Taivassanomat 10/2022

Kätketty evankeliumi avautui.

Jeesus syntyi maailmaan tehdäkseen tyhjiksi sielunvihollisen teot: ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että Hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot..” 1 Joh. 3:8. ”Koska siis lapsilla on liha ja veri, myös Hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta Hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin Paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa.” Hebr. 2:14,15.
Kaikki ihmiset ovat paholaisen vaikutuspiirissä ennen uskoon tuloaan, ”ilmavallan hallitsijan” (Paholaisen) johdatuksessa, ”sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme.” Efes. 2:2,3. 1 Joh. 5:19.
Ymmärrämme Raamatun opetuksen mukaan, että meille näkymättömästä pimeyden maailmasta käsin on käyty sotaa Jumalaa ja Hänen toimintaansa vastaan. Paholainen henkivaltoineen on aina yrittänyt tuhota Jumalan työtä; ja meillä on taistelu sitä vastaan: ”Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan.” Efes. 6:12. Taistelemme niitä vastaan rukoillen. Efes. 6:18.

Sijaiskärsimys ihmisten pelastamiseksi paholaisen kynsistä oli Jeesuksen tuskaisen kärsimystyön ja ristinkuoleman päätarkoitus. Siksi Hän antoi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen lähetyskäskyn mennä ”kaikkeen maailmaan” (Mark. 16:15,16) tekemään asia julkiseksi, että synnin valta on voitettu ristin veren kautta. Jeesus antoi lähetyskäskynsä vielä erikseen apostoli Paavalille: ”Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:17,18.
Saatanan valta katkeaa ihmisestä ”uskon kautta Jeesuksen vereen”. Room. 3:23-25. Jeesus on ylösnoussut Herra ja kuoleman voittaja! Hänet vastaan ottanut ihminen on alkanut elää elämänyhteydessä Hänen kanssaan. Siihen ei tarvita uskontoja.

MIKSI PELASTUSTYÖ OLI SALATTU?
Jeesuksen tuomitsijat ja Paholainen eivät tunteneet ristintyön koko tarkoitusta. ”Sitä ei kukaan tämän maailmanajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa.” 1 Kor. 2:8. Tämä todistaa, ettei Paholainen tunne Raamattua. Mm. Daavid kirjoitti jo noin 1000 vuotta ennen Jeesuksen ihmiseksi syntymistä Jeesuksen ylösnousemuksesta, Ps. 16:9,10. / Apt. 2:25-31. Mutta se oli salassa henkivalloilta sekä paljolti myös Jumalan palvelijoilta. Sitä kyllä tutkittiin: ”Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä sillä sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa.” 1 Piet. 1:10-12.

Sielunvihollinen sai ihmiset pilkkaamaan, häpäisemään ja ruoskimaan Jeesusta, jonka hän siis kyllä tiesi olevan Jumalan Poika (Matt. 4:6), mutta ei tiennyt miten Jumalan suunnitelma toimii. Ilmeisesti tuo Jumalasta luopunut enkeliruhtinas, Saatana, ajatteli, että kunhan hän saa Jeesuksen tuomituksi kuolemaan, niin sillä tavalla Jumalan Poika hävitetään. Sen tähden hän kohdisti koko vihansa siihen hetkeen ja riivasi ihmiset ruoskimaan ja tappamaan Jeesuksen. Mutta kävikin toisin päin: paholaisen omat teot, synnin hirmuvalta ja vihollisuus Jumalaa vastaan, yms. saivat ristintyön kautta kuoliniskun. Sielunvihollinen joutui irrottamaan otteensa ihmisestä, jonka synti oli sovitettu. ”Hän (Jumala) riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun Hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton.” Ristillä sielunvihollinen voitettiin. ”Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu.” 1 Piet. 2:24. ”Sillä minkä Hän kuoli, sen Hän kertakaikkisesti kuoli synnille..” Room. 6:10. Jokainen Jeesukseen lyöty ruoskan isku irrotti ihmistä synnistä ja Paholaisesta. Kärsimystyö tapahtui synnin rankaisemiseksi ja sen kautta siis Paholaisesta irrottautumiseksi: ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jes. 53:5. Kiitos Jumalalle! Synnin ja Saatanan valta murrettiin Jeesuksen verihaavojen kautta ristillä. ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että Hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot.” 1 Joh. 3:8.

Uskoon tulossa meistä tuli ”uusia luomuksia”. 2 Kor. 5:17. Se tarkoittaa, että Jumala loi meidän sisimpäämme uuden ihmislajin. ”Sillä ME olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa ..” Efes. 2:10. Meidän kantaisämme ei siis enää ole Adam, vaan ”iankaikkinen Isä”. Jes. 9:5. Olemme uudestisyntyneet Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3-5. Tiit. 3:5,6. 1 Piet. 1:23. Ja uskoon tulomme jälkeen meidät kastettiin upotuskasteella uuden Herramme, Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Näin vanha synti-ihminen ”haudattiin kasteen kautta kuolemaan. Room. 6:4-11.
Sielujemme vihollinen pitää ihmistä kiinni itsessään synnin kanssa. Jes. 59:1,2. Mutta Jeesus katkaisi tuon kirouksen ottamalla päällensä meille kuuluvan rangaistuksen. Ihminen pääsi irti sielunvihollisen otteesta, joka tuhosi siis itse oman valtansa lyömällä Jeesuksen päälle syntiä, jolla piti ihmisiä vallassaan. 1 Moos. 3. Jeesuksen Kristuksen sijaiskärsimys ja kuolema toi meille synnin orjille ikuisen armon ja vapauden. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät.” Gal. 5:1. Siirryimme Jumalan ja Hänen ”rakkaan Poikansa valtakuntaan”. Kol. 1:13. Ilm. 1:5,6.
”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.

– Tämä on se SUURI Kristuksen ja pelastustyön salaisuus, ”joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä..” Efes. 3:9. Kol. 1:26. –

”Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se nyt on Hengessä ilmoitettu Hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille.” Efes. 3:5. Se oli salattu paholaiselta, koska jos hän olisi tiennyt tuhoavansa oman vaikutuksensa ihmiseen, ei hän olisi sallinut Jeesusta ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. 1 Kor. 2:8. Ristintyössä on pelastuksen salaisuus nyt ilmoitettu Hänen pyhilleen.” Kol. 1:26.
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen oli salassa oleva pelastustyö avattu, ja saimme ottaa vastaan perintöosan pyhitettyjen joukossa”. Apt. 26:18. ”Sillä Hän (Jeesus), joka on teissä, on suurempi kuin se (Paholainen), joka on maailmassa.” 1 Joh. 4:4.
”Tämä aarre on meillä saviastioissa..” (2 Kor. 4:17)”Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Kol. 1:27. Filip. 3:20,21.

Siunaten,
Weijo Lindroos

Videopuheessa täydennystä asiaan: