Taivassanomat 1/2019

RAAMATULLISEN USKONELÄMÄN RAKENTAMINEN.

Aloitus nollapisteestä.

Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:2.

Kristillisen elämän nollapiste tarkoittaa elämämme nollaamista siten, että puramme pois omat sekä uskonsuuntien meihin istuttamat ihmismielipiteet. ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13. Se tarkoittaa, ettei meillä ole uskonnollisia mielipiteitä mistään asiasta. Meillä ei ollenkaan ole mitään uskontoa tai ideologiaa. Olemme tyhjiä astioita. Siihen nolla-tilaan otamme vastaan pelastuksen, jonka Jeesus valmisti sijaisuhrillaan Golgatan ristillä. Annamme elämämme Hänelle ehdoitta. Ja Hän lupaa: ”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” Joh. 6:37. Matt. 11:28-30. Jeesus ja Hänen pelastyönsä on kaiken hyvän perustus. 1 Kor. 3:11. Ottaessamme vastaan Jeesuksen, tulee Pyhä Henki asumaan sydämeemme. Hän täyttää puhdistetun sydämemme ja alkaa johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Joh. 16:13. Raikkaat taivaan tuulet puhaltavat elämästämme pois loputkin roskat, synnit ja uskonnolliset opetukset, tavat yms. Elämäämme jää ainoastaan Jeesus ja Hänen antamansa pelastus, ristin täytetyn työn armo. Olemme nollassa. Mutta Jeesus on elämämme ykköshenkilö. Nollan eteen on tullut ykkönen, joten olemme Hänessä täysiä kymppejä.

Alamme nyt rakentua ”pyhimmän uskon perustalle” (Juuda 1:20) ottaen vastaan perustavaa laatua olevat ”Kristuksen opin alkeet”. Hebr. 6:1,2. Se tarkoittaa, että teemme parannuksen synneistämme ja annamme kastaa itsemme raamatullisella upotuskasteella Jeesuksen nimeen. Näin olemme ikuisesti kestävällä Siionin vuoren perustalla (Psalmi 121. Hebr. 12:22) ”apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus.” Efes. 2:20. Rakennamme hengellisen elämämme rakennusta asia kerrallaan ottaen vastaan ja eläen Raamatun opetuksia todeksi.

Nollapisteen opetus löytyy Efes. 4:22-24:
”Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.”
Siis vanha ihminen synnin täyttämine ajatusrakennelmineen pitää ensin riisua pois ja sitten pukea päälle uusi ihminen vain RAAMATUSTA NOUSEVINE ASIOINEEN JA KÄSITYKSINEEN. Jeesus täyttää meidät Pyhällä Hengellä vuodattaen sydämiimme Jumalan rakkauden. Room. 5:1-5. Ja sitten ”meillä on Kristuksen mieli”. 1 Kor. 2:16. ”He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” Ilm,. 7:14. Ei olisi sopivaa pukea valkeita vaatteita vanhojen likaisten ryysyjen päälle.

Raamatun lukemisen tulee olla jokapäiväinen elämämme sisältö. ”Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan.” Psalmi 119:11. 1 Tim. 4:12-16. Tämä pitää elämämme raamatullisessa kurssissa matkalla kohti ikuista kotisatamaa.

Meidän on osattava jatkossakin olla irti ihmismielipiteistä ja sieltä nousevista uskonnollisista järkeisopin selitysmalleista. Kol. 2:8. 2 Piet. 1:19-21. Esimerkiksi kirkkoisien laatimat katekismukset, uskontunnustukset, kirkkokäsikirjat yms. Raamatun ulkopuoliset ihmisopit ovat esteenä Raamatun ymmärtämiselle. Tarvitsemme kyllä tervettä Raamatun opetusta Pyhällä Hengellä täytettyjen ja kasteella käyneiden uskovien saarnoista ja opetuskirjoituksista. ”Kuinka minä voisin ymmärtää, jos kukaan ei minua opasta?” Apt. 8:31. Meidän on vain opittava tarkistamaan, ovatko AIHEET JA OPETUKSET RAAMATUSTA ja opettajat aitoja kristittyjä. Matt. 22:29. Ihmisten selitykset tukkivat ymmärtämistä. Muun muassa lopunajan tapahtumien ymmärtäminen aukenee Raamatusta sitä enemmän, mitä vähemmän luemme ihmisten- ja uskonsuuntien selitysteoksia.

Meidän tulee etsiä jokaisesta tutkittavasta Raamatun aiheesta ensin esille selkeästi ymmärrettävät Raamatun kohdat, joiden yhteyteen asetamme vaikeammin tulkittavat opetukset. Siitä kokonaisopetuksesta käsin voimme lopulta koota hengellisen elämämme palapelin valmiiksi kaikkine osa-alueineen. Ja näin voimme olla Pyhän Hengen johdattamia raitishenkisiä terveitä kristittyjä. Room. 8:14.

”Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Pidä huolta lukemisesta, kehottamisesta ja opettamisesta, kunnes minä tulen. Älä lyö laimin armolahjaa, joka sinulla on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, kun vanhimmat panivat kätensä sinun päällesi. Huolehdi näistä kaikista ja elä niissä, jotta kaikki näkisivät edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.” 1 Tim. 4:12-16.

Tervetuloa Turkuun hengellisiin tilaisuuksiin.

W.L.