Tiedote juutalaisille

TIEDOTE AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN JÄLKELÄISILLE:

Jumala on valinnut Aabrahamin jälkeläiset olemaan Hänen kansansa ennen muita kansoja. Jumalan puolelta valinta on yhä voimassa. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.” 2 Moos.19:5.
”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat – Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.” Jeremia 31:35-37.

Jumala kutsuu taas kansaansa pois luopumuksen tieltä kuten niin monta kertaa ennenkin. Juutalaisten paluu omaan maahansa on merkittävä ennalleen asettamisen vaihe Jumalan uudistaessa Aabrahamille antamiaan liiton lupauksia. 1 Moos.12:1-7. Nykyinen exodus muuttuu hengelliseksi heräämiseksi Israelin maassa, kuten profeetta Hesekiel ennustaa, Hes. luvut 37-39. Lopputulos on, että kaikki Israel on pelastuva. Room.11:26. Se tapahtuu, kun Pyhä Henki puhaltaa Jumalan Elämää Israelin päälle.
Mutta kukaan yksilöihminen ei pelastu ilman Israelin Messiasta.
Jumalan liittoon tuleminen tapahtuu vain Jeesuksen sijaisuhrin vastaan ottamisen kautta. Golgatan ristillä avattiin tie takaisin Jumalan liittoon.

Oikea juutalaisuus on yhä sidoksissa Raamatun ilmoitukseen ja Jumalan äänen tottelemiseen. Matteus 21:43-46.

Mooses opettaa viisi asiaa:
1. palajat Herran, sinun Jumalasi tykö ja kuulet Hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, niin
2. Herra, sinun Jumalasi kääntää kohtalosi ja armahtaa sinua;
3. Herra, sinun Jumalasi kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan Hän on sinut hajottanut
4. Ja Herra, sinun Jumalasi tuo sinut siihen maahan Ja
5. Herra, sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi. 5 Moos.30:2-6.

Israelin Jumala on antanut lupauksensa. Sitä ei mikään mahti voi muuttaa. Jes. 40:8. Mutta, Aabrahamin ajoista lähtien on maailmassa ollut juutalaisten vihollisia. Sielunvihollisen innoittamina nuo harhaan johdetut tahtovat tuhota Israelin ja samalla mitätöidä Jumalan suunnitelman. Pimeyden henkivallat sekä niiden vaikutuspiirissä olevat ihmiset vihaavat Jumalan kansaa. Oikea kristitty taas rakastaa juutalaisia Jumalan rakkaudella, kääntyneitä ja kääntymättömiä. Ja koska Jumala tahtoo pelastaa jokaisen juutalaisen, tahdomme mekin samaa. Siksi julistamme juutalaisille evankeliumia, että Jeesus sovitti heidän syntinsä verellään ja kuolemallaan, kertakaikkisella ja lopullisella uhrillaan. ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.” 2 Kor. 5:19.

Jumalan vihollisia ovat myös monet Israelin ystäviksi tekeytyvät nimikristityt. He vastustavat Jerusalemista alkaneen kristinuskon viemistä juutalaisille ja yrittävät viedä heille kirkkojensa sanomaa. Niin sanotut kristilliset kirkot pyhäinkuvineen ja neitsyt-maria oppeineen ovatkin suuri este Jumalan suunnitelmalle. Evankeliumin sanomaa Israelin Messiaasta vastustavat myös ortodoksijuutalaiset, nuo uskonnolliset fanaatikot. Vertaa tätä ajatusta 1 Tessal.2:14-16: ”Teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa. Olettehan kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta. Surmattuaan Herran Jeesuksen ja profeettoja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalalle kelvottomia ja kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta muihin kansoihin kuuluville, että he pelastuisivat. Näin he yhä täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät loppumääräänsä asti” (JKR).
Kaikki Israelin ja juutalaisten evankelioimista vastustavat tekijät tulevat pimeyden lähteistä. ”Itse he eivät mene sisälle, ja sisälle meneviä he estävät.” Matt.23:13. Oikea Israelin- ja Jumalan ystävä tekee kaikkensa, että jokainen juutalainen maailmassa kuulee sanoman Jeesuksesta, joka kärsi ja antoi verensä Golgatan ristillä Jerusalemissa sekä kuoli sijaisuhrina sovittaen kansansa synnit Jumalan Uhri-Karitsana.
”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen Nimensä kautta.” Apt.10:43; 3:24.
”Hän tuli omiensa (juutalaisten) tykö, mutta Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:11-12.
Jeesus nousi ylös kuolleista. Hän on Isän oikealla puolella Taivaassa suorittamassa ylimmäispapillista tehtäväänsä. Hebr.7.. Sieltä Hän on tuleva takaisin noutamaan omiaan tykönsä, niitä, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan Sanan. Heidän kohtalonsa on kääntynyt. He ovat kokeneet uudestisyntymisen (= sydämen ympärileikkaus), kun heidän sydämensä on kääntynyt Herran tykö. Room. 2:28,29. Kol. 2:11,12.

Jeesus sanoo: ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä suojaan. Mutta te ette ole tahtoneet.” Luuk.13:34.
Nuo Jeesuksen sanat eivät voi jättää ketään kylmäksi. Se, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan Sanat. Joh.8:47. ”Minä olen tullut Isäni Nimessä.” Joh.5:43. ”Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” Joh.8:24.
Jeesus on mm. Jesajan Messias-ennustusten täyttymys. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jes.53:5.

Jeremian ennustus Uudesta liitosta toteutui Jeesuksessa: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” Jer.31:31-34.
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt.4:12.
Jeesus Nasaretilainen on juutalaisten Daavid-Kuningas, Messias! ”Minä olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö, muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6. Hes. 37:24,25. ym.
”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” 5 Moos.6:4. Yksi on myös tie Hänen luokseen, Messias, jonka Isä itse lähetti sovittamaan kansansa synnit.

RAKAS JUUTALAINEN YSTÄVÄ!
Jeesuksen sovitustyö avasi pelastuksen oven myös meille pakanoille. Ristin uhrilla purettiin erottava väliseinä. Efes.2:14-22. Pakanatkin ovat tulleet oksiksi jaloon Öljypuuhun ottaessaan vastaan Israelin Messiaan syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. Room.11:17-24. Olemme saaneet armon tulla Israelin Jumalan liittoon. Kuitenkin vain juutalaiset Jeesukseen uskovat ovat oikeita (luonnollisia) oksia. Me pakanuudesta kääntyneet olemme oksastetut oikeiden oksien joukkoon. Room.11:17. Saimme tulla osallisiksi Israel-puun mehevästä juuresta. Nyt juurrumme yhdessä kaikkien uskoon tulleiden kanssa Jeesukseen. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa Hänessä. Juurtukaa Häneen, rakentukaa Hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu.” Kol. 2:6,7. Rukouksemme on nyt, että saamme nähdä oikeiden oksien, juutalaisten tulevan uskoon. Jumalan seurakunta on puutteellinen ilman oikeita oksia.

Oikean kristityn, olkoonpa hän juutalainen tai pakana, ei tule olla jäsen luopiokristillisissä kirkoissa. Roomalaiskatolinen marianpalvontakirkko ja sen luterilainen saksalaislahko, ev.lut. kirkko, tai okkultistinen ortodoksikirkko ym. laitoskirkot ovat alkuperäisen kristinuskon häpeällisiä vääristymiä.
Kristityn nimi on saanut kirkkojen toimesta ikävän kaiun. Kirkoissa tapahtuva kristillisyys ei ole sitä kristillisyyttä, josta Raamatun Uusi Testamentti kertoo. Oikea kristinusko on juutalaista alkuperää, Jerusalemista, Golgatan ristiltä alkanutta Jumalan toimintaa. ”Uusi liitto minun veressäni.” Luuk.22:20.

