Taivassanomat 9/2020


Alkoholin käyttämättömyys Raamatun mukaan.

Raamatun opetus alkoholin turmeluksesta meille uuden liiton papeille, joita KAIKKI uudestisyntyneet olemme! 1 Piet. 1:23 / 2:9.

Raamattu sanoo Aaronin leeviläispappeudesta: ”Herra puhui Aaronille sanoen: ”Viiniä ja väkijuomaa älkää juoko, älä sinä älköötkä sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ettette kuolisi. Tämä olkoon teille IKUINEN SÄÄDÖS sukupolvesta sukupolveen (miksi?), tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä, ja opettaaksenne israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka Herra on heille Mooseksen kautta puhunut.” 3 Moos.10: 8-11. ” Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen.”

Samansisältöinen kokonaan alkoholin käytöstä varoittava opetus toistuu useissa Raamatun kohdissa sekä Vanhassa- että Uudessa Testamentissa. Mm. Sananl. 20:1. 23 :20,29-35; 31:4-5. Jes 5:11-12. 28:1-3. Hes. 44:21. Efes. 5:18. Room 13:13. Gal 5:19-21. Luuk 21:34. 1 Tim 3:3. 1 Kor 6:9-10; 3:16-17. 1 Piet 4:3. YM.
Raamattu ei siis puhu alkoholin käytöstä milloinkaan myönteisesti, paitsi lääkkeenä kuoleman tuskissa oleville: Antakaa väkijuomaa menehtyvälle.” Sananl. 31:6.

Kreikan ja hebreankielessä on useita viiniä tarkoittavia sanoja. Yleisimmät ovat hebrean ”jajin” ja kreikan ”oinos.” Molempia sanoja käytettiin sekä rypälesadosta ja käymättömästä rypäleviinistä, kuten käyneestäkin. Sanat merkitsevät siis viinipuun antia. Viinin käymisprosessi tuo siihen mukaan alkoholin. Mutta ilman sitäkin viini on hyvää viiniä.

Ikuinen säädös alkoholista. 
Vanhan Liiton papeille annettu ”ikuinen säädös” siirtyi pappeuden myötä Uuteen liittoon, yleiseen pappeuteen. Uskoon tulleet ovat perineet vanhan liiton pappeuden. 1 Piet. 1:23/2:9-10. Olemme päässeet Jeesuksen veren kautta kaikkein pyhimpään, sisälle Hänen kuningaskuntaansa. Ilm. 1:5,6. Hebr. 10:19. Siksi ei kenenkään uuden liiton ihmisen tule milloinkaan (ikuinen säädös) saastuttaa aivotoimintaansa alkoholilla. ”Älkää juopuko viinistä …” Efes. 5:18.

Vanhassa liitossa on monia ”ikuisia säädöksiä”. Ne tarkoittavat aina sitä mitä sanovat eli ettei niissä kerrottu asia häviä. Ikuiset säädökset siirtyivät Uuteen Liittoon hengellisen sisällön saaneina, täyttyneinä. = ”Se on täytetty!” Esimerkkeinä mm. pääsiäinen, ympärileikkaus, sapatti, helluntai. Ne eivät enää ole Vanhan liiton tapaan ulkonaisesti tapahtuvia kerran vuodessa vietettäviä juhlia, vaan ovat Pyhässä Hengessä uskonelämämme sisäisiä ominaisuuksia. Siksi emme Uudessa Liitossa enää vietä kerran vuodessa toistuvia juhlia, esim. pääsiäistä, vaan se on täyttymyksen saaneena jokapäiväisenä juhla-asianamme. Meillä on ainainen pääsiäinen. ”Onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.” 1 Kor. 5. Ikuinen säädös.

Samoin helluntai on sydämissämme joka päivä, koska Pyhä Henki nyt asuu meissä! Apt. 2. Ympärileikkauskin on uudessa liitossa täyttyneenä, ”sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa”… Room. 2:29 / 5 Moos. 30:6. Sapatti on joka aikainen sydämen lepotila Kristuksessa. Hebr. 4:4-11. ”Tulkaa minun tyköni …, niin minä annan teille LEVON… niin te löydätte LEVON sieluillenne!” Matt. 11:28-30. Hebr. 4.

Uudessa liitossa kaikki Vanhan liiton asiat ovat tulleet täyttymykseensä. Gal. 4:9-11. Ja me kristittyinä olemme Vanhan liiton lupausten perillisiä Jeesuksessa Kristuksessa. Room. 8:17. Gal. 3:29. 4:7. 2 Kor. 1:20.
Alkoholista juopumisen tilalle tuli siis Hengellä täyttyminen: ”Älkää juopuko viinistä (oinos)…, vaan täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18-20.
Mikäli Pyhä Henki tarkoittaa tässä Raamatun kohdassa sitä, mitä siinä sanotaan, niin alkoholin käyttö ei kuulu kristityille vähäisessäkään määrin. Asia olisi toisin, jos siinä lukisi, ettei tule juopua paljon. Jos otan lasillisen viiniä, juovun vähän, jos otan kaksi lasillista, juovun enemmän, jne. Mihin promillemäärään asti voisimme siis sallia kristittyjen juopua? Voisimmeko opettaa, että voit juopua vähän? Kuka voisi siinä tapauksessa määritellä mikä on vähän tai paljon? Mutta koska alkoholista juopumisen tilalle tuli Hengellä täyttyminen, emme tahdo käyttää alkoholihuumetta vähääkään.

Hengellisen suuruuden mittarina on Johannes Kastaja. ”Ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja.” Matt. 11:11. Mikä oli suuruuden mittari? Enkeli ilmestyi Sakarjalle, hänen isälleen, ja sanoi: ”Hän on sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymästään, sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hänet on täytetty Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta asti.” Luuk. 1:14,15. Suuruuden mittari Johanneksella oli siis, ettei hän käytä alkoholia.
Myös Vanhan testamentin aikaiset reekabilaiset sopivat esimerkiksemme. He olivat tehneet päätöksen, etteivät käytä alkoholia. Profeetta Jeremian kautta heidät asetettiin koetukseen. Jer. 35:1,2.
Minä asetin reekabilaisten eteen täysiä viiniruukkuja ja maljoja ja sanoin heille: ”Juokaa viiniä.” Mutta he vastasivat: ”Me emme juo viiniä, sillä meidän isämme Joonadab, Reekabin poika, on antanut meille käskyn: ’Älkää koskaan juoko viiniä, te ja teidän jälkeläisenne.” Jer. 35:5,6, ja 14,15.

Timoteukselle Paavali antoi ohjeen käyttää vatsavaivoihin alkoholitonta viiniä, josta ei juovu. 1 Tim. 6:23. Siinä ei nimittäin sanota, että Paavali olisi tarkoittanut alkoholipitoista viiniä.

On siis turvallisinta olla ilman alkoholia. Siitä ei voi olla vahinkoa.
Jumala ei tahdo omiensa käyttävän alkoholia.

Weijo Lindroos

Tämän kirjoituksen lukijalle vetoomus:
Alkoholin kirous / vetoomus