Taivassanomat 4/2023

Maailmanpolitiikka kulminoituu Israeliin

Jumala antoi siunauslupaukset Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen, Iisakille, Jaakobille ja hänen 12. pojalleen, joista tuli Israelin kantaisät:
”Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” 1 Moos. 12:3.
Tämän opetuksen ja lupauksen perusteella rukoilemme nykyisen Israelin valtion ja siellä asuvien Aabrahamin jälkeläisten puolesta. Näin osallistumme heidän siunaamiseensa, ja tulemme itsekin Jumalan siunaamiksi. Myötätuntomme on siis horjumatta Israel-myönteinen. Tämän tähden asetumme ajattelussamme ja poliittisissa kannanotoissamme Israelin puolelle. Tahdomme hyvää Israelille. Rukoilemme mm. Hes. 37. luvussa olevien siunauslupausten täyttymistä, että Israel kansakuntana löytää Messiaansa Jeesuksen, tulevat uskoon ja täyttyvät Pyhällä Hengellä. Hes. 37:9-14.
Raamatun kertomat poliittiset maailman tilanteet kulminoituvat lähes aina Israeliin, sekä osittain myös seurakuntaan. Olemme Israelista alkaneena seurakuntana siunattuja yhdessä heidän kanssaan: ”Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Gal. 3:29 ”Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ”ja siemenille”, ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä: ”ja siemenellesi”, joka on Kristus.” Gal. 3:16. Ja me olemme Hänessä, Aabrahamin Siemenessä, Jeesuksessa Kristuksessa (2 Kor. 5:17), Hänen verellään ostettu kuningaskunta yhdessä kaikkien pelastuneiden kanssa. Ilm. 1:5,6. 1 Piet. 2:9,10.
– Jumalan seurakunnan ei pidä sekaantua maailmanpolitiikkaan Raamatun ulkopuolisten asioiden setvimisellä.

ISRAELIN VIHOLLISET
Israelia ympäröivät muslimimaat ovat Israelin vihollisia tahtoen tuhota juutalaiskansan. Iran on päässyt hankkeissaan jo vaarallisen pitkälle kehittäessään ydinasetta Israelin tuhoamiseksi. Ja Venäjä on avustamassa Irania ydinohjelman kehittämisessä. Venäjä ja Iran ovat jo pitäneet yhteiset laivastojen sotaharjoitukset Omaninlahdella maaliskuussa 2023. Venäjä on siis antisemitistinen valtio tukiessaan Israel-vihamielisyyttä. Emme voi sen tähden hyväksyä Venäjä-myönteisyyttä, ”putinismia”.

USA on edelleen suurin Israelin puolustaja, aseistaja, jonka myötätunto on juutalaiskansan puolella? Heidän toimintansa on ollut Israelin siunaamista?
Miten tästä kaikesta siis tulisi ajatella? – Ensinnäkin on todettava Raamatun mukaisesti, että Israelin viholliset ovat Jumalan vihollisia. Israelin puolustajat ovat Jumalan siunaamia. Tämän pohjalta osaamme erottaa maailmanpolitiikassa eron hyvän ja pahan välillä. Se tapahtuu ed.m. periaatteen mukaisesti. Myös Jeesus antoi selkeän hyvän ja pahan määritelmän, joka soveltuu politiikkaan: ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden.” Joh. 10:10. Tämä tarkoittaa siis, että sellainen ihmisryhmä, valtio tai terroriliike, joka tahtoo hyökätä, tappaa, sotia ja hävittää, on pahasta. Mutta sellainen järjestelmä, kansa, valtio, ihmisryhmä, puolustusliittoutuma yms. joka tahtoo olla rauhantekijänä, on oikeudenmukaisuuden ja siis Jumalan tahdon puolella. ”Autuaita ovat rauhantekijät.” Matt. 5:9.
Jos maailmaa ei puolustettaisi pahaa vastaan, ottaisi joku terrorisjärjestö maailman hallintaansa muutamassa päivässä. Siksi tarvitaan Israel-myönteinen ns. ”maailmanpoliisi”.

Näiden ajatusten pohjalta muodostamme mielipiteemme maailmanpolitiikasta sekä asetumme asenteissamme Israelia siunaavien ihmisten joukkoihin.

Siunausta meille,
t. Weijo Lindroos

Linkeissä lisää samaa aihetta:
Politiikkaako seurakunnassa
Googin sota