Taivassanomat / Uutiskirje Turusta

---

SOVINNOLLISUUS

”Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata. ” Kol. 4:6. ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.” Kol. 3:16. ”Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.” Ef. 4:29. ”Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.” Room. 12:18.

---

Puhu, kirjoita ja elä sekä käyttäydy sovinnollisesti, kuitenkaan tinkimättä Jumalan totuudesta. Siinä meille tärkeä oppimisalue. Rauhan rakentamisen omaksuminen Raamatun asettamin ehdoin takaa Jumalan työn menestymisen. Näin voimme kaikki yhdessä rintamassa toteuttaa Jumalan tahtoa. Sovinto ei kuitenkaan aina onnistu, vaikka miten sitä yrittäisimme, koska joidenkin sydämessä on aivan kuin riitaisuuden henki, jonka vuoksi heidän katkera (joskus jopa narsistinen) elämänsä huutaa niin kovaa, että sovinto ei pääse läpi. ”Minä pidän rauhan, mutta jos sanan sanon, niin he ovat sotaan valmiit.” Ps. 120:7. ”Heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi.” 2 Piet. 2:2. RK. 2 Tim. 2:22-26. Meidän on huolehdittava, ettemme me ole riitelevä osapuoli, vaan tahdomme rauhaa kaikkien kanssa. Tiedämme, että ellemme edes tahdo sovintoa ihmisten kanssa, emme voi pysyä sovinnossa Jumalan kanssa. Matt. 6:14,15. Rukoile siksi, ja yritä saada aikaan rauha kaikkien kanssa, ensin omassa sydämessäsi. Jeesus-keskeinen elämä rauhan ja sovinnon hengessä on Jumalan tahto. Mutta älä masennu, jos joku yrityksistäsi huolimatta ei tahdo rauhaa. Room. 12:18. Luovutamme sellaisen henkilön Jumalalle ja annamme hänen olla elämänpiirimme ulkopuolella kunnes hän tahtoo nöyrtyä Jumalan sanan mukaiseen rauhaan. Mutta kaikissa vaiheissa tahdomme hänelle hyvää.
Meidän on todella vakavasti huolehdittava, ettei riitaisuus johdu meistä. ”Herran palvelijan ei sovi riidellä..!” 2 Tim. 2:24.

---

Vajavaisina kristittyinä kaipaamme kuulla armon ja rakkauden täyttämää rehellistä totuuden sanaa, koskien kaikkia elämämme osa-alueita. Tahdomme kasvaa uskossamme. Siksi Jumalan totuus on meille aina suloista ja mieluista kuunneltavaa. ”Eivätkö Hänen puheensa ole hyvät sitä kohtaan, joka oikein vaeltaa?” Miika 2:7. Mutta jos ihminen ei ole sovinnossa Jumalan ja Hänen seurakuntansa kanssa ja elämässä on vielä pimeitä synnin alueita, riitaa, katkeruutta, anteeksiantamattomuutta yms., joista ei tahdo luopua, niin silloin totuuden Sana ahdistaa. ”He vihaavat sitä, joka portissa oikeutta puoltaa, ja totuuden puhuja on heille kauhistus.” Aam. 5:10. / 2 Tim. 4:1-5.
Riitaisuus seurakunnan raamatullisia sääntöjä vastaan on usein myös merkki narsismista, yhteistyöhön haluttomuudesta ja kykenemättömyydestä. Sellaiset eivät pysty alistumaan seurakuntakuriin, vaan haluavat toimia omin päin ilman seurakunnan valvontaa. Mutta Raamattu opettaa, että kaikkien uskossa olevien tulee toimia paikkakunnittain yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi. Uudistus on alkanut. Kiitos Jumalalle! Jer. 6:16 kehottaa: "Astukaa teille, katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne."
Katso seuraavista Raamatun kohdista opetus, että kaiken hengellisen toiminnan tulee tapahtua seurakunnan puitteissa. Ensin 1 Piet. 5:1-6. Hebr. 13:17. 1 Tim. 5:17-19. 1 Tess. 5:12,13. Ja sitten Filip. 4:15-17. Apt. 13:1-4. 2 Kor. 8:18,19,23,24. 1 Tim. 3:10. ym. – Raamattu opettaa meitä pysymään tiiviisti seurakuntaperheen yhteydessä tukien toinen toistamme. Ef. 2:19-22. 4:11-16. Olemme kaikki yhtä tärkeitä Jumalalle ja toisillemme. Jokaista tarvitaan. Seurakunnassa ei pidä korostua ”minä, minä” -äänet, vaan ME. Siksi toivotamme yleensä rauhaa ja siunausta MEILLE!, ei muista erottuen ”teille”.

