Turun seurakunnan kuvaus

Raamatullinen uskovien yhteys on Jumalan tahto. Mitä se on?

Mikäli tahdomme palauttaa seurakunnan tilan raamatulliseksi, on saatava kristityt kaikkialla ymmärtämään, että me kaikki uskossa Jeesukseen olevat ihmiset olemme  Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis.  Näin ollen myös ME kaikki Turussa asuvat uskoon tulleet ihmiset, Kristuksen ruumiin  jäsenet, olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta. – Sama pätee jokaisella paikkakunnalla. – Raamattu on  asettanut paikkakunnan rajat seurakunnan rajoiksi. Mm. Tiit. 1:5. ja Ilm. 1:11. Jumalan tahdon mukainen seurakuntatoiminta rakentuu tälle yhteysperiaatteelle. Yhtäkään Jeesuksessa Kristuksessa olevaa Turun ihmistä ei rajata ulkopuolelle! Ei ole raamatullista ajatella, että saman paikkakunnan uskovat voisivat kuulua eri seurakuntiin. Emme voi myöskään yhtyä opetukseen, että joku Kristuksessa oleva ei muka ollenkaan kuuluisi seurakuntaan. Raamatun opetusten edessä se on mahdotonta. – Yhteydessä pysyminen on toinen asia. Hebr. 10:25. Kokoontuminen on Jumalan tahto!  –
On Jumalan tahdon vastaista jakaa saman paikkakunnan uskovia eri ryhmiin, erilaisten nimikylttien ja jäsenkortistojen alaisuuteen. Sellainen on  seurakunnan hajottamista.
Jokaisella paikkakunnalla on vain kaksi ihmisryhmää: Aadamissa olevat jumalattomat ja Kristuksessa Jeesuksessa olevat uskoon tulleet eli seurakuntalaiset.

”Korinttossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2.
Uskoon tulleista korinttolaisista sanottiin: ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Siinä on opetus ainoasta Raamatun tuntemasta seurakunnan jäsenyydestä: Uskossa olevat ihmiset ovat seurakunta! Mikään järjestö tai yhdistys ei ole raamatullinen Jumalan seurakunta.
Jumalan omistaman seurakunnan jäsenrekisterin pitäminen on myös Hänen yksinoikeutensa. ”Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk. 10:20.

Saamme iloita myös siitä, kun seurakuntaan kuuluvat ihmeet ja merkit asetetaan ennalleen apostolisen ajan esimerkin mukaan. Apt. 4:29-32. ja 5:12-16. Tämä tapahtuu nyt Jeesuksen tulemuksen aattohetkinä. Ihmeet ja merkit palautetaan toimintaan ennen lähtöämme Hänen tykönsä. Tämä kaikki tapahtuu vuorenvarmasti: ”Niin kuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta minä annan hänen nähdä ihmeitä.” Miika 7:15. Lue jakeesta 11 luvun loppuun. Evankeliumia julistetaan ja Jumala vahvistaa sanan ”sitä seuraavien merkkien kautta”. Mark. 16:20.

SEURAKUNNAN NIMI.
Ihmisten tekemälle seurakunnalle periytyy nimi perustajansa tai opin painotuksen mukaan. Esimerkkinä Lutherin perustama luterilainen kirkko tai helluntaitapahtumien pohjalle perustettu helluntaiseurakunta, yms. Myös Jumalan seurakunnalle on periytynyt nimi perustajansa mukaan. Jumala perusti seurakunnan Golgatan ristillä Jeesuksen sijaisuhrissa. Jumalan seurakunta on Golgatan voittotyön perustalle perustettu seurakunta, ”ja tuonelan portit eivät sitä voita”. Matt.16:18. Ajattele tätä! Iloitse tästä!
Raamatun opetus on yksiselitteinen:
”Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1.
”Älkää olko pahennukseksi … Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor.10:32; 11:16; 15:9.
” .. eikä Jumalan seurakunnilla.” 1 Kor. 11:16.
” .. vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa?” 1 Kor. 11:22.
”… että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa.” Gal. 1:13.
”Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa.” 1 Tessal. 2:14.
että tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta.” 1 Tim. 3:15.

