Taivassanomat 4/2017

Lutherin ansioiksi luetaan vääriä asioita!

Tänä vuonna (2017) on kulunut viisisataa vuotta luterilaisuuden synnystä. Vuonna 1517 reformaattori Martti Luther naulasi Wittenbergin kirkon oveen 95 teesiään tarkoituksenaan oikaista katolisen kirkon oppeja. Tehtävä osoittautui mahdottomaksi. Äitikirkon turmeltuneisuutta ei ollut mahdollista puhdistaa. Siksi perustettiin Lutherin opetusten pohjalle kokonaan uusi kirkko. Mutta puhdasta uskontoa ei vaan saatu aikaan. Nimikristillisyys jäi jatkumaan myös ev.lut. kirkossa. Lutherin olisi pitänyt ymmärtää, ettei raamatullinen kristillisyys tarvitse puhdistusta, koska se on puhdas.
Lutherilla ei siis ollut aikomustakaan palauttaa kristinuskoa siihen, mitä se oli alussa, apostolisena aikana, ennen kirkon perustamista. Kirkon puhdistaminen on kauttaaltaan virheellinen ajatus. Siitähän ei saa raamatullista seurakuntaa millään keinoin.
Oikea Raamatun opettama puhdas kristinusko ei kuitenkaan ole muuttunut. Se toimii ulkopuolella ihmisperusteisten kirkkojen. Ja tähän voivat tulla sisälle kaikki ihmiset, jotka tahtovat korjata suhteensa Jeesukseen ja ristintyöhön sekä puhdistautua ja saada syntinsä anteeksi. Tämä on mahdollista vain yksilöihmisten kohdalla. Syntimaailman kanssa liittoutuneita laitoskirkkoja on mahdoton puhdistaa.

Viisi teesiäni:

1. Luther ymmärsi oikein, että katolinen kirkko on synnin pesä ja paavi on antikristus, ”kadotuksen lapsi”. Mutta Raamattu oli ennustanut jo 1500 vuotta ennen Lutheria tuon laittomuuden ihmisen ilmaantumisen, mm. 2 Tess. 2 luvussa. Se ei siis ollut Lutherin oivallus. Mutta ei katolinen kirkko olisi tullut seurakunnaksi, jos paavi olisi erotettu siitä ja tilalle olisi astunut Luther.

2. Luther näki anekaupan epäraamatullisuuden, ettei Jumalan armoa voida ostaa rahalla. Mutta asian ymmärsi vielä kirkkaammin apostoli Pietari jo noin 1500 vuotta ennen Lutheria: ”Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa.” Apt. 8:20. Anekaupan vastustaminen ei siis ollut Lutherin keksintö, vaan kristillisen seurakunnan alusta asti voimassa ollut Jumalan säädös, jota katolisen kirkon rahanahne papisto vääristeli. Uskonnollinen kaupallisuus ei kuitenkaan päättynyt luterilaisuuden perustamiseen. Rahaa kerätään ev.lut. kirkossa samoin kyseenalaisin keinoin kuin katolisessa kirkossakin, mm. veroilla ja kolehdeilla. Ja uskonnollista materiaalia kaupataan vastoin Raamatun opetusta. 2 Kor. 2:17. Kirkko on uskonnollispoliittinen rahalaitos. Jes. 55:1-3.

3. On myös virhe väittää Lutherin keksinnöksi Raamatussa oleva opetus uskonvanhurskaudesta. Sehän on esitetty Raamatussa Lutherin opetusta selvemmin. Room. 3:23-25. Luterilaisuus ei ole tuonut jäsenilleen käytännön todellisuuteen ulottuvaa uskon- ja elämän vanhurskautta, joka on mahdollista saada vain aidossa uskoon tulossa ja parannuksen teossa. Ristin veren evankeliumia tulee julistaa alkuajan kristillisyyden mukaisesti. = Jeesus lähetti meidät ”avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:18.
Lutherin keksimäksi väitetty lause, että ”vanhurskas on elävä uskosta”, ei ole Lutherin oppi vaan eräs Raamatun perusopetus, Hab.2:4. Room. 1:17. Kirkossa se on jäänyt teoreettiseksi dogmiksi.

4. Suomalaisten yleinen harhaluulo on, että Luther antoi meille kansankielisen Raamatun. Sellaisessa väitteessä Lutherin mahtavuutta on pönkitetty suoranaisten valheiden avulla. Luther ei ollut ensimmäinen kansankielisen Raamatun kääntäjä. Kreikankielisestä Septuagintasta käännettiin Raamattuja kansankielelle jo 100 luvulla jKr. Piispa Vulfila käänsi Raamatun goottien kielelle 300 luvulla. Neljännellä vuosisadalla alettiin Raamattua kääntää koptiksi ja etiopiaksi. Versio Vulgata syntyi munkki Hieronymuksen kääntämänä vuonna 405 jKr. Lisäksi ennen Lutherin käännöstä oli olemassa kansankieliset Raamatut saksalaisten lisäksi, englantilaisilla, hollantilaisilla, ranskalaisilla, espanjalaisilla, sekä islantilaisilla ja tanskalaisilla. Ruotsin kielelle käännetty ensimmäinen Raamattu oli 1300 luvulla syntynyt Mooseksen kirjojen käännös. Ennen Lutheria Raamattu oli käännetty jo yli 30. kansankielelle. Siitä runsaasta käännösten tarjonnasta Lutherin oli helppo alkaa kopioida uutta käännöstä.
Ja huom! Suomalainen Raamattu Kansalle käännös on kaikkien aikojen paras suomalainen Raamattu. Emme tarvitse ollenkaan Lutherin käännöstä.

5. Suomen kansa on myös saatu uskomaan, että kansankirkko muka antoi meille lukutaidon. Virheellinen mielipide juontuu pakkouskonnosta, joka lukutaidon yleistyessä vallitsi Suomessa. Ihmisillä ei ollut oikeutta olla muuta kuin luterilaisia. Ja sellaisen systeemin ja ajattelun mukaan lukutaito siis muka syntyi luterilaisen kirkon toimesta. ”Voi pyhä yksinkertaisuus!” Ellei meillä olisi ollut pakkouskontoa, olisi lukutaito tullut toista kautta. Monet kansat ovat saaneet lukutaidon ilman minkäänlaista uskontoa. Luterilainen Mikael Agricola kyllä loi ABC-kirjallaan hyvän pohjan Suomen kirjakielelle. Mutta joitakin suomenkielisiä kirjoituksia oli ilmestynyt aiemminkin. Suomen kieli oli siis olemassa puhuttuna ja kirjoitettuna jo kauan ennen luterilaisuutta. Muinaiset lukukinkerit olivat pääasiassa uskonnon pakkosyöttöä. Kirkon katekismus, kirkkokäsikirja ja paperilta luetut rukoukset tai tekopyhissä muotomenoissa korulausein lausutut uskontunnustukset eivät ole saaneet ihmisiä tulemaan uskoon ja kasteelle.
Luther säilytti uudessa kirkossaan monia katolisen kirkon tapoja, muun muassa kirkkovuosisysteemin. Myös harhaoppinen lapsikaste säilytettiin. Sen teologiseksi sisällöksi jäi lisäksi katolisen kirkon harhainen käsitys ihmissielun pelastumisesta, uudestisyntymisestä ja Pyhän Hengen saamisesta muka kasteessa.
Luther oli myös vakavan luokan antisemitisti. Lopussa olevassa linkissä siitä lisää.

Viimein Suomessa koitti vapauden aika. Uskonnonvapauslaki hyväksyttiin vuonna 1923. Siitä lähtien on jokainen saanut vapaasti erota kirkosta. Uusi ilmiö on, että kirkosta voi nyt erota ilman papin puhuttelua, jopa internetin kautta, ilman seuraamuksia. Hyvä näin. Hyvän yhteiskunnan tulee sallia jokaiselle kansalaiselle asemasta riippumatta vapaa valintaoikeus arvostella uskontoja sekä hyväksyä tai hylätä ne kaikki.

Olisiko siis aika ihmisten tehdä joukkopako kirkosta! Näin olisi Jumalan tahto. Kirkko tai mikään muukaan uskonto ei voi pelastaa ihmissielua. Jeesus on ainoa Pelastaja. Hän sovitti syntimme sijaisuhrillaan Golgatan ristillä. Jeesus ei perustanut eikä opettanut perustamaan kirkkoja tms. uskonsuuntia. Hänellä on maailmassa ainoastaan yksi seurakunta, ihmiset, jotka turvaavat Golgatan sijaisuhriin, jotka ovat ”uudestisyntyneet katoamattomasta siemenestä; Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta”. 1 Piet. 1:23. ”Sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.” Ilm. 5:9,10. Vain tämä verellä pestyjen joukko pääsee Jumalan valtakuntaan. ”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään:” Ilm. 7:9. ”ja Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.” Ilm. 21:4.
Jeesus ei ole luterilainen.

Mihin siis pitää liittyä?
LIITY JEESUKSEEN!

Lue linkin opetus,
Lutherin antisemitismi:
http://ristinvalossa.munfoorumi.com/viewtopic.php?f=2&t=3706&hilit=vihapuheet

Weijo Lindroos