Taivassanomat 7/2022

Yksityinen ja yhteinen rukous

Kaikkien on hyvä olla joskus yksin hiljaa Herran edessä. Niin kaikki teemme. Mm. iltaisin ennen nukkumaan menoa on hyvä ajatella Jumalan edessä päivän asioita ja selvittää kaikki puhtaaksi, ensin mielessä ja sitten ääneen rukoillen ja pyytäen anteeksi päivän aikana tehdyt virheet. Niitä aina löytyy, koska meillä kaikilla on yksi paha virhe: Emme ole täydellisiä.
”Jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:7-9. Hebr. 8:12. Näin on hyvä rukoilla joka päivä nöyrtyen ja synnit tunnustaen. Se on ehyellä sydämellä toimimista. 2 Aikak. 16:9.
Jumala johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Jer. 31:9. Mietiskely ei ole aivan sama asia. Mutta ei ”rukoilkaa lakkaamatta” -kehotus tarkoita, että pitäisi puhua ääneen aamusta iltaan. Jumala ei kuule meitä monisanaisen sanatulvan ansiosta. ”Ajatelkaa Häntä..” (Hebr. 12:3) on jo itsessään eräänlaista rukousta. Kuitenkin Jeesus odottaa joka päivä voidakseen kuulla rukoustemme äänen. Ja Hän kuulee aidosti nöyrtyneiden ja vilpittömien ihmisten sydämestä nousevat rukoukset ja avunhuudot. ”Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu!” Room. 10:13. Mutta Hän kuulee myös elämän vaikeuksissa olevien hiljaisetkin sydämen huokaukset joita ei aina jaksa edes pukea sanoiksi. Niitä kaiken menettäneen tuskan aikoja on ollut itsellänikin. Silloin on ollut pakko olla hiljaa ja puhua vain sydämessään: ”Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela.” Psalmi 4:5. Samaa opetti Jeesus: ”Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluiksi monisanaisuutensa tähden.” Mat.6:6,7.
Tämä on siis opetus yksilöuskoville.

Yhteiset rukoushetket
Seurakunnan rukoushetkien sisältöön tarvitaan nyt Raamatun opetusta, koska sinne on alettu tuoda mm. joogaa ja meditoimista rukousten sijaan. Sellaisiin ”hiljaisuuden retriitteihin” ei löydy opetusta Raamatusta. Ne ovat samaa sarjaa joogaharjoitusten ja meditaation kanssa. Jumala varjelkoon ihmisiä sellaisilta. Ne eivät siis ole Pyhän Hengen johtamia asioita, vaan kirkkojen pimennoista nousevaa eksytystä. Monet asiat menevät sekaisin, jos elävässä uskossa olevat suostuvat yhteistyöhön luterilaisen harhaopin kanssa.

Raamattu opettaa, että uskoon tulleet ja sen jälkeen kasteella käyneet kohottavat yhdessä ollessaan kätensä Herran puoleen ja avaavat suunsa kiitokseen ja riemuhuutoon Herralle! Ps. 100. Kuitenkin aina niin kuin Pyhä Henki johdattaa; ei väkisin ääntä puristamalla. Sen tähden, ”täyttykää Hengellä!” Ef. 5:18. Spontaani Pyhän Hengen johdatus rukoushetkissä tuo joskus esille kovaakin ääntä. Siitä syntyy kaunis rukouksen humu, joka kuuluu monesta suusta. Siinä sitten alkavat myös armolahjat toimia, esim. jonkun ääni korottuu yli muiden puhumaan kielillä, ja sitten tulee selitys. Joku profetoi… Jne. 1 Kor. 14:26. Välillä taas rukous kohoaa selvillä ymmärryksen sanoilla, joiden keskeltä kuuluu muiden myötäily: ”halleluja”, ”aamen”, ”kiitos Jeesus”. Jne. ”Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa.” Ps. 118:15.
Pyhä Henki viihtyy seurakunnan äänekkäissä rukoushetkissä.

Siis seurakunnan yhteiset Herran kohtaamiset ovat usein kovinkin erilaisia kuin yksityiset ”kammiorukouksemme”.

OPETTELE RUKOILEMAAN
Raamattu toteaa kaiken puutteen syyksi rukoilemattomuuden. ”Te riitelette ja taistelette, mutta teillä ei ole, koska ette ano.” Jaak. 4:2. Mutta ”vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla.” Jaak. 5:16-18.
Tässä asiassa on siis korjattavaa. Miten se tapahtuu? Voimme nyt heti tässä anoa Jumalalta Hänen tahtonsa mukaista rukouksen halua. Sak. 12:10. Voit myös kertoa Jumalalle ajatuksesi ja asiasi ääneen rukoillen. Jos sanot, ettet osaa rukoilla, kerro se Jeesukselle. Siinä samassa jo huomaat, että osaatkin rukoilla. Rukoilemaan oppii siis rukoilemalla, keskustelemalla ylösnousseen Jeesuksen kanssa ja kertoen Hänelle sisimmän tuntemukset. Parhaiten rukous alkaa sujua kiittämällä Häntä ristin pelastustyöstä ja ihmeellisestä armosta, joka on meitä kohdannut. Jeesus otti päällensä meille kuuluvan syntien rangaistustuomion. Hän avasi Tien Taivaaseen antamalla syntimme anteeksi. Näin saimme tulla Jumalan lapsiksi, Taivaan kansalaisiksi.
Eikö ole aihetta kiittää Jumalaa? Tähän kiitokseen ja iloon yhtyy koko Taivas. Luuk. 15:10. ”Sana rististä on Jumalan voima.” 1 Kor. 1:18.

”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan Hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon.” 1 Piet. 1:3.

Rukousterveisin
Weijo Lindroos

Kuuntele laulu: