Taivassanomat 8/2017

Hajaannusta aiheuttavat ihmiset ja systeemit.

Olen vuosikymmenten saatossa joutunut kokemaan murheellisia asioita nähdessäni seurakunnan ajautumisen eksytykseen ja hajaannukseen.
Tulin mukaan Jumalan seurakunnan toimintaan vuonna 1975. Turussa oli silloin kirkasta toimintaa uskontojen ulkopuolella. Iloitsimme, että Pyhä Henki johdatti työtä.
Mutta silloin 1970 luvun loppuvuosina Turussa vaikutti myös eksytys nimeltä ”branhamilaisuus”. Sitä oppia pääsi vähän luikertelemaan meidänkin kokouksiimme (Gal. 2:4,5), kahden uskovan kautta, jotka kuitenkin poistimme yhteydestämme.
Turussa monet jakoivat yleisesti Branhamin kirjoituksia. Sillä oli vaikutuksensa: ”Branham-Eliasta” tuli monille epäjumala. Eräällä oli jopa kotonaan olohuoneen seinän kokoinen idolinsa kuva, jonka pään ympärillä oli sädekehä. Jotkut alkoivat lukea Raamatun sijaan kokouksissaan Branhamin opetuksia. Myös hänen saarnakasettejaan jakoivat innokkaasti.
Aika pian me muutamat siis heräsimme näkemään, että kyseessä oli vakava eksytys. Hälytyskellot alkoivat soida. Mutta kaikki yhteydessämme olevat veljet ja sisaret eivät enää uskoneet varoituksiamme, että ihmisen seuraaminen oli mennyt väärille urille. Hajaannusta pääsi syntymään. Eksyneet alkoivat pitää omia erillisiä kokouksiaan, joissa Branham oli keskeisellä sijalla. Kaduillakin olivat kertomassa hänestä, ja kokeilivat tehdä samoja ihmeitä, kuin Branham teki. Siinä vaiheessa kielsimme tuon harhan kaikilta osin. Branhamilaiset puolustautuivat väitteellä, että onhan hänen kauttaan tullut paljon ihmisiä uskoon ja kasteelle, ja ihmeet ja merkit seuraavat. Niin todella oli tapahtunut. Ja olihan Branhamin opetuksissakin mukana jotain oikeaa. Siitä huolimatta toiminnan keskittäminen ihmisen ympärille oli hajaannusta aiheuttavaa puoluemielisyyttä. Sellainen on aina ollut Jumalan vihan alaista toimintaa. 1 Kor. 1:10-13. Meitä jäi silloin vain muutama puolustamaan raamatullista Jumalan seurakunnan toimintaa.
Branhamin pahimmat harhaopit olivat ns. jeesusyksin-oppi ja käärmeensiemenoppi. Hänen opetuksensa kielsi Isän, Pojan (1 Joh. 3:22,23) opettamalla, ettei Jeesuksella ole Isää. Ef. 1:3. Mutta kaikki muutkin siitä lähteestä nousevat opetukset ovat eksytyksen hengen tuotosta. Ihmisen korottaminen suureksi profeetta Eliaksi on pahojen henkien aikaansaannosta. Johannes Kastaja oli viimeinen suuri profeetta, joka täytti Elia-ennustukset, mm. Mal. 3:23,24. RK. / Luuk. 1:11-17. Matt. 11:11-15.

Samankaltaisia ihmistä korottavia hajaannuksen aiheuttajia on ollut muitakin. Niitä on ollut kaikissa uskonsuunnissa. Kristityt eivät ole nöyrtyneet Jumalan siunaavan käden alle kuulemaan hyvän Paimenen ääntä, vaan ovat menneet mukaan mitä kummallisimpiin aatteisiin ja oppeihin. Mutta ristin verellä puhdistetut Jumalan pyhät ovat kuulleet Herransa hyvän sanoman: ”Pysykää yhdessä kasvuyhteydessä!” ”Älkää hyväksykö hajaannusta.”

Eräässä vaiheessa 1990 luvulla alkoi maailmankuulu hyvä sananopettaja, kiinalainen Watchman Nee, saada vääränlaisen aseman keskuudessamme. Hänen kirjansa olivat esillä joka kokouksessa. Niitä mainostettiin yli kohtuuden. Saimme tuon harhasuuntauksen loppumaan tekemällä kaikille selväksi, että emme ole Watchman Neen opetuslapsia. Tästä muutamat taas loukkaantuivat. Mutta tämä puhdistus ei tarkoittanut, ettemme olisi hyväksyneet W. Neen opetuksia. Hänen korotettu asemansa vain meni ohi Pyhän Hengen johdatuksen. Tunnustamme edelleen Watchman Neen hyväksi opettajaksi ja voimme suositella hänen kirjojaan luettavaksi. Nyt asia on kunnossa eikä Watchman Neen kirjat enää ole väärässä statusasemassa. Raamattu on saatu pysymään ainoana luotettavana opetuksen lähteenä. Ja Watchman Neen kirjojakin luetaan. Ne ovat hyvää sanan opetusta. Mutta emme vertaa Jumalan seurakunnan nykyisiä opetuksia niihin, vaan ainoastaan Raamattuun. Hebr. 4:12.
Myös adventistien suuren profeetan, Ellen. G. Whiten eksytyksiä oli joskus tulossa seurakuntaan. Ne onneksi saatiin välittömästi poistetuiksi.

