Raamatun opettama pelastuksen tie

LIITY JEESUKSEEN JA ALA ELÄÄ YHDESSÄ HÄNEN KANSSAAN. Näin olet liittynyt pelastettujen joukkoon.

Armon evankeliumi.
Seurakuntamme alusta asti on Jumalan tahto ollut muuttumaton. Hän itse on säätänyt armollisen pelastuksen tien, jota kukaan ei ole oikeutettu muuttamaan. Suuressa rakkaudessaan Hän myös pitää kiinni siitä, että vain Hänen avaamastaan ovesta voidaan käydä sisälle pelastukseen. ”Minä olen ovi” sanoo Jeesus. Joh. 10:9. Hän tahtoo pelastaa sinut!
Ihmissielun pelastuminen tapahtui alussa samalla tavalla kuin se tapahtuu edelleen:
Kuullessamme ilosanoman Jeesuksesta ja Hänen sijaisuhristaan Golgatan ristillä, tulimme synnintuntoon. Jumalan hyvyys alkoi vaikuttaa ja vetää puoleensa niin että halusimme saada armahduksen. Room. 2:4. Tunnustimme katuen syntimme Hänelle ja otimme vastaan Jeesuksen Kristuksen pelastajaksemme. Näin tulimme uskoon, ja teimme rehellisen parannuksen synneistämme. Sen jälkeen meidät kastettiin upotuskasteella vedessä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Tätä kaikkea hyvää Jumala tarjoaa edelleen jokaiselle ihmiselle. Jeesus tahtoo siis armahtaa myös sinut. Hän tahtoo pelastaa sinut Taivaaseen. Se edellyttää syntien anteeksi saamista. Se on uskoon tulemisen pääsisältö. Mikään synti ei pääse Taivaaseen.
Pelastuksen vastaan ottamisessa tapahtuu liittyminen Taivaan Herraan, Jeesukseen Kristukseen. Syntielämä jää taakse. Kiitos Jumalalle! On suurta armoa, että saimme kuolla synnin olotilalle.
Anna sinäkin elämäsi Jeesukselle! Hän odottaa sinua.

Uskoon tulossa Taivaan ELÄMÄ virtasi meihin. Pyhä Henki tuli sydämeemme tuoden meihin Jumalan Elämän. Tämä Elämä tunkeutui sisäiseen ihmisemme kaikkiin kerroksiin. Näin saimme uudestisyntyä Pyhästä Hengestä. ”Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3-5. ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9. Uudestisyntyminen on siis sitä, että synnymme Taivaasta tulevasta Elämästä, Pyhästä Hengestä. Ilman tätä uudestisyntymistä et sinäkään voi päästä Taivaaseen. Room. 8:9. Uskoon tuleminen ei ole siis pelkkä opinkappale. Mutta Jumala tahtoo armahtaa sinut! Jeesus on ottanut päällensä sinulle kuuluvan rangaistuksen ja sovittanut syntisi. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha!” Jes. 53:5. Näin Jeesus teki kaiken valmiiksi sijaiskärsimyksellään. ”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.” Luuk. 14:17. ”Tulkaa minun tyköni!” Hän sanoo. Matt. 11:28-30.
Uskoon tuleminen on siis siirtymistä kuoleman syntitilasta taivaalliseen elämään, armon tilaan ja Jeesuksen ylösnousemuselämän yhteyteen, Pyhän Hengen johdatukseen. Room. 6. luku, varsinkin jakeet 4,11,22,23.
Uskoon tullut ei enää tarvitse kirkkovuoden tekestejä tai kirkon keksimiä päivän tunnussanoja. Meille riittää Pyhän Hengen johdatus. Hän antaa Sanan aueta ymmärryksellemme aina kun alamme lukea Raamattua. Hän saa meidät avaamaan Kirjan oikeasta paikasta.

