen vaikuttamana on Jumalalle otollista, kunhan se mahtuu Kol. 2:5 opetukseen: ”iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee”.

Tässä kuvattuihin seurakunnankokouksiin nyt siis pyrimme. Vielä ne eivät ole sitä.
Tervetuloa Turkuun kokoukseen!
Katso yhteystiedot.

Meitä kaikkia siunaten,
Weijo Lindroos

Taivassanomat 3/2022

JULKISESTI USKOSSA

”Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, Hänen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista itseämme vaan Jeesusta Kristusta: Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan.” 2 Kor. 4:3-6.

”Saarnaa sanaa! Astu esiin..”2 Tim. 4:2.
Jumalan työhön antautuvan tulee hyväksyä oma nousunsa parrasvaloihin. Esim. piilossa toimiva nimetön julistaja ei voi saada aikaan hyviä tuloksia. Siksi pitää olla valmis nousemaan julkisesti esille pyhän sanoman kanssa. Tämä edellyttää nöyrtymistä Jumalan siunaavan käden alle.

Lamppujemme tulee loistaa mahdollisimman näkyvästi:
Te (uskossa olevat) olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä Matt. 5:14-16.
Jeesus opetti vakavasti, että meidän tulee olla uskossa julkisesti:
”Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.” Mark. 8:38.

Seurakuntamme alkuajoilla nousivat lähes koko maailman tietoisuuteen Pietari, Paavali, Johannes, Jaakob yms. He olivat aikansa kirkkaita ja loistavia lamppuja. Joh. 5:35. Halleluja! He ovat nousseet esille Pyhän Hengen voimassa ja Jeesuksen nimessä ”taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu”. Juuda 1:3. Eivätkä he etsineet itselleen muuta kuin saada olla elämänyhteydessä Jeesuksen kanssa. ”Onneni on olla lähellä Jumalaa!” Ps. 73:28. He saarnasivat, että Jeesus on ainoa Pelastaja, joka on voittanut synnin vallat sijaisuhrillaan ristillä.
Apostoli Paavali kirjoitti: ”Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, ja Hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan.” 1 Kor. 2:1-5.
Sellaisia ristin sanoman julistajia Jumala tahtoo taas herättää ja asettaa heitä toimimaan näkyvästi. ”Eihän kukaan, joka tahtoo esiintyä julkisesti, tee mitään salassa.” Joh. 7:4. ”Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä!” Matt. 5:14. Ei ole siis väärin olla julkisesti esillä.

Taustatyössä olevat.
Asiassa on toinenkin puoli.
Ihmisiltä salassa olevat rukoilijat ovat taustajoukkoina tekemässä mahdolliseksi evankelistojen ja julistajien näkyvän toiminnan. He raivaavat rukouksessa pois vihollisen esteitä niin, että julistajilla on hengessä vapaa toiminta-alue. Ef. 6:10-19. ”Raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämen.” Jes. 57:14,15.
Rukoilijat siis avaavat ja tasoittavat tietä Pyhän Hengen toiminnalle. He ovat Jumalan valtakunnan työn kallisarvoisimpia helmiä. ” Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.” Matt. 6:6.

Monet muutkin erittäin merkittävät työtehtävät tapahtuvat usein salassa. Tänä aikana on kärkipään toimintaa esim. nettityö, kristillisten sanomien jakaminen ”kaikkeen maailmaan” internetin kautta. Se on kyllä sillä tavalla myös näkyvää ja kuuluvaa. Nettievankelistojen työhön kuuluu mm. sivustojen tekeminen ja hoito, videoiden tekeminen, yms. Se työ ei aina näy sillä tavalla, että tekijä olisi esillä. Mutta tulokset näkyvät ihmisten tullessa uskoon ja kasteelle sekä sitten oppimaan netistä raamatullista uskoa. Apt. 2:41,42.

Väärät vaikuttimet.
”Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne.” Filip. 2:3. ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.” Jaak. 4:6. Etsikää nöyryyttä..!” Sef. 2:3. ”Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että Hän ajallaan korottaisi teidät.” 1 Piet. 5:5,6. Ei siis riitä, että on pelkästään oikea oppi nöyrtymisestä! Sen pitää tapahtua todellisesti. Hebr. 4:2.
”He (fariseukset) tekevät kaikki tekonsa sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä.” Matt. 23:5. Mutta kun Pyhä Henki täyttää uskovan, alkaa Hän johdattaa ajatuksia ja asenteita sekä sanoja ja tekoja. Silloin sydämiimme syntyy halu toimia oikeilla motiiveilla, rehellisesti ja vilpittömästi elämän tiellä. Teemme kaikki tekomme sillä motiivilla, että kaikki katselisivat Jeesusta. Hänen nimensä menee kaikkien muiden nimien yli. ”Nimi yli kaikkien on Jeesus!” Oma suuri MINÄ jää taka-alalle.

Raamattu siis varoittaa kunnian etsimisen synnistä, itsekkyydestä ja omahyväisyydestä. Sellainen kylmentää uskonelämän. Ilm. 3:15-20. Mutta jos nuo sivuun harhautuneet ovat vilpittömiä ja alkavat rukoilla sekä pyytäen vapautusta väärästä mielestä ja asenteista sekä kaikesta synnistä, auttaa Pyhä Henki heitä näkemään väärät motiivit ja sisimmän synnit. Ja näin nöyrtyneille syntyy myös aito halu tehdä parannus ja alkaa toimia puhtaasti.

Kiitos Jumalalle! Hän on armollinen ja antaa syntimme anteeksi! Tätä pyydämme ja anomme itsellemme sekä toisillemme. Elämässämme saattaa olla piilossa olevia synnin kätköjä, jotka ovat jostain syystä jääneet paljastumatta. Ne häiritsevät uskonelämän kasvua ja toimintaa. ”Kuka ymmärtää erehdykset? Puhdista minut salaisista synneistä. Ps. 19:13. Pyhä Henki ”osoittaa maailmalle todeksi synnin”. Joh. 16:8.

Näin Jumalan työ nyt menestyy. Ja siitä me iloitsemme sydämestämme, tapahtuipa se missä tahansa ja miten tahansa, julkisesti tai taustalla esim. esirukoilijoiden kautta. Ef. 6:18,19.
Herran työn onnistumisesta syntyvä ilo on aitoa iloa Herrassa.

Toimimme kaikki yhdessä yhteisen työn hyväksi.
”Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa.” 1 Kor. 12:26

Lisää aiheesta:
Taivassanomat 3/2017

Sinua siunaten,
Weijo Lindroos

Taivassanomat 2/2022

KRISTITTYJEN AUKTORITEETIT

Mistä teidän keskinäiset taistelunne ja riitanne johtuvat?” Jaak. 4:1.
Riita-asetelman yleisin syy on Raamatun opetusten vääristäminen tai hylkääminen:
”Jos joku opettaa toisin eikä noudata Herramme Jeesuksen Kristuksen terveitä sanoja eikä jumalisuuden mukaista oppia, hän on omahyväinen eikä ymmärrä mitään. Hänellä on sairaalloinen halu väittelyyn ja sanasotaan. Niistä syntyy kateutta, riitaa, pilkkaamista, pahoja epäluuloja ja alituista kinastelua niiden ihmisten kesken, jotka ovat mieleltään turmeltuneet ja kadottaneet totuuden ja pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” 1 Tim. 6:3-5. Raamatun opetukset ovat siis uskossa olevien ehdoton auktoriteetti.

Raamatun opetuksista poikkeaminen johtuu useimmiten opetuksen puutteesta ja siitä johtuvasta tietämättömyydestä. Mutta meidän aikanamme se johtuu myös siitä, ettei ole raamatullisesti järjestäytynyttä seurakuntatoimintaa seurakuntavirkoineen. Siitä huolimatta, ”osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta”. 1 Piet. 2:17. Tässä mielessä myös kaikki uskossa olevat ovat auktoriteettejamme. Ja jos hyväksymme, että Jumala järjesti seurakuntansa olemaan teokraattinen yhteisö, niin meille avautuu puhdas auktoriteettikysymys. Ja tämä Jumalan totuus tuo seurakuntaan yhteyden ja vapauden. Joh. 8:31-36. Gal. 5:1. 2 Kor. 3:17.

Jumalan säätämän auktoriteettiketjun katkaiseminen on eräs suuri syy kristittyjen välisiin riitaisuuksiin.
Tämän maailmanajan yhä yleistyviin tapoihin kuuluu tottelemattomuus virallista lakia ja järjestystä kohtaan. Sitä on nähtävissä alakoulujen penkeiltä asti, josta kuuluu lasten huutelu ja haistattelu opettajille. Sellainen on ikävä kyllä lisääntynyt. Vanhemmilleen ja opettajilleen tottelematon oppii jo lapsena uhmakkuuden, vääränlaisen elämänasenteen, josta saattaa tulla osa hänen identiteettiänsä, elleivät vanhemmat ajoissa ojenna lastaan hyvään. Lapsesta tulee silloin kapinallinen ja katkera, opetusta ja auktoriteetteja vastustava ihminen, joka ei voi täyttää elämänsä tarkoitusta sitten myöskään uskoon tultuaan. Hänen on vaikea olla Jumalan alamaisuudessa. Eikä tottelemattoman mielenlaadulla oleva voi edellyttää, että häntä itseäänkään toteltaisiin. Hän ei pysty olemaan muiden ohjaaja.
”Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus: ”että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä”. Efes. 6:1-3.

Näin Raamattu sanoo meidän ajastamme:
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia! 2 Tim. 3:1-5. /
”Koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus.” Matt. 24:12. ”Laittomuus” tässä yhteydessä merkitsee Jumalan luoman hyvän ja yleisinhimillisen puhtaan elämän hylkäämistä. Filip. 4:8. Jumalan asettamasta auktoriteettiketjusta irrottautuminen tuottaa rakkaudellisen elämänasenteen kylmenemisen. Laittomuus on osaltaan myös esivallan säätämän hyvän vastustamista. Jumalahan on asettanut esivallan olemaan ”hyvää tekeville kiitokseksi” ja pahaa tekeville rangaistukseksi”. 1 Piet. 2:13,14. Jos esivalta poikkeaa tästä, valitsemme uskovina pysymisen taivaallisessa auktoriteetissa: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” Apt. 5:29. Room. 13.
Tämän kaiken tähden, ”muistuta heitä (uskoon tulleita), että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää. He eivät saa herjata ketään eivätkä riidellä.” Tiit. 3:1,2. ”Herran palvelijan ei sovi riidellä!” 2 Tim. 2:24-26.

Oikea seurakunta on yksilöuskovien auktoriteetti. Ja hyvä Paimenemme toteuttaa siunaavaa valtaansa seurakunnassaan vanhimmiston ja sananopettajien kautta. Tähän me tulimme ottaessamme vastaan Jeesuksen Kristuksen syntiemme sovittajaksi ja Kuninkaaksemme: ”Pyydämme teitä antamaan tunnustuksen niille, jotka näkevät vaivaa teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajianne Herrassa ja neuvovat teitä. Pitäkää heitä erityisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.” 1 Tess. 5:12,13. ”Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi.” Hebr. 13:17. Mutta Jumala yksin saakoon johdattaa omiaan, etteivät esim. sananopettajat johdata, vaan neuvovat Apt. 2:42 mukaiseen apostolien opetukseen. Efes. 4:11-16. Ja Pyhä Henki sitten ”johdattaa kaikkeen totuuteen.” Joh. 16:13. Sananopettajat opettavat Pyhän Hengen johtamina, ja näin opetuslapsista tulee Jumalan opettamia. ”Profeetoissa on kirjoitettu: `Heistä kaikista tulee Jumalan opettamia`.” Joh. 6:45. 1 Joh. 2:27. Odotamme nyt, että mainittu raamatullinen seurakuntajärjestys alkaa toimia. Lopussa linkki kirjoitukseen aiheesta.

MEIDÄN ESIVALTAMME MAALLISEN ELÄMÄMME AIKANA.
Mitä siis ovat nuo rakkauden kanavat (= auktoriteettiketju), joka tuo Jumalan siunauksen meidän elämäämme? Ajattele näitä rukoillen:
Jeesus Isässä ja Isä Jeesuksessa. Joh. 14:10. Hän on ainoa Kaikkivaltias, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra. 1 Tim. 6:15. Jumalan yläpuolella ei ole ketään. Matt. 28:18.
”Totuuden Henki, joka johdattaa kaikkeen totuuteen”. Joh. 16:13. ”Sinun Sanasi on totuus.” Joh. 17:17. / Joh. 14:6.
Tahdon teidän tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää.” 1 Kor. 11:3.
Kodissa isä ja äiti, kouluissa opettajat.
Seurakunta ja sen vanhimmisto sekä sananopettajat.
Yhteiskunnan päättäjät, presidentti, ministerit, kansanedustajat, puolustusvoimat, poliisit, vartijat, oman kotikaupunkimme päättäjät. Jer. 29:7.
Room. 13.
Jumala on siis asettanut myös synnin maailmaan esivallan, auktoriteetit, jotka meidän uskovienkin pitää huomioida. Niiden kautta Jumala varjelee, etteivät esim. terroristit ota maailmaa valtaansa. Niitä ovat kotimaamme vallanpitäjien lisäksi mm. YK. EU. Nato. Nekin ovat ”hyvää tekeville kiitokseksi ja pahaa tekeville rangaistukseksi”. 1 Piet. 2:14.
Mutta emme saa siis sivuuttaa Raamatun opetusta, että meidän uskossa olevien taivaalliset auktoriteetit ovat yhteiskunnallisten auktoriteettitahojen yläpuolella. Apt. 5:29. Niiden turvaan olemme tulleet ottaessamme vastaan Jeesuksen Pelastajaksemme.
Uskoon tulleina olemme siis ennen muuta Jumalan valtakunnan kansalaisia. Olemme tässä maailmassa ”vieraita ja muukalaisia”: Hebr. 11:13-16. ”Meidän yhteiskuntamme on Taivaassa!” Filip. 3:20,21. Olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Joh. 17:14-26.

Perimmäisen Jumalan totuuden mukaan maailmassa on vain kaksi ihmisryhmää:
1. Paholaisen hallussa olevat maailman ihmiset (Efes. 2:1-8), jotka voivat päästä pois syntitilastaan vain ottamalla vastaan Jeesuksen ja kääntymällä ”Saatanan vallasta Jumalan puoleen”. Apt. 26:17,18.
2. Uskoon tulleet eli Jumalan valtakunnan kansalaiset. Ilm. 1:5,6. ja 5:9.
”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta” (Apt. 2:40) eli maailmallisuudesta. Room. 12:2. 1 Joh. 2:15.
Molemmilla ihmisryhmillä on paljolti eri lait ja opetukset.
Meidät Jeesuksen veri puhdistaa ja vapauttaa synnin siteistä. Room. 3:23-25. 6:22,23. Joh. 8:31-36. Maailman ihmiset ovat synnin kahleissa. Mutta Jumala tahtoo armahtaa ja auttaa jokaisen ihmisen sisälle pelastukseen. 1 Tim. 2:4.
Pyhä Henki johdattaa uskoon tulleiden asiat tasapainoon kilvoitellessamme kahden maan kansalaisuudessa. Hebr. 11:13-16.
Jumalan seurakunta on uskoon tulleista koostuva ”pyhä heimo, omaisuuskansa”. Tämä on sanottu meisatä, jotka ”olette uudestisyntyneet..” 1 Piet. 1:23. ”Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa, ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. 1 Piet. 2:9,10.

Elämme kristillistä elämää Jumalan tahdon mukaisesti rukoillen Pyhän Hengen johdatuksessa ja viranomaisten neuvoja noudattaen.

Linkissä raamatullinen seurakuntatotuus:
https://Jeesus-on-Herra.com/taivassanomat-7-2020

Siunaten,
Weijo Lindroos

Taivassanomat 1/2022

Opetus lopunajan tapahtumista ennen Jeesuksen tulemusta.

Perusasiat lyhyesti.
Tehtävämme on keskittyä ymmärrettävästi ilmoitettuihin Raamatun kysymyksiin. Vaikeammat asiat sitten avautuvat nöyrtyneille ja rehellisille tutkijoille oikeaan aikaan Pyhän Hengen avaamina, ei oman yrittämisen ansiosta. ”Ei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.” 2 Piet. 1:20,21. Matt. 6:33. ”Salatut asiat kuuluvat Herralle, meidän Jumalallemme, mutta ne, jotka on ilmoitettu, kuuluvat ikuisesti meille ja meidän lapsillemme …” 5 Moos. 29:29. ”Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani..” Apt. 1:7,8.
Nyt on aika kirjoitusten avautua! ”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet tutkivat sitä, ja ymmärrys lisääntyy.” Dan. 12:4. Nyt on lopunaika. Jumalan tahto on, että tunnemme pyhät Kirjoitukset ja Jumalan Voiman. Matt. 22:29. 2 Tim. 3:1-6. Kuitenkin vasta Jeesuksen tultua aukeavat kaikki salaisuudet. Silloin tiedämme, miten ja missä järjestyksessä kaikki tapahtui. ”Valvokaa ja rukoilkaa!” Matt. 24:42. Olemme joka hetki valmiina, koska emme tiedä, milloin Jeesus tulee. Emme tiedä myöskään omaa pois lähtömme aikaa.”Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, Hänen edessänsä.” 2 Piet. 3:14. ”.. vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.” 1 Tess. 3:13.

Yhteyden perusta.
Ihmissielun pelastumisen ja uskovien yhteyden perustaksi ei ole asetettu lopunajan tapahtumien ja niiden aikajärjestyksen ymmärtämistä tai antikristuksen oikeaa nimeämistä yms. Perusta on Jeesuksen veriuhrin ansio. 1 Kor. 3:11. Siitä asiasta emme esitä eriäviä mielipiteitä. Samoin ovat Kristuksen opin alkeet: parannus, upotuskaste vedessä ja Pyhän Hengen saaminen kristinuskon perustavia oppeja. Niiden väärintulkinta rikkoo pyhien yhteyden. 2 Piet. 3:15,16. 1 Tim. 6:3-5. Mutta Jeesuksen tulemusta edeltävien tapahtumien aikajärjestyksen erilainen tulkinta ei ole uskovien yhteyden perusta.
Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Silloin saamme voiman tehdä parannusta. ja Pyhä Henki johdattaa ottamaan raamatullisen kasteen. Uskoon tulossa ihminen saa Pyhän Hengen sinetin sydämeensä. Seuraava askel on parannuksen tekeminen ja upotuskaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41. 8:16 10:48. 19:5. Ja Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä. Vain näiden asioiden perustalla oleva voi alkaa ymmärtää Raamatun syvällisiä opetuksia. ”Herran Sanat ovat selkeitä Sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” Psalmi 12:7. ”Sinun Sanasi on kokonansa totuus… ” Psalmi 119:160.

EVANKELIOIMINEN
Tärkein asiamme kaiken opillisuuden keskellä on julistaa evankeliumia, että Jeesus tahtoo antaa ihmisten synnit anteeksi. Uskoon tulossa ja sen jälkeen otetussa upotuskasteessa Jumala on siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan” (Kol. 1:13) Jeesuksen verellä ostettujen suureen ”valkopukuisten joukkoon”. Ilm. 7:9. ”Meidän yhteiskuntamme on Taivaassa.” Filip. 3:20,21. Kiitos Herralle, ”joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi”. Ilm. 1:6. ”Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi…” Ilm. 5:9,10. Synnin maailma haudattiin kasteessa. Room. 6.
Jeesus sanoo: ”Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:17,18.

Tapahtumien järjestys
Jeesuksen tulemuksen päivää emme tiedä. Mutta voimme tunnistaa lopunajan merkit. ” tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta.” Room. 13:11.

Oppikaa viikunapuusta tämä vertaus: kun sen oksa virkoaa ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin nähdessänne kaiken tämän tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin tämä kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.” Matt. 24:32-35. Jeesuksen opetuksen mukaan siis se sukupolvi, joka näkee Raamatussa mainittujen lopunajan merkkien tapahtuvan, saa tietää, että olemme nyt lopunajassa: ”Nähdessänne kaiken tämän tietäkää…” Merkkejä ovat esimerkiksi ko. viikunapuun uudelleen virkoaminen (Matt. 21:18-20, 45) sekä opetus kuivista luista (Hes. 37), jotka tarkoittavat Israelia. Tämä tarkoittaa, että Israelin kokoaminen omaan maahansa on historian suurin merkki viimeisistä ajoista. Jer. 2:21. 8:13. Jooel 1.7,12. Kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.” Mark. 13:29. Me olemme siinä mainittu sukupolvi, jotka näemme tämän. Mutta Raamattu asettaa nähtäviksemme monta muutakin lopunajan merkkiä. Matt. 24. Mark. 13 ja Luuk. 21. Muun muassa Joelin profetian loppuosa on vielä toteutumatta. Siitä lisää tuonnempana.
Kolmannen maailmansodan uhka jo leijuu ihmiskunnan yllä (v. 2022). ”Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Luuk. 21:28.

Ilmestyskirjan kaksi säkkipukuista todistajaa.
”Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi profetoida säkkeihin pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää.” Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä.” Ilm. 11:3,4.
Öljypuu ja lampunjalka ovat Israelin sekä seurakunnan tunnuksia. Ko. kaksi todistajaa ovat siis Israel ja seurakunta. Room. 11:17-27. Ilm. 1:12,20. Ym. Siinä mainitut ”kaksi öljypuuta” ja ”kaksi lampunjalkaa” voisivat kuvastaa, miten seurakunta ja Israel kulkevat maallisen elämän läpi kohtalonyhteydessä. Varsinkin nyt lopunaikana, jolloin Israel alkaa herätä. Sen päämäärä on, että ”koko Israel on pelastuva”. Room. 11:26. Hoos. 3:5. Mutta kakseuteen (= kaksi öljypuuta ja kaksi lampunjalkaa) voi sisällyttää myös armo- ja lakiliiton, vanhan ja uuden liiton. ”Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.” Joh. 1:17.
Tästä lisää linkissä:
Taivassanomat 2/2019

144.000 juutalaista.
Raamattutunti aiheesta:

144.000 juutalaista. 7.10.2018


Milloin Saatana heitettiin maan päälle?
Kirjoitus siitä:
Taivassanomat 6/2017

Viimeinen aikakausi.
Uusi liitto alkoi ristiltä, jossa Jeesus kuoli sijaisuhrina syntiemme tähden. Hän perusti seurakunnan. Matt. 16:18. Silloin toteutui mm. Jer. 31:31-33. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 22:20. ”`Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.`Kun Hän sanoo ”uuden”, Hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi.” Hebr. 8:12,13.
Ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset saivat Pyhän Hengen kasteen. Apt. 2. Pietari opetti henkikasteen olevan Joelin profetian antama merkki Pyhän Hengen aikakauden alkamisesta: ”Tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta: ’Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia.Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he profetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Apt. 2:16-21. / Joel 3:1-5. Tämä profetia viimeisestä aikakaudesta ja evankeliumin voittokulku alkoi siis toteutua apostolisena aikana. Hebr. 1:2. Mutta loppunäytäntö on yhä toteutumatta. Taivaalla näkyviä merkkejä sekä auringon ja kuun muuttumista ei tapahtunut vielä seurakunnan alussa. Apt. 2:20. Joelin profetian loppuosa on siis edelleen toteutumatta. Apostolisena aikana tapahtui ensimmäinen Hengen sade. Joel 2:22-27. Ja myöhäisempi eli kevätsateen aika on nyt. Se liittyy meneillään olevaan seurakunnan kokoamiseen, puhdistautumiseen ja ennalleen asettamiseen. Siunauksen sade vuotaa päällemme. On suuren elonkorjuun aika. ”Sadonkorjuun aika on maailmanajan loppu”. Matt. 13:36-43. Ennalleen asettaminen tarkoittaa seurakunnan kuntoon laittamisen lisäksi jäsenmäärän täyttymistä. Room. 11:25.
Sama alkuperäisen mallin mukainen Pyhän Hengen toiminta on siis tarkoitettu jatkumaan ihmein ja merkein nyt lopunajassa. Tähän Pyhä Henki johdattaa meitä jotka annamme elämämme Hänen johdatettavakseen. Room. 8:14. Hän vie meidät siunauksen sateiden alle.

Uuden liiton viimeisen ajan loppukausi on nyt meneillään. Tämä aika päättyy Jeesuksen tulemukseen. Siitä on mainittu tunnusmerkkejä, jotka siis ovat Joelin profetian loppuosan täyttymistä: ”On oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Luuk. 21:25-28.
Voi paljojen kansojen pauhua – ne pauhaavat, niin kuin meri pauhaa, ja kansakuntien kohinaa – ne kohisevat, niin kuin valtavat vedet kohisevat!” Jesaja 17:12.
”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.” Jesaja 57:20,21.
Lopunajan merkkeihin kuuluu myös 2 Tim. 3:1-5: ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia!”

Monet ”joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” 2 Tess. 2:10-12.
Sen tähden: ”Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte Hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.” Sef. 2:3. Jaak. 4:6. ”Tähystyspaikalla, Herra, minä seison alati, päivät pitkät, pysyn vartiopaikallani kaiket yöt. … … Minulle huudetaan Seiristä: ”Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on?” Vartija vastaa: ”Aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää; tulkaa uudelleen.” Jes. 21:6-12.

VIHAN AIKA.
Eräs tärkeä asia on osata erottaa vihan aika suuresta ahdistuksen ajasta. Ne ovat kaksi eri aikaa. Tämän ymmärtäminen avaa osaltaan muitakin Raamatun lopunaikaa koskevia opetuksia.
Suuren ahdistuksen jälkeen Jeesus tulee tempaamaan omansa. Dan. 12:1. ”Kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen”. Matt. 24:29-31. ”Viimeisen pasuunan soidessa.” Matt. 24:31. 1 Kor. 15:52. 1 Tess. 4:16. Ahdistuksen ajan jälkeen, sitten kun seurakunta on jo viety Jeesuksen tykö, alkaa siis viimeinen vihan aika, jolloin vihan maljat vuodatetaan tänne jääneiden päälle. Ilm. 15:7. ja 16 luku. 1 Tess. 4:13-18. ym.
Seurakunta on siis mukana lopunajan suuressa ahdistuksessa, Mutta Jeesus pelastaa omansa ”tulevasta vihasta”. 1 Tess. 1:10. Jeesuksen tulemuksen aikaan maailma on ilmisodassa ja kaaosmaisessa tilassa, suuressa ahdistuksessa. Silloin Jeesus tulee ja me kokoonnumme Hänen tykönsä. 2 Tess. 2:1. Antikristus tuhotaan, tuo ”jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella.” 2 Tess 2:8. Silloin maailmassa on täysi kaaos. Lopulta Jeesus puhdistaa tämän maailman tuhanneksi vuodeksi. Hes. 38. Jooel 3. Hes. 39:9-16. Miika 4:3.Jes. 65:17-25. Ilm. 20.
Jeesuksen tullessa noutamaan meidät tykönsä (ns. tempaus) lähtee Pyhä Henki yhdessä meidän kanssamme, eikä pelastumismahdollisuutta sen tähden enää ole. Ei ole myöskään ns. antikristuksen aikaa, koska silloin ei enää ole antikristusta. Samalla tavalla kun Lootin läsnäolo Sodomassa esti silloista tuhoa, niin myös seurakunta ja Pyhä Henki poistetaan maailmasta, jolloin pelastuksen ovi sulkeutuu. Room. 8:9. Sen jälkeen jumalattomalla maailmalla ei ole mitään turvaa. Tämän nykyisen ”Sodoman ja Gomorran” päälle sataa tulta ja tulikiveä taivaasta. Luuk. 17:29,30.

On huomioitava, että Ilmestyskirjan tapahtumat eivät ole aikajärjestyksessä muussa kuin 17. luvusta alkaen, jossa sanotaan aivan kuin yhteenvetona muiden Raamatun opetusten vahvistukseksi, että Baabelin sekauskonnon tuhoutumisen yhteydessä
– Jeesus tulee kaikkien nähtävällä tavalla. Ilm. 1:7.
– seurakunta kokoontuu Hänen tykönsä ”yläilmoihin”. 1 Tess. 4:17.
– antikristus tuhotaan. 2 Tess. 2:8.
– paholainen sidotaan. Ilm. 20.
– tuhatvuotinen valtakunta alkaa vihanajan jälkeen. Ilm. luvut 16 ja 20.
Jeesuksen tulemus (ja Karitsan häät”) ei siis tuo heti onnea maailmaan, vaikka se on meille Jeesuksen luo päässeille ilon ja riemun päivä. Ilm. 7:9-17. ”Kristuksen ruumis” eli seurakunta (1 Kor. 12:27) otetaan Herransa luo kokonaisena, ei osina. Hän tulee takaisin vain yhden kerran. ”.. samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta Hän ottaisi pois monien synnit, ja Hän ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden vaan pelastukseksi niille, jotka Häntä odottavat.” Hebr. 9:28.
Tuo päivä on jumalattomille suurimman kuviteltavissa olevan kauhun päivä. Ilm. 6:12-17. 16:9-11. ”Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi teille on hyväksi Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus.” Amos. 5:18. Pahimmat kauhun kokemukset tulevat olemaan niillä, jotka ovat luopuneet totuuden tiestä ja alkaneet esim. vääristellä kirjoituksia ”omaksi kadotuksekseen”. 2 Piet. 3:15,16. Ilm. 22:18,19. ”Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja Hänen voimansa kirkkaudesta.” 2 Tess. 1:9. On siis oltava tarkkana sen suhteen, mistä lähteestä ottaa vastaan opetusta. Tästä asiasta löytyy tarkempi opetus videosta,

Raamatullisuuden määritelmä:


Herran päivä alkaa Jeesuksen tulemuksesta ja päättyy tuhatvuotisen valtakunnan lopussa. ”Ne, jotka olivat valmiit, menivät Hänen kanssansa häihin ja ovi suljettiin!” Matt. 25:10-13. Liian myöhään heränneille ei siis enää löydy armoa. Silloin on pelastusmahdollisuus menetetty lopullisesti. ”Ihmisen Pojalla on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi.” Mark. 2:10. Tämän elämän aikana on mahdollisuus pelastua. Jeesuksen tullessa ovi suljetaan. ”Ovi suljettiin” (Matt. 25:10), samoin kuin tapahtui Nooan aikana. Luuk. 17:26-30. 1 Piet. 3:20,21.
Eräät opettavat harhaisesti, että Jeesuksen tulemuksen jälkeenkin voisi muka pelastua marttyyrikuoleman kautta. Raamattua tuntevina emme voi uskoa sellaiseen. Pelastuminen tapahtuu ainoastaan Jeesuksen veren kautta, Pyhän Hengen vaikutuksesta, ei omassa voimassa ja oman veren eli marttyyriuden kautta. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.” Jes. 53:5. ”Jeesuksen Kristuksen veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 1 Joh. 1:7. ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Joh. 3:3-5. Opetus pelastumisesta ilman Pyhää Henkeä marttyyriveren kautta on harhaoppia.

Suuri luopumus tapahtui apostolien jälkeisinä vuosisatoina.

Paavalin ennustukset julmista susista, ”jotka eivät laumaa säästä” (Apt. 20:29-30), toteutuivat apostolisen uskon hylänneissä luopiojoukoissa, nimikristityissä. ”Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.” Ilm. 3:1.
Konstantinus Suuri lopetti kristittyjen vainot vuonna 313 jKr. ja teki kristinuskosta valtionuskonnon vuonna 325 jKr. Näin syntyi katolinen kirkko. Silloin seurakunnan suuri luopumus otti jättiaskeleen irti apostolisesta uskosta. Se tapahtui seurakunnan yhtymisessä liittoon syntimaailman kanssa. Siitä syntyi meidän päiviimme asti toimiva valheuskonto, kirkollinen nimikristillisyys loisteliaine muotomenoineen. Matt.13:24-43. Ilm. 3:1. Luopumus tarkoittaa siis aina pääosin luopumista apostolisesta uskosta. Luopumus tapahtui apostolien kuoleman jälkeen. Apt. 20:29,30. 2 Tess. 2. Emme siis odota, että suuri luopumus olisi edessä päin, vaan luopumus on meidän kohdaltamme nyt päättynyt ja olemme palanneet takaisin apostoliseen uskoon, oppiin ja elämään. Elämme Matt.25:6,7. ajassa. Olemme heränneet. Efes. 5:14. Tämä on todellisuutta meille, jotka pysymme alkuajan opetuksissa. Apt. 2:42.

Antikristus ilmestyi !

Apostolisen opetuksen ja Pyhän Hengen vaikuttaman elävän uskon vaihtuessa maalliseksi uskonnoksi aukeni tie ”laittomuuden ihmisen” eli antikristuksen ilmestymiselle. 2 Tessal. 2. luvussa mainittu ”estävä tekijä” poistui ja laittomuus pääsi valtaan eli suuri luopumus tapahtui. Se oli estävä tekijä. = Luopumus apostolisesta uskosta ei voinut tapahtua apostolien elinaikana eikä antikristus voinut sen tähden vielä silloin ilmestyä. ”Pylväskristityt” pitivät yllä oikeaa opetusta ja järjestystä. Gal. 1:8,9. ja 2:4,5,9. Ilm. 3:12. / Matt. 16:18. Tosin uskosta luopuneita ja Jeesuksen vastustajiksi muuntuneita antikristuksia ilmaantui jo alkuseurakunnan aikana. 1 Joh. 2:18,19.
– On huomattava, että mainitessaan uuden liiton temppelin Paavali aina tarkoittaa Jumalan seurakuntaa. Apt. 18:8/ ”Vai ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli…” 1 Kor. 3:16,17; 6:19. Hebr. 3:6. ym. Tämän asian oikein ymmärtäminen avaa meille paljon, mm. 2 Tessal. 2. luvun.
Uuden liiton temppeli on elävistä kivistä rakentuva seurakunta: ”Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi…” 1 Piet. 2:5.
Hajottakaa maahan tämä temppeli (näkyvä Salomon temppeli), niin minä pystytän sen kolmessa päivässä… Mutta Hän puhui ruumiinsa temppelistä.” Joh. 2:19-22. Näin tapahtui. ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Apt. 17:24.
Raamattu antaa meille ehdottoman ohjeen: ”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä.” 1 Joh. 2:24. Siitä opetuksesta sivuun meneminen on siirtymistä antikristillisen hengen vaikutuspiiriin ja luopumukseen.

”…niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” 1 Joh. 2:18. Siinä on Johanneksen profetia, joka ulottuu meidän aikaamme asti: Monta antikristusta on ilmestynyt tuon profetian jälkeen. Antikristus ei siis ole ainoastaan yksi lopunaikana ilmestyvä ”suuri” henkilö. Antikristuksia on ollut kautta vuosisatojen (= paaveja, kardinaaleja, piispoja, pappeja yms. sokeita sokeiden eksyttäjiä), jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja luopuneet raamatullisesta kristinuskosta. Tämä luopumuksen antikristillinen aika huipentuu ja päättyy lopunajan pääantikristukseen ja Jeesuksen takaisin tuloon.
Antikristuksia ovat olleet myös kaikki ne, jotka poiketen alkuperäisestä kristinuskosta ovat perustaneet uusia kirkkokuntia, joita sanovat seurakunniksi. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme (apostolisessa uskossa) pysyneet; mutta heissä oli käyvä ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.” 1 Joh. 2:19. 2 Joh./7-11.

”Meistä lähteneet” tarkoittaa, että kaikki antikristukset ovat lähteneet kristinuskon pohjalta. He ovat harhautuneet alkuperäisestä kristinuskosta ja elävän Jumalan seurakunnasta. Tämän asian edessä voimme sulkea pois esim. sellaiset väitteet, että Muhammed, Hitler tai joku muu maallinen hallitsija voisi olla antikristus.

Paavin julistautuessa kristikunnan korkeimmaksi auktoriteetiksi hän otti itselleen paikan, joka kuuluu ainoastaan Herralle Jeesukselle Kristukselle. ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” 1 Tim. 2:5. Vain Jeesus on korkein auktoriteettimme, ja vain Hän voi antaa syntimme anteeksi. Seurakunnassa tulee olla paikallinen vanhimmisto (Tiit. 1:5), jonka yläpuolella ei ole ylempiä virkanimityksiä.

Jokainen paavi on ollut ja on antikristus.

Paavius alkoi kirkossa, jossa (ikävä kyllä) oli mukana myös oikeita uskovia. Heidän keskeltään alkoi nousta itsensä korottavia luopiokristittyjä. Tuo kehitys päätyi lopulta paavin valintaan, joka on ihmistoimilla korotettu kaiken jumalisuuden yläpuolelle. Dan. 7:15-27. 2 Tess.2. Historia osoittaa, että tuo luopioiden pahin ilmentymä, paavi, oli lähes koko maailman valtias. Lopunajan antikristus-paavi on samoin saava suuren poliittisen vallan uskonnollisen vallan lisäksi. Merkkejä on jo näkyvissä. ”Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” 2 Tessal. 2:9-12.

Room. 16:17-18 selittää mm. mitä ”valheen kaikella voimalla” merkitsee: ”Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet (= apostolisen ajan oppi); vetäytykää pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet.”

Kirkon kieroutuneet opit menevät eteenpäin valheen voimalla, kun niitä esittävät hyvän esiintymistaidon omaavat kaunopuhujat, jotka osaavat suloisilla sanoillaan liehakoida ja liikuttaa ihmisten tunteita. Mutta Raamattu siis varoittaa sellaisista: ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.” Matt. 7:15-23.
Mutta pitää myös muistaa, että samoin kuin paimenissa on susia, on niitä myös laumassa. 2 Kor. 11:13-15.

Valtion ja porttokirkon johtaja !

Paavi on Vatikaanin valtion johtaja, jota mm. EU:n petovaltioliittoutuman johtajat mielellään kuuntelevat. Tämä kuuluu lopunajan tapahtumiin. Paavissa toteutuvat kaikki Raamatun osoittamat merkit antikristuksesta. Hän on julistanut olevansa kristikunnan ylin auktoriteetti. ”…korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan…” 2 Tessal. 2:4. Tuo laittomuuden ihminen, joka ei pysynyt apostolisessa uskossa, ASETTUI Jumalan temppeliin (1 Kor. 3:16) eli seurakunnan keskuuteen eksyttämään oikeitakin kristittyjä.
Mutta kiitos Jumalalle! Meidän Herramme on ”läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika.” Hebr. 4:14. Emme tunnusta samaa Jumalaa kirkkokuntien kanssa.

Videossa opetus antikristuksesta:


Tempaus tapahtuu julkisesti!

Jeesuksen julkinen tulemus ja uskovien tempaus Hänen tykönsä on yksi ja sama tapahtuma. Salainen piilosilla olo ja hiippailu ei kuulu Jeesuksen tapoihin. Kaikki ihmiset näkevät kuinka Jeesus tulee loistossaan. ”… Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.Apt. 2:20. ”Katso, Hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä Hänet.Ilm. 1:7.

Jeesuksen takaisin tulo on oleva antikristuksen ja sen uskonnollisten joukkojen kauhu. He yrittävät silloin vedota kristillisyyteensä, kuinka olivat toimineet Jeesuksen Nimessä: ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.’” Matt. 7:22-23.
Jeesuksen tulemuksessa pienet ja suuret antikristukset surmataan. ”.. tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. 2 Tes. 2:8. Ja tässä Raamatun opetuksessa on siis kysymyksessä ”meidän kokoontumisemme Hänen tykönsä”. 2 Tess. 2:1. Se on se päivä, jolloin Jeesus tulee kirkkaudessaan ja meidät ”temmataan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin”. 1 Tess. 4:17. Ilm. 19:11- 20:15.
”… silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” Matt. 24:30. ”Katso, Herra tulee kymmenientuhansien pyhiensä kanssa.” Juuda / 14. Kaikki ihmiset näkevät, kuinka me muutumme kirkastetuiksi pyhiksi, Jeesuksen kaltaisiksi. Ilm. 1:7. 1 Joh. 3:2; 1 Kor. 15:49-54. Filip. 3:20,21. Olemme silloin ”kuin enkelit Taivaassa”. Matt. 22:30. Eikä meillä siellä ole enää maallista tomuruumista. 1 Kor. 15:50. Silloin on suurin uskovien kokous. 2 Tes. 2:1. Kaikkien aikojen pelastuneet ovat silloin koolla täysimääräisenä ”valkopukuisten joukkona”. Ilm. 7:9,10.

Eräille Jeesus tosin tulee yllättäen, ”kuin varas yöllä”. ”Mutta te veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas.” 1 Tessal. 5:4. ”Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas…” Ilm. 3:3. Jeesus tulee siis pimeydessä oleville valvomattomille yllättäen eli ”kuin varas yöllä”. Meillekin Hänen tulemuksensa kyllä on yllättävä tapahtuma. Ei kuitenkaan odottamaton. Mehän odotamme Häntä joka päivä. ”Sinä päivänä sanotaan: Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka Hän toi.” Jes. 25:9. ”Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, Hänen käsivartensa vallitsee. Katso, Hänen palkkansa on Hänen mukanansa, Hänen työnsä ansio käy Hänen edellänsä.” Jes. 40:10.


Jeesuksen tulemus ja ns. uskovien ylöstempaus ovat yksi ja sama tapahtuma.

Jeesus varoittaa uskomasta salaiseen ylöstempaukseen:
”Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.”
Matt.24:23-27. ”Kaikki silmät saavat Hänet nähdä, niidenkin, jotka Hänet lävistivät.” Ilm. 1:7.
Jeesuksen tulemus on siis näkyvä tapahtuma sekä eläville että kuolleille.

Jumalan seurakunta eli pelastettujen joukko nousee antikristillisestä ahdistuksesta Herran iloon, Karitsan valtaistuimen eteen. 1 Tessal. 4:13-18. Silloin antikristuksen valta loppuu ja se heitetään tulijärveen. Ilm. 19:20 – 20:15. ”Hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä” (Juuda 14) taivaan enkelien kanssa. Matt. 24:30,31.
Me siirrymme ”pyhien leiriin” ”yläilmoihin”. Ilm. 20:9. / 1 Tess. 4:17. Ympäri maailman näkyvät Jumalan pyhien joukot, jotka ovat ”yläilmoissa” Herran Jeesuksen tykönä kirkastetuissa ruumiissaan. Emme katoa johonkin mystiseen piilopaikkaan, vaan jäämme kaikkien maailmaan jääneiden ihmisten ihmeteltäviksi ”yläilmoihin”. 1 Tessal.4:13-18. Pysymme siitä lähtien aina Jeesuksen tykönä.

Oikean Jumalan seurakunnan vainooja.
Antikristillisten järjestelmien kautta on oikeita uskossa olevia aina vainottu ja surmattu. Jumalan seurakunnan historia onkin pääosin marttyyrien historiaa. Roomalaisilla areenoilla meitä heitettiin petojen eteen, poltettiin rovioilla yms. Meikäläisiä on vainottu ja tapettu suuria joukkoja kirkollisen uskonnon kautta. vrt. Ilm. 17:6.
Tänä aikana meitä vainotaan ja kidutetaan Kiinassa ym. kommunistimaissa sekä islamilaisissa maissa. Vainot ovat siis tämänkin päivän todellisuutta.
Uskonnollinen, antikristillinen maailma vihaa edelleenkin elävässä uskossa olevia. Mutta miksi? – Löydämme vastauksen, kun muistamme, että saatana on ennen muuta uskonnollinen, uskonnollisten riivaajajoukkojen johtaja ja korvikeuskonnon (kirkon) perustaja. Se vihaa elävässä uskossa olevia Jumalan lapsia, jotka turvaavat Jeesuksen veriuhrin ansioon sekä ottavat Raamatun opetukset tosissaan.
Uskosta osattomat ihmiset taas ovat useinkin meitä kohtaan myötämielisiä. Meidän seurakuntamme alkuvaiheesta sanotaankin: ”… kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” Apt. 2:47.

Edellä mainittujen vainojen ja ahdistusten tähden kokonaisseurakunnasta eli kaikista aidoista kristityistä voidaan lopussa sanoa: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat.” Ilm. 7:14. Apt. 14:22. ”Maailmassa teillä on ahdistus.” Joh. 16:33. ”Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura…” 1 Piet. 5:8.
Uskonnolliset (mm. kirkkoihin kuuluvat) ihmiset vainoavat oikeita kristittyjä. ”Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun Nimeni tähden, koska he eivät tunne Häntä, joka on minut lähettänyt.” Joh.15:21.Siinä onkin eräs suuri ahdistustemme syy. Meitä vainotaan Jeesuksen Nimen ja alkuperäisen kristinuskon tähden.
Tänä aikana meitä ei Suomessa fyysisesti tapeta, mutta uskonnollinen eksytys (vaino) on sitäkin pahempaa. Valheopit kasvavat ja leviävät varsinkin kansankirkon toimesta. Kirkko muotomenoineen, lapsikaste ym. sakramentit, rippikoulu ja papin suorittamat siunaamiset ovat tulleet elävän Jeesuksen tilalle. Näin ihmiset turvaavat epäjumaliin.

Kaksi joukkoa ?
Olemme tottuneet uskomaan, että on ainoastaan kaksi ihmisjoukkoa: uskossa olevat ja uskosta osattomat, pimeyden lapset ja valkeuden lapset. Ef. 5:8. 1 Tess. 5:8. Ihmiskunta on siis jakaantunut kahteen leiriin. Mutta siitä huolimatta meidän on huomioitava siinä välissä olevat antikristuksen joukot eli uskontojen eksyttämät ihmisparat. He ovat uskosta osattomiin kuuluvia siinä mielessä, että heidän päämääränsä on sama kadotuksen tulijärvi: ”… joutuvat kadotukseen, koska eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua.” 2 Tes. 2:10,11.
Uskonnoista kokonaan irti olevat ovat pääasiassa evankelioimiskohteemme. Mutta toivomme myös antikristuksen joukoista eroavia jäseniä Kristuksen ruumiiseen.
On siis kaksi tietä ja kaksi päämäärää. On vain kaksi ylösnousemusta. Apt. 24:15 sanoo: ”Pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus …, sekä vanhurskasten että väärien” Samaa sanoo Ilm 20:4-6: ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”
Vanhurskaat pyhät eli uskossa olevat, poisnukkuneet sekä meidät elossa olevat, temmataan Jeesuksen tykö Hänen tulemuksessaan. Uskosta osattomat herätetään viimeiselle tuomiolle vasta 1000 –vuotisen valtakunnan jälkeen. Ilm. 20:11-15.

Heräämisen aika on alkanut.
1800 –luvulta lähtien on kuulunut yhä selkiintyvä huuto: ”Katso, Ylkä tulee!” Olemme siirtyneet lopunaikaan. Jeesuksen tulemusta ennakoivat merkit ovat siis paljolti tapahtuneet. Antikristus on ilmestynyt. Israel on omassa maassaan. Hesek. luvut 36-39. Pian juutalaiset lausuvat viimeisen lopunajan merkin: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran Nimeen!” Matt. 23:37-39 ja Room. luvut 9-11. He ottavat kansakuntana vastaan Messiaansa Jeesuksen. Hoosea 3:5; Room. 11:26 ym…
Lopunajan suuri kokoava herätys on tapahtuva rakkauden ja totuuden koalitiossa. Rakkaus ”ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.” 1 Kor. 13:6.
Jumalan kansa on nyt lähtemässä ulos Baabelin porttokirkosta. Ilm. 18:4. Lamput (=uskonelämä) laitetaan kuntoon ja otetaan Pyhän Hengen öljyä lamppuihin; ja lamput (= uskossa olevat ihmiset) laitetaan lampunjalkaan (=seurakuntaan). Matt. 25:6-13. Matt. 5:15,16. Ilm. 1:20.
Nyt julistamme aitoa ja vanhinta pelastusevankeliumia Jeesuksesta ja ristin veren armosta. Tätä saarnaamme maailman vanhimmasta seurakunnasta. Jeesus pelastaa ja parantaa sekä täyttää Pyhällä Hengellä.

Huuto kuuluu nyt Jumalan seurakunnasta:
Jeesus tulee!”
Seurakunta vastaa:
Aamen! Tule, Herra Jeesus!”
Maran ata!

Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi minut ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä!” Jes. 8:11.

Aihetta käsitteleviä linkkejä:
Siionin vuori hengellisesti
Milloin tempaus on?
Lopunajan herätys
Baabelin sekauskonto

Siunausterveisin,
Weijo Lindroos
Turku