Turun paikallisseurakunta

SELVITYS JUMALAN SEURAKUNNASTA
Turussa ym…

1 Kor. 12:27. 1 Tess. 2:14. 1 Kor. 1:2. 1 Timot. 3:15.

Jumalan seurakunta koostuu jokaisella paikkakunnalla niistä ihmisistä, jotka ovat uudestisyntyneet Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3-5. ME kuulumme Jeesukselle. Olemme Hänen laumansa. Meidät on kastettu upotuskasteella vedessä Jeesuksen Nimeen. Apt. 2:38. 8:16. 10:48. 19:5. 22:16. Kol. 3:17. Jeesus on Ainoa Pelastaja, jonka ympärille kokoonnumme! ”Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella!” Matt. 3:11. Apt. 1:5,8. 8:14-17. 10:44-48.    Jumala katsoo ylhäältä ja näkee jokaisella paikkakunnalla vain yhden Jeesuksen verellä lunastetun seurakunnan. Meidän tulee nähdä samoin. Hän on asettanut paikkakunnan rajat seurakuntansa rajoiksi. Muita alueellisia rajoja ei ole. Raamattu ei tunne esim., että seurakunnalla voisi olla valtakunnallinen keskusorganisaatio. Mm. seurakuntavirat annettiin paikkakunnittain. Tiitus 1:5. Ilm. 1:11. Efes. 4:11. Apt. 14:23. 20:28.    Opinlähteemme on pelkästään Raamattu ja sen esittämä apostolinen usko alkuperäisessä muodossaan. Jos sattuisi tilanne, että joku opettaisi kokouksessamme ohi Raamatun, niin sellainen ei olisi Jumalan seurakunnan oppia. Seurakunnan oppi ei määrity sen mukaan, mitä vajavaiset ihmiset kokouksessa puhuvat. – Opetuksemme lähde, Raamattu, on muuttumaton! –    JA HUOM! Jumalan seurakunnassa ei ole ns. ideologista sananopettajaa (opin suuntauksesta päättäjää), joka olisi oikeutettu vaatimaan hänen opetuksiaan noudatettaviksi. – Esim. Luterilaisessa kirkossa on ideologisena opettajana Luther, adventismissa Ellen G. White, branhamilaisuudessa Branham, lestatadiolaisuudessa Lestadius, jne. – Tässä toiminnassa emme tahdo pitää esillä ihmisnimiä tai uskonsuuntia, paitsi niitä, jotka tulevat eteemme Raamatun sivuilta; sekä nyt elossa olevat Jumalan palvelijat.    Raamatullisessa seurakuntatoiminnassa opettajan viran saaneiden veljien tulee opettaa uskovaisia pysymään apostolien ja profeettain opetuksissa, alkuperäisessä kristinuskossa, ei omissa tai oppi-isiensä ihmisopeissa. Efes. 2:19-22 ja 4:11-15. – Alkuaikana kaikki uudet uskoon tulleet ohjattiin apostolien opetuksen piiriin: ”…He pysyivät apostolien opetuksessa..” (Apt. 2:42). Samoin tulee edelleen toimia. Sananopettajat opettavat srk.lle alkuperäisen kristinuskon sanoman. Ja kaikki uskossa olevat yhdessä opettavat niitä opetuksia sittemmin uusille uskoon tulleille! Kol. 3:16. Jumalan seurakunnan toiminta ja opetus ei siis perustu tämän ajan ihmisten mielipiteisiin; eikä heidän yhteisesti tekemiinsä päätöksiin tai kirjoitettuihin uskontunnustuksiin. Meidän uskontunnustuksemme on vain Raamattu. ”Ei yli sen, mikä on kirjoitettu!” 1 Kor. 4:6. Ilm. 22:18,19.    Olemme Jeesuksen ja HÄNEN opetustensa ympärille kokoontunut lauma, ”jotka avuksi huutavat Herramme Jeesuksen Nimeä!” (1 Kor. 1:2) ilman muita nimiä. Kirkkojen- ja kirkkoisien opetukset eivät kuulu seurakuntaamme. Sivuutamme KAIKKI apostolisen ajan jälkeen syntyneet uskonsuunnat oppeineen! Olemme palanneet aikaan, jolloin ns. kristillisiä kirkkoja uskontunnustuksineen ei vielä ollut! Jatkamme apostolista uskoa! 1 Joh. 2:24.    Seurakunta kaikkine oppeineen oli valmis noin vuonna 100 jKr. Senaikainen linja on Jumalan seurakunnan toiminnassa. Silloin ei ollut erottavia epäraamatullisia nimikylttejä ja jäsenkortistoja yms., jotka ovat hajaannuksen elementtejä. Luuk. 10:20.    Jumala tahtoo, että jokaisella Hänen omallaan on tämä YKSI KASVU- ja TOIMINTAPAIKKA. Pyhä Henki on sitten johdattava meille lisää kokouspaikkoja tarpeen mukaan. Kaikille riittää tilaa!
”… Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” Efes. 4:29-32. Joh. 13:34-35. 17:23.
Nämä opetukset pätevät Sinunkin paikkakunnallasi.

PS. Turussa seurakuntatoiminta tapahtuu raamatullisen yhteysperiaatteen pohjalla. Tälle perustalle kutsumme kaikkia seurakuntalaisiamme, jotka vielä kuuluvat hajaannuksen periaatteella toimiviin nimikyltti-uskonsuuntiin.

Siunausta MEILLE!