Taivassanomat 2/2020

MAHDOTONTA UUDISTAA PARANNUKSEEN”

Hebrealaiskirjeen 6:4-6 ja 10:26-31. kerrotaan armosta luopuneista. Tämä Raamatun asia on vaivannut monia kristittyjä. Jotkut ovat joutuneet suureen epätoivoon Jumalan pyhien sanojen edessä. Siksi asia vaatii selvennystä. Jeesus on HYVÄ Vapahtaja, joka ei tahdo hylätä omiaan. ”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” Joh. 6:37.

Opetuksen pohjaksi sopinee tämä Raamatun lupaus: ”Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat (ja pysyvät). Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” Room. 8:1,2. ”Ei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 8:38,39.
Tähän armoon saimme tulla synnintunnon kautta uskoon tulossa. Vapautus syntitilasta tapahtui kun otimme vastaan Jeesuksen Pelastajaksemme, hylkäsimme synnissä elämisen ja annoimme haudata vanhan syntielämämme upotuskasteessa Hänen nimeensä. Apt. 2:38,41. Room. 6:4-11.”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen.” Gal. 3:27.
Uskoontulosta alkoi kotitie. Pyhä Henki alkoi johdattaa meitä. Ja Hän auttaa meidät näkemään syntimme sekä aina langetessamme herättää omantuntomme kokemaan synnintuntoa. Pyhä Henki osoittaa meille yhä uudestaan ristin veren armolähdettä. Joh. 16:8-15. Saamme puhdistua ”kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta”. 2 Kor. 7:1. Näin opimme säilyttämään ”uskon ja hyvän omantunnon, jonka jotkut ovat hylänneet ja siksi joutuneet uskossaan haaksirikkoon.” 1 Tim. 1:19. Saamme Jeesuksen verellä lunastettuina kulkea ristin tiellä ”voittosaatossa Kristuksessa.” 2 Kor. 2:14,15.

– Kiitos Herra, että ”sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset.” Ilm. 5:9. Tässä verellä pestyjen joukossa saamme olla turvallisella mielellä. Olemme pelastuneita. Ja siinä joukossa pysyen pääsemme perille, ”jos pysymme Hänen hyvyydessään”, armon ja totuuden tiellä ja ”säilytämme toivon varmuuden loppuun asti”. Hebr. 6:11. ”Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi.” Joh. 1:16.

Pelastuksen voi menettää ainoastaan tahallisen valinnan kautta hylkäämällä armon ja päättäen lähteä pysyvästi takaisin syntielämään. Lankeemukseen jääminen on synti, josta Hebr. 6:4-6. varoittaa. Siitä seuraa omantunnon paatuminen ja sydämentilan saastuminen. ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” Sananl. 4:23.
Joskus joudumme itkien ja häpeillen menemään rukoukseen kohtaamaan Jeesusta. Siinä katumuksen kyynelten keskellä katuen saamme kertoa kaikki tuntomme Hänelle ja pyytää uutta armahdusta. ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Onnellinen se ihminen, joka aina pelkää Herraa, mutta joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen. ” Sananl. 28:13,14.
”Siksi me sanomme turvallisin mielin: ”Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä?” Hebr. 13:6.

Kauas Isän kodista ajatunut tuhlaajapoikakin sai nousta ylös sikakaukalostaan sekä peseytyä ja pukea päällensä puhtaat vaatteet. Luuk. 15:10-24. Israelin kansa lankesi yhä uudestaan samoihin synteihin. He luopuivat kauas Jumalasta, tuhlaajapojan tielle. Luuk. 15:10-24. Mutta aina uudestaan Jumala kutsui luopiokansaa takaisin: ”Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, ja sen tähden Hän nousee armahtaakseen teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ovat kaikki, jotka Häntä odottavat.” Jes. 30:18. Aina uudestaan Hän lähetti profeettansa kutsumaan kansaansa takaisin armoon: ”Palatkaa, te luopiolapset, sanoo Herra.” Jer. 3:14. Mutta Israelin luopuminen jatkui yhä uudestaan… (Tuom. 2) kunnes sille viimein tuli piste. Puolelta toiselle heittelehtimistä ja Jumalasta luopumista tapahtui lopulta niin pitkään, että synnin maljat täyttyivät: ”Myös kaikki pappien johtomiehet ja kansa harjoittivat yhä enemmän uskottomuutta jäljittelemällä kaikkia muiden kansojen iljettävyyksiä. Näin he saastuttivat Herran temppelin, jonka Hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti jo varhain ja aina uudestaan heille varoituksia sanansaattajiensa kautta, sillä Hän sääli kansaansa ja asumustaan. Mutta he ivasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat Hänen sanaansa ja pilkkasivat Hänen profeettojaan,kunnes Herran viha Hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut. 2 Aikak. 36:14-16.
Mutta siinäkään vaiheessa Jumala ei hylännyt kansaansa niin, että olisi antanut heille lopullisen tuomion, vaikka ottikin suojelevan kätensä pois heidän päältään, ja niin Israel sai maistaa oman valintansa seurauksia. Mutta siellä Baabelin synkässä ja armottomassa synnin maailmassa he taas alkoivat huokailla Jumalan puoleen. Neh. 1. Samoin Egyptin orjuudessa. 2 Moos. 2:23-25. JA TAAS JUMALA KUULI sekä palautti heidät takaisin armoliittoonsa. Jumala toimii edelleen saman periaatteen mukaan. ”Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista, ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailmanaikojen loppukausi.” 1 Kor. 10:11. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.” Psalmi 91:14. Saamme riippua kiinni Jeesuksessa ja luottaa Hänen armoonsa. Mutta samalla ymmärrämme, ettei yhä uudistuva Jumalan armo ja rakkaus tarkoita lupaa langeta syntiin. Se on armon sanoma langenneelle, joka ei tahdo jäädä rypemään likaojaan. / Saul jäi lankeemukseensa, vaikka olisi saanut palata takaisin armoon vain kuninkuutensa menettäneenä. 1 Sam. 15:26.28. Daavid nousi julmasta synnistään katuen ja rukoillen, ja sai armon. 2 Sam. 11,12. luvut sekä Psalmi 51. ”.. pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa Häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan.” Hebr. 12:1-3.

Jeesus sanoi kyllä kovia sanoja fariseuksille, jotka eivät tahtoneet ottaa vastaan armoa ja pelastusta, vaan pilkkasivat tietoisesti Pyhän Hengen tekoja: ”Sen tähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, se annetaan hänelle anteeksi. Mutta jos joku puhuu Pyhää Henkeä vastaan, sitä hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa.” Matt. 12:(24)31‭-‬32.
Samoin Hebr. 6:4. on vakava sanoma, miten ”mahdotonta on uudistaa parannukseen niitä… jotka ovat luopuneet”. Se tarkoittaa siis sellaisia, ”jotka ovat luopuneet” Jeesuksesta, uskosta ja kilvoittelusta. He ovat omasta päätöksestään lopullisesti jääneet syntitilaansa sekä alkaneet häpäistä Jeesusta julkisesti. Hebr. 6:6. Siis syntitilaan jäävä ei voi päästä perille taivaaseen. Lankeemukseen jääminen on suurin synti. Sellainen on omalla valinnallaan päättänyt, ettei enää tahdo puhdistua, joten sellaiselle ei ole armoa. Syntitila ja armontila eivät sovi yhteen. Hebr. 10:26-31.
Mutta ihmiselle, joka kauhistuu ajatusta, että olisi tehnyt lopullisen ja anteeksiantamattoman synnin, kuuluu varma armon sana: ”En minä sinua hylkää enkä jätä.” Saat turvallisin mielin tietää: SINUN SYNTISI ANNETAAN nyt anteeksi. Ota siis vastaan tämä armo Jeesuksen sijaisuhrin ja veren kautta. ”Koska Hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, Hän kykenee kiusattuja auttamaan.” Hebr. 2:18. ”Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha.” Jes. 53:5.

Raamattu lupaa sinulle, joka olet katuva, synneistäsi murehtiva Jumalan lapsi, että sinä saat tänään alkaa uudestaan. Ristin uhri riittää puhdistamaan ja uudistamaan sinut. Polvistu rukoukseen ja anna Pyhän Hengen vuodattaa sisimpääsi Jumalan rakkaus sekä kokonaisvaltainen pelastus, jonka Jeesus on ansainnut Golgatan ristillä ja ylösnousemuksessaan. Sano itse omin sanoin ja ääneen Jeesukselle nämä ajatukset: ”Jeesus, annan nyt elämäni uudestaan sinulle. Teen sen ehdoitta. Luotan ristisi armoon ja kestävään pelastukseen, joka pysyy voimassa minun kohdallani. Kiitos Jeesus!” Aamen.

Sinä, rakas lukija, saat nyt syntisi anteeksi!

Siunausterveisin,
Weijo Lindroos