Taivassanomat 11/2018

”Eliaan hengessä”?

Uskovien tulee ymmärtää mitä Raamattu opettaa, mutta myös se, mitä Raamattu ei opeta. Nyt kysymyksessä oleva aihe on eräs esimerkki molemmista asian puolista.
Uskovien keskuudessa puhutaan aika yleisesti, että lopunajan seurakunta toimisi muka ”Elian hengessä”. Raamattu ei opeta sellaista. Siksi on hyvä, ettemme mekään käytä sellaisia termejä. Tosin Pyhällä Hengellä on edelleen samat pyrkimykset, esim. Luuk. 1:16,17.
Vanhassa testamentissa oli siis luvattu, että profeetta Elia tulee. Niin hän tulikin. Hän oli Johannes kastaja, joka täytti kaikki vanhan liiton ennustukset luvatusta Elia-profeetasta: Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi.” Malakia 23,24. Ennustus toteutui Johannes Kastajassa:Hän (Johannes) kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskaiden mielenlaatuun, näin valmistaakseen kansan, joka on Herraa varten valmistautunut.” Luuk. 1:17. Huomaa samat sanamuodot Malakian ennustuksessa ja Luukkaan kertomissa täyttymyksen teksteissä, jotka sanovat, että Johannes Kastaja oli ensimmäinen ja viimeinen, joka tuli ”Elian hengessä” -profeetta Elian jälkeen.
Jeesus todisti Johannes Kastajasta:
”Hän on se, josta on kirjoitettu: ’Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän valmistaa tien sinun eteesi.’ Totisesti minä sanon teille: ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, … Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti ennustaneet, ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elia, jonka oli määrä tulla.” Matt. 11:9-14. Voiko asiaa selvemmin sanoa.
”Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä Hän on puhunut meille Pojan kautta, jonka Hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta Hän myös on luonut maailmat.” Hebr. 1:1-3. Suurten profeettojen aika päättyi siis Johannes Kastajaan. ”Totisesti minä sanon teille: ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja.” Matt. 11:11.
Juutalaiset, jotka odottivat suuren Elia-profeetan ilmestymistä muinaisena Eliana, kysyivät Johannekselta: ”Oletko sinä (se) Elia?” Hän sanoi: ”En ole.” Joh. 1:121. Hän ei täyttänyt ihmisten väärien toiveiden ennustusta. Mutta hän oli kyllä profeetta Malakian ennustama kaikkien aikojen suurin profeetta, joka tuli siis ”Elian Hengessä ja voimassa” (Luuk. 1:17); mutta hän ei tullut kuolleista nousseena uutena Eliana, jota juutalaiset odottivat. Johanneksen tehtävä oli valmistaa kansaa vastaan ottamaan ”Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin”. Joh. 1:29 ja 3:28.

Uudessa liitossa toimimme Pyhässä Hengessä. Tätä ”Öljyä” otamme vastaan. Matt. 25.6-13. Apt. 1:8. ”Täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18. Johannes Kastajan jälkeen toimineet uuden liiton ensimmäiset kristityt eivät sanoneet olevansa ”Eliaan hengessä”. Sen tähden ei meidänkään tule käyttää vanhan liiton termejä, joita siis käytettiin ennen ristintyötä ja Pyhän Hengen vuodatusta. Mutta Pyhä Henki pitää sisällään ”Elian Hengessä” toiminnan. Eliassahan oli sama ”yksi Henki”, joka on meissä uuden liiton kristityissäkin. Efes. 4:4. ja 1 Kor. 12:11.
Apt. 2. luku kertoo, miten Jumalan seurakunnassa alkoi Pyhän Hengen aikakausi, armon aika, joka on Jeesuksen hallintavallan aikaa. Hebr. 1:1,2. Joh. 14:16,17,26. 16:12-14. Tämä aikakausi jatkuu Jeesuksen tulemukseen asti.Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia.” Room. 8:14.

Alkuseurakunnan aikainen Pyhän Hengen toiminta on malli ja esimerkki, jota arvostamme ja johon pyrimme:
”Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä, eikä kukaan ulkopuolisista rohjennut liittyä heihin. Mutta kansa kunnioitti heitä suuresti, ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukoittain. Sairaita kannettiin jopa kaduille ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemiin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki tulivat parannetuiksi.” Apt. 5:12-16.
Toimimme heidän kanssaan samassa Pyhässä Hengessä rukoillen heidän kanssaan samoja asioita: ”Anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa.” Apt. 4:29-31. He eivät täyttyneet Elian hengellä.

Uudessa liitossa toimitaan siis Pyhässä Hengessä, joka ”johdattaa meidät kaikkeen totuuteen”. Joh. 16:13. Hän ohjaa sydämemme Jumalan rakkauteen ja totuuteen, niin että ”rakkauden kautta vaikuttava usko” hallitsee meitä. Gal. 5:6.

Meillä on

  • yksi usko
  • yksi Herra
  • yksi kaste
  • yksi HENKI..

Efes. 4:3-6. 1 Kor. 12:11.
Teemme kaiken Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kol. 3:17.

W.L.