Kategoria: Taivassanomat 2016

Taivassanomat 3/2016

Tavallinen kristitty vai nimikristitty?

Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.” Apt. 11:26. Alkuajan kristityt käyttivät itsekin itsestään tätä nimitystä. Pietari kirjoitti Jeesuksen nimen tähden kärsivistä kristityistä näin: ”.. jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.” 1 Piet. 4:16.
Mutta mitä tarkoittaa olla OPETUSLAPSI ja KRISTITTY, jonka nimen tähden saamme ylistää Jumalaa? Ja mikä on NIMIKRISTITTY?

KRISTITTY on Raamatun opetuksen mukaan sellainen, joka on ottanut vastaan Jumalan armon Jeesuksessa. Hän on tullut Jumalan armahtamaksi, saanut anteeksi syntinsä ja on näin tullut Jeesuksen opetuslapseksi.
Uskoon tulossa ihminen on saanut Pyhän Hengen sinetin sydämeensä. Efes. 1:13. Room. 8:9. Jumalan rakkaus on täyttänyt hänet. Room. 5:5. 1 Joh. 4:19. Näin Jumalan hyvyys on kohdannut ihmistä. Room. 2:4. Uskoon tullut on lopettanut syntielämänsä ja ottanut upotuskasteen vedessä Herransa Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. 10:47,48. Room. 6:4. Raamattu ei tunne käsitettä ”kastamaton kristitty”. Apt. 19:1-6. Ihmiset voivat tuilla kristityiksi vain yksilöittäin.

Uskoon tulossa ihmisen ja Jumalan välille on syntynyt sydämen tuttavuus, luottamussuhde, johon sisältyy aito jumalan kunnioitus! Siltä pohjalta nousee rakkaus Jumalan Sanaa kohtaan. Opetuslapsi kunnioittaa Raamatun opetuksia. Sen saa aikaan Pyhä Henki. Hän myös vaikuttaa meissä halun viipyä rukouksessa. Tahdomme joka päivä keskustella rakkaan Herramme kanssa. Puhumista riittää puolin ja toisin. Joh. 10:27,28. 1 Sam. 3:4-10.
Aito kristitty, uudestisyntynyt, Jeesuksen verellä ostettu ihminen oppii helposti ymmärtämään Raamatttua. 2 Kor. 3:14-16. kertoo, että juutalaisetkaan eivät ymmärtäneet Raamattua hengellisen sisällön mukaisesti: ”Mutta heidän mielensä paatuivat, ja sama peite pysyy vielä tänäkin päivänä poistamatta vanhan liiton Kirjoituksia luettaessa, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä Moosesta luettaessa, mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois.”

Ylösnoussut Herra Jeesus Kristus on meille kaikki kaikessa, elämämme Ykköshenkilö, ”Välimies Jumalan ja ihmisen välillä”. 1 Tim. 2:5. Mikään ei mene Hänen ja Hänen Sanansa edelle. Tahdomme pysyä Opettajamme opetuksissa, Jeesuksen jalkojen juuressa. Olemme Marian tavoin valinneet hyvän osan, jota meiltä ei oteta pois. Luuk. 10:42. Synnistä vapautettuina (Room. 6:22) ja kasteella käyneinä toteutamme alkuseurakunnan aikaisia apostolien opetuksia: ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, NE kastettiin, ja niin (siten) heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja HE pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42. ”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.
Opetuslapsia alettiin nimittää kristityiksi.” Apt. 11:26.
Kristitty ja opetuslapsi ovat siis synonyymejä. Samaan sarjaan kuuluu myös nimitys ”Jumalan lapsi” ja ”uudestisyntynyt”.
Oikea kristitty janoaa saada puhdasta Raamatun opetusta. Apt. 17:11. Matt. 22:29. Se on yksi oikean kristityn tunnusmerkki:Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. …” Joh. 8:31-36.
Tehtävämme on auttaa ihmiset sisälle alkuajan seurakuntamallin mukaiseen, ed. m. opetuslapseuteen, apostolien opetukseen, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille”. Hebr. 2:3. Apostoliseen opetukseen tuleminen edellyttää irtautumista vieraiden uskontojen opetuksista! 2 Kor. 6:14-18.
Ja alkuperäiseen kristillisyyteen kuuluu myös Pyhän Hengen kaste. Apt. 1:8. ja 2. luku. Lopussa linkki siihen opetukseen.

Jumalan lapsen kristillinen elämä alkaa oppilaan paikalta ja jatkuu siinä.

TAVALLISINA KRISTITTYINÄ, raamatullisessa seurakuntayhteydessä, edustamme elävää maailman Vapahtajaa, Jeesusta. Hän on Ainoa Pelastaja. Hän kärsi ja kuoli sijaisuhrina meille kuuluvalla paikalla. Hänet me olemme ottaneet vastaan syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi. ”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole Häntä nähneet, Häneen te uskotte, vaikka ette nyt Häntä näe, ja riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen.” 1 Piet. 1:8,9. Luuk. 12:32. RK.

Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6. Tällä sanallaan Jeesus sanoo tyhjänarvoisiksi kaikki uskonnot sekä niiden keksimät valheelliset pelastustiet ja opit. Hän itse on Ovi Jumalan yhteyteen. Joh. 10.

Ihmisen ajallisen elämän suurin ja merkittävin tapahtuma on saada syntinsä anteeksi ja näin tulla Jumalan lapseksi.

NIMIKRISTITTY
on sellainen, joka ei ole tullut elävään uskoon eli ei ole uudestisyntynyt Pyhästä Hengestä. ”Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.” Ilm. 3:1. Nimikristitty on lapsena kastettu ja liitetty kirkkoon. Sen perusteella hän luulee pääsevänsä taivaaseen. Usein hän myös kunnioittaa uskontoaan vakuuttaen sillä tavalla itselleen ja lähimmäisilleen kelpaavansa Jumalalle. Hän osallistuu kirkonmenoihin harrastaen siellä uskonnollisia muotomenoja, riittejä ja paperista luettavia kirkkokäsikirjan rukouksia sekä kirkkoisien keksimiä uskontunnustuksia. Hän noudattaa kirkkovuoden juhla-aikoja. Nuo ”tekopyhät” antavat hänen tyhjälle valhekristillisyydelleen uskonnollista sisältöä. Nimikristitty voi olla hyvinkin hurskas ja yhteiskunnassa kunnioitettu hyvä ihminen. Mutta kaiken tuon omavanhurskauden keskellä hän on kadotukseen matkalla oleva siivosyntinen ilman Jeesuksen sisäistä tuntemista. Siksi kirkolliset muotomenot ovat vailla mitään hengellistä arvoa. Ne ovat jopa estämässä ihmisiä tulemasta Jumalan lapsiksi.

Kirkonmenoja hoitava papisto sakramentteineen ja kirkonmenoineen ei ole saanut ihmisiä tulemaan kristityiksi. Päinvastoin, uskonto erilaisine rituaaleineen on korvannut ihmisen elämässä sen paikan, joka kuuluu ainoastaan elävälle Jeesukselle. Uskonto estää avautumasta Raamatun opetusten hengelliselle sisällölle, jonka tulisi sulautua ihmisessä käytännön elämäksi. Hebr. 4:2.

Uskonnollisesta hurskaudestaan huolimatta nimikristitty ei siis ole Jumalan lapsi, koska hänellä ei ole henkilökohtaista sydämen tuttavuutta Jeesuksen kanssa: ”Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.” Matt. 15:8,9.

Suomen nimikristillinen luterilaisuus on eksyttänyt lähes koko kansan luulemaan itseään kristityiksi. Todellisuudessa Suomen kansa ei ole koskaan ollut kristitty kansa. Tämän tähden oikean kristityn tulee erota kaikista ihmistekoisista uskonnoista, esim. ev.lut. kirkosta.

Mutta ennen muuta kutsumme nimikristittyä ottamaan vastaan Jumalan armon ”niin ettei se jää turhaksi”. 2 Kor. 6:1,2. Jeesus tahtoo antaa jokaiselle Elämän, joka ei koskaan pääty. Joh. 11:25,26. 12:50.

Alkuseurakunnan opetuslapset eivät olleet:

  • luterilaisia kristittyjä
  • helluntailaisia kristittyjä
  • vapaakirkollisia kristittyjä
  • baptisteja
  • adventisteja
  • metodisteja
  • yms. laisia ja istejä.

Alkuajan kristityt olivat Jeesukseen sitoutuneita tavallisia kristittyjä ilman mitään etuliitteitä tai muita hajaannusta aiheuttavia nimittelyjä. Me saamme olla heidän kanssaan samassa uskossa. Ylistys Jumalalle! Saamme kuulua heidän kanssaan samaan Jumalan seurakuntaan, joka toimii kaikkien ihmisperusteisten uskonsuuntien ulkopuolella.

Uskonsuuntiin kuuluvat ihmiset eivät uskoon tulleinakaan ole tavallisia kristittyjä, vaikka ovatkin muuten oikeita kristittyjä. He ovat Raamatun asettamista normeista poikkeavia, tietämättömyytensä tähden mutkaisilla teillä olevia. He ovat saamansa opetuksen johdosta Raamatun ”totuudesta eksyneet” (2 Tim. 2:18. / Jaak. 5:19-20) kun pitävät yllä kristittyjen hajaannustilaa. Juuda 18,19. Joh. 10:16. 11:52.

Alkuajan kristityt eivät kuuluneet nykyisenkaltaisiin ns. ”seurakuntiin”, vaan olivat tavallisia kristittyjä.

Terveeseen uskoon.
Kristillisyys on palautettava tavalliseen, raamatulliseen tilaansa, irti laitoskristillisyydestä. Jumalan tuomiotoimenpiteet ovatkin jo alkaneet puhdistaa seurakuntaa. ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13. Elämme nyt tässä ajassa. Matt. 25:6,7. Matt. 13:37-43. ”Sillä aika on tuomion alkaa JUMALAN HUONEESTA; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?” 1 Piet. 4:17. Me olemme siinä mainittu Jumalan huone. ”.. Hänen huoneensa olemme me..” Hebr. 3:6. ”Ettekö tiedä, että TE OLETTE JUMALAN TEMPPELI ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.” 1 Kor. 3:16,17; 6:19.

Jumalan seurakunnasta tuomitaan ulos kaikki saastaisuus. Jeesus ei tahdo asua likaisessa ympäristössä. Hän tahtoo auttaa omansa irti kaikesta pahasta ja tehdä suursiivouksen elämässämme. Meidän on hyvä suostua yhteistyöhön Hänen kanssaan. ”Antakaa Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne”. Ef. 3:17. Luuk. 24:47. Apt. 17:30.

Seurakunnan yhteyden turmeleminen, hajaannuksen aiheuttaminen ja sen ylläpitäminen on erittäin vakava synti. Juuda 19. Siksi meidän tulee kantaa ulos keskuudestamme kaikki Kristuksen ruumiin temppeliin kuulumattomat tekijät, jotka turmelevat raamatullista uskoa ja Jumalan lasten yhteyttä. Joh. 2:19-22. Raamatussa on esimerkkejä, miten ihmisten palatessa Jumalan tahdon tielle, kaikki saastaisuus poistettiin heidän keskuudestaan: ”Nämä kokosivat veljensä, pyhittäytyivät ja menivät, niin kuin kuningas oli Herran sanan mukaan käskenyt, puhdistamaan Herran temppeliä. … ja kaiken saastaisuuden, minkä löysivät Herran temppelistä, he veivät ulos Kidronin laaksoon.” 2 Aikak. 29:15-19. Profeettojen sanoma oli silloin ja on edelleen sama: ”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne.” Jer. 3:22.

Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.” 2 Kor. 7:1. 1 Joh. 1:5-9.

Vain Luojamme yhteydessä olevat ihmiset ovat normaali ihmisiä ja tavallisia kristittyjä. Jumalasta ja Hänen suunnitelmastaan erossa olevat ihmiset ovat epänormaalissa olotilassa.

Me tavalliset kristityt olemme siis ”Jumalan rakennus”, temppeli, jossa Hän asuu. 1 Kor. 3:9. Nimikristityt eivät sitä ole.

Jeesus opettaa opetuslapsilleen näin:

”Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?” Ja Hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Matt. 12:48-50.

SINUSTA VOI TULLA KRISTITTY.
Jos et ole vielä tullut kristityksi, niin älä masennu: Sinä voit nyt rukoilla ja ottaa vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi. Jumalan hyvyys kutsuu. Hän odottaa voidakseen olla Sinulle armollinen. Voit polvistua Jumalan eteen ja antaa elämäsi Hänelle: Kerro rukouksessa kaikki asiasi Hänelle, tunnusta syntisi rehellisesti ja katuen. Hän kuulee Sinua. Ja Jeesus antaa Sinulle voiman ja halun luopua syntielämästä. Joh. 1:12. ”Tulkaa minun tyköni..!” Matt. 11:28-30. ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos!” Joh. 6:37. ”Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.” Hebr. 8:12.

Kiitos Jumalalle Hänen armostaan ja rakkaudestaan. Sinä saat syntisi anteeksi! ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.” Jer. 29:11-13.

Synnin voima katkaistiin Golgatan ristillä. Jumalan pyhä Elämä voi nyt alkaa virrata Jeesuksen verellä puhdistetussa sydämessäsi. Ja seuraava askel on kasteelle tuleminen. Sen jälkeen olet siinä uskossa, jota Raamattu opettaa. Olet tavallinen kristitty ja Jumalan lapsi matkalla Taivaan Kotiin.

Jeesus tahtoo kastaa sinut Pyhällä Hengellä, josta merkkinä saat puhua uusilla kielillä. Katso mm. Apt. 19:1-6. Opetus kasteista vedessä ja Hengessä:
https://Jeesus-on-Herra.com/kasteet-vedessa-ja-hengessa/

Kiitos Jumalalle kristityn nimestä. 1 Piet. 4:16.

Weijo Lindroos,
Turku

Taivassanomat 2/2016

Siionin vuori hengellisesti.

Jesaja 2:1-4:

Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme Hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja Hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.”


Jesaja profetoi tuon lopunaikaa koskevan lupauksen yli 700 vuotta eKr. Samoihin aikoihin toiminut profeetta Miika vahvisti saman sanoman. Miika 4:1-3. Profetia ajoittuu meidän aikaamme, Jeesuksen tulemuksen aikaan sekä sittemmin perustettavaan tuhatvuotiseen rauhan valtakuntaan. Tarkastellessamme profetian sanomaa Pyhässä Hengessä näemme siinä armahtavan Jumalan, joka johdattaa omiaan loppuun asti. Armo ja totuus kohtaavat meitä tässä Jumalan rakkauden sanomassa.

Herran temppelin vuori sekä sillä sijaitseva Jerusalem näyttelee profetian mukaan suurta osaa lopunajan tapahtumissa. Siksi meidän tulee ymmärtää, mikä on tuo Herran temppelin vuori ja sillä vuorella oleva kaupunki sekä temppeli lopunaikana? Profetia opettaa, että kyseessä on Siionin vuori, jolla muinoin sijaitsi Salomon temppeli. Mutta sijoittaessamme profetiaa ”aikojen loppuun” on huomioitava, että kivistä rakennettu Jerusalemin temppeli on maahan hajotettu. Jumalalla ei enää ole ollut maallista temppeliä vuodesta 70 jKr. jolloin Tituksen johtama Rooman armeija valtasi Jerusalemin lähes viiden kuukauden piirityksen jälkeen. Kaupunki ryöstettiin valtauksen jälkeen, ja roomalaiset polttivat Salomon temppelin, jonka mukana tuhoutuivat juutalaisten arvokkaat sukuluettelot. Lähes koko kaupunki hävitettiin.


”Jeesus sanoi heille: ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä.” Niin juutalaiset sanoivat: ”Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?” Mutta Hän puhui ruumiinsa temppelistä. Kun Hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat Hänen opetuslapsensa, että Hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut.” Joh. 2:19-22. Ristin tapahtumien jälkeen ja maallisen temppelin hävittämisestä lähtien Jumalalla ei enää ole ollut ihmiskäsin tehtyä temppeliä. ”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä.” Apt. 17:24. 2 Tes. 2:4. Jeesus rakensi pelastustyöllään kolmessa päivässä uuden temppelin, ”Kristuksen ruumiin temppelin”. ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. ” 1 Kor. 3:16,17. Hebr. 3:6.
Seurakunta on ainoa uuden liiton temppeli. Jeesus sovitti syntimme verellään ja kuolemallaan Siionin vuorella olevalla Golgatan kummulla. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan.” 2 Kor. 5:19. Jeesus nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä. Näin Hän rakensi pelastustyöllään uuden liiton seurakunnan kolmessa päivässä. Tämä on se temppeli, joka hengellisesti katsottuna sijaitsee Siionin vuorella. Ristin veren kautta syntinsä anteeksi saaneet ihmiset ovat Siionin vuorella oleva ”Jaakobin Jumalan temppeli”. Golgatan peruskallio kestää. ”Herran temppelin vuori on seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana..” Jes. 2. ”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja Herra ympäröitsee kansaansa, nyt ja iankaikkisesti.” Ps. 125.

Hebrealaiskirje tarkentaa uuden liiton hengellistä Siionin vuoren käsittämistä: ”Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, … vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö.” Hebr. 12:18-23. Kysymyksessä ei siis ole enää käsin kosketeltava vuori, vaan Jumalan lupausten täyttymysten Siion-vuori. Kaikki siunauksen lupaukset kuuluvat Israelin lisäksi uuden liiton seurakunnalle. 2 Kor. 1:20. ”Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut..” Jooel 2;32. Ob. 17. Jes. 25:6-9. Dan. 2:44,45.

Esikoisten juhlajoukko ja seurakunta tarkoittaa alkuseurakuntaa. Sen seurakunnan tykö olemme palanneet. ”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne.” Jer. 3:22. Siinain vuorella annettiin laki. Siionin vuorella alkoi armoliitto. ”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.” Joh. 1:17. / Gal. 4:22-31.

Jesajan profetia antaa myös ymmärtää, että Jumalan seurakunnasta Siionin vuorelta kaikuu Herran sana kaikkeen maailmaan. Se johtaa lopulta siihen (2. Piet. 3:12), että Jeesus tulee ja tuhatvuotinen rauhan valtakunta perustetaan. Saamme silloin pukeutua taivaalliseen kirkkauden ruumiiseen. Filip. 3:20,21. Sodat ja riidat ovat päättyneet. ”Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” Jes. 2.

Rauhan valtakunnassa Jumalan seurakunta hallitsee maailmaa yhdessä Jeesuksen kanssa taivaasta käsin. Näkyvän maailman keskus on silloin maallinen Jerusalem. Koko luomakunta on vapautettu turmeluksen orjuudesta. Room. 8:19-23. Saatana on sidottu. Ilm. 20.

Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: Ihana on vanhurskaan osa!” Jes. 24:16.


Uudestisyntyneinä Kristuksen ruumiin jäseninä olemme kukin osaltamme eläviä kiviä uuden liiton temppelirakennuksessa. ”.. rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi.” 1 Piet. 2:5. ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Siinä on mainittu ainoa Raamatun tuntema srk.n jäsenyys. Samoin Luuk. 10:20: ”… iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Liittymällä Jeesukseen olet liittynyt Hänen seurakuntaansa. Raamattu ei tunne muuta liittymistä.

Mutta mikä on profetian mainitsema Siionin vuorella oleva Jerusalem? Raamattu vastaa, että uusi Jerusalem on ”morsian, Karitsan vaimo”. Ensin, tuhtavuotisen valtakunnan jälkeen, nykyinen taivas ja maa muuttuvat yhdeksi tulimereksi, johon jäävät pelastumattomat sielut. ”Nykyiset taivaat ja maa ovat talletetut tulelle, säästetyt jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.” 2 Piet. 3:7. ”.. silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” 2 Piet. 3:10. ”Mutta Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.” 2 Piet. 3:13. Jumala luo siis pelastuneita varten uuden maan. Siihen maahan laskeutuu uusi Jerusalem, josta Ilmestyskirja antaa selvän sanan, mikä se on: ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu.” Ilm. 21:1-4. Tässä yhteydessä enkeli tahtoi näyttää Johannekselle morsiamen, , joka siinä vaiheessa oli muuttunut Karitsan vaimoksi: ”Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.” Ilm. 21:9. Ja mitä enkeli näytti? ”Hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä.” Ilm. 21:10. Morsian, Karitsan vaimo on siis seurakunta, uusi Jerusalem, joka laskeutuu taivaasta uuteen maahan. Seurakunta on yhtä kuin Siionin vuori, temppeli ja Jerusalem; kaikkea sitä. ”Ja valtaistuimella istuva sanoi: ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ilm. 21:5. ”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan.” Jes. 65:17-18. Olemme seurakuntana uuden Jerusalemin kansaa, joka jo täällä on vapaa uskonnollisuudesta ja ns. temppelijumalanpalveluksesta. Siksi emme sielläkään tarvitse ulkoista temppeliä. ”Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.” Ilm. 21:22. Kokoontumispaikat ovat eri asia. Niitä on hyvä olla sekä julkisia että kotikokouspaikkoja. Apt. 1:13; 12:12; 19:9. 1 Kor. 16:19; Filem. / 2. Kokoontumisen tulee tapahtua paikkakunnan seurakuntavirkojen yhteydessä. Efes. 4:11-16. Tiit. 1:5.

Jumalan suunnitelma tässä vaiheessa on järjestäytynyt yksi seurakunta paikkakunnittain. ”.. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon.” Efes. 3:10. Jeesus, Taivaan Kuningas ja seurakunnan Herra, kutsuu omiaan pyhitykseen, Hänen rakkautensa piiriin: ” .. niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että Hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.” Efes. 5:25-27. Matt. 13:36-43.


Voimme ottaa Jesajan profetiasta vastaan myös lupauksen suuresta lopunajan herätyksestä. ”Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme Hänen polkujansa.” Jes. 2. Suuret joukot ihmisiä etsiytyvät Siionin vuorella olevaan Jaakobin Jumalan temppeliin eli siis enalleen asetettuun seurakuntaan, josta he nyt kuulevat Jumalan sanan sen alkuperäisessä muodossaan. Kristityt ovat heränneet. Matt. 25:6,7. Mutta myös Israel kansakuntana on kohta herännyt. Hoosea 3:5. Lähetyskäskyä toteutetaan. Ja Golgatan voittosanoma kuuluu selvin sanoin. ”Sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.” Jes. 2. Ja sana otetaan vastaan kaikkialla maailmassa. Kaikki saavat kuulla, että Jeesus tahtoo antaa syntimme anteeksi. Synti on sovitettu ristin kalliilla uhrilla. ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen..” Apt. 2:38. Ja sanan vastaan ottaneet antavat kastaa itsensä upotuskasteella vedessä. Apt. 2:41. ”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.

Maailman syntiteillä harhailevat kärsivät ihmiset löytävät Jeesuksen nähdessään uskovien olevan yhtä Raamatun opettamalla tavalla. ” .. että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut.” Joh.- 17:23. Siinä vaiheessa maailman ihmiset siis ymmärtävät kuulemansa evankeliumin.

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.” Joh. 13:34,35.

Olemme etuoikeutetussa asemassa saadessamme toteuttaa lopunajan suuria profetioita, mm. seurakunnan ennalleen asettamisessa. Ja ennen muuta saamme tulla sisälle uskovien väliseen rakkauden käskyyn ja kaikkiin hyviin Jumalan armolupauksiin

Ole mukana.

Taivassanomat 1/2016

VANHA OVI SULKEUTUI – UUSI AVAUTUI

Muutto uuteen kokouspaikkaan Maariankatu 2.

Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.” Ilm. 3:7,8.

Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa, veisatkaa Hänen nimensä kunniaa, antakaa Hänelle kunnia ja ylistys.” Psalmi 66:1,2.

Turun Kristillinen Toimintakeskus avattiin Jumalan seurakunnan toiminnalle vappuna 2016.

Tervetuloa mukaan kaikki Jumalalle rakkaat ihmiset. Voit olla mukana siunauksen piirissä, vaikka et asuisikaan Turussa. Tässä yhteydessä jokainen löytää oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa ja voi alkaa toteuttaa saamaansa tehtävää seurakunnan siunaamana. Pelkästään kokouksissa mukana oleminen jo on Jumalan suunnitelman toteuttamista.

Kokouksemme ovat aina rukouksen pohjalla tapahtuvaa hengellistä toimintaa. Mm. rukous- ja ylistyshetkissä saakoon olla vapaa ja äänekäs ilon ilmapiiri, jossa armolahjat toimivat vapaasti. Kokouspaikastamme kuulukoon Jeesuksen verellä ostettujen ihmisten taivaallinen pelastuksen ilo yhdistettynä hartaaseen sydämen rauhaan ja harmoniaan. Elämä kuuluu ja näkyy. ”Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa.” Psalmi 118:15. ”Jokaisella on jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.” 1 Kor. 14:26. ”Oikeamielisten on soveliasta Häntä kiittää!” Psalmi 33:1-3. Tässä terveessä kasvuympäristössä saamme Voiman olla ”aina innokkaita Herran työssä” 1 Kor. 15:58. Pyhän Hengen virta on todellisesti tulviva jokaisen rehellisesti nöyrtyneen ja Jeesuksen verellä puhdistetun kristityn sydämeen. ”Henkeä älkää sammuttako!” 1 Tes. 5:19. Turun Toimintakeskuksessa saamme kokea todellista vapautta (Joh. 8:31-36. Gal. 5:1) ja aitoa iloa Herrassa. Evankeliumi on ilosanoma!

Toimintaan kuuluu keskeisenä osana oikea Raamatun opetus: ”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.” 2 Tim. 2:15. 1 Tes. 2:3-6.

Kaikki toiminta tapahtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Hänen sovintoverensä perustalla. Hän on aina mukana, kun olemme koolla Hänen nimessään: ”Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” Matt. 18:20.

Pyhä Henki saakoon olla kokoustemme vetäjä, ”juontaja”.

Jumala varjelkoon meitä epäpyhältä riehakkuudelta ja uskonnollisviihteelliseltä kokousremulta. Teatterimainen lavashown esittäminen on kokonaan Raamatulle vierasta. Emme saa näytelmätasolla olevaa uskontoa mitenkään mahtumaan Raamatun opettamien kokousten ja evankelioimistilaisuuksien rajoihin. Voitko kuvitella esimerkiksi Paavalia hyppimässä uskonnollisessa kiihkossa ja nauraen hihkumassa kadotettujen ihmisten edessä? Filip. 3:18. Ja toisaalta, voimmeko ajatella alkuajan vilpittömien kristittyjen laatineen itselleen keinotekoiset messu-jumalanpalveluskaavat, muotomenot, joita nyky-kirkoissa toistetaan sunnuntai sunnuntailta? Molemmat ääripäät ovat sopimattomia.

Ihmiset eivät tule synnintuntoon kevytmielisessä ilakoimisessa ja etukäteen valmistelluissa ohjelmallisissa kirkonmenoissa tai viihdeiltamissa ja paperirukouksia lukemalla. Tosin Jumala saattaa armossaan toimia ja pelastaa sieluja epäpyhienkin toimintatapojen keskellä. Hänellä on valta tehdä poikkeuksia. Se ei muuta tosiasiaa siitä, mikä on Raamatussa ilmoitettu Jumalan tahto ja alkuseurakunnan antama esimerkki, johon meidän tulee ohjautua. 1 Kor. 2:1-5. Pelastumattomien ihmisten synnintunnon herättämiseksi tarvitaan rukouksessa ja paastossa saatu pyhä mieli sekä vakava sananjulistus Jumalan armosta ja totuudesta. 1 Tes. 1:5,6. 2 Tim. 4:1-5. Tiit. 2:11-15. Terveen sananjulistuksen kautta Pyhä Henki voi näyttää ihmisille synnin todeksi. Joh. 16:8. Silloin syntitaakat voidaan siirtää Golgatan ristille. Näin synnintunto vaihtuu armontunnoksi ja syntinen saa vapauden taakoistaan Jeesuksen sovintoveren kautta. Vain syntinsä tuntevalle kelpaa ristin sijaisuhri! Ristin juurella saadaan voima ja halu parannuksen tekoon, elämän suursiivoukseen. Ja siitä seuraava askel on kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41. 10:48. 19:5.

HUOM! Otamme siis toimintamallimme Raamatun opetuksista ja alkuseurakunnan esimerkistä, emme tämän ajan yleisistä käytännöistä tai mm. TV.n esittämistä oudoista tavoista, joita emme löydä Raamatusta ja alkuseurakunnan toiminnasta. Koko nykyinen malli on kaukana Raamatun opetuksesta. Seurakuntatoimintaan ei tule sekoittaa uskonnollista viihdekristillisyyttä. Toiminnan tulee olla arvokasta. ”Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti,” Filip. 1:27. Vaikka sanoman sisällön puhtaus on tärkeintä, on pyhää arvokkuutta oltava myös ulkoisissa muodoissa. ” .. olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja puheesi tervettä ja moitteetonta.” Tiit. 2:7,8. Villitsevää henkivaikutusta tulee varoa. 1 Tim. 4:1,2.

Gal. 1:8,9. 2:5,14. 2 Tim. 2:22. 2 Kor. 6:14-18.

Jumalan seurakunnan uuden kokouspaikan tarkoitus on olla kristillisenä toimintakeskuksena samalla tavoin ja samoilla toimintaperiaatteilla kuin Jerusalemissa ollut Yläsali (= oleskelutila. Apt. 1:13; 12:12.) tai Tyrannuksen koulu Efesossa (Apt. 19:9), jossa ”kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan”. Apt. 19:10. 20:7-11.

Olemme Jumalan työtovereina (2 Kor. 5:19 – 6:2), ottamassa vastaan Jumalalle rakkaita ihmisiä, joita Hän tahtoo lisätä yhteyteemme. Apt. 2:47.

Sielujen pelastuminen on toimintamme keskeinen tarkoitus.

Lähetyskäskyn antama toimenkuvamme on

1. tehdä opetuslapsia

2. kastaa uskoon tulleet

3. opettaa opetuslapsiksi tulleita. Matt. 28:19,20. Hebr. 2:3.4.

Toiminta tapahtuu raamatullisen seurakuntakäsityksen ja toimintamuotojen perustalla. Opetamme mm., että kullakin paikkakunnalla on ainoastaan yksi Jumalan seurakunta, joka koostuu kaikista saman paikkakunnan Jumalan lapsista. Tiit. 1:5. Ilm. 1:11. Myös maailmanlaajuisesti on vain yksi Jumalan seurakunta, ”yksi ruumis” (Efes. 4:4.), joka koostuu meistä kaikista uskoon tulleista. Tämän tähden emme ole mukana ekumeenisessa toiminnassa. Emme rakenna uskovien yhteyttä yli seurakuntarajojen, vaan ilman niitä.

Herätys alkaa toimia automaattisesti, kun Jumalan kansa, aluksi pienelläkin joukolla, tekee rehellisesti elämän suursiivouksen asettuen vilpittömästi rukoillen oikeaan sydämen tilaan (Room.6:22) ja aitoon Hengen hedelmän kantamiseen sydämen nöyryydessä. Gal. 5:22. ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia… ” Efes. 4:32. /

Jumala on aina halukas antamaan herätyksen. Ovi siihen on auki. Vastaanottokomitea on valmiina. Tähän saa jokainen tulla sisälle rukoillen ja parannusta tehden. ”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina!” Luuk. 14:17.

Herätys on kaksiosainen. Ensin uskossa olevat heräävät alkaen viipyä rukouksessa, laittaen asiansa kuntoon Jumalan kanssa. Tämä uskovien herääminen ja raamatulliseen seurakuntayhteyteen tuleminen sitten saa aikaan pelastumattomien joukko-heräämisen ja pelastuksen vastaan ottamisen.

.. että he olisivat täydellisesti yhtä (MIKSI?), että maailma ymmärtäisi.” Joh. 17:23. Efes. 5:14. Ilm. 3:2.

Jumala on johdattava uusia ihmisiä rakkauden ja totuuden ilmapiiriin, jossa heidät otetaan vastaan aidon ystävällisesti ja hyväntahtoisesti. Olemme kaikki Jumalalle yhtä rakkaita ja samanarvoisia. Siksi meidän tulee kohdella toisiamme ainutkertaisina ja arvokkaina yksilöinä. ”Tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.” Filip. 2:2-4.

Näin Pyhä Henki saa toimintatilaa ja siinä vaikutuspiirissä ihmiset saavat kasvaa rauhassa. Kenenkään ei tarvitse esim. pelätä, että joku puhuisi hänestä pahaa takanapäin. Päinvastoin, tässä yhteydessä kaikki puolustavat toisiaan ja puhuvat toisistaan hyvää eivätkä kuuntele vikoilevia parjaajia. Sellaisten myyräntyö tulee katkaista alkuunsa. Parjaava kapinamieli on pahimpia seurakuntatyön vihollisia. Huono käytös rikkoo uskovien yhteyden. Mutta tämäkin asia on nyt siis korjattu. Meidän on vain huolehdittava, että puhdas tilanne säilyy. /

Herra, anna meille meidän syntimme anteeksi!

Hienotunteinen taidollisuus kuuluu meille kaikille. Muun muassa uusien mukaan tulevien kimppuun ei heti hyökätä rukoilemaan ja ”profetoimaan” tai selittämään uusia asioita. Ketään ei painosteta mihinkään, vaan kaikki toiminta, opetus, uhraaminen yms. tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalla ja sen mukaisesti, mitä kukin itsenäisesti kykenee omaksumaan. Esirukoustilannekin voi syntyä vasta sitten, kun asianomainen itse niin tahtoo.

”Anna ihmisten olla rauhassa” on hyvä ohje. Annamme siis toisillemme kasvurauhan ja ohjaamme jokaisen aloittamaan yhteydessä olemisen oppilaan paikalta. 1 Tim. 3:10.

Olemme jo kuulleet herätyksen ”sateen kohinaa”. 1 Kun. 18:41-45. Jumalan rakkaus toimii! Se on herätyksen alku. Joh. 13:34,35. Ihmissuhteiden kuntoon laittaminen on onnistunut. Kiitos Jumalalle! ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan (emme ole mollauskerho). Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.” Kol. 3:12-14. Yhteys rakkaudessa ja totuudessa on Jumalan tahto.

Kristillinen toimintakeskus toivottaa tervetulleiksi kaikki ihmiset, jotka tulevat nöyrällä sydämellä mukaan rakentamaan Jumalan seurakuntaa yhteisessä rintamassa. Toiminta tapahtuu Pyhän Hengen johdossa ja seurakuntavirkojen piirissä. ”Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa. Uskollisuus versoo maasta, ja vanhurskaus katsoo Taivaasta. Herra antaa meille kaikkea hyvää!” Psalmi 85:11-13. 1 Kor. 4:2.

Weijo Lindroos