Taivassanomat 8/2022

Nollapisteen opetus

”Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne (nollata se), jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja (ja sitten), uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.” Efes. 4:22-24.

Uskoon tulleen entinen synnin täyttämä ihminen kaikkine mielipiteineen pitää riisua pois. Ja sitten pukea päälle uusi ihminen, joka alkaa kasvaa ja kehittyä Raamatusta nousevine asioineen ja käsityksineen. Näin Jumalan ELÄMÄ saa tilaa toimia uudestisyntyneessä ihmisessä, joka on ”uusi luomus” (2 Kor. 5:17), ja jonka Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä vuodattaen sydämiimme Jumalan rauhan ja rakkauden. Room. 5:1-5. Sisimpäämme tulee tilaa oikealle Elämälle, joka on Jumalan Elämä. Tätä on uskoon tuleminen eli uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3. 14:6. Efes. 2:10.
Jeesus antoi syntimme anteeksi ottaessamme Hänet vastaan Pelastajaksemme. ”He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” Ilm,. 7:14. 1 Joh. 1. Ei olisi sopivaa pukea valkeita vaatteita vanhojen likaisten ryysyjen päälle. Siis ensin pitää riisua vanha pois. Se tarkoittaa parannuksen tekemistä eli elämän suursiivousta. Sen tuloksena taivaallinen siunaus valtaa sydämemme.

”Meillä ON Kristuksen mieli”. 1 Kor. 2:16. Raamattu opettaa muuttumisen evankeliumia. ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:2. ”Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Filip. 4:8. ”Ajatelkaa Häntä..” Hebr. 12:3. Kol. 3.

Uusi alku puhtaalta pöydältä
Kristillisen elämän nollapiste tarkoittaa siis elämämme nollaamista siten, että puramme pois mm. omat uskonnolliset käsityksemme sekä uskonsuuntien meihin istuttamat ihmismielipiteet. ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13. Se tarkoittaa, ettei meillä ole Raamatun ulkopuolisia uskonnollisia mielipiteitä mistään asiasta. Meillä ei ole mitään uskontoa tai ideologiaa. Olemme riisuneet pois kirkolliset tavat ja opit sekä mm. papinpuvut yms. katolisuudesta alkaneet tamineet. Näin olemme tyhjiä astioita. Siihen tyhjään tilaan otimme vastaan Jumalan armon ja pelastuksen, jonka Jeesus valmisti sijaisuhrillaan Golgatan ristillä verellään ja kuolemallaan. Annoimme elämämme Hänelle ehdoitta, ja otimme vastaan Hänen antamansa lupauksen: ”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” Joh. 6:37. Matt. 11:28-30. Hän on nyt hyvä Paimenemme!
Jumalan armo johdattaa tähän, vaikka ”lihan mieli” ei sitä tahdo: ”Me, jotka olemme tässä majassa, huokailemme ahdistuneina. Emme näet tahdo riisuutua vaan pukeutua, niin että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.” 2 Kor. 5:4. Ottamalla vastaan Jumalan armon, me valitsimme vanhan synti-ihmisen pois riisumisen. 2 Kor. 6:1,2. Se tapahtui, kun uskoon tulon jälkeen vanha ihmisemme hauidattiin kasteen hautaan. Room.6:4.

Jeesus ja Hänen pelastusyönsä on kaiken hyvän perustus. 1 Kor. 3:11. Kun otimme vastaan Jeesuksen, tuli Pyhä Henki asumaan sydämeemme. Efes. 1:13. Hän täyttää puhdistetun sydämemme ja johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Joh. 16:13. Raikkaat taivaan tuulet puhaltavat uskonelämästämme pois loputkin synnin roskat ja uskonnolliset tavat yms. asiat, joita ei löydy Raamatusta. Elämäämme jää ainoastaan Jeesus ja Hänen antamansa pelastus, ristin täytetyn työn armo. Olemme nollassa. Mutta Jeesus on elämämme ykköshenkilö. Nollan eteen on tullut ykkönen, joten olemme Hänessä täysiä kymppejä. Tämän sanonnan olen jostain kuullut.

Sinäkin saat nyt rakentaa uskonelämääsi vain Raamatun opetuksilla yksi asia kerrallaan ”pyhimmän uskon perustalle”. Juuda 1:20. Olethan ottanut vastaan Jeesuksen ja ”Kristuksen opin alkeet”. Hebr. 6:1,2. Se tarkoittaa, että teet Jumalan antamassa voimassa parannuksen synneistäsi ja annat kastaa itsesi raamatullisella upotuskasteella Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Näin olet ikuisesti kestävällä Siionin vuoren perustalla (Psalmi 121. Hebr. 12:22) ”apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus.” Efes. 2:20. Rakennamme yhdessä kukin hengellisen elämämme rakennusta eläen Raamatun opetuksia todeksi. Pysymme ”apostolien opetuksessa” ja ”keskinäisessä yhteydessä” niiden kanssa, jotka ovat kastetut ja pysyvät samassa opetuksessa: Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42.

Raamatun lukemisen tulee nyt olla jokapäiväinen elämämme sisältö. ”Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.” Psalmi 119:11. 1 Tim. 4:12-16. Apt. 2:41,42. Tämä pitää elämämme oikeassa kurssissa matkallamme kohti ikuista kotisatamaa. Kysymme kaikkiin kristillisen elämämme opetuksiin, löytyykö tuo asia Raamatusta. Jos ei löydy, me hylkäämme sen.

Parannus jatkuu koko ajallisen elämämme.
Meidän on osattava jatkossakin olla irti ihmismielipiteistä ja sieltä nousevista uskonnollisista selitysmalleista. Kol. 2:8. 2 Piet. 1:19-21. Esimerkiksi kirkkoisien laatimat katekismukset, uskontunnustukset, kirkkokäsikirjat, raamattukoulut, yms. Raamatun ulkopuoliset opit ovat kaikki eksyttäviä ihmisoppeja, jotka ovat esteenä Raamatun ymmärtämiselle. Tosin tarvitsemme tervettä opetusta Pyhällä Hengellä täytettyjen ja kasteella käyneiden uskovien saarnoista ja raamatullisista opetuskirjoituksista. Tätä opetusta saamme apostolisen seurakuntatoiminnan yhteydessä.
Mm. 1 Kor. 14:26.
”Kuinka minä voisin ymmärtää, jos kukaan ei minua opasta?” Apt. 8:31. Meidän on vain opittava tarkistamaan, ovatko opetukset Raamatusta ja opettajat aitoja kristittyjä. Matt. 22:29. Ihmisten selitykset vain tukkivat ymmärtämistä.
Meidän tulee etsiä jokaisesta tutkittavasta Raamatun aiheesta ensin esille selkeästi ymmärrettävät Raamatun kohdat, joiden yhteyteen asetamme vaikeammin tulkittavat opetukset. = ”On myös kirjoitettu!” Matt. 4:7. Siitä kokonaisopetuksesta käsin voimme koota hengellisen elämämme palapelin valmiiksi kaikkine osa-alueineen. Ja näin voimme olla Pyhän Hengen johdattamia raitishenkisiä terveitä kristittyjä. Room. 8:14.
Minkälainen uskonelämä syntyy, kun se rakennetaan tällä tavalla nollapisteestä alkaen vain Raamatun opetusten kanssa, sellainen on oleva oikeaa uskoa, oppia ja elämää. Siis nollapisteen opetusten pohjalle syntyy terve uskonelämä.

”Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden. Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Pidä huolta lukemisesta, kehottamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi näistä kaikista ja elä niissä, jotta kaikki näkisivät edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.” 1 Tim. 4:12-16.

Tervetuloa Turkuun hengellisiin tilaisuuksiin.
Katso yhteystiedot.

t. Weijo Lindroos

Kuuntele hengellinen laulu: