AITO USKOON TULEMINEN?

Uskoon tuleminen on yhtä kuin pelastuminen, siirtyminen syntitilasta armon tilaan, Jumalan valkeuteen ja elämänyhteyteen Jeesuksen kanssa. ”Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat.” Apt. 2:47. Pelastumisella tarkoitetaan siis ihmisen tulemista Jumalan yhteyteen ja irrottautumista syntielämästä. 2 Kor. 5:17.
Synti ei ole ainoastaan vääriä tekoja, vaan ennen muuta se on Jumalan Elämästä erossa oleva pimeyden tila. Jumalasta erossa oleminen on suurin synti. Uskoon tulossa tapahtuu siirtyminen Jumalan yhteyteen, armon tilaan ja Hänen valtakuntaansa. ”Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.” Kol. 1:13,14.
Jokainen Jumalasta erossa oleva ihminen on kuoleman tilassa kunnes saa syntinsä anteeksi Jeesuksen sijaiskärsimyksen kautta. Efes. 2:1-8. Ottamalla vastaan Jeesuksen pelastajaksesi Jumalan Elämä pääsee virtaamaan sisimpääsi. 2 Kor. 6:1,2. ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” Joh. 1:29. Hänellä on valta siirtää sinut kuolemasta Elämään. ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12.

Jumala sovitti syntimme ristillä.
Jeesus, Taivaan Kuningas, ”Immanuel, Jumala meidän kanssamme”, tuli maailmaan syntyen neitsyt Marian kautta ihmiseksi, yhdeksi meistä. Jes. 7:14. / Matt. 1:23. Hän tuli maailmaan yhtä ainoaa tarkoitusta varten, sovittaakseen syntimme kärsimällä meille kuuluvan rangaistuksen. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan.Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 2 Kor. 5:19-21.
– Kiitos Jeesus, että otit päällesi syyllisyytemme ja kärsit kaikki synnin aiheuttamat tuskat verta hikoillen Getsemanessa. Ja sieltä jatkui matkasi ristiä kohti: ”Silloin sotilasosasto, sen komentaja ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni. He sitoivat Hänet ja veivät Hänet ensin Hannaksen luo, sillä tämä oli Kaifaksen appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylipappina.” Joh. 18:12,13.
Tunteja kestävien pilkkaamisten, häpäisemisen ja kidutuksien kautta Jeesus kulki kuolemaan tuomittuna ja ruoskittuna ristille, jossa vuodatti verensä ja kuoli meille kuuluvalla paikalla. Hän vei syntimme ruumiissaan ristin puulle. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha.” Jes. 53:5. Hän oli sijaisuhri!

Uudestisyntyneinä olemme valkeuden lapsia!
Siirryimme uskoon tulossa ”pimeydestä valkeuteen”. Apt. 26:17,18. Ja jäimme pysyvästi tähän puhtauden tilaan, ”kaikkeinpyhimpään” (Hebr. 10:19), pyhään armon tilaan, jossa saamme pysyä ikuisesti. Jumala ei hylkää meitä silloinkaan, kun tapahtuu lankeemuksia: ”Jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä ON yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi JA puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:7-9. Hän puhdistaa meidät kaikesta synnistä? Se tarkoittaa, että Jeesus katkaisee synnin kahleet, ja näin syntitottumuksista tulee loppu.
Armahdettuina olemme kestävällä kallioperustalla: ”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju vaan pysyy ikuisesti.” Psalmi 125:1. 1 Kor. 3:11. Ennen uskoon tuloa ajelehdimme synnin tilassa monenlaisten eksytysten heiteltävinä. Ef. 4:14.
Jumala on rajannut meitä varten siunausta täynnä olevan elämänalueen sanansa opetuksilla. Tähän meidät johti ”Kristuksen kirkkauden evankeliumi”. 2 Kor. 4:4. ”Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan.” 2 Kor. 4:6.
”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä (Jeesuksen tulemus) voisi yllättää teidät kuin varas, sillä kaikki te olette valon lapsiaja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.1 Tess. 5:4,5. ”Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Kol. 1:27.
”Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä.” Ef. 5:8-11.
Emme enää koskaan joudu pimeyteen, koska puhdistaudumme joka päivä synneistämme ja virheistämme pysyen tällä pyhällä alueella, johon saimme tulla Jeesuksen veren kautta. Hebr. 10:19. Sen tähden pidämme tämän alueen puhtaana. ”Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli.” Hebr. 3:14.

Monenlaista terminologiaa:
Uskoon tulemisesta eli todellisuuteen siirtymisestä käytetään Raamatussa monenlaisia kuvauksia. Ne ovat sisältörikasta terminologiaa: Uudestisyntyminen. Joh. 3:3-5. Kuolemasta Elämään tuleminen, parannus, pelastuminen, synnin hylkääminen, kääntyminen (kreik. metanoia), pimeydestä valkeuteen siirtyminen, Saatanasta irtautuminen, Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan liittyminen. JNE. Apt. 2:38,41. 26:17,18. Efes. 2:1-10. Room. 6:4,11,22. Kiitos Herralle! ”joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi..” Ilm,. 1:5,6. Kol. 1:13. Kääntyminen pitää sisällään synnin teoista luopumisen: ”Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää.” 1 Piet. 3:11. ”Peseytykää, puhdistautukaa, viekää pahat tekonne pois minun silmieni edestä. Lakatkaa tekemästä pahaa.” Jes. 1:16. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.” Joh. 1:12. ”Joka uskoo (evankeliumin Jeesuksesta ja Hänen pelastustyöstään) ja saa kasteen, se pelastuu…” Mark.. 16:16. Apt. 10:48. Meidän tulee olla sisällä kaikissa Raamatun kohdissa, joissa mainitaan pelastumisestamme.
Uskoon tulemisessa jokainen saa myös Pyhän Hengen sydämeensä. ”Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9.

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.” Joh. 15:4. ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12. Tämän ilosanoman voimme kertoa kaikille ihmisille, myös kompastuneille Jumalan lapsille, tuhlaajapojille ja tyttärille. ”Siksi Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, ja sen tähden Hän nousee armahtaakseen teitä.” Jes. 30:18. Mikään ”ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme! ” Room. 8:39.

Kaste
Uskoontulon jälkeen on seuraava askel raamatullinen upotuskaste vedessä Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Room. 6:4-11. Ja Jumala lupaa täyttää sinut Pyhällä Hengellä. Näistä asioista lisää sitten kun olet ottanut vastaan Jeesuksen sydämeesi ja näin tullut Jumalan lapseksi. 2 Kor. 6:1,2. Pyhä Henki jakaa armolahjoja raamatullisessa uskossa oleville.

Siunausta uudelle armon tielle!

Videoissa vastauksia yleisimpiin kysymyksiin:
Kysymyksiä -videosarja

Weijo Lindroos
Turku