Taivassanomat 1/2022

Opetus lopunajan tapahtumista ennen Jeesuksen tulemusta.

Perusasiat lyhyesti.
Tehtävämme on keskittyä ymmärrettävästi ilmoitettuihin Raamatun kysymyksiin. Vaikeammat asiat sitten avautuvat nöyrtyneille ja rehellisille tutkijoille oikeaan aikaan Pyhän Hengen avaamina, ei oman yrittämisen ansiosta. ”Ei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.” 2 Piet. 1:20,21. Matt. 6:33. ”Salatut asiat kuuluvat Herralle, meidän Jumalallemme, mutta ne, jotka on ilmoitettu, kuuluvat ikuisesti meille ja meidän lapsillemme …” 5 Moos. 29:29. ”Ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani..” Apt. 1:7,8.
Nyt on aika kirjoitusten avautua! ”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet tutkivat sitä, ja ymmärrys lisääntyy.” Dan. 12:4. Nyt on lopunaika. Jumalan tahto on, että tunnemme pyhät Kirjoitukset ja Jumalan Voiman. Matt. 22:29. 2 Tim. 3:1-6. Kuitenkin vasta Jeesuksen tultua aukeavat kaikki salaisuudet. Silloin tiedämme, miten ja missä järjestyksessä kaikki tapahtui. ”Valvokaa ja rukoilkaa!” Matt. 24:42. Olemme joka hetki valmiina, koska emme tiedä, milloin Jeesus tulee. Emme tiedä myöskään omaa pois lähtömme aikaa.”Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, Hänen edessänsä.” 2 Piet. 3:14. ”.. vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.” 1 Tess. 3:13.

Yhteyden perusta.
Ihmissielun pelastumisen ja uskovien yhteyden perustaksi ei ole asetettu lopunajan tapahtumien ja niiden aikajärjestyksen ymmärtämistä tai antikristuksen oikeaa nimeämistä yms. Perusta on Jeesuksen veriuhrin ansio. 1 Kor. 3:11. Siitä asiasta emme esitä eriäviä mielipiteitä. Samoin ovat Kristuksen opin alkeet: parannus, upotuskaste vedessä ja Pyhän Hengen saaminen kristinuskon perustavia oppeja. Niiden väärintulkinta rikkoo pyhien yhteyden. 2 Piet. 3:15,16. 1 Tim. 6:3-5. Mutta Jeesuksen tulemusta edeltävien tapahtumien aikajärjestyksen erilainen tulkinta ei ole uskovien yhteyden perusta.
Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Silloin saamme voiman tehdä parannusta. ja Pyhä Henki johdattaa ottamaan raamatullisen kasteen. Uskoon tulossa ihminen saa Pyhän Hengen sinetin sydämeensä. Seuraava askel on parannuksen tekeminen ja upotuskaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41. 8:16 10:48. 19:5. Ja Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä. Vain näiden asioiden perustalla oleva voi alkaa ymmärtää Raamatun syvällisiä opetuksia. ”Herran Sanat ovat selkeitä Sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” Psalmi 12:7. ”Sinun Sanasi on kokonansa totuus… ” Psalmi 119:160.

EVANKELIOIMINEN
Tärkein asiamme kaiken opillisuuden keskellä on julistaa evankeliumia, että Jeesus tahtoo antaa ihmisten synnit anteeksi. Uskoon tulossa ja sen jälkeen otetussa upotuskasteessa Jumala on siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan” (Kol. 1:13) Jeesuksen verellä ostettujen suureen ”valkopukuisten joukkoon”. Ilm. 7:9. ”Meidän yhteiskuntamme on Taivaassa.” Filip. 3:20,21. Kiitos Herralle, ”joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi”. Ilm. 1:6. ”Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi…” Ilm. 5:9,10. Synnin maailma haudattiin kasteessa. Room. 6.
Jeesus sanoo: ”Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:17,18.

TAPAHTUMIEN JÄRJESTYS
Jeesuksen tulemuksen päivää emme tiedä. Mutta voimme tunnistaa lopunajan merkit. ” tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta.” Room. 13:11.

Oppikaa viikunapuusta tämä vertaus: kun sen oksa virkoaa ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin nähdessänne kaiken tämän tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin tämä kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.” Matt. 24:32-35. Jeesuksen opetuksen mukaan siis se sukupolvi, joka näkee Raamatussa mainittujen lopunajan merkkien tapahtuvan, saa tietää, että olemme nyt lopunajassa: ”Nähdessänne kaiken tämän tietäkää…” Merkkejä ovat esimerkiksi ko. viikunapuun uudelleen virkoaminen (Matt. 21:18-20, 45) sekä opetus kuivista luista (Hes. 37), jotka tarkoittavat Israelia. Tämä tarkoittaa, että Israelin kokoaminen omaan maahansa on historian suurin merkki viimeisistä ajoista. Jer. 2:21. 8:13. Jooel 1.7,12. Kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.” Mark. 13:29. Me olemme siinä mainittu sukupolvi, jotka näemme tämän. Mutta Raamattu asettaa nähtäviksemme monta muutakin lopunajan merkkiä. Matt. 24. Mark. 13 ja Luuk. 21. Muun muassa Joelin profetian loppuosa on vielä toteutumatta. Siitä lisää tuonnempana.
Kolmannen maailmansodan uhka jo leijuu ihmiskunnan yllä (v. 2022). ”Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Luuk. 21:28. Näemme jo monia lopunajan tapahtumia, esim. maa, ilma ja vesi ovat saastuneita. Jesaja 24:5,6 sanoo ilmastonmuutoksen syyn: ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait ja hylänneet käskyt, tehneet tyhjäksi iankaikkisen liiton. Sen vuoksi kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystään kärsivät. Sen vuoksi maan asukkaat kärventyvät kuumuudesta, ja vain vähän jää ihmisiä jäljelle.”

Ilmestyskirjan kaksi säkkipukuista todistajaa.
”Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi profetoida säkkeihin pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää.” Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä.” Ilm. 11:3,4.
Öljypuu ja lampunjalka ovat Israelin sekä seurakunnan tunnuksia. Ko. kaksi todistajaa ovat siis Israel ja seurakunta. Room. 11:17-27. Ilm. 1:12,20. Ym. Siinä mainitut ”kaksi öljypuuta” ja ”kaksi lampunjalkaa” voisivat kuvastaa, miten seurakunta ja Israel kulkevat maallisen elämän läpi kohtalonyhteydessä. Varsinkin nyt lopunaikana, jolloin Israel kootaan ja herääminen alkaa tapahtua. Sen päämäärä on, että ”koko Israel on pelastuva”. Room. 11:26. Hoos. 3:5. Mutta kakseuteen (= kaksi öljypuuta ja kaksi lampunjalkaa) voi sisällyttää myös armo- ja lakiliiton, vanhan ja uuden liiton. ”Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.” Joh. 1:17.
Tästä lisää linkissä:
Taivassanomat 2/2019

144.000 juutalaista.
Raamattutunti aiheesta:

144.000 juutalaista. 7.10.2018


Milloin Saatana heitettiin maan päälle?
Kirjoitus siitä:
Taivassanomat 6/2017

Viimeinen aikakausi.
Uusi liitto alkoi ristiltä, jossa Jeesus kuoli sijaisuhrina syntiemme tähden. Hän perusti seurakunnan. Matt. 16:18. Silloin toteutui mm. Jer. 31:31-33. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 22:20. ”`Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.`Kun Hän sanoo ”uuden”, Hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi.” Hebr. 8:12,13.
Ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset saivat Pyhän Hengen kasteen. Apt. 2. Pietari opetti henkikasteen olevan Joelin profetian antama merkki Pyhän Hengen aikakauden alkamisesta: ”Tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta: ’Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia.Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he profetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Apt. 2:16-21. / Joel 3:1-5. Tämä profetia viimeisestä aikakaudesta ja evankeliumin voittokulku alkoi siis toteutua apostolisena aikana. Hebr. 1:2. Mutta loppunäytäntö on yhä toteutumatta. Taivaalla näkyviä merkkejä sekä auringon ja kuun muuttumista ei tapahtunut vielä seurakunnan alussa. Apt. 2:20. Joelin profetian loppuosa on siis edelleen toteutumatta. Apostolisena aikana tapahtui ensimmäinen Hengen sade. Joel 2:22-27. Ja myöhäisempi eli kevätsateen aika on nyt. Se liittyy meneillään olevaan seurakunnan kokoamiseen, puhdistautumiseen ja ennalleen asettamiseen. Siunauksen sade vuotaa päällemme. On suuren elonkorjuun aika. ”Sadonkorjuun aika on maailmanajan loppu”. Matt. 13:36-43. Ennalleen asettaminen tarkoittaa seurakunnan kuntoon laittamisen lisäksi jäsenmäärän täyttymistä. Room. 11:25.
Sama alkuperäisen mallin mukainen Pyhän Hengen toiminta on siis tarkoitettu jatkumaan ihmein ja merkein nyt lopunajassa. Tähän Pyhä Henki johdattaa meitä jotka annamme elämämme Hänen johdatettavakseen. Room. 8:14. Hän vie meidät siunauksen sateiden alle.

Uuden liiton viimeisen ajan loppukausi on nyt meneillään. Tämä aika päättyy Jeesuksen tulemukseen. Siitä on mainittu tunnusmerkkejä, jotka siis ovat Joelin profetian loppuosan täyttymistä. Ne ovat mm. kosmisia maailmaa järisyttäviä tapahtumia: ”On oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Luuk. 21:25-28.
Voi paljojen kansojen pauhua – ne pauhaavat, niin kuin meri pauhaa, ja kansakuntien kohinaa – ne kohisevat, niin kuin valtavat vedet kohisevat!” Jesaja 17:12.
”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.” Jesaja 57:20,21.
Lopunajan merkkeihin kuuluu myös 2 Tim. 3:1-5: ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia!”
Ihmiset ”joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” 2 Tess. 2:10-12.
Sen tähden: ”Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte Hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.” Sef. 2:3. Jaak. 4:6. ”Tähystyspaikalla, Herra, minä seison alati, päivät pitkät, pysyn vartiopaikallani kaiket yöt. … … Minulle huudetaan Seiristä: ”Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on?” Vartija vastaa: ”Aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää; tulkaa uudelleen.” Jes. 21:6-12.

VIHAN AIKA.
Eräs tärkeä asia on osata erottaa vihan aika suuresta ahdistuksen ajasta. Ne ovat kaksi eri aikaa. Tämän ymmärtäminen avaa osaltaan muitakin Raamatun lopunaikaa koskevia opetuksia.
Suuren ahdistuksen jälkeen Jeesus tulee tempaamaan omansa. Dan. 12:1. ”Kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen”. Matt. 24:29-31. ”Viimeisen pasuunan soidessa.” Matt. 24:31. 1 Kor. 15:52. 1 Tess. 4:16. Ahdistuksen ajan jälkeen, sitten kun seurakunta on jo viety Jeesuksen tykö ”yläilmoihin”, alkaa siis viimeinen vihan aika, jolloin vihan maljat vuodatetaan tänne jääneiden päälle. Ilm. 15:7. ja 16 luku. 1 Tess. 4:13-18. ym.
Seurakunta on siis mukana lopunajan suuressa ahdistuksessa (Matt. 24:29-31), mutta Jeesus pelastaa omansa ”tulevasta vihasta”. 1 Tess. 1:10. Jeesuksen tulemuksen aikaan maailma on ilmisodassa ja kaaosmaisessa tilassa, suuressa ahdistuksessa. Silloin Jeesus tulee ja me kokoonnumme Hänen tykönsä. 2 Tess. 2:1.
Antikristus tuhotaan Jeesuksen tulemuksen yhteydessä, tuo ”jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella.” 2 Tess 2:8. Silloin maailmassa on täysi kaaos. Lopulta Jeesus puhdistaa tämän maailman tuhanneksi vuodeksi. Hes. 38. Jooel 3. Hes. 39:9-16. Miika 4:3.Jes. 65:17-25. Ilm. 20.
Jeesuksen tullessa noutamaan meidät tykönsä (ns. tempaus) lähtee Pyhä Henki yhdessä meidän kanssamme, eikä pelastumismahdollisuutta sen tähden enää ole. Ei ole myöskään ns. antikristuksen aikaa, koska silloin ei enää ole antikristusta. Samalla tavalla kun Lootin läsnäolo Sodomassa esti silloista tuhoa, niin myös seurakunta ja Pyhä Henki poistetaan maailmasta, jolloin pelastuksen ovi sulkeutuu. ”Ne, jotka olivat valmiit, menivät Hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin.” Matt. 25:10. / Room. 8:9. Sen jälkeen jumalattomalla maailmalla ei ole mitään turvaa. Tämän nykyisen ”Sodoman ja Gomorran” päälle sataa tulta ja tulikiveä taivaasta. Luuk. 17:29,30.

On huomioitava, että Ilmestyskirjan tapahtumat eivät ole aikajärjestyksessä muussa kuin 17. luvusta alkaen, jossa sanotaan aivan kuin yhteenvetona muiden Raamatun opetusten vahvistukseksi, että Baabelin sekauskonnon tuhoutumisen yhteydessä
– Jeesus tulee kaikkien nähtävällä tavalla. Ilm. 1:7.
– seurakunta kokoontuu Hänen tykönsä ”yläilmoihin”. 1 Tess. 4:17.
– antikristus tuhotaan. 2 Tess. 2:8.
– paholainen sidotaan. Ilm. 20.
– tuhatvuotinen valtakunta alkaa vihanajan jälkeen. Ilm. luvut 16 ja 20.
Seurakunta on siis maan päällä Ilm. 18. luvun aikaan asti. Vasta 19. luvussa kerrotaan Karitsan häistä, joka merkitsee seurakunnan ja Jeesuksen kohtaamista. Ilm. 19:7-16. Morsiamen ja Yljän kihlaus muuttuu ikuiseksi ”avioliitoksi”. Ei ole enää morsianta, vaan seurakunta on silloin Karitsan vaimo. Ilm. 21:9. Jeesuksen tulemus (ja Karitsan häät”) ei siis tuo heti onnea synnin maailmaan; mutta se on meille Jeesuksen luo päässeille ilon ja riemun päivä. Ilm. 7:9-17. ”Kristuksen ruumis” eli seurakunta (1 Kor. 12:27) otetaan Herransa luo kokonaisena, ei osina. Hän tulee takaisin vain yhden kerran. ”.. samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta Hän ottaisi pois monien synnit, ja Hän ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden vaan pelastukseksi niille, jotka Häntä odottavat.” Hebr. 9:28. Siellä olemme ”yläilmoissa” (1 Tess. 4:17) kirkastetuissa ikuisuusruumiissa (Filip. 3:20,21) ”kuin enkelit taivaassa”. Matt. 22:30.
Tuo päivä on jumalattomille suurimman kuviteltavissa olevan kauhun päivä. Ilm. 6:12-17. 16:9-11. ”Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi teille on hyväksi Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus.” Amos. 5:18. Pahimmat kauhun kokemukset tulevat olemaan niillä, jotka ovat luopuneet totuuden tiestä ja alkaneet esim. vääristellä kirjoituksia ”omaksi kadotuksekseen”. 2 Piet. 3:15,16. Ilm. 22:18,19. ”Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja Hänen voimansa kirkkaudesta.” 2 Tess. 1:9. On siis oltava tarkkana sen suhteen, mistä lähteestä ottaa vastaan opetusta. Tästä asiasta löytyy tarkempi opetus videosta,

Raamatullisuuden määritelmä:


Herran päivä alkaa Jeesuksen tulemuksesta ja päättyy tuhatvuotisen valtakunnan lopussa. ”Ne, jotka olivat valmiit, menivät Hänen kanssansa häihin ja ovi suljettiin!” Matt. 25:10-13. Liian myöhään heränneille ei siis enää löydy armoa. Silloin on pelastusmahdollisuus menetetty lopullisesti. ”Ihmisen Pojalla on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi.” Mark. 2:10. Tämän elämän aikana on mahdollisuus pelastua. Jeesuksen tullessa ovi suljetaan. ”Ovi suljettiin” (Matt. 25:10), samoin kuin tapahtui Nooan aikana. Luuk. 17:26-30. 1 Piet. 3:20,21.
Eräät opettavat harhaisesti, että Jeesuksen tulemuksen jälkeenkin voisi muka pelastua marttyyrikuoleman kautta. Raamattua tuntevina emme voi uskoa sellaiseen. Pelastuminen tapahtuu ainoastaan Jeesuksen veren kautta, Pyhän Hengen vaikutuksesta, ei omassa voimassa ja oman veren eli marttyyriuden kautta. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.” Jes. 53:5. ”Jeesuksen Kristuksen veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 1 Joh. 1:7. ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Joh. 3:3-5. Opetus pelastumisesta ilman Pyhää Henkeä marttyyriveren kautta on harhaoppia.

Suuri luopumus tapahtui apostolien jälkeisinä vuosisatoina.
Paavalin ennustukset julmista susista, ”jotka eivät laumaa säästä” (Apt. 20:29-30), toteutuivat apostolisen uskon hylänneissä luopiojoukoissa, nimikristityissä. ”Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.” Ilm. 3:1.
Konstantinus Suuri lopetti kristittyjen vainot vuonna 313 jKr. ja teki kristinuskosta valtionuskonnon vuonna 325 jKr. Näin syntyi katolinen kirkko. Silloin seurakunnan suuri luopumus otti jättiaskeleen irti apostolisesta uskosta. Se tapahtui seurakunnan yhtymisessä liittoon syntimaailman kanssa. Siitä syntyi meidän päiviimme asti toimiva valheuskonto, kirkollinen nimikristillisyys loisteliaine muotomenoineen. Matt.13:24-43. Ilm. 3:1. Luopumus tarkoittaa siis aina pääosin luopumista apostolisesta uskosta. Luopumus tapahtui apostolien kuoleman jälkeen. Apt. 20:29,30. 2 Tess. 2. Emme siis odota, että suuri luopumus olisi edessä päin, vaan luopumus on meidän kohdaltamme nyt päättynyt ja olemme palanneet takaisin apostoliseen uskoon, oppiin ja elämään. Elämme Matt.25:6,7. ajassa. Olemme heränneet. Efes. 5:14. Tämä on todellisuutta meille, jotka pysymme alkuajan opetuksissa. Apt. 2:42.

Antikristus ilmestyi !

Apostolisen opetuksen ja Pyhän Hengen vaikuttaman elävän uskon vaihtuessa maalliseksi uskonnoksi aukeni tie ”laittomuuden ihmisen” eli antikristuksen ilmestymiselle. 2 Tessal. 2. luvussa mainittu ”estävä tekijä” poistui ja laittomuus pääsi valtaan eli suuri luopumus tapahtui. Se oli estävä tekijä. = Luopumus apostolisesta uskosta ei voinut tapahtua apostolien elinaikana eikä antikristus voinut sen tähden vielä silloin ilmestyä. ”Pylväskristityt” pitivät yllä oikeaa opetusta ja järjestystä. Gal. 1:8,9. ja 2:4,5,9. Ilm. 3:12. / Matt. 16:18. Tosin uskosta luopuneita ja Jeesuksen vastustajiksi muuntuneita antikristuksia ilmaantui jo alkuseurakunnan aikana. 1 Joh. 2:18,19.
– On huomattava, että mainitessaan uuden liiton temppelin Paavali aina tarkoittaa Jumalan seurakuntaa. Apt. 18:8/ ”Vai ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli…” 1 Kor. 3:16,17; 6:19. Hebr. 3:6. ym. Tämän asian oikein ymmärtäminen avaa meille mm. 2 Tessal. 2. luvun, jossa mainitaan uuden liiton temppeli. Se on elävistä kivistä rakentuva seurakunta: ”Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi…” 1 Piet. 2:5.
Hajottakaa maahan tämä temppeli (näkyvä Salomon temppeli), niin minä pystytän sen kolmessa päivässä… Mutta Hän puhui ruumiinsa temppelistä.” Joh. 2:19-22. Näin tapahtui. ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Apt. 17:24.
Raamattu antaa meille ehdottoman ohjeen: ”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä.” 1 Joh. 2:24. Siitä opetuksesta sivuun meneminen on siirtymistä antikristillisen hengen vaikutuspiiriin ja luopumukseen.

”…niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” 1 Joh. 2:18. Siinä on Johanneksen profetia, joka ulottuu meidän aikaamme asti: Monta antikristusta on ilmestynyt tuon profetian jälkeen. Antikristus ei siis ole ainoastaan yksi lopunaikana ilmestyvä ”suuri” henkilö. Antikristuksia on ollut kautta vuosisatojen (= paaveja, kardinaaleja, piispoja, pappeja yms. sokeita sokeiden eksyttäjiä), jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja luopuneet raamatullisesta kristinuskosta. Tämä luopumuksen antikristillinen aika huipentuu ja päättyy lopunajan pääantikristukseen ja Jeesuksen takaisin tuloon.
Antikristuksia ovat olleet myös kaikki ne, jotka poiketen alkuperäisestä kristinuskosta ovat perustaneet uusia kirkkokuntia, joita sanovat seurakunniksi. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme (apostolisessa uskossa) pysyneet; mutta heissä oli käyvä ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.” 1 Joh. 2:19. 2 Joh./7-11.
”Meistä lähteneet” tarkoittaa, että kaikki antikristukset ovat lähteneet kristinuskon pohjalta. He ovat harhautuneet alkuperäisestä kristinuskosta ja elävän Jumalan seurakunnasta. Tämän asian edessä voimme sulkea pois esim. sellaiset väitteet, että Muhammed, Hitler tai joku muu maallinen hallitsija voisi olla antikristus.

Paavin julistautuessa kristikunnan korkeimmaksi auktoriteetiksi hän otti itselleen paikan, joka kuuluu ainoastaan Herralle Jeesukselle Kristukselle. ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” 1 Tim. 2:5. Vain Jeesus on korkein auktoriteettimme, ja vain Hän voi antaa syntimme anteeksi. Seurakunnassa tulee olla paikallinen vanhimmisto (Tiit. 1:5), jonka yläpuolella ei ole ylempiä virkanimityksiä.

Jokainen paavi on ollut ja on antikristus.

Paavius alkoi kirkossa, jossa (ikävä kyllä) oli mukana myös oikeita uskovia. Heidän keskeltään alkoi nousta itsensä korottavia luopiokristittyjä. Tuo kehitys päätyi lopulta paavin valintaan, joka on ihmistoimilla korotettu kaiken jumalisuuden yläpuolelle. Dan. 7:15-27. 2 Tess.2. Historia osoittaa, että tuo luopioiden pahin ilmentymä, paavi, oli lähes koko maailman valtias. Lopunajan antikristus-paavi on samoin saava suuren poliittisen vallan uskonnollisen vallan lisäksi. Merkkejä on jo näkyvissä. ”Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” 2 Tessal. 2:9-12.

Room. 16:17-18 selittää mm. mitä ”valheen kaikella voimalla” merkitsee: ”Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet (= apostolisen ajan oppi); vetäytykää pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet.”

Kirkon kieroutuneet opit menevät eteenpäin valheen voimalla, kun niitä esittävät hyvän esiintymistaidon omaavat kaunopuhujat, jotka osaavat suloisilla sanoillaan liehakoida ja liikuttaa ihmisten tunteita. Mutta Raamattu siis varoittaa sellaisista: ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.” Matt. 7:15-23.
Mutta pitää myös muistaa, että samoin kuin paimenissa on susia, on niitä myös laumassa. 2 Kor. 11:13-15.

Valtion ja porttokirkon johtaja !

Paavi on Vatikaanin valtion johtaja, jota mm. EU:n petovaltioliittoutuman johtajat mielellään kuuntelevat. Tämä kuuluu lopunajan tapahtumiin. Paavissa toteutuvat kaikki Raamatun osoittamat merkit antikristuksesta. Hän on julistanut olevansa kristikunnan ylin auktoriteetti. ”…korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan…” 2 Tessal. 2:4. Tuo laittomuuden ihminen, joka ei pysynyt apostolisessa uskossa, ASETTUI Jumalan temppeliin (1 Kor. 3:16) eli seurakunnan keskuuteen eksyttämään oikeitakin kristittyjä.
Mutta kiitos Jumalalle! Meidän Herramme on ”läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika.” Hebr. 4:14. Emme tunnusta samaa Jumalaa kirkkokuntien kanssa.

Videossa opetus antikristuksesta:


Tempaus tapahtuu julkisesti!

Jeesuksen julkinen tulemus ja uskovien tempaus Hänen tykönsä on yksi ja sama tapahtuma. Salainen piilosilla olo ja hiippailu ei kuulu Jeesuksen tapoihin. Kaikki ihmiset näkevät kuinka Jeesus tulee loistossaan. ”… Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.Apt. 2:20. ”Katso, Hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä Hänet.Ilm. 1:7.

Jeesuksen takaisin tulo on oleva antikristuksen ja sen uskonnollisten joukkojen kauhu. He yrittävät silloin vedota kristillisyyteensä, kuinka olivat toimineet Jeesuksen Nimessä: ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.’” Matt. 7:22-23.
Jeesuksen tulemuksessa pienet ja suuret antikristukset surmataan Hänen ”tulemuksensa ilmestyksellä”. 2 Tes. 2:8. Ja tässä Raamatun opetuksessa on siis kysymyksessä ”meidän kokoontumisemme Hänen tykönsä”. 2 Tess. 2:1. Se on se päivä, jolloin Jeesus tulee kirkkaudessaan ja meidät ”temmataan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin”. 1 Tess. 4:17. Ilm. 19:11- 20:15. ”Sinä päivänä sanotaan: ”Tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme, Hän pelastaa meidät. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka Hän toi!” Jes. 25:9.
”… silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” Matt. 24:30. ”Katso, Herra tulee kymmenientuhansien pyhiensä kanssa.” Juuda / 14. Kaikki ihmiset näkevät, kuinka me muutumme kirkastetuiksi pyhiksi, Jeesuksen kaltaisiksi. Ilm. 1:7. 1 Joh. 3:2; 1 Kor. 15:49-54. Filip. 3:20,21. Olemme silloin ”kuin enkelit Taivaassa”. Matt. 22:30. Eikä meillä siellä ole enää maallista tomuruumista. 1 Kor. 15:50. Silloin on suurin uskovien kokous. 2 Tes. 2:1. Kaikkien aikojen pelastuneet ovat silloin koolla täysimääräisenä ”valkopukuisten joukkona”. Ilm. 7:9,10.

Eräille Jeesus tosin tulee yllättäen, ”kuin varas yöllä”. ”Mutta te veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas.” 1 Tessal. 5:4. ”Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas…” Ilm. 3:3. Jeesus tulee siis pimeydessä oleville valvomattomille yllättäen eli ”kuin varas yöllä”. Meillekin Hänen tulemuksensa kyllä on yllättävä tapahtuma. Ei kuitenkaan odottamaton. Mehän odotamme Häntä joka päivä. ”Sinä päivänä sanotaan: Katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan; tämä on Herra, jota me odotimme: iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka Hän toi.” Jes. 25:9. ”Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, Hänen käsivartensa vallitsee. Katso, Hänen palkkansa on Hänen mukanansa, Hänen työnsä ansio käy Hänen edellänsä.” Jes. 40:10.


Jeesuksen tulemus ja ns. uskovien ylöstempaus ovat yksi ja sama tapahtuma.

Jeesus varoittaa uskomasta salaiseen ylöstempaukseen:
”Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.”
Matt.24:23-27. ”Kaikki silmät saavat Hänet nähdä, niidenkin, jotka Hänet lävistivät.” Ilm. 1:7.
Jeesuksen tulemus on siis näkyvä tapahtuma sekä eläville että kuolleille.

Jumalan seurakunta eli pelastettujen joukko nousee antikristillisestä ahdistuksesta Herran iloon, Karitsan valtaistuimen eteen. 1 Tessal. 4:13-18. Silloin antikristuksen valta loppuu ja se heitetään tulijärveen. Ilm. 19:20 – 20:15. ”Hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä” (Juuda 14) taivaan enkelien kanssa. Matt. 24:30,31.
Me siirrymme ”pyhien leiriin” ”yläilmoihin”. Ilm. 20:9. / 1 Tess. 4:17. Ympäri maailman näkyvät Jumalan pyhien joukot, jotka ovat ”yläilmoissa” Herran Jeesuksen tykönä kirkastetuissa ruumiissaan. Emme katoa johonkin mystiseen piilopaikkaan, vaan jäämme kaikkien maailmaan jääneiden ihmisten ihmeteltäviksi ”yläilmoihin”. 1 Tessal.4:13-18. Pysymme siitä lähtien aina Jeesuksen tykönä.

Oikean Jumalan seurakunnan vainooja.
Antikristillisten järjestelmien kautta on oikeita uskossa olevia aina vainottu ja surmattu. Jumalan seurakunnan historia onkin pääosin marttyyrien historiaa. Roomalaisilla areenoilla meitä kidutettiin, vainottiin, heitettiin petojen eteen, poltettiin rovioilla yms. Meikäläisiä on vainottu ja tapettu suuria joukkoja kirkollisen uskonnon kautta. vrt. Ilm. 17:6.
Tänä aikana meitä vainotaan ja kidutetaan Kiinassa ym. kommunistimaissa sekä islamilaisissa maissa. Vainot ovat siis tämänkin päivän todellisuutta.
Uskonnollinen, antikristillinen maailma vihaa edelleenkin elävässä uskossa olevia. Mutta miksi? – Löydämme vastauksen, kun muistamme, että saatana on ennen muuta uskonnollinen, uskonnollisten riivaajajoukkojen johtaja ja korvikeuskonnon (kirkon) perustaja. Se vihaa elävässä uskossa olevia Jumalan lapsia, jotka turvaavat Jeesuksen veriuhrin ansioon sekä ottavat Raamatun opetukset tosissaan.
Uskosta osattomat ihmiset taas ovat useinkin meitä kohtaan myötämielisiä. Meidän seurakuntamme alkuvaiheesta sanotaankin: ”… kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” Apt. 2:47.

Edellä mainittujen vainojen ja ahdistusten tähden kokonaisseurakunnasta eli kaikista aidoista kristityistä voidaan lopussa sanoa: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat.” Ilm. 7:14. Apt. 14:22. ”Maailmassa teillä on ahdistus.” Joh. 16:33. ”Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura…” 1 Piet. 5:8.
Uskonnolliset (mm. kirkkoihin kuuluvat) ihmiset vainoavat oikeita kristittyjä. ”Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun Nimeni tähden, koska he eivät tunne Häntä, joka on minut lähettänyt.” Joh.15:21.Siinä onkin eräs suuri ahdistustemme syy. Meitä vainotaan Jeesuksen Nimen ja alkuperäisen kristinuskon tähden.
Tänä aikana meitä ei Suomessa fyysisesti tapeta, mutta uskonnollinen eksytys (vaino) on sitäkin pahempaa. Valheopit kasvavat ja leviävät varsinkin kansankirkon toimesta. Kirkko muotomenoineen, lapsikaste ym. sakramentit, rippikoulu ja papin suorittamat siunaamiset ovat tulleet elävän Jeesuksen tilalle. Näin ihmiset turvaavat epäjumaliin.

Kaksi joukkoa ?
Olemme tottuneet uskomaan, että on ainoastaan kaksi ihmisjoukkoa: uskossa olevat ja uskosta osattomat, pimeyden lapset ja valkeuden lapset. Ef. 5:8. 1 Tess. 5:8. Ihmiskunta on siis jakaantunut kahteen leiriin. Mutta siitä huolimatta meidän on huomioitava siinä välissä olevat antikristuksen joukot eli uskontojen eksyttämät ihmisparat. He ovat uskosta osattomiin kuuluvia siinä mielessä, että heidän päämääränsä on sama kadotuksen tulijärvi: ”… joutuvat kadotukseen, koska eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua.” 2 Tes. 2:10,11.
Uskonnoista kokonaan irti olevat ovat pääasiassa evankelioimiskohteemme. Mutta toivomme myös antikristuksen joukoista eroavia jäseniä Kristuksen ruumiiseen.
On siis kaksi tietä ja kaksi päämäärää. On vain kaksi ylösnousemusta. Apt. 24:15 sanoo: ”Pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus …, sekä vanhurskasten että väärien” Samaa sanoo Ilm 20:4-6: ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”
Vanhurskaat pyhät eli uskossa olevat, poisnukkuneet sekä meidät elossa olevat, temmataan Jeesuksen tykö Hänen tulemuksessaan. Uskosta osattomat herätetään viimeiselle tuomiolle vasta 1000 –vuotisen valtakunnan jälkeen. Ilm. 20:11-15.

Heräämisen aika on alkanut.
1800 –luvulta lähtien on kuulunut yhä selkiintyvä huuto: ”Katso, Ylkä tulee!” Olemme siirtyneet lopunaikaan. Jeesuksen tulemusta ennakoivat merkit ovat siis paljolti tapahtuneet. Antikristus on ilmestynyt. Israel on omassa maassaan. Hesek. luvut 36-39. Pian juutalaiset lausuvat viimeisen lopunajan merkin: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran Nimeen!” Matt. 23:37-39 ja Room. luvut 9-11. He ottavat kansakuntana vastaan Messiaansa Jeesuksen. Hoosea 3:5; Room. 11:26 ym…
Lopunajan suuri kokoava herätys on tapahtuva rakkauden ja totuuden koalitiossa. Rakkaus ”ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.” 1 Kor. 13:6.
Jumalan kansa on nyt lähtemässä ulos Baabelin porttokirkosta. Ilm. 18:4. Lamput (=uskonelämä) laitetaan kuntoon ja otetaan Pyhän Hengen öljyä lamppuihin; ja lamput (= uskossa olevat ihmiset) laitetaan lampunjalkaan (=seurakuntaan). Matt. 25:6-13. Matt. 5:15,16. Ilm. 1:20.
Nyt julistamme aitoa ja vanhinta pelastusevankeliumia Jeesuksesta ja ristin veren armosta. Tätä saarnaamme maailman vanhimmasta seurakunnasta. Jeesus pelastaa ja parantaa sekä täyttää Pyhällä Hengellä.

Huuto kuuluu nyt Jumalan seurakunnasta:
Jeesus tulee!”
Seurakunta vastaa:
Aamen! Tule, Herra Jeesus!”
Maran ata!

Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi minut ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä!” Jes. 8:11.

Aihetta käsitteleviä linkkejä:
Siionin vuori hengellisesti
Milloin tempaus on?
Lopunajan herätys
Baabelin sekauskonto

Siunausterveisin,
Weijo Lindroos
Turku