Israel on taas tänä aikana suuressa vaarassa. Hitlerin ajatukset ja natsisminomaiset antisemitistiset henkivallat ovat taas nousseet esiin. Muslimiuskonnon murhanhimo odottaa pääsyä käsiksi Jumalan omaisuuskansaan, Israeliin ja sitten kristittyihin. Tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa lietsovat juutalaisvihaa, mutta rajoittavat myös oikeiden kristittyjen sananvapautta.

Maailmanhistorian suurin julmuus, 5 Moos. 31:29 ennustus, toteutui holokaustissa: ”Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte Hänet kättenne teoilla.”
Kaikenlaiseen juutalaisvihaan on nyt tultava piste. Antisemitismi ei saa enää jatkua!

Nyt on suuri kitoksen aihe, että Israel haluaa käsittää ja ottaa vastaan totuuden, että Jumala kutsuu heitä yhteyteensä? Israel ei enää hylkää Jeesusta. Näin on kirjoitettu: ”He katsovat minuun, jonka ovat (Golgatan ristillä) lävistäneet.” Sak.12: 10.
Käännäthän Sinäkin nyt katseesi Israeliin, sen pääkaupunkiin Jerusalemiin ja siellä olleeseen Golgatan ristiin, jossa Täydellinen Uhri-Karitsa otti päällensä syntimme!

Israelin Jumala tahtoo Sinulle hyvää.

Weijo Lindroos


LISÄYS:
Tiedoksi Israelille ja kaikille juutalaisille kaikkialla maailmassa!

Jumala on valinnut itselleen kansan. Hän on myös luvannut siunata ja auttaa kansaansa. Mutta Hän on asettanut ehdot avulleen ja siunauksilleen. Nämä ehdot ovat jääneet täyttämättä. Sen tähden Jumalan armo on joutunut odottamaan saadakseen tulla sisään. Nyt Pyhä Henki kysyy: Avaatko oven? Hän esittää kysymyksen juutalaiskansan kaikille yksilöille, siis Sinullekin!

Kaikkialla maailmassa olemme mielenkiinnolla ja usein sydän vavisten seuranneet juutalaiskansan vaiheita.
Raamattua tuntevat ihmiset ovat nähneet, miten pyhät kirjoitukset ovat täyttymässä. Jumalan profeetta Hesekiel ennusti aikoinaan meidän aikaamme ulottuvan profetian. Hän kertoi osittain jo tapahtuneista asioista, mutta hän kertoi myös vielä edessämme olevista tapahtumista. Kirjansa luvuissa 36-39 Hesekiel ennustaa 2000 vuotta sitten tapahtuneen hajotuksen sekä sen jälkeen, lopunaikana, tapahtuvan juutalaiskansan kokoamisen ja valtioksi muodostumisen. Se tapahtui vuonna 1948. Mutta profetiansa loppuhuipentumaksi Hesekiel ennustaa juutalaiskansan (kuivien luiden) hengellisen heräämisen: ”Niihin tuli Henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa; ylen määrin suuri joukko.” Hes.37:10. ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.” Hes.37:11.
Nyt toivon portit ovat auenneet! Jeesus Nasaretilainen, Jumalan Poika, kutsuu kansaansa takaisin yhteyteensä. Luut eivät jää kuiviksi! Lopunajan herääminen on nyt tapahtumassa.
Koko pyhän kansan loppujäännös on ottava vastaan Jumalan Uhri-Karitsan, Jeesuksen, joka sovitti syntimme Golgatan ristillä. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jesaja 53. Kansallinen herääminen tapahtuu.
Jeesus on nyt Isän Jumalan kanssa valtaistuimella, Voiman oikealla puolella. Mark. 14:62.
Isän tykö ei kukaan pääse muutoin kuin Jeesuksen kautta. Joh.14:6. Synneissään oleva ei voi elää pyhän Jumalan valkeudessa. Synti erottaa Sinut Jumalastasi!
”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä Hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä Hänen kasvonsa, niin ettei Hän kuule. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.” Jesaja 59:1-3.

”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.” Apt.17:30,31.

On aika kääntyä vakaasti Jumalan puoleen, ottaa vastaan Jeesus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi ja tehdä parannus kaikista synneistä. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh.1:12.