Taivassanomat 5/2019

Miten Jumalan seurakunnan toiminta aloitetaan

Eri puolilta Suomea on tullut yhä enemmän kyselyjä, onko heidän paikkakunnallaan Jumalan seurakunnan toimintaa. Kristityt ovat heränneet (Matt. 25:6,7) kaipaamaan raamatullista uskovien yhteyttä. Tälle asialle on nyt koittanut Jumalan aika. Hän itse asettaa oman seurakuntansa ennalleen, sellaiseksi kuin se oli alussa ennen kirkkojen perustamista. 1 Joh. 2:24. Saamme olla Hänen työtovereinaan tässä lopunajan mahtavassa kokoamistehtävässä. 2 Kor. 6:1,2.

Taivaan oli määrä ottaa Hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen.” Apt. 3:21.

Kaksiosainen määritelmä Jumalan seurakunnasta:

1. Jumalalla on yksi ainoa oikea seurakunta. Se olemme ME kaikkien aikojen kaikki uskoon tulleet! Raamattu ei opeta, että seurakunta olisi jaettu, vaikka siitä puhutaan monikossa. YKSI maailmanlaajuinen Jumalan seurakunta olemme ME KAIKKI uskoon tulleet ihmiset, jotka olemme saaneet syntimme anteeksi Jeesuksen Nimessä ja veressä ja sitten ottaneet kasteen. Raamattu opettaa seurakunnan jäsenyydestä näin: ”Te (uskoon tulleet ja kasteella käyneet) olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27 / Apt. 18:8. Raamattu sanoo siis aitoa Jumalan seurakuntaa (1 Kor. 1:2) ”Kristuksen ruumiiksi”, jonka jäseniä ME uskoon tulleet olemme.

2. Jumalalla on yksi ainoa seurakunta jokaisella paikkakunnalla! Mikä se on? – ME KAIKKI samalla paikkakunnalla asuvat ihmiset, Kristuksen ruumiin jäsenet, me, jotka olemme ottaneet vastaan Jumalan armon Jeesuksessa ja antaneet kastaa itsemme upotuskasteella vedessä Hänen nimeensä, me kaikki yhdessä olemme paikkakuntamme jakamaton Jumalan seurakunta! Ilm. 1:11. Tiit. 1:5. ym.

Toimimme tällä periaatteella, vaikka vain muutama osallistuu toimintaan. Emme sulje yhtäkään aitoa Jumalan lasta ulkopuolellemme!

TÄSTÄ SE ALKAA.
Seurakuntatoiminnan aloittamisen pääperiaate on, että Jumalan yhtä seurakuntaa ei saa jakaa. Joh. 10:16. Efes. 4:4. Emme siksi toimi ”yli seurakuntarajojen”, vaan ilman niitä. Jumalan seurakunnassa ei hyväksytä raja-aitoja Kristuksen ruumiin jäsenten välille, vaan toimimme yhteyden periaatteella lukien tähän seurakuntaan kuuluviksi kaikki paikkakuntamme kristityt. Uskonsuunnissa olevat Kristuksen ruumiin jäsenet toimivat nimikylttiensä alla hajaannuksen periaatteella. Heitä kutsumme mukaan rakentamaan yhteistä paikallisseurakuntaa. Tämä edellyttää irrottautumista ihmisperusteisista uskonsuunnista. Tämä on ainoa mahdollisuus toteuttaa raamatullista uskovien yhteyttä.

Uskovien raamatullinen yhteys ei milloinkaan toteudu ellemme me uskossa olevat ala toteuttaa sitä.
Jumala tahtoo, ”… että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä ..”Joh. 17:21-23.

Aina seurakunnan perustamisesta lähtien (noin 2000 v. sitten) on Jumalan tahto ollut, että jokainen uskoon tullut saisi alkaa toimia omassa asuinkunnassaan seurakunnan keskellä, sen siunauksen piirissä.

ALOITA SINÄ.
Jumala etsii nyt uskovia Suomessa aloittamaan raamatullisesti järjestäytynyt seurakuntatoiminta omalla paikkakunnallaan. Se alkaa pienten alkujen päivästä, kuten ajallisenkin talon rakentaminen. Luuk. 6:47-49. Ensin perustus kuntoon. Mm.
1 Kor. 3:11. Efes. 4:3-6. Periaatteessa kuka tahansa voi aloittaa kutsumalla oman paikkakunnan kristittyjä yhdessä rukoilemaan, ja sitten esim. kerran kuukaudessa toistuvaan kokoontumiseen. Sitä varten on kaikkialla vuokrattavissa edullisia tiloja.

Tämän työn aloittaminen ei edellytä mitään erityistä tehtävänimitystä. Raamattuhan opettaa, että ensin tulee aloittaa seurakunnan toiminta, myöhemmin sitten alkavat tehtävätkin toimia. Tiit. 1:5. Efes. 4:11-16.

Oikea tunnustus tulee pitää selkeänä alusta alkaen:

ME KAIKKI TÄMÄN PAIKKAKUNNAN USKOSSA OLEVAT OLEMME YHDESSÄ TÄMÄN PAIKKAKUNNAN JUMALAN SEURAKUNTA (Ilm. 1:11), vaikka vain muutama osallistuisi toimintaan. Alussa ei yleensäkään ole mukana suuria joukkoja.
Raamatullisella pohjalla oleva seurakunnan toiminta on Jumalan siunaamaa, vaikka mukana olisi vain kaksi tai kolme Kristuksen ruumiin jäsentä. Ja sama yhteyden tunnustus säilyy vielä silloinkin kun seurakunta ei enää mahdu kahteen tai useampaankaan kokouspaikkaan. Yksi seurakunta voi kokoontua monessa eri paikassa kuten esim. Jerusalemissa alkuaikana tapahtui, (vertaa Apostolien teot). Kysymyksessä on siitä huolimatta jakamattoman Jumalan seurakunnan toiminta, joka selvästi tunnustautuu yhdeksi seurakunnaksi toimien yhteisen päämäärän hyväksi eikä hyväksy raja-aitoja. Tulevat Jumalan seurakunnan eri kokouspaikat eivät siis luo raja-aitoja tai puolueita seurakuntaan, eivätkä myös ole niinsanottuja ”emäseurakunnan soluja”. Raamattuhan ei tunne ”emäseurakunta” -käsitettä sen paremmin kuin ”soluseurakuntiakaan”.

Jumalan seurakunnan raamatullinen yhteyden muoto ei ole ekumeenista tai edes yhteiskristitillistä toimintaa.

– Yksi kaupunki, yksi seurakunta, kaksi kaupunkia, kaksi seurakuntaa, kolme kaupunkia, kolme seurakuntaa, jne.. Tämä on eräs Raamatun suuri luovuttamaton periaate seurakuntakysymyksessä. Näin opettaa mm. Ilm. 1:11. Tiit. 1:5. –

Tee kaikkesi, että mukaan tulevien on hyvä toimia yhdessä ja puhaltaa yhteen hiileen. Siihen tarvitaan mm. kaikki Gal. 5:22. mainitut Hengen hedelmät. Painota usein, että olette ulkopuolella hajaannus-uskontojen ja kokoonnutte Jeesuksen- ja ristillä täytetyn sovitustyön ympärille ja perustalle. 1 Kor. 3:11,16,17.

TOIMINNAN SISÄLTÖ
Seurakunnan tärkein tehtävä on lähetyskäsky. Matt. 28:19,20. Mk. 16:15,16. Apt. 2:38,41,42. Ja sitä varten Jeesus tahtoo täyttää jokaisen Pyhällä Hengellä (Apt. 1:8), joka ”johdattaa kaikkeen totuuteen”. Joh. 16:13.
Kutsumme tähän yhteyteen pelastumattomat pelastumaan ja pelastuneet kasvamaan uskossaan. Tähän raamatullisesti toimivaan perheyhteyteen mukaan tulevat siunataan raamatullisesti kätten päällepanemisen kautta. 1 Tim. 4:14. Hebr. 6:1,2.

Kun kokoustoiminta on aloitettu, on suuri ilo alkaa siunata uusia mukaan tulevia työyhteyteen. ”Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” Apt. 2:47.

Olisi hyvä myös ilmoittaa muillekin uskoville (esim. netissä tai lehti-ilmoituksella), että teidän paikkakunnallanne toimii nyt Jumalan seurakunta. 1 Tim. 3:15. 1 Tessal. 2:14. Tällä tavalla toisetkin raamatullista toimintaa etsivät löytävät paikkansa oman seurakunnan yhteydessä. Pyhä Henki herättää sitten aikanaan myös veljiä vanhimmistoksi. Tiit. 1:5.

Seurakunta on Jumalan perhe, jonka jäseniä (Efes. 2:19-22) me uskoon tulleet olemme. Meidät on kastettu upotuskasteella vedessä Jeesuksen Nimeen. Meillä on ”yksi Herra, yksi usko, yksi kaste..” Efes. 4:5.
Aloittamisen jälkeen ei uutta toimintaa enää voi aloittaa. Sehän olisi silloin lahko.

PS. Voimme tulla Turusta siunaamaan uusilla paikkakunnilla alkavaa toimintaa? Sinä olet myös aina tervetullut Turun seurakunnan kokouksiin. Tänne voi myös opastaa uudet uskoon tulleet kasteelle.

On hyvä olla yhteydessä. Raamatullinen yhteys on Jumalan tahto.
Tervetuloa Turkuun:
Yhteystiedot – Jeesus-on-Herra.com

Rukous- ja siunausterveisin,
Weijo Lindroos,
Turku