Taivassanomat 3/2022

JULKISESTI USKOSSA

”Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman jumala on sokaissut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, Hänen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista itseämme vaan Jeesusta Kristusta: Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan.” 2 Kor. 4:3-6.

”Saarnaa sanaa! Astu esiin..”2 Tim. 4:2.
Jumalan työhön antautuvan tulee hyväksyä oma nousunsa parrasvaloihin. Esim. piilossa toimiva nimetön julistaja ei voi saada aikaan hyviä tuloksia. Siksi pitää olla valmis nousemaan julkisesti esille pyhän sanoman kanssa. Tämä edellyttää nöyrtymistä Jumalan siunaavan käden alle.

Lamppujemme tulee loistaa mahdollisimman näkyvästi:
Te (uskossa olevat) olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä Matt. 5:14-16.
Jeesus opetti vakavasti, että meidän tulee olla uskossa julkisesti:
”Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä syntisessä ja avion rikkovassa sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.” Mark. 8:38.

Seurakuntamme alkuajoilla nousivat lähes koko maailman tietoisuuteen Pietari, Paavali, Johannes, Jaakob yms. He olivat aikansa kirkkaita ja loistavia lamppuja. Joh. 5:35. Halleluja! He ovat nousseet esille Pyhän Hengen voimassa ja Jeesuksen nimessä ”taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu”. Juuda 1:3. Eivätkä he etsineet itselleen muuta kuin saada olla elämänyhteydessä Jeesuksen kanssa. ”Onneni on olla lähellä Jumalaa!” Ps. 73:28. He saarnasivat, että Jeesus on ainoa Pelastaja, joka on voittanut synnin vallat sijaisuhrillaan ristillä.
Apostoli Paavali kirjoitti: ”Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, ja Hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan.” 1 Kor. 2:1-5.
Sellaisia ristin sanoman julistajia Jumala tahtoo taas herättää ja asettaa heitä toimimaan näkyvästi. ”Eihän kukaan, joka tahtoo esiintyä julkisesti, tee mitään salassa.” Joh. 7:4. ”Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä!” Matt. 5:14. Ei ole siis väärin olla julkisesti esillä.

Taustatyössä olevat.
Asiassa on toinenkin puoli.
Ihmisiltä salassa olevat rukoilijat ovat taustajoukkoina tekemässä mahdolliseksi evankelistojen ja julistajien näkyvän toiminnan. He raivaavat rukouksessa pois vihollisen esteitä niin, että julistajilla on hengessä vapaa toiminta-alue. Ef. 6:10-19. ”Raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämen.” Jes. 57:14,15.
Rukoilijat siis avaavat ja tasoittavat tietä Pyhän Hengen toiminnalle. He ovat Jumalan valtakunnan työn kallisarvoisimpia helmiä. ” Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.” Matt. 6:6.

Monet muutkin erittäin merkittävät työtehtävät tapahtuvat usein salassa. Tänä aikana on kärkipään toimintaa esim. nettityö, kristillisten sanomien jakaminen ”kaikkeen maailmaan” internetin kautta. Se on kyllä sillä tavalla myös näkyvää ja kuuluvaa. Nettievankelistojen työhön kuuluu mm. sivustojen tekeminen ja hoito, videoiden tekeminen, yms. Se työ ei aina näy sillä tavalla, että tekijä olisi esillä. Mutta tulokset näkyvät ihmisten tullessa uskoon ja kasteelle sekä sitten oppimaan netistä raamatullista uskoa. Apt. 2:41,42.

Väärät vaikuttimet.
”Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne.” Filip. 2:3. ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.” Jaak. 4:6. Etsikää nöyryyttä..!” Sef. 2:3. ”Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että Hän ajallaan korottaisi teidät.” 1 Piet. 5:5,6. Ei siis riitä, että on pelkästään oikea oppi nöyrtymisestä! Sen pitää tapahtua todellisesti. Hebr. 4:2.
”He (fariseukset) tekevät kaikki tekonsa sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä.” Matt. 23:5. Mutta kun Pyhä Henki täyttää uskovan, alkaa Hän johdattaa ajatuksia ja asenteita sekä sanoja ja tekoja. Silloin sydämiimme syntyy halu toimia oikeilla motiiveilla, rehellisesti ja vilpittömästi elämän tiellä. Teemme kaikki tekomme sillä motiivilla, että kaikki katselisivat Jeesusta. Hänen nimensä menee kaikkien muiden nimien yli. ”Nimi yli kaikkien on Jeesus!” Oma suuri MINÄ jää taka-alalle.

Raamattu siis varoittaa kunnian etsimisen synnistä, itsekkyydestä ja omahyväisyydestä. Sellainen kylmentää uskonelämän. Ilm. 3:15-20. Mutta jos nuo sivuun harhautuneet ovat vilpittömiä ja alkavat rukoilla sekä pyytäen vapautusta väärästä mielestä ja asenteista sekä kaikesta synnistä, auttaa Pyhä Henki heitä näkemään väärät motiivit ja sisimmän synnit. Ja näin nöyrtyneille syntyy myös aito halu tehdä parannus ja alkaa toimia puhtaasti.

Kiitos Jumalalle! Hän on armollinen ja antaa syntimme anteeksi! Tätä pyydämme ja anomme itsellemme sekä toisillemme. Elämässämme saattaa olla piilossa olevia synnin kätköjä, jotka ovat jostain syystä jääneet paljastumatta. Ne häiritsevät uskonelämän kasvua ja toimintaa. ”Kuka ymmärtää erehdykset? Puhdista minut salaisista synneistä. Ps. 19:13. Pyhä Henki ”osoittaa maailmalle todeksi synnin”. Joh. 16:8.

Näin Jumalan työ nyt menestyy. Ja siitä me iloitsemme sydämestämme, tapahtuipa se missä tahansa ja miten tahansa, julkisesti tai taustalla esim. esirukoilijoiden kautta. Ef. 6:18,19.
Herran työn onnistumisesta syntyvä ilo on aitoa iloa Herrassa.

Toimimme kaikki yhdessä yhteisen työn hyväksi.
”Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa.” 1 Kor. 12:26

Lisää aiheesta:
Taivassanomat 3/2017

Sinua siunaten,
Weijo Lindroos