Taivassanomat 10/2023

VAROITUS KAPINAMIELESTÄ!

”Poikani, pelkää Herraa ja kuningasta! Älä liity kapinallisten seuraan, sillä yhtäkkiä, kenenkään aavistamatta, tulee onnettomuus niin kapinallisille kuin heihin liittyneillekin.” Sananl. 24:21,22. Varoitus on vakava! ”Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa.” Jaak. 3:16.
Mutta tässä ei heristetä syyttävää sormea meillä seurakuntayhteydessä oleville. Siihen ei ole syytä. Meillä ei ole kapinallisuutta eikä kahden kerroksen väkeä, eriseuraisuutta yms. Keskinäinen kunnioitus ja hyväntahtoisuus toimii kiitettävästi. Kiitos Jumalalle! Seurakuntatoiminnassa on kaikki hyvin (lokakuu 2023). ”Meillä on Kristuksen mieli.” 1 Kor. 2:16. Psalmi 40:9. 1 Kor. 1:10.
Tämä kirjoitus kohdistuu yleisen tason opetuksena meille kaikille uskoville.

KATKERUUDEN JUURI
Epäkunnioittava ja riitelevä kapinallisuus seurakunnassa näkyy nousemisena vakiintuneita ja raamatullisia opetuksia vastaan. Se saa aikaan ilmapiirin, jossa Pyhä Henki ei voi toimia. Ihmiset eivät voi tulla uskoon sellaisessa yhteisössä. Väärämielisyys saa aikaan riitaa, vihaa, juonittelua ja eriseuraisuutta. Ne ovat kadotukseen johtavia syntejä. Gal. 5:19-21. ”Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi!” 2 Moos. 20.”Vihamielisyys kätkeytyy kavalasti, mutta seurakunnan kokouksessa sen pahuus paljastuu.” Sananl. 26:26. Kapinallisuus johtuu väärästä mielenlaadusta, joka ei tahdo etsiä sovinnollisuutta. Olen nähnyt sellaista ja kauhistunut sitä. Se on pahojen henkien vaikutusta. Sellainen riivaajien toiminta on ennustettu tulevaksi. 1 Tim. 4:1,2. ja 2 Tim. 3:1-5. Siksi seurakunnassa on valvottava ja rukoiltava, ettei kapinallisuutta pääse tulemaan meidän keskuuteemme. ”Kapinalliset älkööt korottako itseään. Sela.” Psalmi 66:7. Sen estää vastaan otettu rakkauden käsky. Joh. 13:34,35. ”rakkaus … ei katkeroidu”. 1 Kor. 13:5.

Kapinamielen valtaama ihminen on yleensä katkeruuden saastuttama, kohdistuipa hänen vikoilunsa seurakunnan toimintaan ja työntekijöihin tai muihin meille asetettuihin auktoriteetteihin, esim. kansamme johtajiin: ”Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen vuoksi saastu.” Hebr. 12:15. Tarttuva kapinamieli saastuttaa siis koko yhteisöä. ”Voi kapinallista ja saastaista, voi väkivaltaista kaupunkia! Se ei kuunnellut puhetta, ei ottanut ojennusta varteen.” Sef. 3:1,2. Sen tähden Jeesus antoi ohjeen omilleen: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13. Juurineen poistaminen tarkoittaa katkerasävyisen kapinallisuuden yms. synnin poistamista totaalisesti. Mielenmuutos eli parannuksen (= metanoia) tekeminen pitää sisällään myös tämän alueen. Apt. 2:38 ym.

Raamatun opetus: ”Jos teillä on sydämessänne katkera kiivaus ja riitaisuus, älkää kerskailko ja valehdelko totuutta vastaan. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta vaan maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä on kiivautta ja riitaisuutta, siellä on myös epäjärjestystä ja kaikenlaista pahaa menoa.” Jaak. 3:14-16.
”Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi.” Efes. 4:30-32.

ESIMERKKI KAPINALLISUUDESTA
”Autiomaassa koko Israelin seurakunta alkoi napista Moosesta ja Aaronia vastaan.” 2 Moos. 16:2.
”Mooses ja Aaron sanoivat kaikille israelilaisille: ”Illalla te tulette tietämään, että Herra toi teidät pois Egyptin maasta, ja aamulla te näette Herran kirkkauden. Herra on kuullut teidän napinanne Häntä vastaan. Mitä me olemme, että te meitä vastaan napisette?” Mooses sanoi: ”Herra antaa teille illalla lihaa syödäksenne ja aamulla leipää yltä kyllin. Herra on kuullut teidän napinanne Häntä vastaan. Mitä me olemme? Ette te napise meitä vastaan, vaan Herraa vastaan.” 2 Moos. 16:6-8.
Napinamieli Jumalan kansan johtajia vastaan on siis Jumalan vastustamista. 2 Moos. 17:2-7.
”Kansa alkoi valittaa, ja se oli paha Herran silmissä.” 4 Moos.11:1-6.
Jumalan kansan valitus ja napina tarttui muihinkin; jopa Mooseksen veljeen ja sisareen: ”Mirjam ja Aaron parjasivat Moosesta kuusilaisnaisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen. Mooses oli todella nainut kuusilaisen naisen. He sanoivat: ”Onko Herra puhunut vain Mooseksen kautta? Eikö Hän ole puhunut myös meidän kauttamme..?” 4 Moos. 12. Katkeroituneilla oli pilkallinen sävy. Näin se usein on.
He yrittivät halventaa ja mustamaalata Moosesta sekä hänen Jumalalta saamaansa tehtävää parjaamalla mm. hänen avioliittoansa. Joku syyhän heidän piti löytää. –
Kapinamieli saastutti silloin suuren osan Israelin kansaa, jotka alkoivat kapinoida Moosesta vastaan. Heihin liittyi kaksisataaviisikymmentä israelilaista miestä, jotka olivat kansan ruhtinaita, kansankokouksen jäseniä, nimekkäitä miehiä. He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin luo ja sanoivat heille: ”Jo riittää! Onhan koko seurakunta, sen joka jäsen pyhä, ja Herra on heidän keskellään. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle?” 4 Moos. 16:1-3. Heidän pilkkaava yrityksensä halventaa Moosesta kansan silmissä, on nähtävissä usein meidänkin ajassamme. Taivaasta saatuja tehtäviä yritetään halventaa ja tehdä mitättömiksi näennäisesti oikeilla väittämillä: ”Onhan koko seurakunta, sen joka jäsen, pyhä. Ja Herra on heidän keskellään.” Kapinoitsijoiden sanoma näyttää siis aivan oikealta: ”Onko Herra puhunut vain Mooseksen kautta? Eikö Hän ole puhunut myös meidän kauttamme..?” Mutta kapinaan nousseiden tarkoitus ei ollut rakentaa seurakuntaa, vaan hajottaa ja ivaten tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelmaa. He eivät kunnioittaneet Jumalan valintaa. Samaa tapahtuu nykyään. Seurakuntaan annettuja viittä palvelutehtävää (Efes. 4:11-16) ei aina kunnioiteta. Kapinamieliset eivät ota Jumalan valintaa todesta niin että alkaisivat arvostaa ja kunnioittaa Pyhän Hengen valintaa (Katso lopussa oleva linkki ko. 5. seurakuntavirkaan)
Mutta kuten kävi Mooseksen aikana, samoin on käyvä taas. Jumalan tuomio kohtaa kapinoitsijoita: ”Mooses sanoi seurakunnalle: ”Siirtykää pois näiden jumalattomien miesten telttojen luota älkääkä koskeko mihinkään heille kuuluvaan, ettette tuhoutuisi heidän monien syntiensä tähden.” 4 Moos. 16:26. Kapinoitsijoiden loppu oli silloin elävältä hautautuminen. 4 Moos. 16:27-35. Ilm. 20:11-15. Siksi Jumala sanoo meille uuden liiton kristityillekin vakavan varoituksen: ”Minun on kosto, minä olen maksava”, ja vielä: ”Herra on tuomitseva kansansa.”Kauhistuttavaa on langeta elävän Jumalan käsiin.” Hebr. 10:30,31. ”Sillä kuka on rankaisematta ojentanut kätensä Herran voideltua vastaan?” Daavid sanoi vielä: ”Niin totta kuin Herra elää: Herra itse lyö häntä, tai hänen kuolinpäivänsä tulee, tai hän menee sotaan ja kohtaa loppunsa siellä. Herra varjelkoon minua ojentamasta kättäni Herran voideltua vastaan!1 Sam. 26:9-11.Siinä oli kysymys langenneesta, pelastuksen menettäneestä ja väärin toimivasta Saul-kuninkaasta, josta Pyhä Henki oli poistunut. ”Herran Henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki ahdisti häntä.” 1 Sam. 16:14. Sellaistakaan vastaan ei siis saanut nousta.

Näin on Herra Sebaot sanonut: Tuomitkaa oikea tuomio, osoittakaa laupeutta ja armahtavaisuutta toinen toisellenne, leskeä ja orpoa, muukalaista ja kurjaa älkää sortako, älkääkä miettikö mielessänne pahaa toisianne vastaan.” Sak. 7:9,10.

NYT ON PARANNUKSEN JA ARMON AIKA
Jumala ei ole hylännyt sinua! … Hän tahtoo nyt nostaa jokaisen oikeaan asemaansa, siihen, mikä on Jumalan suunnitelma. Mutta sellainen, joka ei kunnioita muiden saamia tehtäviä, ei voi koskaan odottaa saavansa itsekään osakseen kunnioitusta. Osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.” 1 Piet. 2:17.PS.Seurakunnalla tarkoitan raamatullisessa uskossa Jeesukseen olevia ihmisiä, en kirkkoja tms. ihmisperusteisia laitosuskontoja. Mutta vallitsevia sääntöjä vastaan kapinoiminen on missä tahansa ihmisten yhteisössä sopimatonta.

Jumalan seurakunnassa on selkeät säännöt. Ne ovat Raamatussa. Siksi niitä ei ole mahdollista muuttaa eikä jättää huomioimatta. Se on Jumalan rajaama siunauksen alue, johon ei mahdu kapinallisuutta. Tämä pitää jokaisen muistaa. Mm.1 Tess. 5:12,13. 1 Tim. 5:17-19. Hebr. 13:17.
”Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuuluvaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, SITÄ ajatelkaa.” Filip. 4:8.

Weijo Lindroos
Turku

Linkeissä lisää samaa aihetta:
Esivallalle alamaisuus
Viisi seurakuntavirkaa
Juoruilun synty