Taivassanomat 3/2016

Nimikristitty vai aidosti Jumalan lapsi?

Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.” Apt. 11:26. Alkuajan kristityt käyttivät itsekin itsestään tätä nimitystä. Pietari kirjoitti Jeesuksen nimen tähden kärsivistä kristityistä näin: ”.. jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.” 1 Piet. 4:16. Raamattu siis opettaa, että meidän tulee ylistää Jumalaa kristitty -nimestä.
Mutta mitä tarkoittaa olla OPETUSLAPSI ja KRISTITTY. Ja mikä on NIMIKRISTITTY? Näiden käsitteiden ymmärtäminen avaa meille vastauksen otsikon kysymykseen.

Raamatun opetuksen mukaan kristitty on sellainen, joka on ensinnäkin ottanut tietoisesti vastaan Jumalan armon Jeesuksessa. ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1. Armon vastaan ottanut on tullut Jumalan armahtamaksi ja on saanut anteeksi syntinsä. Näin hän on tullut uskoon, opetuslapseksi eli kristityksi. Elämän virta on tullut sydämeen ja taivaallinen elämänyhteys Jeesuksen kanssa on alkanut.
Uskoon tulossa ihminen saa Pyhän Hengen sinetin sydämeensä. Efes. 1:13. Room. 8:9. Hän on Totuuden Henki, joka tuo sisimpäämme rehellisen ja vilpittömän ELÄMÄN. Jumalan rakkaus tulee näin elämämme täyteydeksi. Room. 5:5. 1 Joh. 4:19. Näin Jumalan hyvyys on kohdannut ihmistä. Room. 2:4. Uskoon tullut on kääntynyt eli tehnyt parannuksen (metanoia) ja lopettanut syntielämänsä sekä ottanut upotuskasteen vedessä Herransa Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. 10:47,48. Room. 6:4. Raamattu ei ollenkaan tunne käsitettä ”kastamaton kristitty”. Apt. 19:1-6. Jeesuksen vastaan ottaneet kastettiin heti uskoon tulemisensa jälkeen.
Ihmiset voivat tulla kristityiksi vain yksilöittäin.

Uskoon tulossa ihmisen ja Jumalan välille on syntynyt sydämen tuttavuus, luottamussuhde, johon sisältyy aito jumalan kunnioitus! Sovinto Jumalan kanssa on synnyttänyt ikuisesti kestävän suhteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Siltä pohjalta nousee rakkaus Jumalan Sanaa kohtaan. Opetuslapsi kunnioittaa Raamatun opetuksia. Sen saa aikaan Pyhä Henki. Hän vaikuttaa meissä halun viipyä rukouksessa. Tahdomme joka päivä keskustella ylösnousseen Herramme kanssa. Puhumista riittää puolin ja toisin. Joh. 10:27,28. 1 Sam. 3:4-10.
Aito kristitty, uudestisyntynyt, Jeesuksen verellä ostettu ihminen oppii helposti ymmärtämään Raamattua. Mutta 2 Kor. 3:14-16. kertoo, että juutalaisetkaan eivät ymmärtäneet Raamattua hengellisen sisällön mukaisesti: ”Mutta heidän mielensä paatuivat, ja sama peite pysyy vielä tänäkin päivänä poistamatta vanhan liiton Kirjoituksia luettaessa, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäänkin peite on heidän sydämensä päällä Moosesta luettaessa, mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois.” Ymmärrämme Raamattua, koska olemme syntyneet samasta Hengestä, joka synnytti Raamatun. 2 Tim. 3:16.

Maailmankaikkeuden Kuningas, Herra Jeesus Kristus, on meille kaikki kaikessa, elämämme Ykköshenkilö, ”Välimies Jumalan ja ihmisen välillä”. 1 Tim. 2:5. Mikään ei mene Hänen ja Hänen Sanansa edelle. Tahdomme pysyä Opettajamme opetuksissa, Jeesuksen jalkojen juuressa. Olemme Marian tavoin valinneet hyvän osan, jota meiltä ei oteta pois. Luuk. 10:42. Synnistä vapautettuina (Room. 6:22) ja kasteella käyneinä toteutamme alkuseurakunnan aikaisia apostolien opetuksia: ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, NE kastettiin, ja niin (siten) heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja HE pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42. ”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.

Opetuslapsia alettiin nimittää kristityiksi.” Apt. 11:26.
Kristitty ja opetuslapsi ovat siis synonyymejä. Samaan sarjaan kuuluu myös nimitys ”Jumalan lapsi”, ”uudestisyntynyt” ”pelastunut”. Apt. 2:47. ”Me, jotka tulimme uskoon, pääsemme lepoon.” Hebr. 4:3.
Oikea kristitty janoaa saada puhdasta Raamatun opetusta. Apt. 17:11. Matt. 22:29. Se on yksi oikean kristityn tunnusmerkki:Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. …” Joh. 8:31-36.
Tehtävämme on auttaa ihmiset sisälle alkuajan seurakuntamallin mukaiseen, ed. m. opetuslapseuteen, apostolien opetukseen, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille”. Hebr. 2:3. Apostoliseen opetukseen (Apt. 2:41,42) tuleminen edellyttää irtautumista vieraiden uskontojen opetuksista! 2 Kor. 6:14-18.
Ja alkuperäiseen kristillisyyteen kuuluu myös Pyhän Hengen kaste. Apt. 1:8. ja 2. luku. Lopussa linkki siihen opetukseen.

