Taivassanomat 1/2018

Paavali ym. alkuseurakunnan apostolit.

Jeesus kutsui Paavalin historiallisesti merkittävään tehtävään ”teidän pakanain apostolina” ja Jumalan seurakunnan rakentajana. Room. 11:13. / Apt. 9:1-22. 20:17-38. 22:1-24. 26:9-23.
Miten Paavali sai suuren tehtävänsä olla erikoisapostoli?

Ensiksikin, Paavalin uskoon tuleminen Damaskon tiellä oli Jumalan suuri ihme ja historian ainutlaatuinen tapahtuma. Apt. luvut 9, 22 ja 26. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi hänelle Damaskon tiellä antaen kehotuksen: ”Mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tehdä.” Apt. 9:6. Jeesus ei siinä antanut Paavalille tehtävää, vaan kehotti häntä menemään Damaskon kaupungin uskovien luo. Niin hän teki. Ja Damaskoksessa opetuslapsi Ananias sanoi hänelle: ”Nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi Hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt. 22:16. Paavali siunattiin seurakunnassa kätten päällepanemisen kautta, ja hän ”otti kasteen”. Apt. 9:18. ”Ja kohta hän saarnasi Jeesusta, julistaen, että Hän on Jumalan Poika.” Apt. 9:20. Hänet siunattiin ja kastettiin siis seurakunnan yhteydessä. Ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Apt. 9:17,18. Siitä alkoi Paavalin siunauksellinen toiminta Jumalan valtakunnan työssä. Myöhemmin seurakunta Antiokiassa siunasi hänet apostolin virkaan, johon Jeesus oli hänet kutsunut. Apt. 13:1-4. / Gal. 1:1. Tämä tapahtui Pyhän Hengen vaikutuksesta, koska seurakunnassa toimi profetoimisen armolahja: ”Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: ”Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.” Silloin he paastosivat ja rukoilivat, ja he panivat kätensä heidän päälleen ja antoivat heidän mennä. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät ..” Apt. 13:2-4. Siellä tuli selkeä profetia, jonka kautta Paavalin apostolintehtävä alkoi toimia käytännössä. Tällä tavalla Paavali sai kutsumuksensa, josta myöhemmin totesi, ettei hän ole saanut tehtäväänsä ihmisten kautta. Gal. 1:1,11,12. Pyhä Henki johdatti ja sai kaiken aikaan. Mutta se tapahtui siis uskovien yhteydessä.

– Vaikea tilanne on, ettei nykyisin kaikilta paikkakunnilta löydy raamatullista seurakuntayhteyttä, jossa siunattaisiin ja kastettaisiin uskoon tulleita ilman jäsenkortistoihin liittämistä. Mutta voit tulla Turkuun kasteelle ja siunattavaksi.

Paavalin tehtävään kuului kunnioitettava arvoasema olla Raamatun kirjoittajana. Hänen 13 opetuskirjettään ovat osa Jumalan Sanaa. Niiden vääristäminen johtaa pelastuksen menettämiseen. Näin vakuuttaa mm. Gal. 1:8, 9, 13-16. ”Kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.” 1 Tess. 2:13-16. 2 Piet. 3:15,16. 2 Tim. 3:16. ”Vaikuttaa teissä, jotka uskotte” –tarkoittaa, että Raamatun opetukset saavat ihmisessä aikaan sisäisen ja ulkoisen muutoksen, juurtumisen Jesukseen sekä Hänen puhtaaseen mielenlaatuunsa. Pyhityselämä alkaa virrata spontaanisti niin, että ”Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen.” Filip. 2:13. Näin alkavat edelleenkin tehtävät ja armoitukset toimia Jumalan valtakunnan työssä. Pyhä Henki ohjaa niin, että saamme ihmetellen löytää itsemme tekemästä Hänen työtään.

Ihmiset voivat pelastua ainoastaan sen evankeliumin kautta, jota Paavali julisti, ”jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin”. 1 Kor. 15:1,2. ja 2 Tess. 1:8,9 ja 2:10,11.

Alkuseurakunnan apostolien opetukset ovat Jeesuksen omia opetuksia, joihin pätee mm. Ilm. 22:18,19. Samaa Jumalan Sanaa ovat siis kaikki Raamatun 66 Kirjaa.
Jeesus opetti, että ristintyön jälkeen Pyhä Henki tulee jatkamaan Hänen aloittamaansa työtä: ”Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” Joh. 14:25,26. 16:13-15. Näin sitten myös tapahtui. Pyhä Henki teki perustavan opetustyön ensimmäisten apostolien kautta. Apt. 2. / 1 Kor. 3:11. Nyt Hän tahtoo uudestaan johdattaa Jumalan kansan siihen samaan, ”kaikkeen totuuteen”, pysymään Jeesuksen ja ”apostolien opetuksessa” sekä ”keskinäisessä yhteydessä” niiden kanssa, jotka ovat ottaneet vastaan pelastussanoman sekä antaneet kastaa itsensä. Pysymme alkuseurakunnan kautta annetuissa apostolien opetuksissa ja olemme saman Pyhän Hengen johdatuksessa sekä heidän aloittamassaan toimintamallissa, ”jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?” Hebr. 2:3,4.
”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, NE kastettiin, ja niin HEITÄ lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja HE pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42. 2 Kor. 5:19-6:1. 10:32-34. Samassa yhteydessä olemme.
Tällä tiellä voimme ”oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.” Efes. 3:19.

Raamatun kaanon.
Raamattu sekä kristillinen seurakunta kaikkine tarvittavine oppeineen ja toimintamalleineen oli valmis apostolisena aikana noin vuonna 100 jKr. Sen aikaiseen malliin meitä nyt kutsutaan takaisin. Sivuutamme siis kaikki 2000. vuoden aikana syntyneet uudet uskonnot, kirkot yms. Jatkamme siitä, mihin apostolit jäivät.
Raamatun opetuksiin, mm. Paavalin kirjeisiin, ei kenelläkään ole ollut oikeutta tehdä muutoksia, vaan pyhät Kirjoitukset ja alkuperäinen seurakuntamalli kaikkine opetuksineen on pidettävä muuttumattomana. 1 Kor. 1:2,10. ja 12:27. Room. 16:17,18. ”Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.” Jes. 40:8.
Vanhan testamentin kokoaminen tapahtui jo ennen septuagintan valmistumista (noin 250 eKr.) tai ehkä jo Esran aikana. Uuden testamentin 27 Kirjoitusta olivat koossa apostolisena aikana. Kirkon tekemä myöhempi kanonisointi vahvisti jo olemassa olevan Raamatun kokoonpanon.
Uuden liiton seurakunnan opetukset syntyivät aikajanalla Pyhän Hengen kasteesta (Apt. 2.) vuonna 33 jKr. apostolien ajan päättymiseen, noin vuoteen 100 jKr. Sinä aikana Jumalan seurakunta sai opetukset mm. Pyhän Hengen jakamista armolahjoista, seurakuntaviroista, vesikasteen merkityksestä, pyhityksestä, ehtoollisen vietosta, yms. Kristuksen opeista. Hebr. 6:1,2. 1 Kor. 11:17-34. Ne annettiin pääosin Paavalin toiminnan kautta. Myös vanhan liiton Kirjoitukset saivat silloin täyttymyksen valon. 2 Kor. 3:14-18. Seurakunta oli ennen Paavalin opetuskirjeitä monenlaisten syntien ja opintuulten heiteltävänä. Efes. 4:11-16. Paavalin tehtävään kuului avata ”heidän silmänsä”. Apt. 26:18.
Lopulta apostolit nukkuivat pois. Viimeisenä heistä Johannes. Siinä vaiheessa kristinuskon kehitys päättyi. Seurakunta oli valmis levitettäväksi ”kaikkeen maailmaan”. Mark. 16:15,16. Raamatun lopussa on piste. Kristinusko oli syntynyt ja saanut kaiken tarvittavan sisällön. Tässä muodossa oleva valmis apostolinen kristinusko on ainoa Jumalan antama mahdollisuus kristittyjen raamatulliselle yhteydelle.

Alkuajan kristityt korostivat Jumalan Sanan pysyviä opetuksia, joita Pyhä Henki antoi apostolien kautta. ”Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.” 1 Piet. 1:25.
Pietarikin kirjoitti kaksi opetuskirjettä: ”Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet.” 2 Piet. 3:1,2.
”Lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne.” 2 Piet. 3:15-17.

Jumala tahtoo kaikkien omiensa olevan nyt mukana tässä historiallisesti merkittävässä rakkauden käskyn toteuttamisessa,”että he olisivat täydellisesti yhtä!” (Joh. 17:23. / Joh. 13:34,35) apostolisessa uskossa.

Oletko mukana?
” .. kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52.

Siunausta meille
t. Weijo Lindroos