Uskoon tulleet, Jesukselle Kristukselle pyhitetyt ihmiset ovat siis Jumalan seurakunta. Ef. 2:19-22.
Tie tämän seurakunnan jäsenyyteen kulkee uudestisyntymisen kautta. Tähän ei voida liittyä kuten maallisiin yhdistyksiin. Tähän synnytään uskoon tulemisessa. Ja vanha synti-ihminen haudataan kasteen hautaan. Jeesus sitten täyttää omansa Pyhällä Hengellä.
Kristinuskon yhteiset raamatulliset arvot, aatteet, opit sekä toimintatavat yhdistävät Jumalan seurakunnan. Mm. Markus 16:15,16. Efes. 4.

TAKAISIN ALKUUN.
Tulin itse mukaan Turussa olevan Jumalan seurakunnan toimintaan vuonna 1975. Siitä asti on  sisimmässäni kuulunut hyvän Paimenen kokoon kutsuva ääni. Se on rakkautta täynnä oleva Taivaan kehotus auttaa Jeesuksen verellä ostetut ihmiset alkuperäiseen Jumalan suunnitelmaan: ”Palatkaa te luopuneet lapset!” ”Palatkaa takaisin muinaisille poluille, apostolisen ajan yhteyteen!” ”Poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä!” Yhteyden esteet tulee poistaa. Näin olemme tehneet, ja rakennamme kaikkien Turun kristittyjen yhteistä seurakuntaa.

”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.
Suuria ihmismassoja ei vielä ole mukana. Mutta pienen joukon kesken toimii apostolisen ajan antama tärkein esimerkki: Rakastamme toisiamme. Joh. 13:34-35. ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” Luuk. 12:32.
Turussa on noin 3000 ( ehkä enemmänkin? ) uskossa olevaa, jotka kuuluvat eri uskonsuuntiin, ja vain pieni murto-osa käy tässä yhteydessä. Koko uskovien joukkonakin olemme vain ”piskuinen” lauma.
Pyhä Henki kutsuu meitä kaikkia Turun uskovia yhteiseen toimintaan.
Huolimatta vain muutamista mukana kävijöistä on kokoustilamme kaikkien Turussa asuvien Kristuksen ruumiin jäsenten yhteinen paikka, Yhteyspaikka. Maariankatu 2. (vuonna 2018). Apt. 1:13. 12:12. 19:9.
Ja kun Herra lisää meidän yhteyteemme niitä, jotka saavat pelastuksen, on Pyhä Henki johdattava lisää kokouspaikkoja, tarpeen mukaan. Ja mieluiten niin, ettei väen lisääntyessä hommata isompaa paikkaa, vaan lisää pieniä kokouspaikkoja. Tilaisuuksissa rohkaisemme, opetamme ja neuvomme toisiamme pysymään apostolien opetuksessa. ”He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä!” Apt. 2:42. Kol. 3:16. / 1 Joh. 2:24.

Meillä on kaksi Raamatusta nousevaa opetuksen lähdettä: 1. apostolisen ajan opetukset ja 2. alkuseurakunnan esimerkki! Näin ollen emme ota seurakuntana kantaa mm. poliittisiin asioihin, koska Raamatun opetus tai alkuseurakunnan esimerkki ei kehota siihen. Mutta jokainen yksilöuskova saa pitää poliittiset mielipiteensä, kunhan ei tuo näkemyksiään seurakuntaan. Kukaan ei saa vaatia toisiltaan samaa poliittista näkemystä. Politiikka on kokonaisuudessaan seurakunnan toiminnan ulkopuolella.
Kaikki mukana olevat tietävät, ettei tässä paikassa mainosteta uskonsuuntien erottavia nimikylttejä:
Emme ole
– helluntailaisia
– luterilaisia
– vapaakirkollisia
– baptisteja
yms.  ”laisia” ja ”isteja”…
Olemme vain kristittyjä.
Olemme pysyvästi hajaannuksen ulkopuolella. Mukana käy joskus  uskovia muista yhteyksistä, mutta tässä toiminnassa ja Maariankadun kokouspaikassa he ovat vain Kristuksen ruumiin jäseniä, kristittyjä ilman etuliitteitä! Ja tilaisuuksissamme ei mainosteta muita yhteyksiä.
Raamatun opetukset ja alkuseurakunnan esimerkki riittää meille.

