Taivassanomat 4/2019

WEIJON KIRJE lopunajan seurakunnalle, joka valmistautuu Herransa ja Mestarinsa Jeesuksen tulemukseen.

1. LUKU
1. Pyhä Henki puhuu meille, jotka saimme syntimme anteeksi Jeesuksen kärsimystyön ja Hänen ristinsä veriuhrin kautta. Hän ilmoittaa meille hyvän Paimenemme Jeesuksen Kristuksen hyvän tahdon.
2. Otimme uskossa vastaan Jumalan armon ja uudestisynnyimme näin Pyhästä Hengestä. Jeesus tuli uskon kautta asumaan sydämiimme. Hän on Herramme!
3. Teimme parannuksen synneistämme ja annoimme kastaa itsemme upotuskasteella vedessä Jeesuksen nimeen. Jeesus ja Hänen pelastustyönsä, sijaisuhrinsa sekä ylösnousemuksensa tuli elämämme ikuisesti kestäväksi perustukseksi. Otimme samalla vastaan Raamatussa olevat ja Uuden testamentin avaamat opetukset sekä rakkauden totuuteen. 2 Kor. 3.
4. Tämä ei ole uusi opetus, vaan päin vastoin, tämä rohkaisee irrottautumaan uusista opeista ja palaamaan takaisin apostolisen ajan terveisiin opetuksiin. Ymmärrämme Jumalan tahdon, kun sydämemme on pudistettu Jeesuksen verellä ja olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä.
5. Yhteys Raamatun suuntaviivoissa toimii. Jumalan rakkaudelle on tilaa nöyrtyneessä ja Jumalalle ehdoitta antautuneessa ihmisessä. Vilpitön usko, puhdas sydän ja hyvä omatunto on Totuuden Hengelle mieluinen toiminnan alue. Tällaiseen seurakuntaan tulee armahtava ilmapiiri.
6. Emme rakenna uskovien yhteyttä ”yli seurakuntarajojen”, vaan ilman niitä.
7. Jumalan seurakunta edustaa rajatonta yhteyttä, joka on kuitenkin selkeästi rajattu rakkauden ja Raamatun opettaman totuuden sisällä vaikuttavaan uskoon.

2. LUKU
1. Kapinamielinen vastustus Jumalaa vastaan on juurineen raivattava meistä pois. Raamatun opetuksista poikkeavat käytännöt, rakenteet ja opit pitää hylätä seurakunnasta. Näin Jumalan hyvyys saa vedetyksi meidät Hänen suunnitelmaansa.
2. Mitä oli alussa, sitä tulee olla lopussakin. Mitä ei ollut alkuseurakunnassa, sitä ei tule olla nyt lopunaikanakaan. Jos ensimmäiset kristityt kuuluivat kirkkoon, tulee meidänkin kuulua; mutta koska he eivät kuuluneet kirkkoon, ei meidänkään tule kuulua.
3. Kirkkoon kuuluminen on eräs pahimpia kapinamielen ilmentymiä. Sehän rikkoo pyhien yhteyden. Se kuvastaa sydämessä olevaa kapinamieltä Raamatun opetuksia vastaan. 1:2.
4. Sovintotila Jumalan ja Hänen seurakuntansa kanssa saadaan eroamalla totaalisesti Raamatulle vieraista uskonnoista. Laitoskirkkojen- ja niihin kuulumisen hyväksyjät ja puolustajat eivät ole sovinnossa Pyhän Hengen kanssa.
5. Älä mukaudu tämän maailmanajan uskontoihin hyväksymällä niiden rakenteita tai oppeja. Älä ota osaa ja mukaudu sen paremmin juutalaisiin kuin pakanakirkkojenkaan tapoihin ja kulttuuriin. Sellaisista ei ole hyötyä aidolle kristinuskolle.
6. Kristillinen kulttuuri on vailla mitään hengellistä arvoa.
7. Ihmisperusteiset uskonnot pitää hylätä totaalisesti kaikkine sisältöineen. Jumala tahtoo johdattaa niissä olevat veljet ja sisaret oikealle tielle. He ovat meistä lähteneet. Ja nyt on palattava takaisin alkuperäisen seurakunnan yhteyteen. Uskonsunnathan ovat lahkoutuneet irti Jumalan seurakunnasta.

3. LUKU
1. Tehtävämme on koota ihmisiä Jeesukselle ja Hänen seurakuntaansa. Hän on oman seurakuntansa Ylipaimen. Lähetyskenttänämme ovat kaikki ihmisryhmät ja uskonnot. Siksi seurakunnan tilaisuuksiin ovat tervetulleita kapinamielisetkin, jotka tulevat nöyrtyen ja asettuen oppilaan paikalle.
2. Tervetuloa kaikki oppimaan alkuperäistä kristinuskoa, olitpa mistä tahansa uskonnosta, muslimi, hindu, mormooni, jehovantodistaja tai vaikka luterilainen.
3. Mikä henki sisimmässäsi on? Tarkista! Pyhän Hengen ääntä kuuleva ihminen rakastaa Raamatun opetuksiin perustuvaa uskovien yhteyttä ja ottaa vastaan tämän sanoman.
4. Toivon sinun kärsivän omantunnontuskia kunnes eroat kirkosta sekä kaikista muistakin apostolisen ajan jälkeen perustetuista uskonnoista ja palaat takaisin alkuun opissa ja käytännön toiminnassa.
5. Jos olet rehellinen ja asetut kuulemaan Hyvän Paimenen ääntä, auttaa Pyhä Henki sinut irti ekumeenisesta ja yhteiskristillisestä nimikristillisyydestä. Alkuseurakunnassa ei kukaan harrastanut yhteyttä apostolisesta uskosta luopuneiden kanssa. Kristityt olivat alkuaikana yksi joukko, jolla oli yksi oppi, yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste.
6. Alkuajan kristityt tunnustivat ainoastaan yhden seurakunnan, joka ilmeni jokaisella paikkakunnalla yhtenä pyhien paikallisseurakuntana. Samoin on oleva lopunaikana. Tunnustaudumme tähän Jumalan näkyyn.
7. Osoitamme kunnioittavamme apostolien opetusta pysymällä irti Raamatulle vieraista opeista ja käytännöistä.

4. LUKU
1. Emme ole perustaneet uutta seurakuntaa, vaan päinvastoin: olemme poistuneet uusista, apostolisen ajan jälkeen perustetuista uskonnoista, sekä palanneet takaisin ennen vuotta 100 jKr. olevaan seurakuntatotuuteen. Tähän Pyhä Henki kutsuu nyt jokaista aitoa kristittyä.
2. Jumalan tahdossa pysyminen takaa Hänen omiensa raamatullisen yhteyden. Mitä sinä tahdot? Tahdotko samaa kuin Jumala? Jos tahdot Hänen tahtonsa tapahtuvan, olet Hänen tahtonsa tiellä.
3. Eksytyksen henkivaikutus on saanut aikaan kirkot. Sama henki johdattaa ihmiset hyväksymään ekumenian ja apostolisesta uskosta luopuneen yhteiskristillisyyden. Jumala ei hyväksy hajaannusta.
4. Ekumeeninen liike ja Kirkkojen maailmanneuvosto kaikkine jäsenkirkkoineen sekä yhteiskristillisine toimintoineen ja liikkeineen on Raamatun tarkoittama ”suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti” sekä ”riivaajien asuinpaikka”
5. Rakennamme raamatullista seurakuntaa kirkkokuntien ulkopuolella yhteyden periaatteella. Uskonsuunnat edustavat hajaannusta. Siksi emme rukoile ”eri seurakuntien” puolesta, vaikka rukoilemmekin niissä olevien veljien ja sisarten puolesta.
6. On tärkeää ymmärtää, mitä Raamattu opettaa. Mutta yhtä tärkeää on osata erottaa, mitä Raamattu EI opeta.
7. Tässä toiminnassa emme ole
– luterilaisia
– helluntailaisia
– babtisteja
– vapaakirkollisia
– adventistejä
tms. yhteiskristillisiä ja ekumeenisiä laisia ja istejä .. ym. jne
Olemme vain kristittyjä, Jeesuksen verellä ostettuja Jumalan lapsia! Siksi emme raamatullisessa toiminnassa mainosta uskonsuuntia.

Aamen.

Loppukaneetti:
Jumala siunatkoon meitä, omaa seurakuntaansa. Ottakoon Hän elämästämme pois kaiken, mikä ei ole Hänen tahtonsa mukaista; ja antakoon elämäämme kaiken, mikä on Jumalan hyvä suunnitelma meidän elämäämme varten. Näin Jumalan seurakunta saa vaeltaa hengessä.
”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa.” Gal. 5:16.