Taivassanomat 6/2023

Opetus evankeliumin julistajille, esim. katutyöhön

”Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti.” Fil. 1:27.

Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, syntiemme sovittajasta, on pyhää ja arvokasta sanomaa. ”Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa”. 1 Piet. 1:12. Siksi meidän tulee olla rehellisiä, vilpittömiä ja aitoja sanoissamme ja teoissamme, mutta ennen muuta suhteessamme Jumalaan. Ettemme taitamattomuudellamme alenna sanomamme arvoa. Sananl. 19:2. Yksityisissä rukoushetkissämme saamme ottaa vastaan viisautta, oikeamielisyyttä ja hyväntahtoisuutta Häneltä, ”joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellään”. Ilm. 1:5,6. Jeesus on hyvä Paimenemme. Hän antaa armon ja rakkauden sanoman mennä kauttamme eteen päin. Ja ennen muuta, Hän antaa voiman voitelun: ”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8. / 2:41.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOSKEVAT MEITÄ
Evankelioimisemme pitää olla yleisten järjestyssääntöjen mukaista. Tämä ei tarkoita, että missään vaiheessa pitäisi tehdä muutoksia sanomamme sisältöön. Evankeliumin sisältö on aina muuttumaton, vaikka sen eteen päin viemisen tavat jossain määrin muuttuvatkin. Emme julista ”korvasyyhysaarnoja”. ”Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä. He kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät tarujen puoleen.” 2 Tim. 4:1-5. ”Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan.” 1 Kor. 2:1-5.
Lähetyskäskyn mukaisen toimintamme pitää tapahtua ennen muuta Jumalan johdossa, mutta samalla lain ja järjestyksen mukaisesti: ”Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion.” Room. 13:2. Mutta kuitenkin ”enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä”. Apt. 5:29. Kunnioitamme esivallan järjestyssääntöjä, mutta korkein auktoriteettimme on lähetyskäskyn antaja, seurakunnan Herra Jeesus Kristus.
”Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.” Room. 12:18.
Asetamme itse itsellemme joitakin rajoituksia, esimerkiksi torilla evankelioimiseen. Sehän on torimyyjien työmaa. Meidän on siksi huomioitava, ettemme karkota heidän asiakkaitaan ja siten saa aikaan kielteistä suhtautumista uskonasioihin. Aggressiivinen ja hyökkäävä tyyli saattaa myös lyödä ihmiset lukkoon ja saada heissä aikaan meitä vastustavan asenteen. He saattavat kokea hyvän tarkoituksemme häiriköinniksi, varsinkin jos pidämme kovaa meteliä, esim. megafonilla yms.

Kaikesta huolimatta ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus antaa meille oikeuden toimia:
18. artikla.
Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

TOIMINTAMME PÄÄMÄÄRÄ
Tehtävämme on saada ihmiset korjaamaan suhteensa ylösnousseeseen Jeesukseen ja Hänen ristintyöhönsä. 1 Tim. 2:4. Jeesus on ainoa Pelastaja. Kukaan ei pääse Taivaaseen ilman Häntä. Sanoma ristin sijaisuhrista on aina ollut aidon kristinuskon pääsanoma, jo n. 2000 vuotta.
Uskoon tuleminen on siis sitä, että ihminen ottaa vastaan armahduksen ja tulee elämänyhteyteen Jeesuksen kanssa.
Kirkoissa ei julisteta pelastuksen ja parannuksen sanomaa. Siksi kristittyjen tulee mennä sinne missä ihmisiä tavoitetaan.
Hyvä tapa on jakaa ihmisille traktaatteja, joissa on kokouspaikan osoite. Tämä on tuottanut tulosta. Etsivät sielut ovat tulleet kokouksiin ja siellä ottaneet vastaan Jeesuksen syntiensä sovittajaksi ja tulleet raamatulliselle kasteelle Jeesuksen nimeen.

KESKUSTELEMALLA
Alkuajan seurakunnassa oli tapana evankelioida keskustelutasolla: ”Hän (Paavali) keskusteli … joka päivä torilla niiden kanssa, jotka sattuivat siellä olemaan.” Apt. 17:17. Samoin voimme mekin julistaa evankeliumia tuloksia tuottavalla tavalla? Suosittelen tätä tapaa muiden evankelioimistapojen lisäksi. – Tiedämme, että ihmiset tulevat uskoon vain yksi kerrallaan. Siksi paras keino on alkaa keskustella ihmisten kanssa yksilötasolla ja kehottaa heitä ottamaan vastaan Jeesus syntiensä sovittajaksi. ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1,2.
Raamatullista on myös kutsua ihmisiä omaan kotiin kuulemaan sanaa. Näin teki esim. Jeesus (Matt.13:36) ja Paavali. Apt. 28:30,31.
On huomioitava, että yhden ihmisen auttaminen sisälle pelastukseen on parempi tulos kuin saada satoja ihmisiä pelkästään kuulemaan pelastussanoma. Mitä hyödyttää, jos ihmiset menevät hyvin evankelioituina helvettiin?
Katuevankelistan on hyvä oppia toimimaan Pyhän Hengen johdatuksessa rukoillen ja yleisten käytösnormien mukaisesti, kauniisti ja puhtaasti rakkauden kautta vaikuttavassa uskossa. Gal. 5:6.
Hyviä tuloksia on odotettavissa.

Esirukousta evankelioimistyön puolesta tarvitaan loppuun asti.

Siunaten,
Weijo Lindroos
Turun kaduilta.