Raamatun opettama alkuperäinen kristinusko on meille paras tie. Saamme luottaa Jumalaan, että Hän antaa monin verroin enemmän, kuin mitä synti ja maailman tyhjät nautinnot antavat parhaimmillaankaan. ”Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä.” Ps. 4:8.
Rohkaisemme sinua siirtymään kokonaan totuuden sanan leiriin, riidan ja syntimaailman ulkopuolelle (Hebr. 13:13), Jumalan rakkauden piiriin, olemaan julkisesti uskossa ja elämään valkeuden lasten elämää pyhien yhteydessä. 1 Joh. 1:5-9. 1 Tess. 5:5-11. Mk. 12:29-33. Ja miten helpottavaa onkaan nöyrtyä ja korjata välit Jumalan ja ihmisten kanssa sekä tulla sopusointuun Hänen sanansa kanssa! Se on tie puhtaaseen iloon. Tunnustautuessamme Raamatun opettamaan yhteyteen kaikkien veljien ja sisarten kanssa Jumala sytyttää rukouksen tulta sydämiimme. Ja rukouksessa viipyen saamme kuulla hyvän Paimenemme äänen, mitä ja miten asioita tulee korjata. Kiitos Jeesus!
Meidän puoleltamme ei ole estettä yhteydelle!

Jeesus odottaa voidakseen olla meille armollinen. ”Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita!” Joh. 8:31,32. RK. Tähän Jumala tahtoo auttaa rukoilevia omiaan. Jer. 31:9. Pyhä Henki johdattaa uskoon tulleen ja Raamatun opetukset vastaan ottavan ihmisen ”kaikkeen totuuteen” ja aidosti todelliseen vapauteen (Joh. 16:13. 2. Kor. 3:17. Gal. 5:1), puhtaaseen alkuperäiseen uskoon. Ja HUOM! Raamatullinen usko on aina puhdas. Siksi emme tarvitse ns. uskonpuhdistusta. Jokainen voi nyt vain puhdistautua itse astuen sisälle puhtaaseen uskoon. Raamatussa olevaa totuutta ei myöskään voida vesittää. Totuushan on ikuisesti muuttumaton. ”Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.” Jes. 40:8. Totuus itsessään pysyy aina totuutena. Mutta ihmisten suhtautuminen siihen kaipaa tarkistamista, koska yksilöihmisissä tapahtuu uskon likaantumista ja totuuden vesittymistä. Raamatussa oleva Jumalan totuus pysyy aina puhtaana.

Epäpyhät puheet saastuttavat ympäristöään ”niin kuin syöpä”. 2 Tim. 2:16,17. Olemme monesti joutuneet kokemaan, miten yksikin pilkkaavalla mielellä oleva vikoileva arvostelija keskuudessamme voi pilata ilmapiirin. Silloin on vaikea rukoilla vapaasti. Esim. etuasemaa etsivän Simon noidan läsnäolo sitoi Filippusta niin, ettei hän kyennyt rukoilemaan henkikastetta uskoon tulleille samarialaisille. Apt. 8:5-24.

Turhanpäiväisiä jaarittelevista tyhjänpuhujista on sanonta, että sellaisilla ei ole ”hoksnokkaa”. Se tarkoittaa, että joiltakin puuttuu raitishenkistä tilannetajua ymmärtää, mitä ja miten eri tilanteissa voi puhua. Tässä tarvitsemme tervettä arvostelukykyä kukin omaan elämäämme. Sen tähden meidän tulee rukoilla itsellemme ja muille harkitsevaisuutta ja kykyä hillitä tarpeetonta puhumista. Turhaan on turha puhua! ”Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu; mutta joka huulensa hillitsee, se on taitava.” Sananl. 10:19. Rukoile kanssani näin: ”Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni ovea.” Ps.141:3. ”Joka pitää suunsa kurissa, säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon.” Sananl. 13:3. RK. ”Tavoita hiljaisuutta!” 1 Tim. 6:11.

Epäpyhät puheet synnyttävät riitoja! Sen tähden ”vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja.” 2 Tim. 2:23. Jumala vihaa "väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken." Sananl. 6:19. Mutta Jeesus lupaa näin: "Autuaita ovat rauhan tekijät!" Matt. 5:9.

Hoksnokkaa puuttuu esimerkiksi silloin, jos pitää parjata ja ivata eri tavalla ajattelevia kristittyjä. Se on hyödytöntä. Meidän tulee sitä vastoin neuvoa uskovia terveellä Raamatun opilla (Tiit. 1:9-13. 2:7,8. Efes. 6:10-18), kunhan ensin itse olemme oppineet hengellisen elämän sisällön. Matt. 7:3-5. Voimme auttaa sisaria ja veljiä Raamatun opetusten tielle puhumalla heille totuuden sanaa ystävällisesti, rakkaudessa ja nöyrällä sydämellä. Näin toivomme heidänkin tekevän meille. Rakkaudella voimme auttaa ihmisiä Raamatun opetusten tielle ja sen pohjalta syntyvään ilman raja-aitoja olevaan uskovien väliseen sovintoon ja yhteyteen. Filip. 2.

Seurakunnan tehtävä keskittyy lähetyskäskyyn. Mark. 16:15,16. Jeesus-keskeisinä kristittyinä tahdomme auttaa ihmiset ennen muuta sisälle armon tielle, pelastukseen, saamaan syntinsä anteeksi ja sitten tulemaan kasteelle Jeesuksen nimeen. Ja Jumala lupaa täyttää omansa Pyhällä Hengellä. Hän haluaa nyt antaa halun ja voiman elämän suursiivoukseen. Joh. 1:12. Uskoon tulleille ja parannuksen tehneille sitten voimme opettaa Raamattua, koska vain he voivat ymmärtää sitä: ”Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.” Dan. 12:10.

Tahdommehan sitoutua Jumalan asettamaan raamatulliseen seurakuntaelämään Jeesus-Kuninkaan alamaisuudessa, pukeutuen keskinäiseen nöyryyteen ja pyhään sovinnollisuuteen kaikkien Jeesukseen uskovien kanssa. 1 Piet. 5:5,6. Näin tahdon itse! Tahdotko sinä hylätä epäraamatulliset uskonnot sisältöineen?

”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa ...” 1 Piet. 5:8,9.

Lisälukemiseksi opetuskirjoitus:

Juoruilun synti

HUULILLESI VARTIJA! ( JUORUILU - PANETTELU - PARJAUS tarkoittavat samaa asiaa.) RAAMATUN KOHTIA KIELEN SYNNISTÄ: ”Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.” Room. 3:12-14. ”Samoin myös …

Lue lisää.

---

Jumalan seurakunta, Läntinen Pitkäkatu 33. 20100 Turku

Normaalit kokousajat:
– SU 16.00 hengellinen kokous
– KE 14.00 - 18.00 avoimet ovet / keskusteluiltapäivä

Tilinumero:
Seurakunta-apu ry
FI91 1632 3000 0036 63

Sähköposti:
Jumalan.seurakunta@pp.inet.fi

Anna palautetta:
palautelomake

Runsasta siunausta meille, rakkaat veljet ja sisaret.