Taivassanomat 4/2022

Uusia suuntaviittoja hengellisiin kokouksiin.

Jumala tahtoo parantaa Raamatulliset seurakunnankokouksemme kirkkaiksi siunauksen keidashetkiksi. Niiden tulee olla ennen muuta kokoontumista Jeesuksen ympärille kohtaamaan Häntä. Tulemme Hänen vastaanotolleen ottamaan vastaan Hänen Elämäänsä. Sen tähden on jokaisen hyvä huolehtia heti kokouksen alussa, että suhde ristin pelastustyöhön sekä ylösnousseeseen Jeesukseen on kunnossa.
”Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta.” Hebr. 10:22. 2 Kor. 7:1. Siitä on hyvä alkaa. ”Kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoliin ja ylipappiin, Jeesukseen.” Hebr. 3:1. Rehellinen ja aito nöyrtyminen Jumalan edessä avaa taivaan siunauslähteet.
Ulkoiset puitteet eivät ole tärkeitä. Esim. puhujanpöytä ei ole välttämätön. Näillä suuntaviivoilla voi kokoontua kodeissa ja vaikka luonnossa. Mutta osittain tämä malli sopii kaikkiin kokoontumisiin.

Kokouksissa saamme tuoda oman kortemme yhteiseen kekoon. Ja saamme ottaa vastaan tarjolla olevaa Jumalan siunausta ja tämän kautta ”virkistyä yhteisestä uskostamme”. Room. 1:12. Jeesuksessa pysyvinä (Joh. 15:4,5) saamme näin olla vuorovaikutuksessa jakamassa ja vastaan ottamassa hyvää hedelmää. Saamme ”syödä” Elämän hedelmää ja juoda Elävää vettä. Joh. 4:14. Jes. 12. Matt. 4:4.
Ensimmäinen asia on siis yhteen kokoontuminen. ”Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi…” 1 Kor. 14:26. Jokainen saa osallistua, mutta kenenkään ei ole pakko. Saamme olla vain hiljaa mukana ”juomassa” ja ”syömässä” taivaallista hyvää. Näin Pyhä Henki virtaa Elämää sisimpäämme sekä meidän kauttamme myös muihin kokouksessa oleviin. Joh. 7:37-39. / Gal. 5:22.
Tätä kokoontumismuotoa voisi nimittää armolahjojen toimintakokoukseksi. Se edellyttää oikeaa mielenlaatua. Olemme kiitollisella mielellä siitä, että Jeesus on antanut syntimme anteeksi. Se on aina suurin yhteisen ilomme aihe. Siitä kumpuaa kaikki muu hyvä. Näin Pyhä Henki saa olla kokoustemme johtajana ja armolahjojen jakajana. Hänen johdossaan otamme vastaan rakentumiskokousten monipuolista siunausta ”puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” Efes. 5:19,20.

Jumala tahtoo siis antaa uutta ja elävää vaikutusta kokouksiimme. Se tapahtuu kun yhdessäolomme on rukouksen pohjalla Pyhän Hengen vaikutuksessa. Otamme vastaan puhtauden Jeesuksen Kristuksen sovintoveren kautta. Näin olemme armosta pelastuneina, avoimin sydämin ja nöyrtyneinä valmiit Pyhän Hengen toimintaan. 1 Kor. 12:11. Hän täyttää meidät ja asettaa sydämiimme johdatusta tulevia päiviä ja aikoja varten. Näin kokouksemme ovat pyhiä rakentumiskokouksia, joissa aina saamme virkistyä Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta. Kiitos Jumalalle!
Olemme saaneet ikuisesti kestävän armon rakkaan Vapahtajamme Jeesuksen veren kautta.

Ja nyt.. Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille!” Kol. 3:23. – Emme kokouksissa esiinny toisillemme. –

Kokouksissamme saa olla vapaa ja äänekäs ilon ilmapiiri. Joku voi olla myös hiljaa odottaen pääsyä tietoiseen Pyhän Hengen vaikutukseen. Saamme sitten kaikki yhdessä tiedostaa, että Jeesus on keskellämme.
Tältä pohjalta alkavat armolahjatkin toimia. Halleluja!
Jeesuksen kalliilla verellä ostettujen ihmisten taivaallinen pelastuksen ilo on yhdistettynä hartaaseen sydämen rauhaan ja harmoniaan. Elämä kuuluu ja näkyy. ”Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa.” Psalmi 118:15. ”Oikeamielisten on soveliasta Häntä kiittää!” Psalmi 33:1-3.

Kokousten sisältöön kuuluu keskeisenä osana myös oikea Raamatun opetus. Siitä on kehittynyt (ikävä kyllä) myös vain tavan vuoksi pidettävä kokoussaarna, joka kuuluu kokouksen yhtenä ohjelmanumerona. Opetus on kuitenkin parasta spontaanisti profetian Hengessä saatuna. ”Profetoiva puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi.” 1 Kor. 14:3. Puhe, opetus, saarna, tai millä nimellä opetuspuhetta kutsutaankin, pitää olla aitoa ja Pyhän Hengen vaikuttamaa Sanan jakamista: ”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.” 2 Tim. 2:15. 1 Tes. 2:3-6. ”Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja moitteetonta..” Tiit. 2:7,8.

Kokouksissa saamamme aito ilo Herrassa on enemmän kuin mitkään tämän maailman ilon aiheet. Synnit on saatu anteeksi Jeesuksen veren kautta! Eikö se ole SUURIN ilon aihe? Voimme siksi jopa karkeloida ilosta kuten Daavid aikoinaan teki ”Herran edessä”. 2 Sam. 6:21. Eikä se silloin ole saarnaajan lavashown esittämistä. Luuk. 19:37-40. Sellaista ei ole annettu seurakunnan kokousten sisällöksi. Ohjelmanesitykset eivät ollenkaan kuulu hengellisiin kokouksiin. Mutta kaunis karkeloiminen Herralle Pyhän Hengen vaikuttamana on Jumalalle otollista, kunhan se mahtuu Kol. 2:5 opetukseen: ”iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee”.

Tässä kuvattuihin seurakunnankokouksiin nyt siis pyrimme. Vielä ne eivät ole sitä.
Tervetuloa Turkuun kokoukseen!
Katso yhteystiedot.

Meitä kaikkia siunaten,
Weijo Lindroos