Taivassanomat 2/2022

KRISTITTYJEN AUKTORITEETIT

Mistä teidän keskinäiset taistelunne ja riitanne johtuvat?” Jaak. 4:1.
Riita-asetelman yleisin syy on Raamatun opetusten vääristäminen tai hylkääminen:
”Jos joku opettaa toisin eikä noudata Herramme Jeesuksen Kristuksen terveitä sanoja eikä jumalisuuden mukaista oppia, hän on omahyväinen eikä ymmärrä mitään. Hänellä on sairaalloinen halu väittelyyn ja sanasotaan. Niistä syntyy kateutta, riitaa, pilkkaamista, pahoja epäluuloja ja alituista kinastelua niiden ihmisten kesken, jotka ovat mieleltään turmeltuneet ja kadottaneet totuuden ja pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” 1 Tim. 6:3-5. Raamatun opetukset ovat siis uskossa olevien ehdoton auktoriteetti.

Raamatun opetuksista poikkeaminen johtuu useimmiten opetuksen puutteesta ja siitä johtuvasta tietämättömyydestä. Mutta meidän aikanamme se johtuu myös siitä, ettei ole raamatullisesti järjestäytynyttä seurakuntatoimintaa seurakuntavirkoineen. Siitä huolimatta, ”osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta”. 1 Piet. 2:17. Tässä mielessä myös kaikki uskossa olevat ovat auktoriteettejamme. Ja jos hyväksymme, että Jumala järjesti seurakuntansa olemaan teokraattinen yhteisö, niin meille avautuu puhdas auktoriteettikysymys. Ja tämä Jumalan totuus tuo seurakuntaan yhteyden ja vapauden. Joh. 8:31-36. Gal. 5:1. 2 Kor. 3:17.

Jumalan säätämän auktoriteettiketjun katkaiseminen on eräs suuri syy kristittyjen välisiin riitaisuuksiin.
Tämän maailmanajan yhä yleistyviin tapoihin kuuluu tottelemattomuus virallista lakia ja järjestystä kohtaan. Sitä on nähtävissä alakoulujen penkeiltä asti, josta kuuluu lasten huutelu ja haistattelu opettajille. Sellainen on ikävä kyllä lisääntynyt. Vanhemmilleen ja opettajilleen tottelematon oppii jo lapsena uhmakkuuden, vääränlaisen elämänasenteen, josta saattaa tulla osa hänen identiteettiänsä, elleivät vanhemmat ajoissa ojenna lastaan hyvään. Lapsesta tulee silloin kapinallinen ja katkera, opetusta ja auktoriteetteja vastustava ihminen, joka ei voi täyttää elämänsä tarkoitusta sitten myöskään uskoon tultuaan. Hänen on vaikea olla Jumalan alamaisuudessa. Eikä tottelemattoman mielenlaadulla oleva voi edellyttää, että häntä itseäänkään toteltaisiin. Hän ei pysty olemaan muiden ohjaaja.
”Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus: ”että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä”. Efes. 6:1-3.

Näin Raamattu sanoo meidän ajastamme:
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia! 2 Tim. 3:1-5. /
”Koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus.” Matt. 24:12. ”Laittomuus” tässä yhteydessä merkitsee Jumalan luoman hyvän ja yleisinhimillisen puhtaan elämän hylkäämistä. Filip. 4:8. Jumalan asettamasta auktoriteettiketjusta irrottautuminen tuottaa rakkaudellisen elämänasenteen kylmenemisen. Laittomuus on osaltaan myös esivallan säätämän hyvän vastustamista. Jumalahan on asettanut esivallan olemaan ”hyvää tekeville kiitokseksi” ja pahaa tekeville rangaistukseksi”. 1 Piet. 2:13,14. Jos esivalta poikkeaa tästä, valitsemme uskovina pysymisen taivaallisessa auktoriteetissa: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” Apt. 5:29. Room. 13.
Tämän kaiken tähden, ”muistuta heitä (uskoon tulleita), että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää. He eivät saa herjata ketään eivätkä riidellä.” Tiit. 3:1,2. ”Herran palvelijan ei sovi riidellä!” 2 Tim. 2:24-26.

Oikea seurakunta on yksilöuskovien auktoriteetti. Ja hyvä Paimenemme toteuttaa siunaavaa valtaansa seurakunnassaan vanhimmiston ja sananopettajien kautta. Tähän me tulimme ottaessamme vastaan Jeesuksen Kristuksen syntiemme sovittajaksi ja Kuninkaaksemme: ”Pyydämme teitä antamaan tunnustuksen niille, jotka näkevät vaivaa teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajianne Herrassa ja neuvovat teitä. Pitäkää heitä erityisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.” 1 Tess. 5:12,13. ”Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi.” Hebr. 13:17. Mutta Jumala yksin saakoon johdattaa omiaan, etteivät esim. sananopettajat johdata, vaan neuvovat Apt. 2:42 mukaiseen apostolien opetukseen. Efes. 4:11-16. Ja Pyhä Henki sitten ”johdattaa kaikkeen totuuteen.” Joh. 16:13. Sananopettajat opettavat Pyhän Hengen johtamina, ja näin opetuslapsista tulee Jumalan opettamia. ”Profeetoissa on kirjoitettu: `Heistä kaikista tulee Jumalan opettamia`.” Joh. 6:45. 1 Joh. 2:27. Odotamme nyt, että mainittu raamatullinen seurakuntajärjestys alkaa toimia. Lopussa linkki kirjoitukseen aiheesta.

MEIDÄN ESIVALTAMME MAALLISEN ELÄMÄMME AIKANA.
Mitä siis ovat nuo rakkauden kanavat (= auktoriteettiketju), joka tuo Jumalan siunauksen meidän elämäämme? Ajattele näitä rukoillen:
Jeesus Isässä ja Isä Jeesuksessa. Joh. 14:10. Hän on ainoa Kaikkivaltias, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra. 1 Tim. 6:15. Jumalan yläpuolella ei ole ketään. Matt. 28:18.
”Totuuden Henki, joka johdattaa kaikkeen totuuteen”. Joh. 16:13. ”Sinun Sanasi on totuus.” Joh. 17:17. / Joh. 14:6.
Tahdon teidän tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää.” 1 Kor. 11:3.
Kodissa isä ja äiti, kouluissa opettajat.
Seurakunta ja sen vanhimmisto sekä sananopettajat.
Yhteiskunnan päättäjät, presidentti, ministerit, kansanedustajat, puolustusvoimat, poliisit, vartijat, oman kotikaupunkimme päättäjät. Jer. 29:7.
Room. 13.
Jumala on siis asettanut myös synnin maailmaan esivallan, auktoriteetit, jotka meidän uskovienkin pitää huomioida. Niiden kautta Jumala varjelee, etteivät esim. terroristit ota maailmaa valtaansa. Niitä ovat kotimaamme vallanpitäjien lisäksi mm. YK. EU. Nato. Nekin ovat ”hyvää tekeville kiitokseksi ja pahaa tekeville rangaistukseksi”. 1 Piet. 2:14.
Mutta emme saa siis sivuuttaa Raamatun opetusta, että meidän uskossa olevien taivaalliset auktoriteetit ovat yhteiskunnallisten auktoriteettitahojen yläpuolella. Apt. 5:29. Niiden turvaan olemme tulleet ottaessamme vastaan Jeesuksen Pelastajaksemme.
Uskoon tulleina olemme siis ennen muuta Jumalan valtakunnan kansalaisia. Olemme tässä maailmassa ”vieraita ja muukalaisia”: Hebr. 11:13-16. ”Meidän yhteiskuntamme on Taivaassa!” Filip. 3:20,21. Olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Joh. 17:14-26.

Perimmäisen Jumalan totuuden mukaan maailmassa on vain kaksi ihmisryhmää:
1. Paholaisen hallussa olevat maailman ihmiset (Efes. 2:1-8), jotka voivat päästä pois syntitilastaan vain ottamalla vastaan Jeesuksen ja kääntymällä ”Saatanan vallasta Jumalan puoleen”. Apt. 26:17,18.
2. Uskoon tulleet eli Jumalan valtakunnan kansalaiset. Ilm. 1:5,6. ja 5:9.
”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta” (Apt. 2:40) eli maailmallisuudesta. Room. 12:2. 1 Joh. 2:15.
Molemmilla ihmisryhmillä on paljolti eri lait ja opetukset.
Meidät Jeesuksen veri puhdistaa ja vapauttaa synnin siteistä. Room. 3:23-25. 6:22,23. Joh. 8:31-36. Maailman ihmiset ovat synnin kahleissa. Mutta Jumala tahtoo armahtaa ja auttaa jokaisen ihmisen sisälle pelastukseen. 1 Tim. 2:4.
Pyhä Henki johdattaa uskoon tulleiden asiat tasapainoon kilvoitellessamme kahden maan kansalaisuudessa. Hebr. 11:13-16.
Jumalan seurakunta on uskoon tulleista koostuva ”pyhä heimo, omaisuuskansa”. Tämä on sanottu meisatä, jotka ”olette uudestisyntyneet..” 1 Piet. 1:23. ”Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa, ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. 1 Piet. 2:9,10.

Elämme kristillistä elämää Jumalan tahdon mukaisesti rukoillen Pyhän Hengen johdatuksessa ja viranomaisten neuvoja noudattaen.

Linkissä raamatullinen seurakuntatotuus:
https://Jeesus-on-Herra.com/taivassanomat-7-2020

Siunaten,
Weijo Lindroos