Taivassanomat 2/2024

Siunaus -sanan raamatullinen merkitys

Onko siunauksen toivottamisesta tullut pelkästään tervehdysmuoto, kuten on jo osittain käynyt mm. ”rauhaa” ja ”shalom” toivotuksissa. Niiden kaunis tarkoitussisältö on maallistumassa ”moikka” -sanan tasolle. Olen tämän huomioinut itsessänikin. Yritän korjata tilanteen.
Toivottaessani siunausta ihmisille, haluan tarkoittaa sillä, että Jumala antaisi hänelle kaikkea hyvää taivaasta sekä myös puhtaista maallisista lähteistä. Ps. 87:7. Siunaamista on jo se, että toivoo ja rukoilee lähimmäiselle parasta mahdollista elämän sisältöä, Jumalan mielisuosiossa olemista: ”Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 joh. 2.

Ennen muuta tahdon siunauksen toivotuksellani tarkoittaa, että ihmiset tulisivat sisälle tämän sanan tärkeimpään merkitykseen, elämänyhteyteen Jumalan kanssa. Hän on ainoa kestävä turvapaikka pahan maailman keskellä. ”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju vaan pysyy ikuisesti.” Ps. 125:1. Siunaus toteutuu ottamalla vastaan ja antamalla siunausvirran tulvia omaan elämään. ”Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon.” Apt. 2:38,41.
Ainoa todellisen siunauksen lähde on Jeesus Kristus ja Hänen pelastustyönsä. Hän avasi sijaiskärsimyksellään hengelliset aarrekammiot niiille, jotka ottavat Hänet vastaan. ”Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä” Kol. 2:3. Tähän siunausvirtaan pääsee sisälle Jeesuksen kautta. ”Ei ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12. ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen.” Joh. 10:9. Jos et ole vielä tullut armon ja siunauksen sisälle, tee ratkaisusi nyt. Ota vastaan Jeesus ja ilmoittaudu kasteelle. 2 Kor. 6:1,2. Kirjoituksen lopussa on linkki kasteasian opetukseen. Jumala kutsuu sinua siunauksen tielle.
”Herran siunaus rikkaaksi tekee, oma vaiva ei siihen mitään lisää.” Sananl. 10:22.
Raamattu opettaa siunaamaan myös lapsia. Jeesus antoi siitä esimerkin: ”Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.” Mark. 10:16. Sylilapsia ei siis kasteta, vaan siunataan.

AABRAHAMIN SIUNAUS
Jumala itse lausui Aabrahamille koko ihmiskuntaa koskevat, mitä suurimmat siunauslupaukset, jotka toteutuivat Jeesuksessa. ”Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena.Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” 1 Moos. 12:2,3. Tämä Aabrahamille annettu lupaus toteutui. ”Kaikki maailman kansakunnat” ovat kuulleet sanoman Jeesuksesta ja syntien anteeksi saamisesta Hänen sovintoverensä kautta. ”Näin Abrahamin siunaus tulee pakanoiden osaksi Kristuksessa Jeesuksessa.” Gal. 3:14. Ja näin myös kaikki uskoon tulleet siunaavat Israelia, Jaakobin heimoa, Aabrahamin jälkeläisiä.
Suurin siunaus on, että saimme syntimme anteeksi ja siirryimme armon tilaan. ”Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.” Hebr. 8:12.

HERRAN SIUNAUS
Jeesus ansaitsi meille myös ns. Herran siunauksen sisällön. Nyt voimme todeta sen näin: Kiitos Herra, että olet siunannut ja varjellut meitä; olet kirkastanut kasvosi meille, ja olet meille aina armollinen! 4 Moos. 6:22-27.Kaikki Jumalan sanan lupaukset kuuluvat meille. 2 Kor. 1:20. ja 2 Piet. 1:3,4. Tästä monipuolisesta siunauksesta saamme nyt kiittää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. / 1 Kor. 10:11. Ps. 23.
Raamatussa opetetaan siis, että uskoon tulleet ovat siunattuja:
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ef. 1:3.

Herra avaa sinulle taivaan, runsaan aarrekammionsa, antaakseen maallesi sateen aikanaan ja siunatakseen kaiken, mitä teet. 5 Moos. 28:12. Hän on siunannut uskovien asunnotkin: ”Vanhurskaitten asuinsijan Hän siunaa.” Sananl. 3:33.
Jaakob siunasi kaksitoista poikaansa. Joosefille hän lausui siunauksen sanat näin:
”Isäsi Jumala auttakoon sinua, Kaikkivaltias siunatkoon sinua taivaan siunauksilla ylhäältä, siunauksilla syvyydestä alhaalta, siunauksilla rinnoista ja kohdusta.” 1 Moos. 49:25. Jaakob siunasi myös Joosefin pojat, Efraimin ja Manassen, laskien rukoillen kätensä heidän päänsä päälle. 1 Moos. 48:8-20.
Meidät on samoin kutsuttu siunaamaan, ”että siunauksen perisitte”. 1 Piet. 3:9.

Shalom sana pitää sisällään lähes saman siunaavan merkityksen. Se tarkoittaa ennen muuta rauhaa ja sovintoa Jumalan ja ihmisten välillä.

PS. Rukoilen NYT jokaisen puolesta, joka myöhemminkin lukee tämän kirjoitukseni. Toivotan ja rukoilen sinulle tässä kirjoituksessa opetettua shalom-siunausta Taivaan täydeltä. Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Raamatullinen kaste: aloita rukoillen.

Rukous- ja siunausterveisin
Weijo Lindroos
Turku