Taivassanomat 4/2018

RIKKAUS JA MENESTYMINEN ei ole samaa kuin menestysteologia.

Aluksi voimme todeta, että rehellisellä työllä menestyminen on kunnioitettavaa.
Hyväpalkkaisen työn ja aseman saanut ihminen, joka on sen eteen opiskellut ja sitten työllään saanut itselleen hyvän toimeentulon, on esimerkillinen ihminen. Jumala arvostaa sellaista, samoin me kristityt. Mutta kaiken hyvän keskellä ihmisten tulee ymmärtää, ettei rikkaus ole elämän tärkein asia. Hengellinen menestyminen on suunnattomasti parempaa. Suurinta rikkautta on, kun menettää syntinsä.
”Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka Hän on luvannut niille, jotka Häntä rakastavat?” Jaak. 2:5

Jeesus ajoi kaupustelijat ulos maallisesta temppelistä. Matt. 21:10-13. Samoin Hän tekee nyt seurakunnassaan, ”ruumiinsa temppelissä”. Joh. 2:19-22. ”Te (uskossa Jeesukseen olevat) olette Jumalan temppeli .. Kristuksen ruumis, kukin osaltanne Hänen jäseniänsä!” 1 Kor. 3:16. 12:27. Jeesus puhdistaa seurakuntansa uskonnollisesta kaupallisuudesta. 2 Kor. 2:17. ”Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.” Matt. 6:24.
Uskontobisneksen kohtalona on järkyttävä tuho. Ilm. 17:4,5. 18:2-20.

Raamattu antaa ohjeen niille, ”jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Kehota heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastanasa jakelevat, kooten itsellensä aarteen” (taivaaseen). 1 Tim. 6:17. 2 Kor. 9. ”Autuaampi on antaa kuin ottaa!” Apt. 20:35. ”Joka köyhälle antaa, ei joudu puutteeseen..” Sananl. 28:27. ”Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa.” Sananl. 19:22.
Jos ihminen on saita ja häneltä puuttuu oikeamielisyys, saattaa elämän arvojen tärkeysjärjestys muuttua ja vaurauteen pyrkimisestä tulee ahdistava itsetarkoitus. ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” Matt. 6:33. Jumalan työn menestymisen tulee siis olla arvojärjestyksen etusijalla.

Sielunvihollinen jakaa mielellään paljon tekemistä, harrastuksia ja menestystäkin, saadakseen ihmisen pysymään irti Jeesuksesta ja Jumalan työstä. Se tahtoo ”tuhota ja tappaa”. Joh. 10:10. Lopulta kalenteriin ei enää mahdu Jumalan työ ja uskovien yhteys (Hebr. 10:25), kun rahaa ja omaisuutta pitää saada aina vain lisää. Näin ajaudutaan ahneuden syntiin. ”Anna vielä, anna vielä.” Sananl. 30:15. Jeesus varjelkoon meitä rikkauden vaaroilta, vaikka soisikin meille ajallista menestystä.
Menestysteologiassa ei siis ole pääasiassa kysymys rikkaudesta, vaan ahneuden synnistä, taloudellisen menestyksen ylikorostumisesta, jonka kautta elämänarvojen tärkeysjärjestys vääristyy. ”Älkää olko vaelluksessanne ahneita; tyytykää siihen, mitä teillä on; sillä Hän itse on sanonut: En minä sinua hylkää enkä sinua jätä.” Hebr. 13:5.
Rikkauden luoman aseman pohjalta nousee myös narsistimainen oman mahtavuuden korostaminen. Siihen sisältyy loistava vaatetus kalliine koruineen, yms. turhamaisuus (Jaak. 2) ja elämän korskeus ja ”minä itse ihaninta” -asenne. Menestysteologit ovatkin useimmiten narsisteja. – Tämä ei siis tarkoita rehellisesti menestyneitä uskovia.


Raamatun ohjeita.

”Tyytykää alhaisiin oloihin!” Room. 12:16.
Jeesus varoittaa rikkauden vaaroista: ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.” Matt. 6:19-21.

Ahneudella ja riistolla yms. kepulikonsteilla rikastuneille sanotaan: ”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.” Jaak. 5:1-3. ”Rikkaat Hän on lähettänyt tyhjinä pois.” Luuk. 1:53. Ilm. 3:17.
Jumalan tarkoittaman elämänsisällön ulkopuolella ei ole siunausta maallisesta rikkaudesta huolimatta. Ja pienituloiset saattavat olla hengellisesti siunatumpia köyhyydestään huolimatta. Jumalan siunauksille ei ole tulorajaa mihinkään suuntaan. 2 Kor. 8:2.

”Kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi.” Luuk. 12:15-22. Kuin peltopyy, joka hautoo, mitä ei ole muninut, on se, joka hankkii rikkautta vääryydellä. Päiviensä puolivälissä hänen on se jätettävä, ja hänen loppunsa on houkan loppu.” Jer. 17:11. Rikkaus ja valtava omaisuus huolineen saattavat olla onnellisuuden esteenä.

Menestysteologia on maailmanmielisyyttä.
”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.” 1 Joh. 2:15,16. Menestysteologia kylvää ihmisten sydämiin ylpeämielisen halun elämän korskeuteen.
Jumalaton korskea mielenlaatu pysäyttää uskossa kasvamisen, koska ”rikkauden viettelys” tukahduttaa Jumalan Sanan (Matt. 13:22) sekä himmentää kirkkaan ja ristikeskeisen kaidan tien, jonka on tarkoitus ”kirkastua kirkastumistaan sydänpäivään asti”. Sananl. 4:18.

Raamattu varoittaa uskovia ahneuden teologiasta. Sellaiset ”ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, PAKENE SEMMOISTA” (siis rahan himoa). 1 Timot. 6: 5-11.
Ääripäässä ahneuden syntiin langenneissa ovat kierot huijarit, mm. suuruudenhullut TV -saarnaajat, jotka uskonnon avulla keräävät itselleen jättiomaisuksia. Keskiajan ”anesaarnaajat” jäävät toiseksi näille ”ahnesaarnaajille”. Jokaisen onkin syytä tarkistaa rukoillen, että Jumalan työhön uhraamamme varat menevät oikeaan kohteeseen, eikä menestysteologien omiin taskuihin. ”Moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä.” 2 Piet. 2:2,3. Juudaskin luuli, että Jumalan työhön uhratut varat voidaan siirtää omaan käyttöön. ”Hän oli varas.” Joh. 12:6.

Menestysteologia on olemukseltaan itsensä ylentämistä.
Kristuksen mielenlaatuun kasvanut kristitty ei tahdo etsiä itselleen korkeita asemia ja siten itsensä ylentämistä. ”Kristuksen mieli” meissä (1 Kor. 2:16) haluaa menestystä sisäiselle ihmisellemme: ”Että Hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua Hänen Henkensä kautta.” Efe s. 3:16. ”Vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa.” Efes. 6:10. Näin kristitystä kasvaa ”Isännälleen hyödyllinen”. 2 Tim. 2:21. ”.. että menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh. 2.
”Hänen tulee kasvaa mutta minun vähetä!” Joh. 3:30. Jumalan seurakunnassa ei siis voi ylentyä maailmallisessa mielessä. On vain alenemisen mahdollisuus. Mutta sisäisen ihmisen puolesta, raamatullisen seurakunnan keskellä tapahtuu yleneminen. ”Hän tomusta nostaa halvan, Hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasijat.” 1 Sam. 2:8. Jumala nostaa siis joitakin omiaan seurakunnassaan ”ruhtinasten rinnalle, Hänen kansansa ruhtinasten rinnalle.” Psalmi 113:8. Se tapahtuu menestyksekkäässä Jumalan työssä. ”Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.” 1 Tim. 3:13. Näille arvokkaisiin palvelutehtäviin asetetuille Raamattu sanoo, ettei heidän tule toimia ”häpeällisen voiton tähden” eikä ”herroina hallita, vaan olla laumalle esikuvina”. 1 Piet. 5:2,3. Suuriin palvelutehtäviin korottaminen ei siis tarkoita maailmallista mahtavuutta, vaan eritasoista vastuullisuutta. Seurakunnassa ei kukaan ole toisensa yläpuolella. Room. 12:4-8. Kunnioitamme ja arvostamme kaikkia toistemme tehtäviä. 1 Tess. 5:12,13. Mm. ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset..” Hebr. 13:17. ”Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.” Efes. 5:21. ”Nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.” 1 Piet. 5:5.
Jumala ylentää pelastuneen ihmisen oman arvoasteikkonsa mukaisesti kasvattamalla hänet hengellisesti täysi-ikäiseksi. Efes. 4:11-16. Tämä ihmisen ”ylentäminen” on nimenomaan sitä, että vanha synnin ihminen on voitettu (Room. 6:11) ja näin uusi luomus on päässyt ylentymään niin että Kristuksen elämä näkyy. 2 Kor. 3:2. Ihminen ei silloin enää ole mitään itsessään, vaan Jeesus Kristus, kirkkauden toivo meissä, on kasvanut täyteen mittaansa, saanut täyden vallan uskovassa. Kasvaneessa uskovassa on toteutunut Johannes Kastajan opetus: ”Hänen tulee kasvaa mutta minun vähetä!” Joh. 3:30. Nöyrtynyt itsensä alentanut on ylentynyt sillä tavalla, että on oppinut erottamaan hyvän pahasta ja valitsemaan Jumalan tahdon. Hebr. 5:14. Rukoilemme siis, että saamme aina olla ”synnille kuolleita ja Jumalalle eläviä Kristuksessa Jeesuksessa”. Room. 6:11, 22. Efes. 2:1-8. Jumala valitsee ”sen joka ei mitään ole” .. ”ettei mikään liha voisi kerskata Hänen edessään”. 1 Kor. 1:26-29.
Jumalan tehtävissä yleneminen alkaa Luuk. 14:7-11.

