Taivassanomat 1/2016

VANHA OVI SULKEUTUI – UUSI AVAUTUI

Muutto uuteen kokouspaikkaan Maariankatu 2.

Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.” Ilm. 3:7,8.

Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa, veisatkaa Hänen nimensä kunniaa, antakaa Hänelle kunnia ja ylistys.” Psalmi 66:1,2.

Turun Kristillinen Toimintakeskus avattiin Jumalan seurakunnan toiminnalle vappuna 2016.

Tervetuloa mukaan kaikki Jumalalle rakkaat ihmiset. Voit olla mukana siunauksen piirissä, vaikka et asuisikaan Turussa. Tässä yhteydessä jokainen löytää oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa ja voi alkaa toteuttaa saamaansa tehtävää seurakunnan siunaamana. Pelkästään kokouksissa mukana oleminen jo on Jumalan suunnitelman toteuttamista.

Kokouksemme ovat aina rukouksen pohjalla tapahtuvaa hengellistä toimintaa. Mm. rukous- ja ylistyshetkissä saakoon olla vapaa ja äänekäs ilon ilmapiiri, jossa armolahjat toimivat vapaasti. Kokouspaikastamme kuulukoon Jeesuksen verellä ostettujen ihmisten taivaallinen pelastuksen ilo yhdistettynä rehellisesti ja vilpittömästi hartaaseen sydämen rauhaan ja harmoniaan. Elämä kuuluu ja näkyy. ”Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa.” Psalmi 118:15. ”Jokaisella on jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.” 1 Kor. 14:26. ”Oikeamielisten on soveliasta Häntä kiittää!” Psalmi 33:1-3. Tässä terveessä kasvuympäristössä saamme Voiman olla ”aina innokkaita Herran työssä” 1 Kor. 15:58. Pyhän Hengen virta on todellisesti tulviva jokaisen rehellisesti nöyrtyneen ja Jeesuksen verellä puhdistetun kristityn sydämeen. ”Henkeä älkää sammuttako!” 1 Tes. 5:19. Turun Toimintakeskuksessa saamme kokea todellista vapautta (Joh. 8:31-36. Gal. 5:1) ja aitoa iloa Herrassa. Evankeliumi on ilosanoma!
Hiljaisesti ja maailmallista meteliä pitämättä on hyvä tehdä Jumalan työtä. Mutta Pyhän Hengen valtaamina toimintamme kyllä aina myös näkyy ja kuuluu.

Toimintaan kuuluu keskeisenä osana oikea Raamatun opetus. Näin opetuslapseutamme toisiamme: ”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa.” 2 Tim. 2:15. 1 Tes. 2:3-6.

Kaikki toiminta tapahtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Hänen sovintoverensä perustalla. Hän on aina mukana, kun olemme koolla Hänen nimessään: ”Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” Matt. 18:20.

Pyhä Henki saakoon olla kokoustemme vetäjä, ”juontaja”.

Jumala varjelkoon meitä epäpyhältä riehakkuudelta ja uskonnollisviihteelliseltä kokousremulta. Teatterimainen lavashown esittäminen on kokonaan Raamatulle vierasta. Emme saa näytelmätasolla olevaa uskontoa mitenkään mahtumaan Raamatun opettamien kokousten ja evankelioimistilaisuuksien rajoihin. Voitko kuvitella esimerkiksi Paavalia hyppimässä uskonnollisessa kiihkossa ja nauraen hihkumassa kadotettujen ihmisten edessä? Filip. 3:18. Ja toisaalta, voimmeko ajatella alkuajan vilpittömien kristittyjen laatineen itselleen keinotekoiset messu-jumalanpalveluskaavat, muotomenot, joita nyky-kirkoissa toistetaan sunnuntai sunnuntailta? Molemmat ääripäät ovat sopimattomia.

Ihmiset eivät tule synnintuntoon kevytmielisessä ilakoimisessa ja etukäteen valmistelluissa ohjelmallisissa kirkonmenoissa tai viihdeiltamissa ja paperirukouksia lukemalla. Tosin Jumala saattaa armossaan toimia ja pelastaa sieluja epäpyhienkin toimintatapojen keskellä. Hänellä on valta tehdä poikkeuksia. Se ei muuta tosiasiaa siitä, mikä on Raamatussa ilmoitettu Jumalan tahto ja alkuseurakunnan antama esimerkki, johon meidän tulee ohjautua. 1 Kor. 2:1-5. Pelastumattomien ihmisten synnintunnon herättämiseksi tarvitaan rukouksessa ja paastossa saatu pyhä mieli sekä vakava sananjulistus Jumalan armosta ja totuudesta. 1 Tes. 1:5,6. 2 Tim. 4:1-5. Tiit. 2:11-15. Terveen sananjulistuksen kautta Pyhä Henki voi näyttää ihmisille synnin todeksi. Joh. 16:8. Silloin syntitaakat voidaan siirtää Golgatan ristille. Näin synnintunto vaihtuu armontunnoksi ja syntinen saa vapauden taakoistaan Jeesuksen sovintoveren kautta. Vain syntinsä tuntevalle kelpaa ristin sijaisuhri! Ristin juurella saadaan voima ja halu parannuksen tekoon, elämän suursiivoukseen. Ja siitä seuraava askel on kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41. 10:48. 19:5.

HUOM! Otamme siis toimintamallimme Raamatun opetuksista ja alkuseurakunnan esimerkistä, emme tämän ajan yleisistä käytännöistä tai mm. TV.n esittämistä oudoista tavoista, joita emme löydä Raamatusta ja alkuseurakunnan toiminnasta. Koko nykyinen malli on kaukana Raamatun opetuksesta. Seurakuntatoimintaan ei tule sekoittaa uskonnollista viihdekristillisyyttä. Toiminnan tulee olla arvokasta. ”Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti,” Filip. 1:27. Vaikka sanoman sisällön puhtaus on tärkeintä, on pyhää arvokkuutta oltava myös ulkoisissa muodoissa. ” .. olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta ja puheesi tervettä ja moitteetonta.” Tiit. 2:7,8. Villitsevää henkivaikutusta tulee varoa. 1 Tim. 4:1,2.

Gal. 1:8,9. 2:5,14. 2 Tim. 2:22. 2 Kor. 6:14-18.

Jumalan seurakunnan uuden kokouspaikan tarkoitus on olla kristillisenä toimintakeskuksena samalla tavoin ja samoilla toimintaperiaatteilla kuin Jerusalemissa ollut Yläsali (= oleskelutila. Apt. 1:13; 12:12.) tai Tyrannuksen koulu Efesossa (Apt. 19:9), jossa ”kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan”. Apt. 19:10. 20:7-11.

Olemme Jumalan työtovereina (2 Kor. 5:19 – 6:2), ottamassa vastaan Jumalalle rakkaita ihmisiä, joita Hän tahtoo lisätä yhteyteemme. Apt. 2:47.

Sielujen pelastuminen on toimintamme keskeinen tarkoitus.

Lähetyskäskyn antama toimenkuvamme on

1. tehdä opetuslapsia

2. kastaa uskoon tulleet

3. opettaa opetuslapsiksi tulleita. Matt. 28:19,20. Hebr. 2:3.4.

Toiminta tapahtuu raamatullisen seurakuntakäsityksen ja toimintamuotojen perustalla. Opetamme mm., että kullakin paikkakunnalla on ainoastaan yksi Jumalan seurakunta, joka koostuu kaikista saman paikkakunnan Jumalan lapsista. Tiit. 1:5. Ilm. 1:11. Myös maailmanlaajuisesti on vain yksi Jumalan seurakunta, ”yksi ruumis” (Efes. 4:4.), joka koostuu meistä kaikista uskoon tulleista. Tämän tähden emme ole mukana ekumeenisessa toiminnassa. Emme rakenna uskovien yhteyttä yli seurakuntarajojen, vaan ilman niitä.

Herätys alkaa toimia automaattisesti, kun Jumalan kansa, aluksi pienelläkin joukolla, tekee rehellisesti elämän suursiivouksen asettuen vilpittömästi rukoillen oikeaan sydämen tilaan (Room.6:22) ja aitoon Hengen hedelmän kantamiseen sydämen nöyryydessä. Gal. 5:22. ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia… ” Efes. 4:32. /

Jumala on aina halukas antamaan herätyksen. Ovi siihen on auki. Vastaanottokomitea on valmiina. Tähän saa jokainen tulla sisälle rukoillen ja parannusta tehden. ”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina!” Luuk. 14:17.

Herätys on kaksiosainen. Ensin uskossa olevat heräävät alkaen viipyä rukouksessa, laittaen asiansa kuntoon Jumalan kanssa. Tämä uskovien herääminen ja raamatulliseen seurakuntayhteyteen tuleminen sitten saa aikaan pelastumattomien joukko-heräämisen ja pelastuksen vastaan ottamisen.

.. että he olisivat täydellisesti yhtä (MIKSI?), että maailma ymmärtäisi.” Joh. 17:23. Efes. 5:14. Ilm. 3:2.

Jumala on johdattava uusia ihmisiä rakkauden ja totuuden ilmapiiriin, jossa heidät otetaan vastaan aidon ystävällisesti ja hyväntahtoisesti. Olemme kaikki Jumalalle yhtä rakkaita ja samanarvoisia. Siksi meidän tulee kohdella toisiamme ainutkertaisina ja arvokkaina yksilöinä. ”Tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.” Filip. 2:2-4.

Näin Pyhä Henki saa toimintatilaa ja siinä vaikutuspiirissä ihmiset saavat kasvaa rauhassa. Kenenkään ei tarvitse esim. pelätä, että joku puhuisi hänestä pahaa takanapäin. Päinvastoin, tässä yhteydessä kaikki puolustavat toisiaan ja puhuvat toisistaan hyvää eivätkä kuuntele vikoilevia parjaajia. Sellaisten myyräntyö tulee katkaista alkuunsa. Parjaava kapinamieli on pahimpia seurakuntatyön vihollisia. Huono käytös rikkoo uskovien yhteyden. Mutta tämäkin asia on nyt siis korjattu. Meidän on vain huolehdittava, että puhdas tilanne säilyy. /

Herra, anna meille meidän syntimme anteeksi!

Hienotunteinen taidollisuus kuuluu meille kaikille. Muun muassa uusien mukaan tulevien kimppuun ei heti hyökätä rukoilemaan ja ”profetoimaan” tai selittämään uusia asioita. Ketään ei painosteta mihinkään, vaan kaikki toiminta, opetus, uhraaminen yms. tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalla ja sen mukaisesti, mitä kukin itsenäisesti kykenee omaksumaan. Esirukoustilannekin voi syntyä vasta sitten, kun asianomainen itse niin tahtoo.

”Anna ihmisten olla rauhassa” on hyvä ohje. Annamme siis toisillemme kasvurauhan ja ohjaamme jokaisen aloittamaan yhteydessä olemisen oppilaan paikalta. 1 Tim. 3:10.

Olemme jo kuulleet herätyksen ”sateen kohinaa”. 1 Kun. 18:41-45. Jumalan rakkaus toimii! Se on herätyksen alku. Joh. 13:34,35. Ihmissuhteiden kuntoon laittaminen on onnistunut. Kiitos Jumalalle! ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan (emme ole mollauskerho). Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.” Kol. 3:12-14. Yhteys rakkaudessa ja totuudessa on Jumalan tahto.

Kristillinen toimintakeskus toivottaa tervetulleiksi kaikki ihmiset, jotka tulevat nöyrällä sydämellä mukaan rakentamaan Jumalan seurakuntaa yhteisessä rintamassa. Toiminta tapahtuu Pyhän Hengen johdossa ja seurakuntavirkojen piirissä. ”Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha antavat suuta toisillensa. Uskollisuus versoo maasta, ja vanhurskaus katsoo Taivaasta. Herra antaa meille kaikkea hyvää!” Psalmi 85:11-13. 1 Kor. 4:2.

Weijo Lindroos