Taivassanomat 5/2022

Voittosaatossa Kristuksessa

”Käykää, käykää ulos porteista,tasoittakaa kansalle tie, tehkää, tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois, kohottakaa lippu kansoille.” Jesaja 62:10.

”Sinä olet antanut lipun niille, jotka sinua pelkäävät, että he kokoontuisivat sen turviin..” Psalmi 60:4. Jeesus Kristus on Herra! Tämän lipun alla marssimme ”Kristuksen voittosaatossa” 2 Kor. 2:14.

Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen sovintoverensä armossa! Siinä voittosaatossa olemme kaikissa elämämme vaiheissa, terveinä tai sairaina, ilossa ja surussa. ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.” 5 Moos. 33:27. Kun olemme antaneet elämämme Hänelle, on meillä turva Jeesuksen Kristuksen herruudessa nyt, mutta myös tuomiopäivänä 1 Joh. 4:17. Hän on Taivaallisen kuningaskuntansa hallitsija, seurakunnan Ylipaimen, ”herrojen Herra ja kuningasten Kuningas”. Saamme nostaa Hänen ”riemuvoittonsa” lipun elämämme ylle. Kol. 2:15. Kuulumme Hänen taivaalliseen kuningaskuntaansa, pyhien seurakuntaan. Ilm. 1:5,6. ”Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset .. Olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi.” Ilm. 5:9,10.
Tähän valtakuntaan saamme kutsua muitakin julistamalla ”valtakunnan evankeliumia”. Matt. 24:14. Se on yhteinen tehtävämme. Matt. 12:30.

Olemme myös seurakunnan avun piirissä, jossa Pyhä Henki johdattaa meitä auttamaan toisiamme. Näin tehtävämme Jumalan työssä onnistuu. Tasoitamme ristin kaitaa tietä, joka on Elämän Valtatie. ”Herra sanoo näin: Raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä. Näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, joka pysyy ikuisesti ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja herättäisin eloon murtuneiden sydämen.” Jesaja 57:14,15.
”Siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Tyhmätkään eivät sillä tiellä eksy.” Jesaja 35:8.

Kompastuskiviä ovat esimerkiksi kirkollisuus kaikkine sisältöineen, mm. lapsikasteineen, joka on eräs este voittosanoman eteenpäin viemiselle. Kirkon oppiharhojen pitää poistua lopullisesti uskovien elämästä. Mm. päivän tunnussanasysteemi on okkultismiin verratta eksytys. Sen tähden on tarkkailtava kaikki lukemisensa ym. opetuksen lähteet. ”Kaikki minun lähteeni ovat sinussa.” Psalmi 87:7. On otettava vastaan ja alettava julistaa vanhinta pelastussanomaa, ”jonka itse Herra ensiksi julisti? Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja monenlaisilla väkevillä teoilla, jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan.” Hebr. 2:3.4.

Kaikki on asetettava alkuasetelmaansa. Se on ohjelmanjulistuksemme! Viemme eteenpäin voittosanomaa, että Jeesus on ainoa syntien sovittaja. Ristillä avattiin pelastuksen ovi. Kiitos Jumalalle, ”joka tahtoo että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:4.
”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:12.
Hänen voimassaan ja armossaan olemme tehneet elämässämme kokonaisvaltaisen suursiivouksen eli parannuksen synneistämme. Tämä on Elämän tien alku. Ja seuraava askel on upotuskaste vedessä Jeesuksen Kristuksen Nimeen. Tästä alkaa terve raamatullinen uskonelämä. Kastamattomaksi jäävä ei vielä ole siinä uskossa, josta Raamattu kertoo. Apt. 2:41. Kastamaton ei voi mm. osallistua ehtoolliseen. Mutta asia on korjattavissa. Markus. 16:15,16. Apt. 2:38,41. 10:48. ”Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi Hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt. 22:16. Ilmoittaudu siis kasteelle. Näin on Jumalan tahto.

Uudestisyntyneinä ja kasteella käyneinä Jumalan lapsina toimimme Hänen seurakuntansa yhteydessä, keskinäisessä rakkaudessa ja toistemme esirukouksissa, apostolisessa opetuksessa ja ehtoollisen vietossa. Apt. 2:41,42. Seurakuntayhteydessä saamme lisäopetusta siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Kol. 3:16. Hebr. 5:11-14.

Ekumeeniset tahot opettavat vakavia harhoja, että kristittyjen olisi muka hyväksyttävä yhteyden perustaksi ns. ”apostoliset uskontunnustukset”, jotka ovat syntyneet apostolisen ajan jälkeisinä vuosisatoina. Ne eivät ole apostolisia, vaan ovat lisäyksiä Raamatun opettamaan kristinuskoon. Ilm. 22:18,19. Samoin ovat nikealainen uskontunnustus, Athanasiuksen tunnustus, katekismus, kristinoppi, kirkkolaki, kirkkovuosi päivän tunnussanoineen, jne. Kaikki nuo ihmisopit ovat kompastuskiviä ja sekaannuksen aiheuttajia, jotka eksyttävät ihmiset sivuun taivaallisesta voittosaatosta ja Pyhän Hengen johdatuksesta. Meidän yhteytemme perustaksi on annettu Jeesus, ristin pelastustyö ja Jumalan sanan opetukset, Raamattu. ”Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus.” 1 Kor. 3:11.

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Turkuun kasteelle ja hengellisiin tilaisuuksiin! Jumala etsii itselleen uskollisia ja luotettavia palvelijoita erilaisiin tehtäviin omassa seurakunnassaan. Efes. 4:11. 1 Kor. 4:2.

Katso tästä lisää kasteopetusta videona ja tekstinä.

Runsasta siunausta meille, rakkaat veljet ja sisaret.
t. Weijo Lindroos