Taivassanomat 2/2019

Seitsenhaarainen lampunjalka on seurakunnan symboli.

Johannes näki asian näyssään ja sai tehtäväkseen kirjoittaa seitsemään kaupunkiin, joissa kussakin oli yksi Jumalan seurakunta: ”… näin seitsemän kultaista lampunjalkaa. … Seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.” Ilm. 1:11,12,20.

Sain itsekin nähdä 1990 luvulla rukouksessa ollessani näyn lampunjalasta, joka oli pahasti vinossa, melkein kaatuneena. Mutta näyssäni se alkoi nousta. Käsitin, että kultainen lampunjalka oli Turussa oleva Jumalan seurakunta. Pian tuo näky laajeni ajatuksissani tarkoittamaan koko Suomessa olevaa seurakuntaa. Seuraavaksi ymmärsin sen pitävän sisällään maailmanlaajuisen seurakunnan, jonka Jumala tahtooo nyt uudistaa ja nostaa pystyyn jokaisella paikkakunnalla apostolisen ajan lampunjalkaseurakunniksi.

Maailman eri puolilta on tullut profetioita, että Suomesta alkaa suuri lopunajan herätys. Se alkaa siitä, kun opetus seurakunnasta korjataan raamatulliseksi, ja se nostetaan pystyyn paikkakunnittain yhdeksi, mutta monessa kokouspaikassa toimivaksi uskovien yhteydeksi. Näin näytämme valoa maailman synkkenevään yöhön. Lampunjalat tulevat loistamaan kirkkaasti, kun niissä on tuoretta Pyhän Hengen öljyä. Matt. 25:1-10.

Jokaista saman paikkakunnan kristittyä kutsutaan nyt mukaan yksi seurakunta yhdellä paikkakunnalla -periaatteella toimivaan lampunjalka-seurakuntaan. Me uskossa olevat olemme lamppuja, ”eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan (Jumalan seurakuntaan), ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville”. Matt. 5:15. Näin on Jumalan tahto. Uskoon tulossa Jeesus sytyttti meidät olemaan palavia ja loistavia lamppuja, samoin kuin oli esim. Johannes Kastaja. Hän oli ”palava ja loistava lamppu”. Joh. 5:5.

Rukoillessamme kotimaamme puolesta, emme pyri sekoittamaan valtiota ja seurakuntaa toisiinsa siten, että yrittäisimme kristillistää jumalatonta valtiota. Se ei ole mahdollista. Mutta rukoilemme hallituksen ja päättäjien puolesta siltä osin, joka koskee kristillisen seurakunnan Jumalan tahdon mukaista toimintaa, ”että saisimme viettää hiljaista ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti”. 1 Tim. 2:1-5. Ja rukoilemme evankelioimistyön puolesta, että suuret ihmisjoukot Suomessa ottavat yksilöinä vastaan Jeesuksen. Tässäkin asiassa alkuseurakunnan mallin tulee saada olla esimerkkinämme: ”Pysyköön teissä se, minkä olette kuulleet alusta asti. Jos teissä pysyy se, minkä olette kuulleet alusta asti, tekin pysytte Pojassa ja Isässä. Ja tämä on se lupaus, jonka Hän on meille antanut: iankaikkinen elämä.” 1 Joh. 2:24,25.

Maan ääriin.

Suomi on Finland, loppumaa eli Israelista katsottuna Apt. 1:8. mainittu ”maan ääri”. Finn saattaa tässä mielessä merkitä myös ajan loppua, jolloin valtakunnan evankeliumi saatetaan täältä alkaen päätökseen.
Nyt on lopunaika, jolloin meidän tulee palata takaisin siihen herätykseen, joka alkoi ristiltä ja Jerusalemin Yläsalista. Apt. 1:13. ja 2 luku.
Sakarja profetoi lopunajan apokalyptisen sanoman pohjoisesta maasta jo noin 2500 vuotta sitten: ”Hän kutsui minut ja sanoi minulle: ”Katso, nuo jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa.” Sak. 6:8. Tämän herätyksen tuulessa ihmiset löytävät Jeesuksen Pelastajakseen. Taivaallinen virta ei jätä koskettamatta ketään. Ja Pyhä Henki johdattaa seurakuntatoiminnan takaisin alkuajan toimintamalliin. Se tapahtuu. Emmekä enää koskaan tarvitse ihmisperusteisia uskonsuuntia. Toimimme vain tässä yhdessä kasvupaikassa. Emme katso haikaillen taaksemme jättämiimme uskontoihin. ”Muistakaa Lootin vaimoa!” Luuk. 17:32.

Suuri Jerusalemin herätys alkoi 2000 vuotta sitten. Tämä aalto on saavuttanut maan ääret, Suomenkin. Nyt tämä siunauksen virta alkaa täällä loppurannalla kuohua vaahtopäitä tavoittaen kaikki ihmiset, ei yhtään vähempää. ”Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle.” Apt. 2:17. Tämän Jooelin 3. luvun profetia alkoi toteutua Jerusalemin Yläsalissa. Apt. 2:16. Sen tuloksena seurakuntaan tuli tuhansia pelastuneita muutamassa päivässä. Sanomaa Jeesuksesta ja ristin sijaisuhrista julistettiin. Ja piston sydämeensä saaneille annettiin ohje: ”Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen!” ”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä.” Apt. 2:38,41. Herätys jatkui valtavalla vyöryllä . Apt. 4:4. sanoo: ”Miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.” ”Ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukoittain.” Apt. 5:14. Tämä seurakunnan lisääntymisihme oli seurausta siitä, kun Jeesuksen seuraajat viipyivät joka päivä rukouksessa, kunnes saivat Pyhän Hengen tulikasteen kielilläpuhumisineen. Apt. 1:4,5. ja 2:2-4. Ja ”he pysyivät apostolien opetuksessa”. Apt. 2:42.

Sama Jerusalemin herätys on nyt siis meneillään, tällä hetkellä tässä paikassa. Tunnustaudumme olemaan mukana ainoastaan tässä herätyksessä. Siunauksen kuohut lisääntyvät herättäen aidot kristityt tähän yhteisrintamaan tavoittamaan kaikki Suomen paikkakunnat. Uskovat ensin hereille ja sitten mukaan aitoon seurakuntatoimintaan pois kaikkien nimikyltti-uskontojen jäsenyyksistä sekä osallistumisista sellaisten toimintoihin. ”Herää, sinä joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!” Efes. 5:14. Sitten heräävät uskosta osattomat nähdessään aidon taivas-valon loistavan lampunjaloista, jotka ovat pystyssä kestävällä Jeesus-kallion perustalla.
Tässä taivaasta sytyteyssä valossa ristin veriuhrin merkitys nousee oikeaan asemaan. Pyhä Henki saa tilaa vaikuttaa ja kirkastaa Kristusta. Joh. 16:13,14.
Sana rististä on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo.


Tässä lopunajan Jerusalemin herätyksessä Jeesuksen rukous saa vastauksen: ”Että he olisivat täydellisesti yhtä!” Miksi? ”Että maailma ymmärtäisi sinun lähettäneen minut.” Joh. 17:21,23. Jeesuksen rukoukseen sisältyy siis lupaus, että ojentautuessamme Hänen tahtonsa mukaiseen uskovien yhteyteen, tulee suuri herätys ja maailma ymmärtää, että Jeesus on ainoa Pelastaja. ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä! Ei kukaan tule Isän tykö muuten kuin minun kauttani!” Joh. 14:6.
Ennen kärsimystyöttään Jeesus rukoili, ”että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä – minä heissä ja sinä minussa – jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua.” Joh. 17:21-23.
Sama yhteyden opetus oli alkuseurakunnalla: ”Kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, että te kaikki olisitte yksimielisiä puheissanne ja ettei teidän keskuudessanne olisi hajaannusta vaan että olisitte täysin yhtä ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.” 1 Kor. 1:10. 2 Kor. 13:11. Filip. 2:2. ym.
Yksimielisyytemme perustuu ainaoastaan Jeesukseen ja Raamatun opetuksiin sekä alkuseurakunnan käytännön sanelemaan esimerkkiin. ”Täysin yhtä” on mahdollista toteuttaa vain tällä perustalla. Ei siis enempää tai vähempää; eikä mitään välimuotoja.

Aamen.

W.L.