Olemme rukoilleet, että meidän yksilöuskovien elämästä ”jokainen istutus, joita ei taivaallinen Isä ole istuttanut, on juurineen poistettava!” Matt. 15:13. Tämä ei siis tarkoita, että yrittäisimme lopettaa uskonsuuntia. Emme edes yritä sellaista. Uskontokunnat poistetaan vain alkuperäiseen seurakuntatoimintaan mukaan tulevien yksilöuskovien elämästä.
Tiedämme kirkkokuntien jatkavan toimintaansa Jeesuksen tulemukseen asti. Veljet ja sisaret tekevät siellä hengellistä työtä; sieluja pelastuu ja näin Jumalan seurakunta lisääntyy, vaikkakin se siellä toimii hajaannuksen periaatteella, jossa se ei voi olla mukana toteuttamassa Ylipaimenemme opetusta, Joh. 13:34,35. Seurakuntatotuus ei siis ole pelastuskysmys.
Rukoilemme viisautta auttaa rakkaat Jumalan lapset ymmärtämään, että Jumalan tahto on yhteys eikä hajaannus.
Jumalan seurakunnassa edustamme yhteyttä. Uskonsuunnat edustavat hajaannusta.
Jumala näkee jokaisella paikkakunnalla yhden Jeesuksen verellä lunastetun ihmisjoukon. Tämä lauma on Hänen seurakuntansa. Meidän tulee nähdä samalla tavalla.

Ikävä asia on, että, uskonsuunnissa opetetaan hyväksymään seurakunnan jakautuminen erilaisten nimikylttien alla toimiviksi karsinoiksi. Me emme hyväksy sellaista, koska Jumala ei sitä hyväksy! Ymmärrämme, että seurakunnan tulee olla kaikessa toiminnassaan apostolisen ajan mallin mukainen, myös järjestäytymismuodoltaan.

Toimimme siis Kristuksen ruumiin periaatteella paikallisena seurakuntana pitämällä kaikkia Turun uskovia Jumalan seurakuntaan kuuluvina.
Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa tähän yhteisrintamaan kaikkia Hengessä vaeltavia uskovia. Rehelliset ja vilpittömät Jumalan lapset ottavat lopulta kutsun vastaan. Jumala johdattaa tähän.
Myös kaikki hengelliset kutsumukset voidaan suorittaa tässä yhteydessä. Siunaamme Jumalalta saadut tehtävät, 1 Tim. 3:10 periaatteen mukaisesti.

ESIMERKKINÄ.
Olemme Turussa esimerkkiseurakunta kaikkien paikkakuntien kristityille: Alkakaa toimia samoin. Julistakaa, että ”ME OLEMME tämän paikkakunnan Jumalan seurakunta.” Ja sisällyttäkää tuohon ”ME” sanaan kaikki paikkakuntanne uskossa olevat ja kasteella käyneet eli Kristuksen ruumiin jäsenet. Näin mekin teemme Turussa. Ja mm. rukoillessamme siunausta meille, laajenee tuo ”me, meitä” -sana käsittämään kaikki Turun kristityt, uudestisyntyneet Jumalan lapset. ME olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta. Näitä veljiä ja sisaria tahdomme auttaa ja koota  yhteen! Samoin tulee tapahtua siis sinun paikkakunnallasi: Helsingissä olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Helsingissä oleva Jumalan seurakunta. Tampereella olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Tampereella oleva Jumalan seurakunta. Ja Turussa olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Turussa oleva Jumalan seurakunta. Jne…
Esim. Ilm. 1:11. Tiit. 1:5.
Ja HUOM! Emme rakenna uskovien yhteyttä yli seurakuntarajojen, vaan ilman niitä.

Jumalan kansan pitää ymmärtää, että vapautuksen aika on nyt tullut! Oletko mukana tässä historiallisesti merkittävässä vapautuksen toteuttamistoiminnassa? Joh. 17:23 / 13:34,35.
” .. kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52.

Weijo Lindroos