Raamattu EI opeta meille väkivaltauskontoa

(Ymmärrä Raamattua oikein)

Kaksi liittoa

Yleissivistävä kristinuskon opetus on Suomen kouluissa jäänyt hoitamatta. Siksi Raamatun perusasiat ovat jääneet yleisen tietämyksen ulkopuolelle. Uskonnon opettajat väittävät Raamatun opettavan väkivaltauskontoa. Mutta se ei ole totta.
Väkivalta ja Äärimmäinen julmuus alkoi tosin jo ensimmäisestä syntyneestä ihmisestä, Kainista,, joka tappoi veljensä Aabelin. 1 Moos. 4:6-11. Mutta jokaisen pitäisi ymmärtää, ettei se ole Raamatun opetus meille tehdä samoin. Myös Nooan aikainen väkivalta sai sellaiset mittasuhteet, että Jumala hävitti vedenpaisumuksella koko ihmiskunnan. Vain 8 ihmistä säilyi: ”Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.” … ”Maa oli turmeltunut Jumalan edessä ja tullut täyteen väkivaltaa.” 1 Moos. 6:5,11. / 1 Piet. 3:20-22. Samanlainen tilanne on nyt lopunaikana.
1. Ensimmäinen asia, joka kristinuskoa opettavan pitää ymmärtää ja osata opettaa oikein, on Raamatun ilmoitus Jeesuksesta, että Hän syntyi ihmiseksi neitsyt Marian kautta sovittaakseen ihmiskunnan synnit Golgatan ristillä sijaiskärsimyksellään ja kuolemallaan sekä ylösnousemuksellaan. Ilman tätä perustaa ei ole aitoa kristinuskon opetusta. Ja Jeesuksen tärkein opetus oli väkivallattomuus: ”Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.” Joh. 13:34,35.
2. Toinen kristinuskon perusasia on osata erottaa toisistaan Raamatun kaksi osaa: Vanha ja Uusi testamentti, joissa kerrotaan vanhasta- ja uudesta liitosta. Kaksi liittoa ovat lakiliitto ja armoliitto.
Näistä asioista tietämättömien ei pidä lausua mielipiteitään Raamatusta!

On ollut ikävä lukea esim. Suomen poliitikkojen julkista kommentointia, miten Raamattu opettaa muka sotaa, yms. He eivät siis ymmärrä Raamatun alkeita! Raamattu kyllä opettaa, että ihmiset ovat syntiinlankeemuksesta asti olleet väkivaltaisia. Mutta se ei ole Jumalan tahto. Vanha testamentti kertoo vanhasta- ja Uusi testamentti uudesta liitosta. Jos nämä alkeet ovat jollekin epäselviä, ei sellainen ole luotettava Raamatun opettaja.

Vanha testamentti (39 Kirjaa) kertoo historiallisista tapahtumista ennen Jeesuksen syntymää. Se aloittaa sanomansa kaiken alusta, ”Alussa Jumala loi” maailman sekä monimuotoisen elämän. Kuudentena luomispäivänä Jumala loi Adamin ja Evan, jotka Hän asetti hallitsemaan maailmaa. ”Ottakaa se valtaanne!” 1 Moos. 1:28.. Mutta 1 Moos. 3. luku kertoo sitten myös synkän syntiinlankeemuksen, joka aiheutti ihmiskunnan eron Luojastaan. Lisäksi Vanha testamentti kertoo koruttomasti ihmiskunnan sotahistoriasta. Se sisältää raakaa väkivaltaa murhineen ja julmuuksineen. Mooseksen laki annettiin Siinailla. Se voidaan kiteyttää osittain tähän kuuluisaan lauseeseen: ”Te olette kuulleet sanottavan: ’Silmä silmästä ja hammas hampaasta.” Matt. 5:38. Mutta lakiliitto on nyt vanhentunut. ”Jos tuo ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty tilaa toiselle.” Hebr. 8:7. ”Kun Hän sanoo ”uuden”, Hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi. Hebr. 8:12,13.

Uusi testamentti (27 Kirjaa) keskittyy kertomaan Jeesuksesta, Hänen syntymästään, opetuksistaan, ristintyön merkityksestä ja UUDEN LIITON perustamisesta. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 22:20. Jeesus Kristus kärsi meille kuuluvan tuomion: ”Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu.” 1 Piet. 2:24.”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha!” Jes. 53:5. Näin Jeesus ansaitsi meille uuden Elämän katkaisten synnin kahleet ja vapauttaen meidät irti Vanhan testamentin opettamasta lakiliiton orjuudesta. Gal. 5:1,2.
Uuden liiton peruslaki on Joh. 13:34,35: Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne.”

Miten uuteen liittoon pääsee?
Jeesuksen ja Hänen pelastustyönsä vastaan ottanut ihminen on saanut syntinsä anteeksi. Hän saa halun sekä voiman tehdä elämässään suursiivouksen. Syntielämä loppuu ja siunauksen täyttämä ikuinen taivaselämä alkaa. Vanha synnissä rypenyt ihminen on saanut sisimpäänsä uuden ELÄMÄN. Nyt vanha elämä ”haudataan kasteen kautta kuolemaan” (Room. 6:3-5), että Jeesuksen ylösnousemuselämä saa alkaa toimia Raamatun opettamalla tavalla. Apt. 2:38,41,42. ”Nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:22,23.
Vanha liitto täytettiin ristillä. ”Se on täytetty!” Luuk. 19:30. Nyt jokainen saa tulla sisälle uuteen liittoon ottamalla vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. Näin ihmisestä tulee Jumalan lapsi ja Hänen valtakunnan jäsen. Uskoon tullut on siirtynyt pois vanhan liiton orjuudesta ja sotaopetuksista ja sisälle rakkauden liittoon.
Vanhan testamentin sellaiset opetukset, jotka eivät mahdu tähän ed. m. uuden liiton perustuslakiin eivät kuulu meille. ”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.” Joh. 1:17.

On siis kaksi eri liittoa, laki- ja armoliitto. Tämä Jumalan totuus on jokaisen tiedettävä!
”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17.
”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen.” Gal. 3:27.

Raamatun tunteminen on eräs ihmiskunnan sivistyksen mittari. Mutta sen tunteminen Uuden testamentin ja uuden liiton opetusten perustalla vasta avaa Raamatun kokonaisen ymmärtämisen. Luuk. 24:45. / 2 Kor. 3:15,16. Myös Apostolien tekojen 15. luku opettaa, ettei Mooseksen lakiliitto kuulu armoliittoon. Siirryimme uskoon tulossa sisälle lain täyttymykseen, rakkauden lakiin. Lakiliitto oli väliaikainen. Se oli ”rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se Siemen, jolle lupaus oli annettu..” Gal. 3:16,29. ”Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ”ja siemenille”, ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä: ”ja siemenellesi”, joka on Kristus.” Gal. 3:16. Luvattu ”Siemen” oli siis Jeesus. Ja laki oli tarkoitettu olemaan Jeesukseen- eli lain täyttymykseen asti; ”kunnes oli tuleva se Siemen”. Vanhan liiton sotaiset väkivallan teot eivät siis ole annetut opetukseksi meille.

Rakkaus on lain täyttymys!
Näin Uusi testamentti opettaa: ”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja MIKÄ MUU KÄSKY TAHANSA, ne sisältyvät KAIKKI tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys.” Room. 13:8-10. Tämä opetus pitäisi siis saada KAIKKIEN ihmisten tietoon. ”Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Gal. 5:14.

”Antakaa Kristuksen asua uskon kautta sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää … ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.” Ef. 3:17-19.

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme (uskoon tulossa) Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Room. 5:5.

Lisää asiasta näissä linkeissä:
Laki- vai armoliitto?
Orjuuden kahleet

Kaksiosainen videopuhe-opetus avaa lisää tätä aihetta:
Judaismin harha, osa 1
Judaismin harha, osa 2.

Weijo Lindroos,
Turku