”Te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne; ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja.” Markus 10:42-44.
Uskovien keskuudessa ei siis tule hyväksyä itsensä ylentävää mahtailevaa menestysteologiaa, joka opettaa, että uskovien tulee muka etsiä rikkautta, valtaa ja maailmallista ylenemistä ja kunnia-asemaa. Hyvä esimerkkikertomus tästä on Luuk. 18:9-14. Itse itsensä korkeaan asemaan ylentänyt fariseus alennettiin ja publikaani ylennettiin vanhurskauden mittarissa fariseusta ylemmäs. Publikaani alensi itsensä tunnustamalla totuuden itsestään, ettei ole mitään. Hän pyysi Jumalaa olemaan armollinen eli vapauttamaan hänet synneistään.
Meidän tulee tietää, että ”me olemme Jumalasta ja Hän (Pyhä Henki), joka meissä on, on suurempi, kuin se, joka on maailmassa.” 1 Joh. 4:4. Hän auttaa meitä nöyrtymään ja ottamaan vastaan Jumalan meille tarkoittaman elämänsisällön. Dan. 4:34.
Täällä on asemamme alhainen, ja tyydymme vaatimattomiin oloihin. Room. 12:16. Näin uusi sisäinen ihminen vahvistuu taivasta varten. 2 Kor. 4:16. Perillä on korkea asemamme oleva sanoin kuvaamaton. Filip. 3:20,21. Dan. 12:3.
”Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.” Room. 12:3.

Raamatullinen rukous:
”Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani saakka: Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: ”Kuka on Herra?” ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.” Sananl. 30:7-9.
Jumala tahtoo antaa omilleen tavalliseen elämään riittävän toimeentulon. ”Herra on minun Paimeneni! Ei minulta mitään puutu.” Psalmi 23.

MITÄ ON SIUNAUS?
Jumala tahtoo meille hyvää, joka on Hänen siunaustaan; ennen muuta sitä, että rikastumme taivaallisista aarteista, ”tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä” (Efes. 3:19 ja olisimme ”täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan”. Filip. 1:11. 2 Piet. 3:18. Olemme uskoon tulossa tulleet osallisiksi Jumalan rakkaudesta, Hengen hedelmästä, armolahjojen runsaudesta, viisaudesta, Jumalan voimasta ja siunauksesta. 2 Kor. 4:15-18. 3 Joh. /2. ”Herran siunaus rikkaaksi tekee.” Sananl. 10:22. ”Olette rikastuneet Hänessä, kaikessa puheessa ja tiedossa.” 1 Kor. 1:5. Jumalan siunaus on kultaa ja helmiä kalliimpaa. Siunaus on Jumalan huolenpidossa olemista, myös sairastamisen aikoina.
Elämämme tarkoitus on, että Jumalan hyvyys meidän kauttamme toimii kaikkien parhaaksi, ”.. kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme Häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa.” Efes. 4:13-16.

Raamatun ed. m. opetukset ovat osoitetut pääosin yksilöuskoville, mutta ne koskevat myös seurakuntaa. Toiminnan ei pidä perustua rahaan ja kolehdin keräämiseen eikä kokouspaikassa tapahtuvaan kaupantekoon. ”Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa..” 2 Kor. 2:17. Raamattu ei opeta kolehdin keräystä kokouksissa. 1 Kor. 14:26.

Aabrahamin siunaus.
Kaikki uskoontulleet saavat menestyä Aabrahamille annettujen siunaus-lupausten ”perillisinä” (Gal. 3:14 ja 27-29), me pakanuudesta kääntyneetkin. ”Mutta jos olemme (Jumalan) lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä Hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.” Room. 8:17.
Aabrahamin menestyksellinen siunaus tarkoittaa meille sitä, että suuntaamme elämämme hänen tavallaan kohti ikuisia rantoja. ”sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. …
Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä Hän on valmistanut heille kaupungin.” Hebr. 11:10,13 – 16.
Näin Jumalan pyhät ovat aina menneet ”ulkopuolelle leirin Hänen pilkkaansa kantaen”. Hebr. 13:13. ” .. ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä – he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle -; he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa.” Hebr. 11:36-38. Näin Jumala korottaa omiaan. Tästä näemme, että raamatullinen kristillisyys on aina kulkenut alhaisissa uomissa. Vesi hakeutuu alaviin paikkoihin. –
Aabrahamin maallinen rikkaus oli tulosta hänen ahkerasta työstään, jonka menestys siirtyi perintönä hänen jälkeläisilleen: ”Aabraham antoi kaiken omaisuutensa Iisakille.” 1 Moos. 25:5. Hänelle annettu paljouslupaus tarkoittaa nyt meille siirtynyttä hengellistä perintöä ja lisääntymistä. 1 Moos. 17:4,5. Gal. 3:29. Room. 9:7.

Paavali kertoo menestyksensä ajasta 2 Kor. 11:23-27.
Ajallinen runsaus tai puutteellisuus ei vaikuttanut hänen hengellisen työnsä onnistumiseen. Filip. 4:10-19. ”Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi..” Apt. 12:24.
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” Joh. 10:10. Mainittu ”varas” on sielunvihollinen. Hyvä Paimen on Jeesus. Ja vaikka olemme ulkoisen ihmisen puolesta sidotut paholaisen vallassa olevaan maailmaan (1 Joh. 5:19), kuuluu sisäinen ihmisemme ikuiseen Jumalan valtakuntaan. ”Sen tähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin (ei menesty), niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu (menestyy). Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” 2 Kor. 4:16-18.
Jumalan siunaus auttoi Paavalinkin ulkonaisen ihmisen menehtymiseen ja sisäisen ihmisen menestykseen. 2 Kor. 12:9-12. ”Rikas on lakastuva retkillään.” Jaakob 1:11.
Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen (menestysteologin) puoleen ja sanotte: ”Istu sinä tähän mukavasti”, ja köyhälle sanotte: ”Seiso sinä tuossa”, tahi: ”Istu tähän jalkajakkarani viereen”, niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa.” Jaak. 2:1-5. 1 Kor. 1:26-31.

Olemme vieraita ja muukalaisia maailmassa.
Olemme matkalla oikeaan kotimaahamme. 2 Piet. 3:13. Tällä matkalla emme rakasta maailmaa emmekä sitä, mikä maailmassa on. 1 Joh. 2:15. Emme tahdo olla Juudaksia tai Deemaksia, jotka rahaa haluten ja tähän maailmaan rakastuneina jättivät Jumalan työn. 2 Timot. 4:10.
”Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun Sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli.” Psalmi 73:25.
”Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja viinistä.” Psalmi 4:8.
”Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus Sinun teilläsi.” Psalmi 119:36,37.

Menestyksemme korkein päämäärä on, kun Jeesus tulee ja kruunaa meidät voiton seppeleellä (2 Tim. 4:8), ja ”niin me saamme aina olla Herran kanssa”. 1 Tess. 4:17. Saamme silloin kirkkauden ruumiin, jossa elämme ikuisesti uudessa Jumalan valtakunnassa. ”Meillä on yhteiskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla Hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.” Filip. 3:20,21.

Jeesus on ostanut meidät verellään korkeimpaan mahdolliseen arvoasemaan, kuninkaan lapsiksi ja perillisiksi. Se ei tosin vielä näy, vaan olemme vielä vihollisen maailmassa (1 Joh. 5:19) vainottavina ja pilkattuina. ”Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden.” Matt. 10:16-25. Tosin on alueita, joissa kristittyjä ei toistaiseksi vakavasti vainota, esim. Suomi. Tämä on kiitoksen aihe. Apt. 2:47. 9:31.

Maallisen matkamme päässä meitä odottaa siis suurin ajateltavissa oleva yleneminen, pääseminen sisälle Paratiisin porteista. ”YLENNETTY IHANUUTEEN!” kuten Pelastusarmeijassa sanotaan. Jeesus avasi sijaisuhrillaan meille tien ikuiseen onnen maahan. Kiitos Jumalalle! Sielunpelastuksemme oli äärettömän kallis. Sitä ei voi mitata rahassa. Olemme ostetut ”virheettömän ja tahrattoman Karitsan, Kristuksen kalliilla verellä..” 1 Piet. 1:18.

Weijo Lindroos

Lisää aiheesta:

Raha-asian opetus
Uhraaminen