Taivassanomat 7/2023


NORMAALI IHMINEN?

Minkälainen on ”normaali ihminen”? – Raamatullisen ajattelun perusteella voimme todeta, että vain Jumalan yhteydessä elävä ihminen on normaali. Uskosta osaton on poissa Luojansa yhteydestä ja on siksi epänormaalissa tilassa, ”kuin kala kuivalla maalla”. On epänormaalia elää erossa Luojastaan.

Erilaiset normaalit?
Jumala tahtoo erottaa omansa maailman syntielämästä, olemaan erilaisia, ei enää yleisten ihmisnormien mukaisia. Adamin sukuun syntyneet ihmiset ja Taivaasta syntyneet uskovaiset ovat kaksi hyvin erilaista ihmisjoukkoa, vaikka kipuilevatkin samojen murheiden ja ilojen keskellä. Toiset ovat erossa Jumalasta ja toiset Luojansa yhteydessä. Jumalasta erossa olevat ihmiset joskus luulevat olevansa normaali tilassa. Mutta Jumala näkee normaaliksi vain sellaisen ihmisen, joka on nöyrtynyt ja tahtoo kulkea Pyhän Hengen johdatuksessa Raamatun opetusten tietä. Tämä on sisäisen asennemuutoksen seuraus, jonka olemme saaneet uskoon tulossa eli uudestisyntymisessä, ottaessamme vastaan ylösnousseen Jeesuksen Pelastajaksemme: ”Kääntykää”.. Apt. 2:38. Jeesuksen Kristuksen kirkas ylösnousemuselämä virtasi sydämiimme kääntyessämme ja ottaessamme armon vastaan. 2 Kor. 6:1,2. Hän tuli syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi, koko Elämäksemme. Joh. 14:6.

”Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen!” 1 Sam. 16:7. Apt. 2:40. Hän johdattaa meidät aitoon todellisuuteen, rehellisyyteen ja vilpitömyyteen, joka kuuluu Jumalan lasten normaaliin olemukseen. Pyhä Henki johdattaa kaikkeen totuuteen elääksemme omana itsenämme aitoina persoonallisuuksina ja tiedostaen, että olemme sisällä Taivaan Kuninkaan antamassa Elämässä Joh. 16:13.

Erikoisia ihmisiä.”Sillä mistä muutoin tiedetään, että minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, minä ja sinun kansasi, ellei siitä, että sinä käyt meidän kanssamme, niin että me, minä ja sinun kansasi, olemme erikoiset kaikkien kansojen joukossa, jotka maan päällä ovat?” 2 Moos. 33:16.

Jumala kutsuu ihmisiä olemaan (maailman normaali ihmisten silmissä) erilaisia, mutta Hänen näkökulmastaan katsottuna normaaleja! Meidän ei tule vaeltaa ”ihmisten tavoin”: ”olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin?” 1 Kor. 3:3. Se oli moite! Uskovien ei tule vaeltaa ”ihmisten tavoin”, heidän normiensa mukaan. Olemme Taivaasta syntyneitä, joten meidän tulee vaeltaa Pyhän Hengen johdatuksen mukaan. ”Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti.” Filip. 1:27.

Kun olemme uskoon tultuamme tehneet parannuksen eli suursiivouksen elämässämme, alkaa meissä kasvaa Hengen hedelmä: ”rakkaus, ilo, rauha..” ym. Gal. 5:22. Ne kuuluvat normaaliin uskonelämään. Hengen hedelmät, nuo Jumalan hyveet, tulevat uudestisyntyneen elämään (2 Kor. 5:17) luonteenominaisuuksiksi. Olemme luotettavia, mikä on erittäin harvinaista tässä ajassa. Se kuuluu rakkauteen. Ja ”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta!” Room. 5:5. Rakkaus on meidän normaali elämämme sisältö! Emme enää tahdo tehdä väärin tai jättää tekemättä oikein! ”Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta; silloin sinulla on ilo Herrassa, ja Hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.” Ps. 37:3-4.

Alkuseurakunnasta sanottiin, että he elivät ”kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” Apt. 2:47. Heissä toimi Hengen hedelmä!

Seurakuntamme alussa tavallinen kansa piti vilpittömistä ja rehellisistä uskovista. Samoin on edelleen. Uskonnolliset ihmiset sitä vastoin vihasivat ja vainosivat alkuseurakunnan kristittyjä. Sama tilanne jatkuu. Uskontojen eksyttämät ihmiset vihaavat elävää, aitoa uskoa; kun taas jopa vannoutuneet ateistitkin arvostavat vilpittömiä kristittyjä. Kaikki rehelliset ihmiset kunnioittavat suoraa ja vakaata uskovaista, joka kertoo heillekin Pelastajastaan, ei ainoastaan sanoilla, vaan myös elämällään. Vanha aforismi kuvaa hyvin tätä asiantilaa: ”En kuule, mitä sanot, koska se, mikä olet, huutaa niin kovin!” Eli elämämme tulee olla sopusoinnussa sanojemme kanssa. Muussa tapauksessa emme ole uskottavia.

Rakkautta on kertoa totuus
”Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.” 1 Kor. 13:6. Raamatun Sana on Totuus! ”Pyhitä heidät totuudessa; sinun Sanasi on totuus.” Joh. 17:17. Jeesuksesta kertominen on suurta rakkauden osoittamista ja armahtavaisuutta lähimmäisiä kohtaan. Sak. 7:9-10.
Uskovien tehtävä on kertoa ihmisille Jeesuksesta. Se kuuluu meidän normaaliin elämäämme! Uskosta osaton tuntee sydämessään pettymystä, jos tietää sinut uskovaiseksi, etkä kerro hänelle Jeesuksesta. Et osoita silloin normaali uskovan tapoja. Ja miten voisimmekaan antaa lähimmäistemme mennä kadotukseen varoittamatta heitä ikuisen tulijärven vaarasta? Ilm. 20:11-15.

Uskovista heijastuva Jumalan hyvyys, rakkaus, ilo, rauha, yms. on uskovien paras mainoskanava! Siitä ihmiset näkevät Jumalan todellisuuden. Joh. 17:23. He eivät näe Jumalan hyvyyttä pelkästään kauniista sanoistamme. ”Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.” 1 Joh. 3:18.

Maailmakaikkeuden suurin rakkauden muoto on siinä, kun Kaikkivaltias Jumala syntyi lihan ruiumiiseen ja sovitti ihmiskunnan synnit sijaisuhrillaan Golgatan ristillä. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan.” 2 Kor. 5:19.
Tähän rakkauteen tunnustautuen olemme myönteisellä tavalla erilaisia normaali ihmisiä.

Siunaten,
Weijo Lindroos