KASTE
Uskoon tulossa ja sen jälkeisessä upotuskasteessa meidät irrotettiin Aadamin suvun jäsenyydestä. Kaste tapahtui uuden Herramme, Jeesuksen nimeen. Nyt olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Emme enää Aadamissa. Uudestisyntymisessä syntitila muuttui armon tilaksi. Ja sitten: ”Meidät on yhdessä Hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät näin on yhdistetty Hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä Hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa.” Room. 6:4,5,11. ”Uskon kautta Jeesuksen vereen” sydämemme puhdistettiin. Room. 3:25.
Mitä siis teemme vanhalle synnissä rypeneelle ihmisellemme? Se pitää haudata kasteen hautaan: ”Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt. 22:16.
Lähetyskäskyn antamisen jälkeen Raamatussa EI ole esimerkkiä tai opetusta, että joku uskoon tullut olisi jäänyt kastamatta. Ja lapsikastettahan ei silloin tunnettu. Sellaista ei edelleenkään tule noteerata kasteeksi.
Raamatullinen kaste kuuluu erottamattomana osana alkuperäiseen evankeliumiin. Mark. 16:16. Esim. Filippos julisti evankeliumia Kandaken hoviherralle ja kertoi sen yhteydessä kasteelle menemisestä. Mistä hoviherra muuten olisi tiennyt kysyä: ”Tässsä on vettä, mikä estää kastamasta minua?” Apt,. 8:36. Ja jae 37 sanoo, ettei mitään estettä ole, jos hän uskoo, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika. Apt. 37,38,41. Ihminen pelastuu siis uskomalla Jeesukseen Kristukseen Raamatun opettamalla tavalla ja ottamalla Hänet vastaan Pelastajakseen (2 Kor. 6:1,2), sekä hylkäämällä syntielämänsä (Luuk. 24:47) ja tulemalla kasteelle. Apt. 10:48. Apt. 17:30. Ja sitten alkaa siunattu elämä ristin kaidalla ja valoisalla tiellä. Raamatun opetukset tulevat rakkaiksi. 2 Tess. 2:10,15.
KRISTITYT
Edellämainitulla tavalla uskoon tulleet ja kastetut ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Ja vain opetuslapsiksi tulleita sanotaan kristyiksi. Apt. 11:26. Meille annetaan Raamatussa kehotus: ”… ylistäköön tästä nimestään Jumalaa.” 1 Piet. 4:16. Opetuslapsi on sellainen, joka on ottanut vastaan Opettajansa kaikki opetukset sekä alkanut toimia niiden mukaan ja elää yhdessä Jeesuksen kanssa.
Raamattu ei nimitä kastamattomia kristyiksi.
Meistä kristityistä sanotaan:
”Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa.” Kol.3:3.
”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus (uudestisynynyt). Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2Kor.5:17 / Apt. 18:8.
”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa.” 1Kor.15:22.
”Jumala on herättänyt meidät yhdessä Hänen kanssaan ja asettanut yhdessä Hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa.” Ef. 3:6,7.

Olemme saaneet armon kuolla pois synnistä tullessamme Jeesus-Oven kautta sisälle Jumalan ELÄMÄÄN. Joh. 10:9. Näin tapahtui liittoutumisemme Jeesuksen- sekä koko taivaan kanssa.
”Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.Room.6:22,23.
Pelastuksen saaneina tahdomme nyt elää jokaisen päivämme yhdessä Jeesuksen kanssa, Hänen Elämässään ja Hänen johdatuksessaan. Hän johdattaa elämäämme kaiken tarvittavan, tehtävät, ihmiset ym. ”Karkeloiden he laulavat: ”Kaikki lähteeni ovat sinussa.” Psalmi 87:7.
Tahdomme ennen muuta, että ihmiset löytävät Jeesuksen ja tulevat uskoon. Sen tähden tahdomme aina ja kaikille kertoa Jeesuksesta ja ristintyöstä. 1 Kor. 2:1-5.

Ota yhteyttä voidaksemme rukoilla yhdessä.

Siunausterveisin
Weijo Lindroos,
Turku