Pelastaako korkeatasoinen moraali?

Korkea moraali ja hyvät käytöstavat ja sivistyneisyys tai hyvä yhteiskunnallinen asema nimikristillisessä ympäristössä ei pelasta ihmissielua!

Korkean moraalin omaava hyvin käyttäytyvä siivosyntinen, ns. ”kunnollinen ihminen” on JUMALAN EDESSÄ samassa syntisen asemassa kuin pahimmat rikolliset ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneet kadun miehet, narkkarit, pultsarit, yms.
Jokainen uskosta osaton ihminen elää pelastumattomana pimeydessä ja on matkalla kadotukseen huolimatta hänen korkeasta moraalitasostaan tai ns. hyvyydestään.
Jeesus pelastaa pahimman rikollisen samalla periaatteella kuin korkean moraalin omaavan siivosyntisenkin. Ihmisen pitää vain ensin tunnistaa ja tunnustaa syntisyytensä sekä nöyrtyä aidosti Jumalan edessä.
Vain katuvalle ja synnintunnossa olevalle kelpaa Jeesuksen sovintoveren ansio. Omahyväinen ja uhmakas, itseriittoinen ja ylpeämielinen ei koe tarvitsevansa Jumalan armoa.
Jokaisen ihmisen pitää tulla tuntemaan todellisuus itsestään, että hän on kurja ja kadotettu syntinen ilman Jeesusta. Tämä on joskus hyvän kasvatuksen saaneelle ja ns. kunnialliselle ihmiselle vaikeaa. Eikö ole ihmeellinen asia? – Itseään hyväksi luulevat ihmiset ovat erittäin huonossa asemassa Jumalan edessä.

On olemassa ainoastaan kaksi ihmisryhmää:
1. Syntitilassaan pimeydessä elävät jumalattomat, jotka eivät ole tulleet uskoon (Efes. 5:8. Apt. 26:17,18).
2. Armahdetut, uskoon tulleet, jotka ovat syntejään katuen ottaneet vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiensä sovittajaksi (1, Tess. 5:4-11).

Jokaisen ihmisen pitää ymmärtää, että on ilman Jeesusta syntinen ja matkalla kadotukseen! Tätä tosiasiaa ei muuta ihmisen asema, varallisuus tai hyvä moraalitaso. Jeesus kuoli ristillä sijaisuhrina meidän kaikkien tähden. Vain Hän voi antaa synnit anteeksi. Otatko vastaan Hänet Pelastajaksesi ja Herraksesi? Ainoastaan tämä ratkaisee ikuisen kohtalosi! Jumala armahtaa katuvan ja parannukseen nöyrtyvän syntisen, joka tulee rehellisesti ja murtuneella mielellä Hänen eteensä. Efes. 2:8.
Korkealla tai alhaisella moraalin tasolla tai asemalla ja rikkaudella ei ole tässä asiassa merkitystä. ”Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden…” Room. 3:23-25. ( vanhurskaus = syyttömyys). Mutta ”kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi”. Joh. 1:12.
Korkeatasoinen sivistyneisyys tai uskonto ja humanismi eivät tee ihmisestä Jumalan lasta, vaan Jumalan lapseksi pitää syntyä: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3.

Mutta vaikka elämän sisällön hyvyys ja hyvä moraalitaso ei pelasta, on se tietenkin kunnioitettavaa. Sillä ei kuitenkaan ansaita sielunpelastusta, joka saadaan vain Jumalan lahjana, Hänen armostaan. Kun otat vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi, saat puhtaan omantunnon ja Jumala itse alkaa kasvattaa sinua hyville ja kristillisille moraali- ja käytöstavoille, vilpittömyyteen ja rehellisyyteen. Hän johdattaa sisälle Raamatun opetuksiin. Sieltä avautuu myös yleisinhimillinen hyvä moraalitaso, ”Hengen hedelmät”. Gal. 5:22. Uskoon tulo muuttaa ihmisen. Kristityksi tullut tahtoo olla siisti sisäiseltä sekä ulkoiselta olemukseltaan. Kun Jeesus tulee sydämeesi asumaan, muuttuu käytöksesi Jumalan vaikuttamana ystävälliseksi ja lähimmäiset huomioivaksi empaattisuudeksi. Mutta ensin on siis armon vastaan ottaminen. Ihminen saa tulla Jeesuksen tykö sellaisena kuin on, ryysyisenä huonokäytöksisenä syntisenä ja rikkinäisenä ihmisenä, kaikkensa menettäneenä. Samoin myös ulkoisesti hyvinvoiva siivosyntinen saa tulla sellaisenaan Jumalan armoistuimen eteen. Ja Jeesus lupaa: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos!” Joh. 6:37. Uskonratkaisusta alkaa loppuelämän kestävä elämän suursiivous. Jumalan puhtausvirta antaa uuden voiman ja poistaa elämästämme päivittäin tulleet roskat.

Tee uskonratkaisu NYT!
”Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2. Rukoile ääneen ja omin sanoin pelastusta:
Kaikkivaltias Jumala, rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä: Auta minut sisälle sinun ikuiseen turvaasi, elämänyhteyteen kanssasi. Anna anteeksi syntini ja auta puhdistumaan kaikesta vääryydestä. Armahda minua Jeesuksen kärsimystyön ja sovintoveren kautta. Anna Pyhä Henkesi sydämeeni johdattamaan minua eteenpäin sinun armosi ja totuutesi tiellä. Auta minua ymmärtämään Sanasi Raamatun opetukset.
Tahdon nyt kertoa kaikille tämän, että olen antanut elämäni sinulle, Jeesus, minun Herrani!
Ota sitten yhteyttä voidaksesi tulla kastetuksi raamatullisella upotuskasteella vedessä Jeesuksen nimeen. ”Jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin..” Apt. 2:41.

Weijo Lindroos
Turku