Jumalan lapsen kristillinen elämä alkaa oppilaan paikalta ja jatkuu siinä.
Edustamme ja julistamme Jeesusta, että Hän on Ainoa Pelastaja. Hän kärsi ja kuoli sijaisuhrina meille kuuluvalla paikalla. Hänet me olemme ottaneet vastaan syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi. ”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole Häntä nähneet, Häneen te uskotte, vaikka ette nyt Häntä näe, ja riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen.” 1 Piet. 1:8,9. Luuk. 12:32. RK.

Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6. Tällä sanallaan Jeesus sanoo tyhjänarvoisiksi kaikki uskonnot sekä niiden keksimät valheelliset pelastustiet ja opit. Hän itse on Ovi Jumalan yhteyteen. Joh. 10. Uskontokunnat, kirkot yms. eivät pelasta!
Ihmisen ajallisen elämän suurin ja merkittävin tapahtuma on saada syntinsä anteeksi ja näin tulla Jumalan lapseksi.

NIMIKRISTITTY
on sellainen, joka ei ole tullut elävään uskoon eli ei ole uudestisyntynyt Pyhästä Hengestä, vaikka kuuluukin jäsenenä kirkkoon. ”Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.” Ilm. 3:1. Kirkollinen nimikristitty on lapsena kastettu ja liitetty kirkkoon. Sen perusteella hän luulee pääsevänsä taivaaseen. Usein hän myös kunnioittaa uskontoaan vakuuttaen sillä tavalla itselleen ja lähimmäisilleen kelpaavansa Jumalalle. Hän osallistuu kirkonmenoihin harrastaen siellä uskonnollisia muotomenoja, riittejä ja paperista luettavia kirkkokäsikirjan rukouksia sekä kirkkoisien keksimiä uskontunnustuksia. Hän noudattaa kirkkovuoden juhla-aikoja. Nuo ”tekopyhät” antavat hänen tyhjälle valhekristillisyydelleen uskonnollista sisältöä. Nimikristitty voi olla hyvinkin hurskas ja yhteiskunnassa kunnioitettu hyvä ihminen. Mutta kaiken tuon omavanhurskauden keskellä hän on kadotukseen matkalla oleva siivosyntinen ilman Jeesuksen sisäistä tuntemista. Jokaisen on hyvä tietää, että kirkolliset muotomenot ovat vailla mitään hengellistä arvoa. Ne ovat jopa estämässä ihmisiä tulemasta Jumalan lapsiksi.

Kirkonmenoja hoitava papisto sakramentteineen ja kirkonmenoineen ei ole saanut ihmisiä tulemaan kristityiksi. Päinvastoin, uskonto erilaisine rituaaleineen on korvannut ihmisen elämässä sen paikan, joka kuuluu ainoastaan elävälle Jeesukselle. HUOM! Uskonto on siis ottanut nimikristityn sydämessä Jeesukselle kuuluvan paikan.

Uskonnollisesta hurskaudestaan huolimatta nimikristitty ei siis ole Jumalan lapsi, koska hänellä ei ole henkilökohtaista elämänyhteyttä ja sydämen tuttavuutta Jeesuksen kanssa: ”Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.” Matt. 15:8,9. Vain Jeesus Kristus on sovittanut syntimme sijaisuhrillaan, kärsimyksellään ja kuolemallaan ristillä. Hänen verensä puhdistaa synnistä. Jes. 53:5. Jeesus on Tie, Totuus ja ELÄMÄ! Joh. 14:6.

Suomen nimikristillinen luterilaisuus on eksyttänyt lähes koko kansan luulemaan itseään kristityiksi. Todellisuudessa Suomen kansa ei ole koskaan ollut kristitty kansa. Tämän tähden oikean kristityn tulee erota kaikista ihmistekoisista valheuskonnoista, esim. ev.lut. kirkosta.

Mutta ennen muuta kutsumme nimikristittyä ottamaan vastaan Jumalan armon ”niin ettei se jää turhaksi”. 2 Kor. 6:1,2. Jeesus tahtoo antaa jokaiselle Elämän, joka ei koskaan pääty. Joh. 11:25,26. 12:50.

Alkuseurakunnan opetuslapset eivät olleet:

  • luterilaisia kristittyjä
  • helluntailaisia kristittyjä
  • vapaakirkollisia kristittyjä
  • baptisteja
  • adventisteja
  • metodisteja
  • yms. laisia ja istejä.

Alkuajan kristityt olivat Jeesukseen sitoutuneita kristittyjä ilman mitään etuliitteitä tai muita hajaannusta aiheuttavia nimittelyjä. Me saamme olla heidän kanssaan samassa uskossa. Ylistys Jumalalle! Samassa uskossa heidän kanssaan olevina saamme edelleen kuulua heidän kanssaan samaan Jumalan seurakuntaan, joka toimii kaikkien ihmisperusteisten uskonsuuntien ulkopuolella.

Uskonsuuntiin kuuluvat ihmiset ovat saamansa väärän opetuksen johdosta Raamatun ”totuudesta eksyneet” (2 Tim. 2:18. / Jaak. 5:19-20) kun pitävät yllä kristittyjen hajaannustilaa. Juuda 18,19. Joh. 10:16. 11:52.

Alkuajan kristityt eivät kuuluneet nykyisenkaltaisiin ns. ”seurakuntiin”.

Terveeseen uskoon.
Kristillisyys on palautettava tavalliseen, raamatulliseen tilaansa, irti laitoskristillisyydestä. Jumalan tuomiotoimenpiteet ovatkin jo alkaneet puhdistaa seurakuntaa. ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13. Elämme nyt tässä ajassa. Matt. 25:6,7. Matt. 13:37-43. ”Sillä aika on tuomion alkaa JUMALAN HUONEESTA; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?” 1 Piet. 4:17. Me olemme siinä mainittu Jumalan huone. ”.. Hänen huoneensa olemme me..” Hebr. 3:6. ”Ettekö tiedä, että TE OLETTE JUMALAN TEMPPELI ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.” 1 Kor. 3:16,17; 6:19.

Jumalan seurakunnasta tuomitaan ulos kaikki saastaisuus. Jeesus ei tahdo asua likaisessa ympäristössä. Hän tahtoo auttaa omansa irti kaikesta pahasta ja tehdä suursiivouksen elämässämme. Meidän on hyvä suostua yhteistyöhön Hänen kanssaan. ”Antakaa Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne”. Ef. 3:17. Luuk. 24:47. Apt. 17:30.

Seurakunnan yhteyden turmeleminen, hajaannuksen aiheuttaminen ja sen ylläpitäminen on erittäin vakava synti. Juuda 19. Siksi meidän tulee kantaa ulos keskuudestamme kaikki Kristuksen ruumiin temppeliin kuulumattomat tekijät, jotka turmelevat raamatullista uskoa ja Jumalan lasten yhteyttä. Joh. 2:19-22. Raamatussa on esimerkkejä, miten ihmisten palatessa Jumalan tahdon tielle, kaikki saastaisuus poistettiin heidän keskuudestaan: ”Nämä kokosivat veljensä, pyhittäytyivät ja menivät, niin kuin kuningas oli Herran sanan mukaan käskenyt, puhdistamaan Herran temppeliä. … ja kaiken saastaisuuden, minkä löysivät Herran temppelistä, he veivät ulos Kidronin laaksoon.” 2 Aikak. 29:15-19. Profeettojen sanoma oli silloin ja on edelleen sama: ”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne.” Jer. 3:22.

Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.” 2 Kor. 7:1. 1 Joh. 1:5-9.

Jeesus opettaa opetuslapsilleen näin:
”Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?” Ja Hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: ”Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Matt. 12:48-50.

SINUSTA VOI TULLA KRISTITTY.
Jos et ole vielä tullut kristityksi, niin älä masennu. Syntisi on jo sovitettu! Sinä voit nyt vain rukoillen ottaa vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi. Tähän ratkaisuun Jumalan hyvyys kutsuu jokaista ihmistä. Hän odottaa voidakseen olla Sinulle armollinen. Voit polvistua Jumalan eteen ja antaa elämäsi Hänelle: Kerro rukouksessa kaikki asiasi Hänelle, tunnusta syntisi rehellisesti ja katuen. Hän kuulee Sinua. Ja Jeesus antaa Sinulle voiman ja halun luopua syntielämästä. Joh. 1:12. ”Tulkaa minun tyköni..!” Matt. 11:28-30. ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos!” Joh. 6:37. ”Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.” Hebr. 8:12.

Kiitos Jumalalle Hänen armostaan ja rakkaudestaan. Sinä saat syntisi anteeksi! ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.” Jer. 29:11-13.

Synnin voima katkaistiin Golgatan ristillä. Jumalan pyhä Elämä voi nyt alkaa virrata Jeesuksen verellä puhdistetussa sydämessäsi. Ja seuraava askel on kasteelle tuleminen. Sen jälkeen olet siinä uskossa, jota Raamattu opettaa. Olet silloin kristitty ja Jumalan lapsi matkalla Taivaan Kotiin.

Jeesus tahtoo kastaa sinut myös Pyhällä Hengellä, josta merkkinä saat puhua uusilla kielillä. Katso mm. Apt. 19:1-6. Opetus kasteista vedessä ja Hengessä:
https://Jeesus-on-Herra.com/kasteet-vedessa-ja-hengessa/

Kiitos Jumalalle kristityn nimestä. 1 Piet. 4:16.

Weijo Lindroos,
Turku