Pyhä arvokkuus

Raamattu opettaa meille kristillistä arvokkuutta, joka ilmenee hyvänä käytöksenä ja kohteliaisuutena. Muun muassa, ”etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan”. Tiit. 3:2.
”Käyttäytykää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti.” Filip. 1:27.
Hyvät tavat ja rakkaudellinen käytös kuuluu inhimilliseen sivistykseen. Gal. 5:22. Kristittyjen tulee olla siinä esimerkillisiä. ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!” Matt. 19:19. 22:39. Mark. 12:31. Luuk. 10:27.
Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa” , ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys.” Room. 13:9,10. Gal. 5:14. Jaak. 2:8.

Hyvään ja arvokkaaseen käytökseen kuuluu Raamatun opetus oikeasta suhtautumisesta esivaltaan:
”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle.” 1 Piet. 2:13.
”Kunnioittakaa kuningasta!” 1 Piet. 2:17.
”Kansasi ruhtinasta älä kiroa!” Apt. 23:5.
”Joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan.” Room. 13:2.
Hyvä käytös ei kuitenkaan tarkoita Raamatun totuudesta tinkimistä, vaan ”enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” Apt. 5:29.

Uskossa olevien tulee olla esimerkillisiä suhtautumisessa auktoriteetteihin. Kansan päämiestä, hallitusta ja esivaltaa tulee kunnioittaa. Meidät on kutsuttu olemaan rauhan ihmisiä. ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen.” Hebr. 12:14. Room. 12:18. ”Rauhan miehellä on tulevaisuus.” Psalmi 37:37.
Tehtävämme on käytöksellämme levittää pimeään maailmaan Kristus-Valoa”..että sisälletulijat näkisivät valon.” Luuk. 11:33. Näin julistamamme pelastussanoma on helpompi ottaa vastaan.

Maailman taholta ”meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä parjataan, mutta me puhumme lempeästi..” 1 Kor. 4:12,13. Emme siis kinastele tai parjaa esimerkiksi poliitikkoja. Minkäänlainen riitely tai muiden ihmisten halveeraaminen ja kinastelu ei sovi pyhään ja arvokkaaseen Jumalan lapsen käytökseen. Jeesus on esimerkkimme, ”joka ei Häntä herjattaessa herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut..” 1 Piet. 2:23. Joh. 15:20.
”Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään.” 2 Tim. 2:24.

Aito nöyryys on pyhyyteen kuuluvaa arvokkuutta.
”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle.” 1 Piet. 5:5.6.
”Etsikää Herraa kaikki maan nöyrät, te, jotka toimitte Hänen oikeutensa mukaan. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, ehkä saatte suojan Herran vihan päivänä.” Sef. 2:3.”Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa.” Jes. 29:19.
”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme,joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:1-4.
”Ole itse kaikessa hyvien tekojen esimerkkinä. Opetuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervettä ja moitteetonta, niin että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole sanottavana meistä mitään pahaa.” Filip. 2:7,8.

On myös muistettava, että kanssaihmisten mustamaalaaminen parjaamalla on synti Jumalaa vastaan. ”Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” Matt. 25:40. Vanha aforismi kertoo viisauden: ”Toisen kynttilän puhaltamisella sammuksiin ei oma loista yhtään kirkkaammin.” Toisten ihmisten moittiminen ei nosta meitä ylemmäs, vaan päinvastoin.
Onhan kirjoitettu: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” 1 Piet. 1:16.

Pyhä käytös on Jumalan tahto. Näin kylvämme ympärillemme rakkautta ja sovinnollisuutta.

W.L.

Katso lisää aiheesta:
http://Jeesus-on-Herra.com/juoruilun-synti/