Taivassanomat 11/2023

ISRAELIN VALTAKUNTA

Nooalla oli kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet. Vedenpaisumuksen jälkeen heidän jälkeläisensä hajaantuivat eri alueille. ”Niistä erkanivat maailman kansat vedenpaisumuksen jälkeen.” 1 Moos. 10:32.
Haamin jälkeläisiä olivat mm. filistealaiset. Heitä asui Aabrahamille silloin annettujen maa-alueiden sisällä, siis nykyisen Israelin alueilla Kaanaan maalla, Gazan filisteassa (hepr. p’lishtim = palestiinalaiset ja פלשתינה = Palestiina). Heistä mainitaan jo varhain egyptiläisissä aikakirjoissa sekä assyrialaisissa kirjoituksissa. Mistä he olivat sinne tulleet, sitä ei varmuudella tiedetä, muuta kuin että he olivat haamilaisia.
Raamattu sanoo heistä: ”Menehdy pelkoon, koko Filistean maa.” Jes. 14:31.
Haamilaiset filistealaiset ovat aina olleet Jumalan vihollisia. Ovatko he samaa kansaa palestiinalaisten kanssa? Siitä on olemassa erilaisia tulkintoja. Kuitenkin Gazan alueen asukit, nuo ”filistelaispalestiinalaiset” ovat aina olleet Israelin vihollisia. He ovat valinneet terroristijärjestö Hamasin hoitamaan sotimistaan Israelia vastaan. Iran on Hamasin taustajärjestö.

Israelin ei pidä hyväksyä vihamielisiä palestiinalaisia omille alueilleen. Se on vastoin Raamattua. Tämän todistaa historia jo yli 4000. vuoden ajalta. Toimiva rauhan mahdollisuus on auttaa palestiinalaiset pois Gazasta ja Länsirannalta, sekä liittää nuo alueet virallisesti Israeliin. Ja kyllä Israelin hallinnon alaisuuteen jäävät palestiinalaisetkin voisivat elää rauhallista elämää Gazassa ym. jos olisivat kuuliaisia Israelin lainsäädännölle.
Paras ja toimivin mahdollisuus kummallekin osapuolelle on ottaa vastaan Rauhanruhtinas, Jeesus Kristus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi. Jeesus on kaikkien ihmisten ainoa tie rauhaan. Ef. 2:11-22. Uskoon tulleiden palestiinalaisten sydämistä alkaisi silloin nousta rakkaus juutalaisia kohtaan. He siunaisivat Israelin valtiota ja kiittäisivät Israelin Jumalaa, että saavat asua pyhällä maalla, joka on annettu juutalaisille. – Tarkoitan tässä kirjoituksessa ”juutalaisilla” ja ”israelilaisilla” Jaakobin jälkeläisiä. Juutalaiset eli israelilaiset. –
Toisen maailmansodan jälkeen ymmärrettiin, etteivät vihamieliset palestiinalaiset voi asua yhdessä juutalaisten kanssa samassa maassa. Siksi palestiinalaisille perustettiin vuonna 1946 oma valtio, Jordania. Kaikki eivät kuitenkaan suostuneet menemään sinne, vaan halusivat tuhota Aabrahamin jälkeläiset sekä ottaa heidän maansa itselleen. Sama tilanne jatkuu edelleen.
Mutta suuret muutokset tulevat voimaan koko Lähi-Idän alueella. Jossain vaiheessa Jumala on johdattava kansalleen ne rajat, jotka Hän alun perin lupasi Aabrahamille. 1 Moos. 15:18-21. Nyt lopunaikana Jumala itse vaikuttaa, että kaikki Hänen asettamansa lupausten ehdot täyttyvät: ”Minä annan Henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani ja Minä olen teidän Jumalanne ja minä pelastan teidät kaikista saastaisuuksistanne.” Hes. 36:27-29.
Mutta tässä vaiheessa on paras ja oikea ratkaisu auttaa palestiinalaiset heidän omaan maahansa, Jordaniaan, pois Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille sekä hänen 12. pojalleen annetulta maa-alueelta Israelista. Israelin jakaminen, ns. kahden valtion malliin, on synti Jumalaa vastaan. Sellaiseen pyrkiminen on Jumalan tuomion alaista toimintaa: ”.. minä käyn oikeutta niitä vastaan kansani ja perintöosani Israelin tähden, koska ne ovat hajottaneet kansani kansojen sekaan, jakaneet minun maani.” Jooel 4:2. RK.

ISRAEL ON SIUNAUKSENA
Jumala asetti Israelin siunaukseksi tai kiroukseksi kaikille kansoille: ”Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.1 Moos. 12:3. Miten Aabrahamille lausuttu siunaus on levinnyt kaikkiin kansoihin? Se on levinnyt Aabrahamin hengellisen jälkeläisyyden kautta ”kaikkeen maailmaan” evankeliumin kautta. Mark. 16:15,16. Raamattu opettaa sen näin: ”Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ”ja siemenille”, ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä: ”ja siemenellesi”, joka on Kristus.” Gal. 3:16. Jeesus on siis Aabrahamin Siemen. Tuo ”Siemen” on kasvanut, itänyt ja tuottanut satoa maailman pellossa. Aabrahamille annettu siunaus on kohdannut kaikkia uskoon tulleita kaikissa kansoissa. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Gal. 3:29. Uskovien vanavedessä siunaus on levinnyt jopa yhteiskuntarakenteisiin.
Me kaikki raamatullisessa uskossa Jeesukseen olevat olemme siis samassa Siemenessä, Jeesuksessa Kristuksessa, Aabrahamin liitossa, lupausten perillisiä. Gal. 3:16, 26-29. ME olemme pelastettujen joukko. Juutalaiset ensin, sitten me pakanuudesta kääntyneet. = Apt. 26:17,18. Efes. 2:11-22. Olemme uskoon tulleina ja raamatullisella upotuskasteella kastettuina myös ympärileikkauksen täyttymyksen liitossa: ”Hänessä (Jeesuksessa) teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu Hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty Hänen kanssaan uskon kautta..” Kol. 2:11,12. / ”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen, ei ihmisiltä vaan Jumalalta.” Room. 2:28,29.
”Koska Raamattu näki edeltäpäin, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, se edeltäpäin julisti Abrahamille hyvän sanoman: sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansat. Niinpä ne, jotka pitäytyvät uskoon, siunataan yhdessä uskovan Abrahamin kanssa.” Gal. 3:8,9. Pelastus Jeesuksessa kuuluu samanarvoisena kaikkien kansojen ihmisille. ”Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” Gal. 3:28. ”Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät (juutalaiset ja pakanat) yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin.” Efes. 2:14. Jumalalla on YKSI KANSA, Israelin Messiaassa, Jeesuksessa olevat ihmiset. Ja meillä on yhteinen IKUINEN isänmaa, johon Jumalan pyhät jo vanhan liiton aikana suuntasivat. Ilm. 21:1. = ”Aabraham näet odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka suunnittelija ja rakentaja on Jumala.” Hebr. 11:10. Näin ymmärrämme, että kaikkien tärkeiden ajallisten lupausten lopullisena päämääränä on hengellinen täyttymys ikuisuudessa. Israelin ajalliset maa-alueet ovat siis sivuasia ikuisuuden rinnalla. ”Hänen lupauksensa mukaan ME odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.” 2 Piet. 3:13. Siellä (mutta myös jo tässä ajassa) meillä kaikilla uskoon tulleilla on yksi Kuningas, Jeesus Kristus. Hän on Jumalan Karitsa, joka otti pois maailman synnit. ”Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, paimentaa heitä ja johdattaa heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään.” Ilm. 7:17.

Pitkä tuskien taival.
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin sekä hänen kahdentoista poikansa muodostama Israel, Jumalan rakas kansa, on kulkenut pitkän ja mutkaisen diasporan tien. Egyptin orjuus n. 400 vuotta. Sitten Assyriaan ja Baabeliin joutuminen. Ja lukuisia kertoja ajautuminen synnin tähden naapurikansojensa orjuuttamaksi. Tuomarit, profeetat ja kuninkaat saivat yhä uudestaan palauttaa kansaa pois synnin teiltä ja Jumalan turvaan. – – Israelin kansan viimeinen kauhujen taival alkoi vuodesta 70 jKr. Se jatkui lähes 2000 vuotta. Mutta nyt on ympyrä sulkeutunut. Israelin valtio perustettiin uudestaan vuonna 1948. Oma luvattu maa on nyt avoinna kaikille maailman juutalaisille. Sinne Israelin Jumala kokoaa kansaansa. Siellä Hän vuodattaa lopullisen armon ja siunauksen kasteen kansansa päälle. ”Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle minä vuodatan armon ja rukouksen hengen, ja he katsovat minuun (Jeesukseen), jonka ovat lävistäneet.” Sak. 12:10. ”Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.” Sak. 13:1. Ja sitten ristin veriuhrin armon vastaan ottaneet juutalaiset ovat taas oksia omassa öljypuussaan. Room. 11:23. / Joh. 15:5. Nyt odotamme aikaa, jolloin koko juutalaiskansa toteuttaa Jeesuksen ennustuksen: ”Sillä minä sanon teille: tästä lähtien te ette näe minua ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä.” Matt. 23:39. Näin tulee tapahtumaan: Israel toivottaa Messiaansa Jeesuksen tervetulleeksi hallitsemaan ja johdattamaan koko Jaakobin heimoa. ”Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois kansojen keskeltä, minne he ovat joutuneetkin. Minä kokoan heidät kaikkialta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heistä yhden kansan siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas hallitsee heitä kaikkia.” Hes. 37:21,22. Daavid-Kuningas on Jeesus! Joh. 10:16. / Efes. 2:11-22.

ISRAEL ON JUMALAN OMA MAA, jonka Jumala antoi Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi.
Israelille annetusta maa-alueesta ei saa antaa palestiinalaisille jalanleveyttäkään. Jos olisi alkujaan toteltu Jumalan sanaa ja karkotettu filistealaiset Israelista, ei olisi nykyistä ongelmaa. Egyptin 400 -vuotisesta orjuudesta tultaessa Jumala sanoi:
”Puhu israelilaisille: Kun olette kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan, karkottakaa tieltänne kaikki maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa ja valetut kuvansa ja tuhotkaa kaikki heidän uhrikukkulansa (= hävittäkää ja kieltäkää kaikki vieraat uskonnot Israelin alueelta) . Ottakaa maa haltuunne (!) ja asukaa siinä, sillä minä olen antanut teille tuon maan perinnöksi. … Mutta jos ette karkota maan asukkaita tieltänne, tulee niistä, jotka te jätätte jäljelle, okaita teidän silmiinne ja piikkejä kylkiinne, ja he ahdistavat teitä maassa, jossa asutte. Silloin minä teen teille sen, mitä aioin tehdä heille.” 4 Moos. 33:51-56.
Näin on käynyt. MUTTA AIKA ON TULLUT alkaa valmistella oikeiden rajojen ottamista käyttöön. Jumala antoi Aabrahamille alkujaan suuren maa-alueen, jota Israel ei vielä koskaan ole edes ajatellut ottaa omakseen: ”Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton ja sanoi: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan: Egyptin virrasta suureen virtaan, Eufratvirtaan, saakka: keeniläisten, kenissiläisten, kadmonilaisten, heettiläisten, perissiläisten, refalaisten, amorilaisten, kanaanilaisten, girgasilaisten ja jebusilaisten maan.” 1 Moos. 15:18-21. Miljoonat juutalaiset paluumuuttajat tarvitsevat nyt lopunaikana itselleen koko maansa.
Kanaanilaisten maa pitää sisällään myös Gazan alueen. Ja Aabrahamin aikainen heettiläisten maa eli Heetin suurvalta näkyy kartan vasemmassa yläreunassa. Se pitää sisällään lähes kokonaan nykyisen Turkin. Tämäkin alue siis annettiin Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. !!!

Israelin rajoja on muunneltu ajan saatossa kulloisenkin tilanteen ja TARPEIDEN MUKAISIKSI. Mutta 1 Moos. 15. luvun mainitsemat rajat ovat Jumalan antamat alkuperäiset Aabrahamin aikaiset rajat. En voi uskoa että Hän on muuttanut sanaansa tässä asiassa. Matt. 24:35.
”Ottakaa maa haltuunne!”
Jesaja profetoi tähän tilanteeseen pätevän Jumalan lupauksen: ”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on tehoton. Jes. 54:17.

Rakkaat Israelin kansalaiset!
Hes. 36-39 lukujen mukaan nyt on aika ottaa vastaan Israelin Messias, Jeesus Kristus, Jeshua Hamashia. Joh. 1:11-13. Hän on Jumalan Karitsa, joka otti pois meidän syntimme. Jes. 53:5. Hän on Israelin luvattu Daavid-Kuningas (Hes. 37:21-25), joka johdattaa kaiken hyväksi. Danielin profetoima ikuinen valtakunta perustettiin ristillä kaikkia juutalaisia varten. Dan. 2:44. Sen kuningaskunnan perustaja ja Kuningas on Jeesus Kristus! Ilm. 1:5,6. sekä 5:9,10.
Vielä uudestaan: ”Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Gal. 3:26-29. Room. 11:17-27.

PS. ON TÄRKEÄÄ LUKEA LINKISTÄ TOINEN TUORE OPETUS ISRAELIN TILANTEESTA:
Israel – lupausten kansa ja valtio

Weijo Lindroos
Turku

Katso video alta, ja lue ensin sen saatesanat:
”Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.” Efes. 5: 32. Kiitetty olkoon Jeesus, Israelin Messias. Videossa on ensin miehen ja naisen välisestä avioliitosta alkava opetus, joka etenee Israelin liittoon Jumalan kanssa. Sen päätepiste on Jeesuksen Kristuksen vastaan ottaneet juutalaiset, Israelin jäännös, jotka oli kihlattu Jumalalle ja Karitsalle. = Karitsan morsian, joka on lopussa oleva Siionin vuorelle ja Jerusalemille annettujen kaikkien Jumalan lupausten perillinen. !!! Aabrahamin jälkeläiset, Israel, oman Messiaansa Jeesuksen Kristuksen vastaan ottaneet juutalaiset, johon joukkoon me pakanatkin olemme saaneet tulla Jeesuksessa Kristuksessa, on lopussa Karitsan vaimo. Ilm. 21:9. Alkumme on Aabrahamissa. 1 Moos. 12:1-3. Ja tullessamme uskoon siirryimme hänen perillisikseen: ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.” Gal. 3:27-29. Olemme YKSI JUMALAN KANSA, jossa on toteutunut Jeesuksen opetus: ”On oleva yksi lauma ja yksi Paimen.” Joh. 10:16. Tämä on SUURI asiakokonaisuus.