Tänä aikana on ilmestynyt monia uusia eksytyksiä seuraten edellä mainittua kaavaa, että seurakuntayhteyden ulkopuolella oleva ihminen asetetaan jalustalle, esikuvaksi, jonka opetukset ovat jopa yhteyden vaatimuksena. ”Suurta” ihmistä sitten seurataan ja matkitaan suorastaan palvoen. Niin ei saa koskaan tapahtua, ei edes oikean profeetan suhteen.

TAAS UUSI ELIA.
Maailmalla vaikuttaa nyt eräs ”profeetta” Owuor, joka on ilmoittanut itsensä uudeksi Eliaksi, sekä kertonut lisäksi olevansa toinen Ilmestyskirjan 11. luvussa mainituista kahdesta säkkipukuisesta todistajasta. Hänellä on maailmalla tuhansia seuraajia julistamassa ja korottamassa tuota ”ihmissuuruutta”. Ikävä asia tässä on, että myös helluntaiherätys on mukana korottamassa Owuoria.

Samoin on nykyään toimivan Torben Sondergaardin suhteen. Hän ei opeta meidän kanssamme samaa järjestäytynyttä ja seurakuntavirkojen yhteydessä tapahtuvaa toimintaa eikä siis ole samassa Raamatun opissa meidän kanssamme. Ennen muuta hänen statusasemansa pioneerikoulutuksineen ei kuulu raitishenkisen seurakunnan toimintaan. Emme ole yhteistyössä hänen kanssaan. Se toiminta on jo nyt synnyttänyt hajaannusta. On uskovia, jotka ovat saaneet Last Reformation toiminnan lähteestä katkeran, uhmakkaan ja seurakuntatoimintaa vikoilevan väärän mielen. He ovat alkaneet toimia yksityisyrittäjinä ohi seurakunnan. Neuvomiset, rukoukset ja heidän tähtensä valvotut yöt eivät enää auta. Eksytyksen henki on heissä voitolla. Vain Jeesus voi avata heidän silmänsä. Ilm. 3:18. / Apt. 26:18. Herra armahtakoon!
Sielunvihollinen tuhoaa repimällä kristittyjä irti järjestäytyneestä ja säännöllisesti toimivasta Jumalan seurakunnan kokoustoiminnasta. Hebr. 10:25. Jeesus taas kutsuu omiaan keskinäiseen toimintayhteyteen raamatullisessa järjetäytymisessä. Tiit. 1:5. Joh. 10:10. / 11:52.
Samaan eksytys-kategoriaan kuuluu mm. Luther sekä kaikki ihmisten perustamat uskonnot.

Alkuaikana kaikki hengellinen toiminta ohjattiin tapahtuvaksi seurakunnan kautta. Se on edelleen voimassa oleva Raamatun opetus. Pyhä Henki ohjaa ja valvoo yhteistä toimintaa erilaisten seurakuntavirkojen kautta, mm. vanhimpien valvonnassa. Efes. 4:11-16.
Katso myös 1 Piet. 5:1-5/ Hebr.13:17 ja 1 Tes. 5:12-13 sekä 1 Tim. 5:17-19.
Seurakunnan tulee olla konkreettisesti järjestäytynyt, jolle voi mm. ilmoittaa asioita: Matt. 18:17.
”Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. … .” Filip. 4:15–17. Rahan käyttöäkin siis valvottiin järjestäytyneessä seurakunnassa siten, että alistuttiin ”tiliyhteyteen annetusta ja vastaan otetusta!”

”Ja me lähetämme hänen kanssaan veljen, jota evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa ja jonka seurakunnat vielä sen lisäksi myös ovat valinneet matkatoveriksemme viemään tätä rakkauden lahjaa, … . …
… meidän veljemme taas ovat seurakuntien lähettiläitä, ovat Kristuksen kunnia. Kun te siis osoitatte heille rakkauttanne … , niin teette sen seurakuntien edessä.” 2 Kor.8:18,19,23,24. – Seurakunta varusti heidät matkalle..” Apt. 15:3,22. RK.
Jokaisen kristityn tulee siis olla ”seurakunnan lähettiläs” ja kehottaa kaikki uskovat mukaan yhteiseen raamatulliseen seurakuntatoimintaan. Ef. 2:19-22; 4:16. Kol. 2:19. Seurakunnan yhteydessä kastamme uudet uskoon tulleet ja siunaamme heidät yhteyteemme.

Kiitos Jumalalle, että Jeesus ja Raamatun opetukset ovat meillä kaiken perustana. Ja Pyhä Henki on avaava sanaansa yhä enemmän.
Jeesus tahtoo nyt herättää yhteen kokoavia kristittyjä jokaiselle paikkakunnalle. Mihin kokoamme uskovia? – Apostolisen ajan opetuksiin ja sen ajan käytännön esimerkkin. Apt. 2:41,42. Tähän kokoamistyöhön Hän kutsuu mm. profeettoja, sananopettajia, apostoleita, paimenia, evankelistoja, seurakuntapalvelijoita yms. Näiden ”omien” veljien opetukset sitten nostamme seurakunnassa kaikkien ulkopuolisten opettajien edelle. Näin kunnioitamme yhteydessämme olevia veljiä ja sisaria sekä heidän Raamattuun pitäytyviä opetuksiaan. ”He pysyivät apostolien opetuksessa.” Apt. 2:42. Kol. 3:16. Näin teemme! Ja näin Pyhä Henki toimii.

”Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.” 2 Kor. 13:11. / 1 Kor. 1:10. Filip. 2:2.
”Tässä on tie, sitä käykää!” Jes. 30:21.

Siunaten,
W.L.