Taivassanomat 6/2022

Seurakuntaan perehdyttäminen

Erilaiset tuotantolaitokset yms. etsivät työntekijöitä. Työtä etsivä hakija myös etsii ja viimein löytää itselleen sopivan työpaikan. Ja kun työsuhde uuteen työpaikkaan on solmittu, aloitetaan työ tutustumiskierroksella. Siinä esitellään mm. henkilökuntaa, työntekijöitä sekä toimintatapoja. Hyvä perehdyttäminen edellyttää heti alussa tutustumista työn tarkoitukseen, päämäärään, tavoitteiden toteuttamiseen ja työtehtäviin sekä niiden tekotapoihin. Siitä alkaa työharjoittelun vaihe, joka kestää määrätyn ajan. Sitten alkaa yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa.

Aivan samoin on asian laita ihmisen tullessa seurakuntaan. Raamatullinen paikallisseurakunta evankelioi etsien uusia ihmisiä Jumalalle ja Hänen valtakuntansa työhön. ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. ”Rukoilkaa siis elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan.” Matt. 9:37.38. Mutta uusi mukaan tuleva ei voi heti valita itse itselleen mieluisia tehtäviä. Raamattu opettaa, että pitää edetä harkitusti. ”Ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.” Sananl,. 19:2. ”Heitäkin koeteltakoon ensin.” 1 Tim. 3:10.
Srk.n päätehtävä on lähetyskäsky, johon sisältyy myös sanan vastaan ottaneiden kastaminen ja opetus eli perehdyttäminen Jumalan tahdon mukaiseen uskonelämään. ”Opettakaa heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” Matt. 28:19,20. Mark. 16:15,16. Päämäärä on, että olemme ”täynnä Jumalan kaikkea täyteyttä” (Efes. 3:19), ”vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus saa aikaan”. Filip. 1:11. / Gal, 5:22.

”Kun Jeesus huomasi, kuinka kutsutut valitsivat parhaita paikkoja, hän kertoi heille vertauksen: ”Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan kunniapaikalle. Hän on ehkä kutsunut jonkun, joka on sinua arvokkaampi, ja niin se, joka on kutsunut teidät molemmat, tulee ja sanoo sinulle: ’Anna paikkasi hänelle.’ Silloin joudut häveten siirtymään viimeiselle sijalle. Kun sinut siis on kutsuttu, asetu viimeiselle sijalle, jotta se, joka on sinut kutsunut, tullessaan sanoisi: ’Ystäväni, siirry lähemmäksi.’ Silloin saat kunnian kaikkien pöytävieraiden edessä, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.” Luuk,. 14:7-11.

Seurakuntaan tullaan siis ensin oppilaan paikalle, samoin kuin maalliseen työpaikkaan. Raamatussa on annettu kaikkeen selkeät ohjeet. Ne ovat seurakunnan Ylipaimenen laatimat tarkat suuntaviivat. Jeesus Kristus on seurakunnan hyvä Paimen. Häneltä voi kysellä asioita. Joh. 10:27. Mutta myös pitempään uskossa olleilta seurakuntalaisilta on hyvä kysellä, miten mikäkin asia täällä opetetaan. Kol. 3:16.
Mutta loppuun asti olemme kaikki oppilaan paikalla. Tarvitsemme Sanan ravintoa.
Tarpeen vaatiessa teemme seurakunnan toiminnassa uusia suunnitelmia kaikki yhdessä. Ja vanhimmisto sitten päättää rukoillen, mitä Jumala tahtoo hyväksyttäväksi ja mitä ei.

KAIKEN ALKU.
Yhteys alkaa vasta siitä, kun otat Jeesuksen vastaan syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Näin taivaallinen Elämä pääsee tulemaan sydämeesi. Pyhä Henki tulee sisimpääsi ”elävän veden lähteeksi”. Joh. 7:37-39. Hän antaa voiman puhdistautua kaikesta synnistä ja vääryydestä, jossa olet elänyt ilman Jeesusta. 1 Joh. 1:7-9. Saat aloittaa uuden Elämän puhtaalta pöydältä.

Jumalan seurakunnassa ei hyväksytä esim. ekumeenista ja yhteiskristillistä toimintaa, tai jäsenyyttä Kirkkojen maailmanneuvoston jäsenkirkoissa. Kaikista epäraamatullisista yhteysmuodoista pitää erota, koska ne rikkovat raamatullisen uskovien yhteyden. Tämä on meidän yhteinen opetuksemme.
Emme rakenna uskovien yhteyttä ”yli seurakuntarajojen”, vaan ilman niitä.

Kun olet sovinnossa Jumalan kanssa, syntielämä on hylätty ja armon tila on tullut oman elämäsi perustaksi, on vuorossa kasteelle tuleminen. Apt. 2;38,41. Se tapahtuu upottamalla vedessä Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kasteelle tulo on ensimmäinen askel tullessasi sisälle seurakunnan yhteyteen.
Pyhän Hengen kautta uudestisyntyneenä ja sen jälkeen raamatullisella vesikasteella kastettuna saat kokea puhdasta yhteyttä ja rakkautta muiden seurakuntalaisten kanssa. Tätä voit kokea vaikka asut kaukanakin. Olet mukana siunauksen alueella. Ef. 1:3.

Uskoon tulosta ja kasteesta alkaa yhteyteen ja toimintaan perehdyttäminen.
Kun sitten ”työsuhde” eli yhteys seurakuntaan on solmittu, on hyvä alkaa tutustua seurakunnan oppiin ja tapoihin yms. Raamatun opettamiin asioihin. Näin siunaus virtaa elämässämme. Keskinäinen rakkaus ja mm. ystävällisyys toimii. Olemme samassa uskossa ja opissa alkuajan seurakunnan kanssa. Näissä uomissa Pyhä Henki virtaa. Joh. 7:37-39. Tämän saa aikaan ed. m. hyvä alku, nöyrtyminen ja mielenmuutos, jossa siis asetutaan ensin oppilaan paikalle tutustumaan seurakunnan toimenkuvaan, työtehtäviin ja niiden tekotapoihin.

Työn tarkoitus ja päämäärä on, että uusia ihmisiä tulee uskoon ja kasteelle sekä seurakuntayhteyteen kasvamaan uskossa ”kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa,vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis, yhteen liittyneenä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiinosalla on.” Efes. 4:13-16.

YKSI KASVUPAIKKA on Jumalan tahto. Tässä voimme kasvaa terveellä tavalla ”Kristuksen täysi-ikäisyyteen”. Emme kaipaa muiden uskontojen eksyttäviä ”opintuulia”. Raikas Pyhän Hengen Tuuli riittää meille. Siksi emme osallistu ihmisperusteisten uskonsuuntien tilaisuuksiin.
Katso alta lisää aiheesta Raamatullisuuden määritelmä (video-opetus).

Siunausta meille,
t. Weijo Lindroos
Turun seurakunnasta

Raamatullisuuden määritelmä: