Taivassanomat 3/2024

MUUTTUMISEN EVANKELIUMI

”Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta!”

Room. 12:2.

Tässä kirjoituksessa olevilla Raamatun kohdilla Jeesus tahtoo rohkaista meitä kulkemaan Hänen tahtonsa tietä. Näin opimme vähitellen kirkastamaan Häntä elämällämme, sanoillamme, teoillamme ja esimerkillämme. 2 Kor. 4:1-11. Se on pyhitystä. Hebr. 12:14.
”Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.” 2 Kor. 3:18.
Raamattu opettaa muuttumisen evankeliumia. Se tarkoittaa, ettei uskoon tulleen pidä jäädä entiselleen, vaan, että hän tahtoo alkaa kasvaa armossa ja totuudessa. Tiit 2:11. Jeesuksen luo saa tulla sellaisenaan, kaikissa synneissä, virheissä ja saastaisuuksissa, mutta syntitilaan ei saa jäädä. Jokainen katuva ja syntisyytensä tunteva, joka nöyrtyy ja pyytää vapautusta synnin orjuudesta, saa kuulla pyhän sanoman Jumalan armoistuimelta: ”Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.” Hebr. 8:12. / 2 Kor. 12:20,21. Sananl. 28:13,14.

Parannus
Raamattu kehottaa monissa kohdin, että tulee tehdä ”parannus”. Mutta mitä se merkitsee? ”Parannus” sana on käännetty Raamattuumme alkukielen sanasta ”metanoia”, ”muuttakaa mielenne”. Parannus onkin ennen muuta sisimmässämme tapahtuva mielenmuutos, jossa Jumala itse alkaa vaikuttaa tahtomisemme ja tekemisemme. Filip. 2:13. Apt. 20:21. ”Minä annan Henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan.” Hes. 36:27. Uskoon tultuamme ”meillä ON Kristuksen mieli.” 1 Kor. 2:16. = ”Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun opetuksesi on sisimmässäni.” Ps. 40:9. Tämä alkaa tapahtua silloin, kun otat vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Silloin Jeesus puhdistaa sisäisen elämäsi lähteet. Pyhä Henki alkaa vaikuttaa Jumalan tahdon mukaista elämää sisäisesti sekä ulkoisesti. Ja sieltä, Jeesuksen verellä puhdistetusta sydämestä, alkaa kummuta puhdas elämä. Ajatusten ja sanojen lähteet, mieli, asenteet ja koko elämän suunta muuttuu. ”Puhdista ensin maljan sisäpuoli, jotta sen ulkopuolikin puhdistuisi!” Matt. 23:26. Tämä elämän suursiivous on uskoon tulon ensimmäinen vaihe, joka tosin jatkuu koko ajallisen elämämme. Se on suuri ilon asia, koska siinä prosessissa sydämiimme vuodatetaan Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta. Room. 5:5.
Kasvumme päämäärä on hengellinen täysi-ikäisyys. Ef. 4:14. Hebr. 5:12-14. Ja pyhitys. Hebr. 6:9-12. sekä 12:14. ja Joh. 17:17. Siinä tilassa saamme jatkaa ikuisesti ilolla ja Pyhällä Hengellä täytettyinä.

Kääntykää (kreik. metanoia), ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti, ja hän kehotti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä kierosta sukupolvesta.” Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin..” Apt. 2:38,40,41.
Näin siirryimme pimeydestä valkeuteen, Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja saimme perintöosan pyhitettyjen joukossa. Apt. 26:17,18. ”Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.” Kol. 1:13,14. Tässä taivaallisen Valon alueella (1 Joh. 1:5-9) elämme pysyvässä armon tilassa. Olemme uskoon tulleina ja parannuksen tehneinä ”uusia luomuksia”. ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17. Ef. 2:10.
Jumalan tahdon mukainen mielenmuutos saa aikaan muuttumisen:
”Pankaa nyt tekin pois tämä kaikki: viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpeämätön puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.” Kol. 3:8-10.
Samaa sanoo Efesolaiskirje:
”Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänneja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.” Ef. 4:22-24.

”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia! Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan.” Kol. 3:12-17.

Jeesus siunatkoon meitä kaikkia.
Weijo Lindroos
Turku

Lisää samaa asiaa videossa: