Taivassanomat 9/2019

Näkyvä ja näkymätön todellisuus

Olen lukenut kirjoituksia, joissa halventavasti kritisoidaan raamatullista kristinuskoa järjettömäksi. Nuo kirjoittajat kaipaisivat kristinuskon sisintä olemusta tieteelliseksi ja pelkästään järjen tasolla ymmärrettäväksi materialismiksi. Heidän toivomustaan ei kuitenkaan ole mahdollista täyttää. Näkymättömän todellisuuden sisintä olemusta ei voida nähdä (käsittää) materiaa olevilla silmillä. Näkymätön todellisuus ”näkyy” vain uskoon tulossa avatuilla sydämen silmillä. ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan Sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.” Hebr. 11:3.

Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on, Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Eikä Hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin Hän tarvitsisi jotakin, Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät Hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet: ’Me olemme myös Hänen sukuaan.’ Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt Hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona Hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka Hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä Hänet kuolleista.” Apt. 17:24-31.

Sisäisen näkökyvyn voivat saada vain uskoon tulleet, näkymättömästä todellisuudesta käsin syntyneet ihmiset (Joh. 3:3), jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Pelastajakseen. Sellaisten ihmisten sisimpään on tullut Jumala Elämä Pyhän Hengen kautta. Raamattu sanoo: ”Yksikään jumalaton ei ymmärrä tätä!” Dan. 12:10. ”Mutta meille (uskoon tulleille) Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.” 1 Kor. 2:10. Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. ”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.” 2 Tim. 3:16,17.

Siksi sitä voi ymmärtää ainoastaan samasta Pyhästä Hengestä osalliseksi tullut ihminen.
Kristinuskon keskeisen sisällön omaksuminen ei edellytä teologian opintoja, vaan Jeesukselle Kristukselle antautunutta sydäntä.
Mikäli joku siis tahtoo ymmärtää näkymätöntä todellisuutta, on hänen tultava siihen sisälle ottamalla uskossa vastaan ylösnoussut Jeesus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi. Uskoon tulleina näemme ajallisen todellisuuden katoavaksi ja vajavaiseksi sekä näkymättömän todellisuuden ikuiseksi. Tämän tähden me uskoon tulleet ”emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” 2 Kor. 4:18. ”Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia.” 1 Kor. 15:19.

Mielestäni kristinusko ei kuitenkaan ole järjetöntä, mutta sen sisin olemus on järjen ulottumattomissa. Hengellisyys on enemmän kuin järjellisyys.
Korkeimmin oppineen tohtorinkin on tunnustettava, että on vielä asioita, jotka ovat hänen tietopiirinsä ulkopuolella. Vain uskoon tulleet voivat ymmärtää molemmat todellisuudet.

Weijo Lindroos
Turku