Raamatun todistus kasteesta

Kaste upottamalla: Room. 6:3-5; Kol. 2:12;
1 Kor. 10:1-2; 1 Piet. 3:20-21; Apt. 8:37,38 ja 39; Joh.3:23.

Jeesuksen Kristuksen kaste esimerkkinä:
Matt. 3:13-17; Mark.1:9,11; Luuk. 3:21.

Kastekäsky: Matt. 28:18-20; Mark. 16:15-16.

Ensimmäinen kristillinen kaste helluntaipäivänä: Apt. 2:37-42.

Filippus kastoi Samariassa: Apt. 8:5, 12, 13.

Hoviherran kaste: Apt. 8:35-39.

Paavalin kaste: Apt. 9:18; Apt. 22:16.

Kornelius ja hänen ystävänsä kastetaan: Apt.10:47-48.

Paavali kastoi Korinttossa: Apt.18:8; 1 Kor.1:16;
1 Kor. 16:15.
Uskoon tulleitten kaste Efesossa: Apt. 19:1-6.

Paavalin selvitys kasteesta: Room. 6:3-5; Kol.2:12; Efes. 4:5; 1 Kor.12:13; Gal. 3:27; 1 Kor.15:29.

Hebrealaiskirjeen maininnat kasteesta: Hebr. 6:1-2; 10:22.

Pietarin lausunto kasteen olemuksesta: 1 Piet. 3:21.

Mihin Nimeen kastettiin: Apt. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 1 Kor. 1:15; Kol. 3:17.

Fariseukset tekivät Jumalan aivoituksen tyhjäksi kasteen hylätessään: Luuk. 7:29-30.

Perhekuntien kasteet:
Apt.10, Kornelius:  Koko perhekunta tuli uskoon eli pelastui Pietarin sanojen kautta (Apt.11:14). ”Nyt olemme siis tässä kaikki kuullaksemme, .. mitä Herra on käskenyt sinun puhua” (10:33).
”… tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat” (10:44).
Ja Pietari käski kastaa ne, jotka olivat saaneet Pyhän Hengen niin kuin hekin (10:47-48), ja siis puhuneet kielillä (10:46).

Apt. 16:12, Lyydia:
Lyydia ja naiset kuuntelivat (16:13-14). Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin puheesta (16:14).
”… hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: Jos te pidätte minua Jumalaan uskovaisena..” (16:15).

Veljet Lyydian huoneessa rohkaisivat apostoleja (16:40).

Apt. 16:27, Vanginvartija: ”Mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?” (16:30).
”Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä KAIKILLE, jotka hänen kodissansa olivat” (16:32).
”… hän ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta (16:33). ”… riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi” (16:34).

Apt. 18:8, Krispus: Paavali puhui synagoogassa (18:4) ja todisti, että Jeesus on Kristus (18:5). ”Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan, ja myöskin monet nkorinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin” (18:8).

1 Kor. 1:16, Stefanas:
”Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan” (1 Kor. 1:16).
”Te tunnette Stefanaan perhekunan…, he ovat antautuneet pyhien palvelukseen (1 Kor. 16:15).

Seuraaville riveille sopii merkata Raamatun kohdat sylilasten kasteesta: